banner401
banner422
banner472

TIBBİ GAZ SATIN ALINACAKTIR BİLECİK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

TIBBİ GAZ SATIN ALINACAKTIR

BİLECİK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

2018 YILI TIBBİ GAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/414918

1-İdarenin

a) Adresi

:

ERTUĞRULGAZİ MH. MEVLANA SOK : NO:32 BİLECİK BİLECİK MERKEZ/BİLECİK

b) Telefon ve faks numarası

:

2282100254 - 2282100252

c) Elektronik Posta Adresi

:

khb11.malihizmet@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

OKSİJEN GAZI : 182.750 M3 AZOT PROTOKSİT GAZI: 2.573 KG SIVI AZOT GAZI :563 LT KARBONDİOKSİT GAZI: 56 KG KURU HAVA : 22 M3
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

BİLECİK DEVLET HASTANESİ, BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ, SÖĞÜT DEVLET HASTANESİ, OSMANELİ M.S.Ç. DEVLET HASTANESİ

c) Teslim tarihi

:

Tüpler hastanelerin merkezi oksijen sisteminin bulunduğu yerlere teslim edilecek olup, hastanece görevlendirilen bir personel gözetiminde yüklenici tarafından sisteme monte edilecektir.Tüpler hastanelerin merkezi oksijen sisteminin bulunduğu yere hastanece görevlendirilen bir personel gözetiminde yüklenici tarafından sisteme monte edildikten sonra montaj tarihi ile monte edenin ismi ve imzası tüplerin başına konacak olan tabelaya yazılacaktır. Sağlık tesislerimizin geçilen siparişleri doğrultusunda 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında peyder pey teslim edilecektir. İstekli tüplerin basınç kontrollerinin yapıldığına dair belgeler kontrol teşkilatına teslim edecek olup, tüplerin dolum esnasında gerekli kontrollerden geçtiğine dair bandroller tüplerin başında olacaktır. Ayrıca teslim edilen tüplerin kaç litre olduğu ve içinde lt/m3/kg olduğu irsaliyede belirtilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

BİLECİK İLİ KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATINALMA BİRİMİ (ERTUĞRULGAZİ M. MEVLANA SOK. NO:32 BİLECİK)

b) Tarihi ve saati

:

07.09.2017 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- İstekliler Sağlık Bakanlığından alınmış medikal amaçlı Oksijen Gaz Üretim İzin Belgesine sahip olacaktır. İstekli üretici olmayıp bayı ise bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığından alınmış Medikal Amaçlı Oksijen Gaz Üretim Belgesini ve bayisi bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair belgeyi vereceklerdir. TC Sağlık Bakanlığı ilaç ve eczacılık genel müdürlüğünden alınmış mesul müdürlük belgesi.

2- İstekliler, teklif edecekleri ürünlere ve tıbbi gaz tüplerine ilişkin TSE veya ISO Belgelerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş )oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BİLECİK İLİ KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATINALMA BİRİMİ (ERTUĞRULGAZİ M. MEVLANA SOK. NO:32 BİLECİK) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BİLECİK İLİ KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATINALMA BİRİMİ (ERTUĞRULGAZİ M. MEVLANA SOK. NO:32 BİLECİK) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner369

banner92

banner417

banner402

banner406

banner483

banner390

banner404