banner401
banner422
banner472

T.C.GÖLPAZARIİCRA DAİRESİ
T.C.
GÖLPAZARI
İCRA DAİRESİ
2010/145 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

    1 Nolu Taşınmazın Özellikleri: Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Çiftlik Köyü, Saraçlar Mevkii, 122 ada, 5 Parsel nolu tam hisseli 503 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın üzerinde buğday tarımı yapılmaktadır.Taşınmazın anayola sınırı bulunmaktadır.Tarlanın, toprak işlemesi yapılmış olup, toprak yapısı itibariyle killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, kuru tarım arazisidir.
    Kıymeti        : 1.946,61 TL
    KDV Oranı        : %18
    Kaydındaki Şerhler    : Taşınmaz üzerinde Tapu Sicil Müdürlüğünce 14/04/2015 tarih 984 yevmiye no ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 7. mad göre belirtme işlemi yapılmıştır.
    1. Satış Günü        : 04/11/2015 günü 10:00 - 10:05 arası
    2. Satış Günü        : 02/12/2015 günü 10:00 - 10:05 arası
    Satış Yeri        : Gölpazarı Belediyesi 1 nolu Düğün Salonu/GÖLPAZARI-BİLECİK
    2 Nolu Taşınmazın Özellikleri: Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Çiftlik Köyü, Kulaklıtaş Mevkii, 125 Ada, 6 Parsel nolu, tam hisseli, 3100 m2 yüzölçümüne sahip tarla vasıflı taşınmazın üzerinde 62 adet 10-12 yaşları arasında kiraz ağacı bulunmaktadır. Tarla üzerindeki ağaçlarla birlikte satışa çıkarılacak olup, ağaçların yıllık bakımı(budama, gübre, ilaç, sulama vb.)yapılmıştır.Ana yola sınırı bulunan tarlanın toprak işlemesi yapılmış olup, yapı itibariyle killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, kuru tarım arazisidir.
    Kıymeti        : 15.097,00 TL
    KDV Oranı        : %18
    Kaydındaki Şerhler    : Taşınmazın üzerinde Tapu Sicil Müdürlüğünün 14/04/2015 tarih ve 984 yevmiye sayılı işlemi ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 7. mad göre Karayolları Genel Müdürlüğü lehine belirtme yapılmıştır.
    1. Satış Günü        : 04/11/2015 günü 10:15 - 10:20 arası
    2. Satış Günü        : 02/12/2015 günü 10:15 - 10:20 arası
    Satış Yeri        : Gölpazarı Belediyesi 1 nolu Düğün Salonu/GÖLPAZARI-BİLECİK
    3 Nolu Taşınmazın Özellikleri: Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Çiftlik Köyü, Kulaklıtaş Mevkii, 122 Ada, 62 Parsel nolu, tam hisseli 1500 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz üzerinde buğday tarımı yapılmakta olup, ana yola sınırı bulunmaktadır. Toprak işlemesi yapılmıştır. Toprağın yapısı itibariyle, killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, kuru tarım arazidir.
    Kıymeti        : 5.805,00 TL
    KDV Oranı        : %15
    Kaydındaki Şerhler    : Taşınmaz üzerinde Tapu Sicil Müdürlüğünün 14/04/2015 tarih ve 984 yevmiye nolu işlemi ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 7. md göre belirtme yapılmıştır.
    1. Satış Günü        : 04/11/2015 günü 10:30 - 10:35 arası
    2. Satış Günü        : 02/12/2015 günü 10:30 - 10:35 arası
    Satış Yeri        : Gölpazarı Belediyesi 1 nolu Düğün Salonu/GÖLPAZARI-BİLECİK
    4. Nolu Taşınmazın Özellikleri: Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Çİftlik Köyü, Saraçlar Mevkii, 122 Ada, 68 Parsel nolu tam hisseli tarla vasıflı, 200 m2 yüzölçümüne sahip taşınmaz üzerinde buğday tarımı yapılmaktadır.Tarlanın anayola sınırı bulunmaktadır.Toprak işlemesi yapılan tarla, toprak yapısı itibariyle killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, kuru tarım arazisidir.
