banner566
banner401
banner422

T.C. BOZÜYÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

                T.C.

BOZÜYÜK

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2017/10 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1 NO'LU TAŞINMAZIN

                Özellikleri: Bilecik İl, Pazaryeri İlçe, 114 Ada, 16 Parsel, DÜLGEROĞLU Köy, KURUGÖL Mevkii, taşınmaz tarla vasfında olup, eğimli zemin üzerinde kare şeklindedir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı gibi parsel sınırlarını çevreleyen çit, duvar vb. bulunmamaktadır. İmar planı dışında kalmaktadır. Yüzölçümü: 4.003,00 m2, Kıymeti: 4.775,58 TL, KDV Oranı: %18, 1. Satış Günü: 03/01/2019 günü 10:00 – 10:05 arası, 2. Satış Günü: 04/02/2019 günü 10:00 – 10:05 arası, Satış Yeri: Bozüyük Adalet Sarayı, Satış Salonu, Zemin Kat

                2 NO'LU TAŞINMAZIN

                Özellikleri: Bilecik İl, Pazaryeri İlçe, 115 Ada, 15 Parsel, DÜLGEROĞLU Köy, KURUGÖL Mevkii, taşınmaz tarla vasfında olup, az eğimli zemin üzerinde amorf forma sahiptir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı gibi parsel sınırlarını çevreleyen çit, duvar vb. bulunmamaktadır. İmar planı dışında kalmaktadır. Yüzölçümü: 5.099,50 m2, Kıymeti: 9.123,01 TL, KDV Oranı: %18, 1. Satış Günü: 03/01/2019 günü 10:10 – 10:15 arası, 2. Satış Günü: 04/02/2019 günü 10:10 – 10:15 arası, Satış Yeri: Bozüyük Adalet Sarayı, Satış Salonu, Zemin Kat

                3 NO'LU TAŞINMAZIN

                Özellikleri: Bilecik İl, Pazaryeri İlçe, 115 Ada, 78 Parsel, DÜLGEROĞLU Köy, KURUGÖL Mevkii, taşınmaz tarla vasfında olup, az eğimli zemin üzerinde amorf forma sahiptir. Güney yönde yaklaşık 120m yola cephelidir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı gibi parsel sınırlarını çevreleyen çit, duvar vb. bulunmamaktadır. İmar planı dışında kalmaktadır. Yüzölçümü: 8.231,00 m2, Kıymeti: 14.725,26 TL, KDV Oranı: %18, 1. Satış Günü: 03/01/2019 günü 10:20 – 10:25 arası, 2. Satış Günü: 04/02/2019 günü 10:20 – 10:25 arası, Satış Yeri: Bozüyük Adalet Sarayı, Satış Salonu, Zemin Kat

                4 NO'LU TAŞINMAZIN

                Özellikleri: Bilecik İl, Pazaryeri İlçe, 119 Ada, 43 Parsel, DÜLGEROĞLU Köy, DÜZGÜRGEN Mevkii, taşınmaz tarla vasfında olup, eğimli zemin üzerinde amorf forma sahiptir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı gibi parsel sınırlarını çevreleyen çit, duvar vb. bulunmamaktadır. Kıraç orman ağaç ve çalıları gelişmiş, keleme durumdadır. İmar planı dışında kalmaktadır. Yüzölçümü: 2.874,90 m2, Kıymeti: 3.429,76 TL, KDV Oranı: %18, 1. Satış Günü: 03/01/2019 günü 10:30 – 10:35 arası, 2. Satış Günü: 04/02/2019 günü 10:30 – 10:35 arası, Satış Yeri: Bozüyük Adalet Sarayı, Satış Salonu, Zemin Kat

