banner401
banner422
banner472

T.C. SÖĞÜT

T.C.

SÖĞÜT

İCRA DAİRESİ

2016/42 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Bilecik İl, Söğüt İlçe, 3211 Parsel, ÇALTI Mahalle/Köy, EVLERÖNÜ Mevkii,

Taşınmaz bahçe vasfında olup, üzerinde tarımsal faaliyet yapılmamaktadır. Toprak derinliği 50cm den fazladır. Taşınmaz üzerinde taşlılık sorunu bulunmamakta ve makineli tarıma uygundur. İklim koşullarına bağlı olurak her türlü tarımsal faaliyete elverişli tarım arazisidir, yapılabilmektedir.

Yüzölçümü: 774 m2

İmar Durumu: Yok , İnşaat tarzı Söğüt Belediyesi imar sınırları dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 16.874,75 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydında olduğu gibidir

1.Satış Günü: 20/11/2018 günü 10.00-10.05 arası

2.Satış Günü: 18/12/2018 günü 10.00-10.05 arası

Satış Yeri: Söğüt Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Belediye Sk. No: 12 SÖĞÜT

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Bilecik İl, Söğüt İlçe, 349 ada, 774 Parsel, KAYHAN Mahalle/Köy, Taşınmaz

tapu kaydında arsa vasfındadır. Taşınmazın üzerinde 105,20 m2 taban alanına bordur ve 4 katlı bina bulunmaktadır. Keşif esnasında taşınmazın zemin katının kullanıldığı, diğer üst katlarda inşaat faaliyetlerinin devam ettiği gözlemlenmiştir. Taşınmaz Söğüt Emniyet Müdürlüğü binasinin karşı sokağında yer almaktadır.

Yüzölçümü:140,53 m2

İmar Durumu: Yok , İnşaat tarzı Söğüt Belediyesi imar sınırları dahilindedir.

Kıymeti :354.413,15 TL

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydında olduğu gibidir.

1.Satış Günü: 20/11/2018 günü 10:10- 10:15 arası

2.Satış Günü: 18/12/2018 günü 10:10 -10:15 arası

Satış Yeri: Söğüt Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Belediye Sk. No: 12 SÖĞÜT

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Bilecik İl, Söğüt İlçe, 125 Ada, 14 Parsel, ÇALT1/ŞEN Mahalle/Köy, ÖZLEN

Mevkii, Taşınmaz tapuda bahçe vasfında olup, Çaltı-Söğüt Karayolu kenarında yer almaktadır. Taşınmazın üzerinde tarımsal sera faaliyetleri yürütülmektedir. Bahçe tarımı yapımına elverişli olup, taşınmazda eğim olmayıp düzdür. Taşlılık sorunu olmayop makineli tarıma uygundur.

Yüzölçümü:217,24 m2

İmar Durumu:Yok , İnşaat tarzı Söğüt Belediyesi imar sınırları dışında kalmaktadır.

Kıymeti :4.749,94 TL

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydında olduğu gibidir.

1.Satış Günü:  20/11/2018 günü 10:20 - 10:25 arası

2.Satış Günü: 18/12/2018 günü 10:20 - 10:25 arası

Satış Yeri: Söğüt Belediyesi Sosyal Yaşam. Merkezi Belediye Sk. No: 12 SÖĞÜT

 4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bilecik İl, Söğüt İlçe, 125 Ada, 13 Parsel, ÇALT1/ŞEN Mahalle/Köy, ÖZLEN

Mevkii, Taşınmaz tapu kaydında Besihane ve bahçesi vasfındadır. İnhisar-Söğüt Karayolunun kenarında yer almaktadır. Taşınmazın üzerinde 168,00 m2 alan sahip besihane bulunmaktadır. Taşınmazın bir kısmında seracılık faaliyetleri yürütülmektedir. Bahçe tarımı yapımına elverişli olup, eğimi olmayıp düzdür. Toprak derinliŞfâ&cm den fazla olup, taşlılık sorunu bulunmamaktadır. Makineli tarıma uygundur.

Yüzölçümü: 421,07 m2

İmar Durumu: Yok , İnşaat tarzı Söğüt Belediyesi imar sınırlan dışında kalmaktadır.