    Kıymeti        : 774,00 TL
    KDV Oranı        : %18
    Kaydındaki Şerhler    : Taşınmaz üzerinde Tapu Sicil Müdürlüğünce 14/04/2015 tarih 984 yevmiye no ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 7. md göre belirtme yapılmıştır.
    1. Satış Günü        : 04/11/2015 günü 10:45 - 10:50 arası
    2. Satış Günü        : 02/12/2015 günü 10:45 - 10:50 arası
    Satış Yeri        : Gölpazarı Belediyesi 1 nolu Düğün Salonu/GÖLPAZARI-BİLECİK
    5. Nolu Taşınmazın Özellikleri: Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Çiftlik Köyü, Saraçlar Mevkii, 122 ada, 46 Parsel nolu tam hisseli 700 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın üzerinde buğday tarımı yapılmaktadır.Tarlanın, toprak işlemesi yapılmış olup, toprak yapısı itibariyle killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, kuru tarım arazisidir.
    Kıymeti        : 2.170,00 TL
    KDV Oranı        : %18
    Kaydındaki Şerhler    : Kaydındaki gibidir
    1. Satış Günü        : 04/11/2015 günü 11:00 - 11:05 arası
    2. Satış Günü        : 02/12/2015 günü 11:00 - 11:05 arası
    Satış Yeri        : Gölpazarı Belediyesi 1 nolu Düğün Salonu/GÖLPAZARI-BİLECİK
    6. Nolu Taşınmazın Özellikleri: Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Çiftlik Köyü, Viranlar Mevkii, 127 ada, 83 Parsel nolu tam hisseli 1200 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın üzerinde 4 adet 30-35 yaşlarında ceviz ağacı bulunmaktadır.Tarla üzerinde bulunan ceviz ağaçları ile birlikte ihaleye çıkarılacaktır. Ağaçların yıllık bakımları (budama, gübre, ilaç, sulama vb) yapılmıştır.Tarlanın, toprak işlemesi yapılmamış olup, toprak yapısı itibariyle killi- tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, kuru tarım arazisidir.Tarlanın anayola sınırı vardır.
    Kıymeti        : 3.252,00 TL
    KDV Oranı        : %18
    Kaydındaki Şerhler    : Kaydındaki gibidir
    1. Satış Günü        : 04/11/2015 günü 11:15 - 11:20 arası
    2. Satış Günü        : 02/12/2015 günü 11:15 - 11:20 arası
    Satış Yeri        : Gölpazarı Belediyesi 1 nolu Düğün Salonu/GÖLPAZARI-BİLECİK
    7. Nolu Taşınmazın Özellikleri: Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Çiftlik Köyü,Viranlar Mevkii, 127 ada, 74 Parsel nolu tam hisseli 1300 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın üzerinde buğday tarımı yapılmaktadır, anayola sınırı vardır.Tarlanın, toprak işlemesi yapılmış olup, toprak yapısı itibariyle killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, kuru tarım arazisidir.
    Kıymeti        : 5.031,00 TL
    KDV Oranı        : %18
    Kaydındaki Şerhler    : Taşınmaz üzerinde Tapu Sicil Müdürlüğünün 14/04/2015 tarih ve 984 yevmiye no ile 2942 Kamulaştırma Kanunun 7. md göre Karayolları Genel Müdürlüğü lehine belirtme işlemi tesis edilmiştir.
    1. Satış Günü        : 04/11/2015 günü 11:30 - 11:35 arası
    2. Satış Günü        : 02/12/2015 günü 11:30 - 11:35 arası
    Satış Yeri        : Gölpazarı Belediyesi 1 nolu Düğün Salonu/GÖLPAZARI-BİLECİK
    8 Nolu Taşınmazın Özellikleri: Bilecik İli,Gölpazarı İlçesi, Çiftlik Köyü, Değirmen Altı Mevkii, 114 ada, 14 Parsel nolu tam hisseli 6200 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın üzerinde buğday tarımı yapılmaktadır, anayola sınırı vardır.Tarlanın, toprak işlemesi yapılmış olup, toprak yapısı itibariyle killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, kuru tarım arazisidir.