                5 NO'LU TAŞINMAZIN

                Özellikleri: Bilecik İl, Pazaryeri İlçe, 117 Ada, 1 Parsel, DÜLGEROĞLU Köy, köyiçi Mevkii, taşınmaz tarla vasfında olup, az eğimli zemin üzerinde amorf forma sahiptir. Kuzey yönde yaklaşık 100m yola cephelidir. Taşınmaz üzerinde 22 adet bakımsız ağaç bulunmakta olup, herhangi bir yapı bulunmadığı gibi parsel sınırlarını çevreleyen çit, duvar vb. bulunmamaktadır. İmar planı dışında kalmaktadır. Yüzölçümü: 22.064,90 m2, Kıymeti: 42.774,11 TL, KDV Oranı: %18, 1. Satış Günü: 03/01/2019 günü 10:40 – 10:45 arası, 2. Satış Günü: 04/02/2019 günü 10:40 – 10:45 arası, Satış Yeri: Bozüyük Adalet Sarayı, Satış Salonu, Zemin Kat

                6 NO'LU TAŞINMAZIN

                Özellikleri: Bilecik İl, Pazaryeri İlçe, 117 Ada, 46 Parsel, DÜLGEROĞLU Köy, köyiçi Mevkii, taşınmaz ahşap ev ahır samanlık ve bahçesi vasfındadır. Kuzey yönde yaklaşık 30 m yola cephelidir. Az eğimli zemin üzerinde amorf forma sahiptir. Taşınmaz üzerinde yaklaşık 90 m2 oturum alanına sahip tek katlı kerpiç ev, yaklaşık 10 m2 oturum alanına sahip tek katlı kerpiç oda, yaklaşık 14 m2 oturum alanına sahip kerpiç kuruluk, yaklaşık 140 m2 oturum alanına sahip kerpiç ahır ve samanlık, yaklaşık 17 m2 yığma depo, yaklaşık 3 m2 kerpiç wc, yaklaşık 5 m2 kerpiç fırın bulunmaktadır. İmar planı dışında kalmaktadır. Yüzölçümü: 716,90 m2, Kıymeti: 37.209,88 TL, KDV Oranı: %18, 1. Satış Günü: 03/01/2019 günü 10:50 – 10:55 arası, 2. Satış Günü: 04/02/2019 günü 10:50 – 10:55 arası, Satış Yeri: Bozüyük Adalet Sarayı, Satış Salonu, Zemin Kat

                Satış Şartları:

                1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

                2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir

                3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

                4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

                5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

                6- İİK’nın 127. Maddesi gereğince Tapu Sicili kaydında taşınmaza taraf olup adresi belli olupta, satış ilanı tebliğ edilemeyen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde UYAP satış portalından yayınlanan satış ilanı ve gazete ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. (İKK m.127)

                7- Sahte para kontrolü ve ihale anında yaşanan aksaklıklar nedeniyle Adalet Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 04/01/2013 tarih ve 2013/21 sayılı “6352 Sayılı Kanun ile Değiştirilen İcra İflas Kanunun uygulanması konulu yazısı doğrultusunda kasa işlemleri bölümü 2. Bentte belirtilen ihale teminat bedeli dahil her türlü ödemenin İcra ve İflas Dairesi’nin banka hesabına doğrudan veya havale yoluyla veya internet bankacılığı yolu ile yada anlaşmalı banka olan Vakıfbank tarafından İcra İflas Dairelerine kurulan POS cihazı üzerinden yatırılmasına ilişkin yazı gereğince ihale teminatı olarak yatırılması gereken %20 nakit teminatın Satış Memurluğumuzun Türkiye Vakıflar Bankası Bozüyük Şubesi’ndeki TR84 0001 5001 5800 7300 6227 26 IBAN nolu emanet kasa hesabına katılımcının T.C. kimlik numarası ile birlikte ihale saatinden önce yatırılması gerekmektedir. Katılımcıların ihale sırasında banka dekontunu ibraz etmeleri zorunlu olup NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

                8- İİK 127 MADDESİNE GÖRE SAYIT İLANI TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan hissedarlara gönderilen tebligatların imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

                9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/10 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/10/2018       (B-449)

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner524

banner92

banner503

banner520

banner390

banner510