Kıymeti: 34.074,89 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

1.Satış Günü:  20/11/2018 günü 10:30 -10:35 arası

2.Satış Günü: 18/12/2018 günü 10:30 -10:35 arası

Satış Yeri: Söğüt Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Belediye Sk. No: 12 SÖĞÜT

5 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bilecik İl, Söğüt İlçe, 103 Ada, 534 Parsel, ÇALTI/ŞEN Mahalle/Köy, ÖZLEN

Mevkii, Taşınmaz tapuda bahçe vasfında olup, Çaltı-Söğüt Karayolunun kenarındadır. Taşınmazın üzerinde tanmsal seracılık faaliyetleri yürütülmektedir. Bahçe tarımı yapmaya elverişlidir. Taşınmazın eğimi yok, düzdür. Toprak derinliği 50 cm den fazladır. Taşlılık sorunu bulunmamaktadır. Makineli tarıma uygundur. İklim koşullarına bağlı olarak her türlü tanmsal faaliyete elverişli bir tanm arazisidir.

Yüzölçümü:2.633,34 m2

İmar Durumu: Yok , İnşaat tarzı Söğüt Belediyesi imar sınırlan dışında kalmaktadır.

Kıymeti:77,340,80 TL

KDV Oranı:%18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

1.Satış Günü: 20/11/2018 günü 10.40-10.45 arası

2.Satış Günü: 18/12/2018 günü 10.40-10.45 arası

Satış Yeri: Söğüt Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Belediye Sk. No: 12 SÖĞÜT

6 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Bilecik İl, Söğüt İlçe, 103 Ada, 535 Parsel, ÇALTI/ŞEN Mahalle/Köy, ÖZLEN

Mevkii, Taşınmaz tapuda bahçe vasfinda olup, Çaltı-Söğüt Karayolunun kenarındadır. Taşınmazın üzerinde tanmsal seracılık faaliyetleri yürütülmektedir. Bahçe tan mı yapmaya elverişlidir. Taşınmazın eğimi yok, düzdür. Toprak derinliği 50 cm den fazladır. Taşlılık sorunu bulunmamaktadır. Makineli tanma uygundur. İklim koşullanna bağlı olarak her türlü tanmsal faaliyete elverişli bir tarım arazisidir.

Yüzölçümü      : 906,84 m2

İmar Durumu  : Yok , İnşaat tarzı Söğüt Belediyesi imar sınırlan dışında kalmaktadır.

Kıymeti           : 25.232,04 TL

KDV Oranı       :%18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.

1.         Satış Günü       : 20/11/2018 günü 10:50 -10:55 arası

2.         Satış Günü       : 18/12/2018 günü 10:50 -10:55 arası

Satış Yeri         : Söğüt Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Belediye Sk. No: 12 SÖĞÜT

7 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Bilecik İl, Söğüt İlçe, 905 Parsel, ÇALTI Mahalle/Köy, KARABAYIR Mevkii,

Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfında olup, üzerinde uzun yıllardır tarımsal faaliyet yürütülmemektedir. Üzerinde çalılık ve orman ağaçları gelişmiştir. Arazinin yolu bulunmamakta olup, ulaşım komşu parseller üzerinde yapılmaktadır. Tarla ulaşım yoluna 300 metre mesafededir.

Yüzölçümü: 2.050 m2

İmar Durumu: Yok , İnşaat tarzı Söğüt Belediyesi imar sınırları dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 8.999,50 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

  1. Satış Günü: 20/11/2018 günü 11:00 -11:05 arası
  2. Satış Günü: 18/12/2018 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri: Söğüt Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Belediye Sk. No: 12 SÖĞÜT

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Bilecik İl, Söğüt İlçe, 2455 Parsel, ÇALTI Mahalle/Köy, SAZAKBAŞI Mevkii,

Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfında olup, batısı yol, kuzeyi orman, güneyi ve doğusu tarla ile çevrilidir. Parsel üzerinde uzun yıllar tarımsal faaliyet yürütülmediği için çalılık ve orman ağaçları gelişmiştir. Taşınmaz yol kenarında bulunmaktadır. Ortalama toprak derinliği 40 cm olup, hafif taşlılık sorunu bulunmakta ve makineli tarıma uygundur. İklim koşullarına bağlı olarak her türlü tarıma uygundur.

Yüzölçümü: 19.768 m2

İmar Durumu: Yok , İnşaat tarzı Söğüt Belediyesi imar sınırları dışında kalmaktadır.