    Kıymeti        : 23.994,00 TL
    KDV Oranı        : %18
    Kaydındaki Şerhler    : Taşınmaz üzerinde Tapu Sicil Müdürlüğünce 14/04/2015 tarih ve 984 yevmiye no ile 2942 Kamulaştırma Kanunun 7. md göre Karayolları Genel Müdürlüğü lehine belirtme işlemi tesis edilmiştir.
    1. Satış Günü        : 04/11/2015 günü 11:45 - 11:50 arası
    2. Satış Günü        : 02/12/2015 günü 11:45 - 11:50 arası
    Satış Yeri        : Gölpazarı Belediyesi 1 nolu Düğün Salonu/GÖLPAZARI-BİLECİK
    9 Nolu Taşınmazın Özellikleri:  Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Çiftlik Köyü, Bayramoğlu Deresi Mevkii, 116 ada, 1 Parsel nolu tam hisseli 2700 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın üzerinde buğday tarımı yapılmaktadır.Tarlanın, toprak işlemesi yapılmış olup, toprak yapısı itibariyle killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, kuru tarım arazisidir.
    Kıymeti        : 5.967,00 TL
    KDV Oranı        : %18
    Kaydındaki Şerhler    : Kaydındaki gibidir
    1. Satış Günü        : 04/11/2015 günü 14:00 - 14:05 arası
    2. Satış Günü        : 02/12/2015 günü 14:00 - 14:05 arası
    Satış Yeri        : Gölpazarı Belediyesi 1 nolu Düğün Salonu/GÖLPAZARI-BİLECİK
    10 Nolu Taşınmazın Özellikleri: Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Çiftlik Köyü, Bayramoğlu Deresi Mevkii, 119 ada, 5 Parsel nolu tam hisseli 6000 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın üzerinde herhangi bir ürün bulunmamaktadır.Tarlanın, toprak işlemesi yapılmamıştır.Toprak yapısı itibariyle killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, kuru tarım arazisidir.
    Kıymeti        : 13.260,00 TL
    KDV Oranı        : %18
    Kaydındaki Şerhler    :Tapu kaydındaki gibidir
    1. Satış Günü        : 04/11/2015 günü 14:15 - 14:20 arası
    2. Satış Günü        : 02/12/2015 günü 14:15 - 14:20 arası
    Satış Yeri        : Gölpazarı Belediyesi 1 nolu Düğün Salonu/GÖLPAZARI-BİLECİK
    11 Nolu Taşınmazın Özellikleri: Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Çiftlik Köyü, Ören Mevkii, 107 ada, 42 Parsel nolu tam hisseli 2100m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın üzerinde buğday tarımı yapılmaktadır.Tarlanın, toprak işlemesi yapılmış olup, toprak yapısı itibariyle killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, kuru tarım arazisidir.
    Kıymeti        : 4.641,00 TL
    KDV Oranı        : %18
    Kaydındaki Şerhler    :  Kaydındaki gibidir
    1. Satış Günü        : 04/11/2015 günü 14:30 - 14:35 arası
    2. Satış Günü        : 02/12/2015 günü 14:30 - 14:35 arası
    Satış Yeri        : Gölpazarı Belediyesi 1 nolu Düğün Salonu/GÖLPAZARI-BİLECİK
    12 Nolu Taşınmazın Özellikleri: Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Çiftlik Köyü, Ören Mevkii, 107 ada, 52 Parse lnolu tam hisseli 2540 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın üzerinde buğday tarımı yapılmaktadır.Tarlanın, toprak işlemesi yapılmış olup, toprak yapısı itibariyle killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, kuru tarım arazisidir.
    Kıymeti        : 5.613,40 TL
    KDV Oranı        : %18
    Kaydındaki Şerhler    : tapu kaydındaki gibidir
    1. Satış Günü        : 04/11/2015 günü 14:45 - 14:50 arası
    2. Satış Günü        : 02/12/2015 günü 14:45 - 14:50 arası
    Satış Yeri        : Gölpazarı Belediyesi 1 nolu Düğün Salonu/GÖLPAZARI-BİLECİK
    13. Nolu Taşınmazın Özellikleri : Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Çiftlik Köyü, Kuyubaşı Mevkii, 134 ada, 2 Parsel nolu tam hisseli 800 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın üzerinde 6 adet 18-19 yaşlarında vişne ağacı bulunmaktadır.Ağaçların yıllık bakımı yapılmamıştır. Taşınmaz üzerindeki ağaçlarla birlikte ihaleye çıkarılacaktır.Tarlanın toprak işlemesi yapılmamıştır.Toprak yapısı itibariyle killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, kuru tarım arazisidir.
    Kıymeti        : 2.900,00 TL
    KDV Oranı        : %18
    Kaydındaki Şerhler    : tapu kaydındaki gibidir
    1. Satış Günü        : 04/11/2015 günü 15:00 - 15:05 arası
    2. Satış Günü        : 02/12/2015 günü 15:00 - 15:05 arası
    Satış Yeri        : Gölpazarı Belediyesi 1 nolu Düğün Salonu/GÖLPAZARI-BİLECİK
    14 Nolu Taşınmazın Özellikleri: Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Çiftlik Köyü, Bağlar Mevkii, 103 ada, 27 Parsel nolu tam hisseli 1500 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın üzerinde buğday tarımı yapılmaktadır.Tarlanın, toprak işlemesi yapılmış olup, toprak yapısı itibariyle killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, kuru tarım arazisidir.
    Kıymeti        : 3.870,00 TL
    KDV Oranı        : %18
    Kaydındaki Şerhler    : kaydındaki gibidir
    1. Satış Günü        : 04/11/2015 günü 15:15 - 15:20 arası
    2. Satış Günü        : 02/12/2015 günü 15:15 - 15:20 arası
    Satış Yeri        : Gölpazarı Belediyesi 1 nolu Düğün Salonu/GÖLPAZARI-BİLECİK
    15 Nolu Taşınmazın Özellikleri: Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Çiftlik Köyü, Bağlar Mevkii, 103 ada, 30 Parsel nolu tam hisseli 4900 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın üzerinde buğday tarımı yapılmaktadır.Tarlanın, toprak işlemesi yapılmış olup, toprak yapısı itibariyle killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, kuru tarım arazisidir.
    Kıymeti        : 12.642,00 TL
    KDV Oranı        : %18
    Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir.
    1. Satış Günü        : 04/11/2015 günü 15:30 - 15:35 arası
    2. Satış Günü        : 02/12/2015 günü 15:30 - 15:35 arası
    Satış Yeri        : Gölpazarı Belediyesi 1 nolu Düğün Salonu/GÖLPAZARI-BİLECİK
    16 Nolu Taşınmazın Özellikleri: Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Çiftlik Köyü, Bağlar Mevkii, 103 ada, 32 Parsel nolu tam hisseli 6400 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın üzerinde ekili dikili herhangi birşey bulunmamaktadır.Toprak yapısı itibariyle killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, kuru tarım arazisidir.
    Kıymeti        : 16.512,00 TL
    KDV Oranı        : %18
    Kaydındaki Şerhler    : tapu kaydındaki gibidir
    1. Satış Günü        : 04/11/2015 günü 15:45 - 15:50 arası
    2. Satış Günü        : 02/12/2015 günü 15:45 - 15:50 arası
    Satış Yeri        : Gölpazarı Belediyesi 1 nolu Düğün Salonu/GÖLPAZARI-BİLECİK
    17 Nolu Taşınmazın Özellikleri: Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Çiftlik Köyü, Eski Köy Civarı Mevkii, 101 ada, 224 Parsel nolu tam hisseli 1300 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın üzerinde buğday tarımı yapılmaktadır.Tarla, toprak yapısı itibariyle killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, kuru tarım arazisidir.
    Kıymeti        : 2.873,00 TL
    KDV Oranı        : %18
    Kaydındaki Şerhler    : tapu kaydındaki gibidir
    1. Satış Günü        : 04/11/2015 günü 16:00 - 16:05 arası
    2. Satış Günü        : 02/12/2015 günü 16:00 - 16:05 arası
    Satış Yeri        : Gölpazarı Belediyesi 1 nolu Düğün Salonu/GÖLPAZARI-BİLECİK
    18 Nolu Taşınmazın Özellikleri: Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Çiftlik Köyü, Eski Köy Civarı Mevkii, 101 ada, 108 Parsel nolu tam hisseli 1600 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın üzerinde buğday tarımı yapılmaktadır.Tarla toprak yapısı itibariyle killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, kuru tarım arazisidir.