Kıymeti: 66.815,84 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

1.Satış Günü: 20/11/2018 günü 11:10-11:15 arası

2.Satış Günü : 18/12/2018 günü 11:10-11:15 arası

Satış Yeri: Söğüt Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Belediye Sk. No: 12 SÖĞÜT

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Bilecik İl, Söğüt İlçe, 2456 Parsel, ÇALTI Mahalle/Köy, SAZAKBAŞI Mevkii,

Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfında olup, batısı ve doğusu tarla, kuzeyi ve güneyi orman ile çevrilidir. Parsel üzerinde uzun yıllar tarımsal faaliyet yürütülmediği îçin çalılık ve orman ağaçları gelişmiştir. Tarla ulaşım yoluna 180 metre mesafededir. Ortalama toprak derinliği 40 cm olup, hafif taşlılık sorunu bulunmakta ve makineli tarıma uygundur. İklim koşullarına bağlı olarak her türlü tarıma uygundur.

Yüzölçümü:: 15.050 m2

İmar Durumu: Yok , İnşaat tarzı Söğüt Belediyesi imar sınırları dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 50.869,00 TL

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

1.Satış Günü: 20/11/2018 günü 11:20 - 11:25 arası

2.Satış Günü: 18/12/2018 günü 11:20 - 11:25 arası

Satış Yeri: Söğüt Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Belediye Sk. No: 12 SÖĞÜT

10 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Bilecik İl, Söğüt İlçe, 2458 Parsel, ÇALTI Mahalle/Köy, SAZAKBAŞI Mevkii,

Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfında olup, kuzeyi tarla, doğusu, batısı ve güneyi orman ile çevrilidir. Parsel üzerinde uzun yıllar tarımsal faaliyet yürütülmediği için çalılık ve orman ağaçları gelişmiştir. Tarla ulaşım yoluna 250 metre mesafededir. Ortalama toprak derinliği 35-40 cm olup, hafif taşlılık sorunu bulunmakta ve makineli tarıma uygundur. İklim koşullarına bağlı olarak her türlü tarıma uygundur.

Yüzölçümü      : 5.198 m2

İmar Durumu  : Yok , İnşaat tarzı Söğüt Belediyesi imar sınırları dışında kalmaktadır.

Kıymeti           : 17.596,24 TL

KDV Oranı       :%18

Kaydındaki Şerhler     : Tapu kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü   : 20/11/2018 günü 11:30 - 11:35 arası

2. SaJSf. Günü : 18/12/2018 günü 11:30 - 11:35 ârası

Satış Yeri         : Söğüt Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Belediye Sk. No: 12 SÖĞÜT

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Bilecik İl, Söğüt İlçe, 2596 Parsel, ÇALTI Mahalle/Köy, KUYUBUNAR Mevkii,

Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfında olup, batısı tarla yolu , doğusu, kuzeyi ve güneyi tarla ile çevrilidir.Parsel üzerinde uzun yıllar tarımsal faaliyet yürütülmediği için çalılık ve orman ağaçları gelişmiştir. Tarlaya ulaşım yolu mevcuttur.      Ortalama toprak derinliği 40-50 cm olup, hafif taşlılık sorunu bulunmakta ve makineli tarıma uygundur. İklim koşullarına bağlı olarak her türlü tarıma uygundur.

Yüzölçümü      : 8.935 m2

İmar Durumu  : Yok , İnşaat tarzı Söğüt Belediyesi imar sınırları dışında kalmaktadır.

Kıymeti           : 30.200,30 TL

KDV Oranı       : %18

Kaydındaki Şerhler     : Tapu kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü   : 20/11/2018 günü 11:40- 11:45 arası

2. Satış Günü   : 18/12/2018 günü 11:40 - 11:45 arası

Satış Yeri         : Söğüt Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Belediye Sk. No: 12 SÖĞÜT

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Bilecik İl, Söğüt İlçe, 2601 Parsel, ÇALTI Mahalle/Köy, KUYUBUNAR Mevkii,

Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfında olup, doğusu tarla yolu , güneyi orman, batısı ve kuzeyi tarla ile çevrilidir. Parsel üzerinde uzun yıllar tarımsal taaliyet yürütülmediği için çalılık ve orman ağaçları gelişmiştir. Tarlaya ulaşım yolu mevcuttur. Ortalama toprak derinliği 40-50 cm olup, hafif taşlılık sorunu bulunmakta ve makineli tarıma uygundur. İklim koşullarına bağlı olarak her türlü tarıma uygundur.