    Kıymeti        : 3.536,00 TL
    KDV Oranı        : %18
    Kaydındaki Şerhler    : tapu kaydındaki gibidir
    1. Satış Günü        : 04/11/2015 günü 16:15 - 16:20 arası
    2. Satış Günü        : 02/12/2015 günü 16:15 - 16:20 arası
    Satış Yeri        : Gölpazarı Belediyesi 1 nolu Düğün Salonu/GÖLPAZARI-BİLECİK
    19 Nolu Taşınmazın Özellikleri: Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Çiftlik Köyü, Köseler Mevkii, 102 ada, 15 Parsel nolu tam hisseli 900 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın üzerinde ekili dikili herhangi bir ürün bulunmamaktadır.Toprak işlemesi yaklaşık olarak 4-5 yıldır yapılmamıştır.Tarla toprak yapısı itibariyle killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, kuru tarım arazisidir.
    Kıymeti        : 1.548,00 TL
    KDV Oranı        : %18
    Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir
    1. Satış Günü        : 05/11/2015 günü 10:00 - 10:05 arası
    2. Satış Günü        : 03/12/2015 günü 10:00 - 10:05 arası
    Satış Yeri        : Gölpazarı Belediyesi 1 nolu Düğün Salonu/GÖLPAZARI-BİLECİK
    20. Nolu Taşınmazın Özellikleri: Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Çiftlik Köyü, Bağlar Yanı Mevkii, 102 ada, 24 Parsel nolu tam hisseli 1550 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın üzerinde 29 adet 10-12 yaşlarında vişne ağacı bulunmaktadır. Tarla ağaçlarla birlikte ihaleye çıkarılacak olup, ağaçların yıllık bakımı ve tarlanın, toprak işlemesi yapılmamıştır.Toprak yapısı itibariyle killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, kuru tarım arazisidir.
    Kıymeti        : 4.116,00 TL
    KDV Oranı        : %18
    Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir
    1. Satış Günü        : 05/11/2015 günü 10:15 - 10:20 arası
    2. Satış Günü        : 03/12/2015 günü 10:15 - 10:20 arası
    Satış Yeri        : Gölpazarı Belediyesi 1 nolu Düğün Salonu/GÖLPAZARI-BİLECİK
    21. Nolu Taşınmazın Özellikleri: Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Çiftlik Köyü, Körkü Mevkii, 101 ada, 94 Parsel nolu tam hisseli 4700 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın üzerinde ekili dikili herhangi bir ürün bulunmamaktadır.Tarla toprak yapısı itibariyle killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, kuru tarım arazisidir.
    Kıymeti        : 8.084,00 TL
    KDV Oranı        : %18
    Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir
    1. Satış Günü        : 05/11/2015 günü 10:30 - 10:35 arası
    2. Satış Günü        : 03/12/2015 günü 10:30 - 10:35 arası
    Satış Yeri        : Gölpazarı Belediyesi 1 nolu Düğün Salonu/GÖLPAZARI-BİLECİK
    22 Nolu Taşınmazın Özellikleri: Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Çiftlik Köyü, Körkü Mevkii, 101 ada, 247 Parsel nolu tam hisseli 9700 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın üzerinde ekili dikili herhangi bir ürün bulunmamaktadır.Tarla toprak yapısı itibariyle killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, kuru tarım arazisidir.
    Kıymeti        : 15.035,00 TL
    KDV Oranı        : %18
    Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir
    1. Satış Günü        : 05/11/2015 günü 10:45 - 10:50 arası
    2. Satış Günü        : 03/12/2015 günü 10:45 - 10:50 arası
    Satış Yeri        : Gölpazarı Belediyesi 1 nolu Düğün Salonu/GÖLPAZARI-BİLECİK
    23 Nolu Taşınmazın Özellikleri: Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Çiftlik Köyü, Aşağı Bağlar Mevkii, 102 ada, 37 Parsel nolu tam hisseli 3200 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın üzerinde buğday tarımı yapılmaktadır.Tarla toprak yapısı itibariyle killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, kuru tarım arazisidir.
    Kıymeti        : 5.504,00 TL
    KDV Oranı        : %18
    Kaydındaki Şerhler    : Tapu Kaydındaki gibidir
    1. Satış Günü        : 05/11/2015 günü 11:00 - 11:05 arası
    2. Satış Günü        : 03/12/2015 günü 11:00 - 11:05 arası
    Satış Yeri        : Gölpazarı Belediyesi 1 nolu Düğün Salonu/GÖLPAZARI-BİLECİK
    24 Nolu Taşınmazın Özellikleri: Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Çiftlik Köyü, Aşağı Bağlar Mevkii, 102 ada, 41 Parsel nolu tam hisseli 5000 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın üzerinde ekili dikili herhangi bir ürün bulunmamaktadır.Tarla toprak yapısı itibariyle killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, kuru tarım arazisidir.
    Kıymeti        : 8.600,00 TL
    KDV Oranı        : %18
    Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir
    1. Satış Günü        : 05/11/2015 günü 11:15 - 11:20 arası
    2. Satış Günü        : 03/12/2015 günü 11:15 - 11:20 arası
    Satış Yeri        : Gölpazarı Belediyesi 1 nolu Düğün Salonu/GÖLPAZARI-BİLECİK
    25 Nolu Taşınmazın Özellikleri: Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Çiftlik Köyü, Aşağı Bağlar Mevkii, 142 ada, 9 Parsel nolu tam hisseli 437 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın üzerinde ekili dikili herhangi bir ürün bulunmamaktadır.Tarla toprak yapısı itibariyle killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, kuru tarım arazisidir.
    Kıymeti        : 751,64 TL
    KDV Oranı        : %18
    Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir
    1. Satış Günü        : 05/11/2015 günü 11:30 - 11:35 arası
    2. Satış Günü        : 03/12/2015 günü 11:30 - 11:35 arası
    Satış Yeri        : Gölpazarı Belediyesi 1 nolu Düğün Salonu/GÖLPAZARI-BİLECİK
    26 Nolu Taşınmazın Özellikleri: Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Çiftlik Köyü, Aşağı Bağlar Mevkii, 142 ada, 19 Parsel nolu tam hisseli 900 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın üzerinde ekili dikili herhangi bir ürün bulunmamaktadır.Tarla toprak yapısı itibariyle killi-tınlı,su tutma kapasitesi yüksek, kuru tarım arazisidir.
    Kıymeti        : 1.548,00 TL
    KDV Oranı        : %18
    Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir
    1. Satış Günü        : 05/11/2015 günü 11:45 - 11:50 arası
    2. Satış Günü        : 03/12/2015 günü 11:45 - 11:50 arası
    Satış Yeri        : Gölpazarı Belediyesi 1 nolu Düğün Salonu/GÖLPAZARI-BİLECİK
    27 Nolu Taşınmazın Özellikleri: Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Çiftlik Köyü, Aşağı Bağlar Mevkii, 102 ada, 46 Parsel nolu tam hisseli 1850 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın üzerinde 2 adet 30-35 yaşlarında ceviz ağacı bulunmaktadır. Taşınmaz üzerindeki ağaçlar ile birlikte ihaleye çıkarılacaktır.Ağaçların bakımları ve toprağın işlemesi yapılmamıştır.Tarla toprak yapısı itibariyle killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, kuru tarım arazisidir.
    Kıymeti        : 3.482,00 TL
    KDV Oranı        : %18
    Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir
    1. Satış Günü        : 05/11/2015 günü 14:00 - 14:05 arası
    2. Satış Günü        : 03/12/2015 günü 14:00 - 14:05 arası
    Satış Yeri        : Gölpazarı Belediyesi 1 nolu Düğün Salonu/GÖLPAZARI-BİLECİK
    28. Nolu Taşınmazın Özellikleri: Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Çiftlik Köyü, Bağlar Mevkii, 103 ada, 5 Parsel nolu tam hisseli 1900 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın üzerinde yulaf tarımı yapılmaktadır.Tarla toprak yapısı itibariyle killi-tınlı,su tutma kapasitesi yüksek, kuru tarım arazisidir.