Yüzölçümü      : 19.281 m2

İmar Durumu  : Yok , İnşaat tarzı Söğüt Belediyesi imar sınırlan dışında kalmaktadır.

Kıymeti :         :65.169,78 TL

KDV Oranı :     %18

Kaydmdaki Şerhler     Tapu kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü : 20/11/2018 günü 11:50 - 11:55 arası

2. Satış Günü : 18/12/2018 günü 11:50 - 11:55 arası

Satış Yeri :       Söğüt Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Belediye Sk. No: 12 SÖĞÜT

13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Bilecik İl, Söğüt İlçe, 2609 Parsel, ÇALTI Mahalle/Köy, KUYUBUNAR Mevkii,

Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfında olup, doğusu tarla yolu , kuzeyi, güneyi ve batısı tarla ile çevrilidir. Parsel üzerinde uzun yıllar tarımsal faaliyet yürütülmediği için çalılık ve orman ağaçlan gelişmiştir. Tarlaya ulaşım yolu mevcuttur. Ortalama toprak derinliği 40-50 cm olup, hafif taşlılık sorunu bulunmakta ve makineli tarıma uygundur. İklim koşullarına bağlı olarak her türlü tarıma uygundur.

Yüzölçümü      : 11.262 m2

İmar Durumu  : Yok , İnşaat tarzı Söğüt Belediyesi imar sınırları dışında kalmaktadır.

Kıymeti           : 38.065,56 TL

KDV Oranı       : %18

Kaydındaki Şerhler     : Tapu kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü   : 20/11/2018 günü 12:00 - 12:05 arası

2. Satış Günü   : 18/12/2018 günü 12:00 -12:05 arası

Satış Yeri         : Söğüt Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Belediye Sk. No.T2 SÖĞÜT

14 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Bilecik İl, Söğüt İlçe, 3145 Parsel, ÇALTI Mahalle/Köy, DOĞANCA Mevkii,

Taşınmaz tapu kaydında bahçe vasfında olup, Çaltı köyüne bitişiktir. Bahçe tarım yapmaya elverişli olup,

keşip esnasında tarımsal faaliyet yürütülmediği tespit edilmiştir. İklim koşullarına bağlı olarak her türlü

tarımsal faaliye elverişli tarım arazisidir.

Yüzölçümü      : 47 m2

İmar Durumu  : Yok , İnşaat tarzı Söğüt Belediyesi imar sınırları dışında kalmaktadır.

Kıymeti           :931,54 TL

KDV Oram      : %18

Kaydındaki Şerhler     : Tapu kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü   : 20/11/2018 günü 12:10 -12:15 arası

2. Satış Günü   : 18/12/2018 günü 12:10 -12:15 arası

Satış Yeri         : Söğüt Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Belediye Sk. No:12 SOĞUT

15 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Bilecik İl, Söğüt İlçe, 103 Ada, 425 Parsel, ÇALTI/ŞEN Mahalle/Köy,

HAMAMBAŞI Mevkii, Taşınmaz tapu kaydın tarla vasfında olup, İnhisar-Söğüt Karayolunun kenarında Çaltı köyünün İnhisar yönü çıkışında bitişik mesafededir. Uzun yıllar taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyet yürütülmemektedir. Taşınmaz %50 den fazla eğime sahiptir. Makineli tarıma uygun değildir.

Yüzölçümü      : 48,92 m2

İmar Durumu  : Yok , İnşaat tarzı Söğüt Belediyesi imar sınırları dışında kalmaktadır.

Kıymeti           :1.275,00 TL

KDV Oranı       : %18

Kaydındaki Şerhler     : Tapu kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü   : 20/11/2018 günü 12:20 - 12:25 arası

2. Satış Günü   : 18/12/2018 günü 12:20 - 12:25 arası

Satış Yeri         : Söğüt Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Belediye Sk. No: 12 SÖĞÜT

Satış şartları:

1-         İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırır a gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-         Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya, aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutan üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3-         İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin ( ) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-         Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshirrasgbep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-         Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/42 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 16/09/2018

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner524

banner92

banner504

banner503

banner402

banner406

banner520

banner390

banner510