    Kıymeti        : 3.268,00 TL
    KDV Oranı        : %18
    Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir
    1. Satış Günü        : 05/11/2015 günü 14:15 - 14:20 arası
    2. Satış Günü        : 03/12/2015 günü 14:15 - 14:20 arası
    Satış Yeri        : Gölpazarı Belediyesi 1 nolu Düğün Salonu/GÖLPAZARI-BİLECİK
    29. Nolu Taşınmazın Özellikleri: Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Çiftlik Köyü, Eski Mezarlık Civarı Mevkii, 101 ada, 150 Parsel nolu tam hisseli 1800 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın üzerinde ekili dikili herhangi bir ürün bulunmamaktadır.Tarla toprak yapısı itibariyle killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, kuru tarım arazisidir.
    Kıymeti        : 3.978,00 TL
    KDV Oranı        : %18
    Kaydındaki Şerhler    : tapu kaydındaki gibidir
    1. Satış Günü        : 05/11/2015 günü 14:30 - 14:35 arası
    2. Satış Günü        : 03/12/2015 günü 14:30 - 14:35 arası
    Satış Yeri        : Gölpazarı Belediyesi 1 nolu Düğün Salonu/GÖLPAZARI-BİLECİK
    30 Nolu Taşınmazın Özellikleri: Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Çiftlik Köyü, Karderesi Mevkii, 101 ada, 9 Parsel nolu tam hisseli 3400 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın üzerinde buğday tarımı yapılmaktadır.Tarla toprak yapısı itibariyle killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, kuru tarım arazisidir.
    Kıymeti        : 7.514,00 TL
    KDV Oranı        : %18
    Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir
    1. Satış Günü        : 05/11/2015 günü 14:45 - 14:50 arası
    2. Satış Günü        : 03/12/2015 günü 14:45 - 14:50 arası
    Satış Yeri        : Gölpazarı Belediyesi 1 nolu Düğün Salonu/GÖLPAZARI-BİLECİK
    31 Nolu Taşınmazın Özellikleri: Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Çiftlik Köyü, Viranlar Mevkii, 128 ada, 140 Parsel nolu tam hisseli 2700 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın üzerinde buğday tarımı yapılmaktadır.Tarla toprak yapısı itibariyle killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, kuru tarım arazisidir.
    Kıymeti        : 6.966,00 TL
    KDV Oranı        : %18
    Kaydındaki Şerhler    : tapu kaydındaki gibidir
    1. Satış Günü        : 05/11/2015 günü 15:00 - 15:05 arası
    2. Satış Günü        : 03/12/2015 günü 15:00 - 15:05 arası
    Satış Yeri        : Gölpazarı Belediyesi 1 nolu Düğün Salonu/GÖLPAZARI-BİLECİK --
    32 Nolu Taşınmazın Özellikleri: Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Çİftlik Köyü, Viranlar Mevkii, 128 ada, 124 Parsel nolu tam hisseli 1500 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın üzerinde 16 adet 20-25 yaşlarında kiraz, 15 adet 5-6 yaşlarında elma ağacı bulunmaktadır.Taşınmaz üzerindeki ağaçlarla birlikte ihaleye çıkarılacaktır.Ağaçların yıllık bakımı ve toprak işlemesi yapılmamıştır.Tarla toprak yapısı itibariyle killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, kuru tarım arazisidir.
    Kıymeti        : 6.090,00 TL
    KDV Oranı        : %18
    Kaydındaki Şerhler    : tapu kaydındaki gibidir
    1. Satış Günü        : 05/11/2015 günü 15:15 - 15:20 arası
    2. Satış Günü        : 03/12/2015 günü 15:15 - 15:20 arası
    Satış Yeri        : Gölpazarı Belediyesi 1 nolu Düğün Salonu/GÖLPAZARI-BİLECİK
    Satış şartları         :
    1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
    2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
    3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
    4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
    5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
    6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/145 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/09/2015
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. (B-365)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner369

banner92

banner504

banner503

banner402

banner406

banner417

banner483

banner390

banner404