banner401
banner422
banner472

T.C. BİLECİK (SULH HUKUK MAH.)

T.C.

BİLECİK

(SULH HUKUK MAH.)

SATIŞ MEMURLUĞU 2018/19 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri            : Bilecik, Merkez Gülümbe Köy, Tangırdere mevki, 5402 Parsel,bağ

vasfında olup köy yerleşim alanına yakındır. Üzerinde 2 adet çeviz ağacı vardır.verimli toprak yapısına sahiptir

Yüzölçümü:470,30 m2

Arsa Payı: Tam

İmar Durumu:Yok

Kıymeti:5.416,12 TL

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler:kayıtlarda mevcut

1.Satış Günü:29/03/2019 günü 09:30 - 09:40 arası

2.Satış Günü 06/05/2019 günü 09:30 - 09:40 arası

Satış Yeri: BİLECİK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YANI ESKİ KÜLTÜR SİTESİ

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bilecik İl, Merkez İlçe, Gülümbe Köyü, Alan mevki ,947 Parsel,tarla vasfında olup toprak işlemesi yapılmamış kuru tarım arazisi

Yüzölçümü:293 m2

Arsa Payı:tam

İmar Durumu:Yok

Kıymeti:11.286,36 TL

KDV Oranı:%18

Kaydındaki Şerhler:kayıtlarda mevcut

1.Satış Günü: 29/03/2019 günü 09:45-09:55 arası

2.Satış Günü:06/05/2019 günü 09:45-09:55 arası

Satış Yeri: BİLECİK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YANI ESKİ KÜLTÜR SİTESİ

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bilecik İl, Merkez İlçe, Gülümbe Köy, Göçükler mevki, 1215 Parsel, tarla vasfında olup toprak işlemesi yapılmamış kuru tarım arazisi

Yüzölçümü:4.080m2

Arsa Payı:tam

İmar Durumu:Yok

Kıymeti:34.843,20 TL

KDV Oranı:%18

Kaydındaki Şerhler: kayıtlarda mevcut

1. Satış Günü     : 29/03/2019 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü     : 06/05/2019 günü 10:00-10:10 arası

Satış Yeri             : BİLECİK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YANI ESKİ KÜLTÜR SİTESİ

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bilecik, Merkez, Gülümbe Köyü, Tangııdere mevki, 5401 Parsel Bağ vasfında olup , üzerinde 2 adet çeviz ağacı vardır .Köy yerleşim alanına yakın ,bölge iklimine uygun kuru şartlarda bütün ürünlerin yetiştirilmesine elverişlidir

Yüzölçümü         : 229,70 m2

Arsa Payı             : tanı

İtnarDurumu     : Yok

Kıymeti:               3.156,88 TL

KDV Oranı           : %18

Kaydındaki Şerhler: kayıtlarda mevcut

1. Satış Günü     : 29/03/2019 günü 10:15 - 10:25 arası

2. Satış Günü     : 06/05/2019 günü 10:15 -10:25 arası

Satış Yeri             : BİLECİK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YANI ESKİ KÜLTÜR SİTESİ

5 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri            : Bilecik, Merkez, Gülümbe Köyü, Tangırdere mevki, 1781 Parsel, bahçe

vasfında olup köy yerleşim alanına yakmdır.4 adet 4-45 yaşlarında çeviz ağacı bulunmaktadır.bölge iklimine uygun kuru şartlarda bütün ürünlerin yetiştirilmesine elverişlidir

Yüzölçümü         : 557 m2

Arsa Payı             : tam

İmar Durumu    : Yok

Kıymeti                : 8.230,23 TL

KDV Oranı           :%18

Kaydındaki Şerhler : kayıtlarda mevcut

1. Satış Günü     : 29/03/2019 günü 10:30 - 10:40 arası

2. Satış Günü     : 06/05/2019 günü 10:30»10:40 tıraşı

Satış Yeri             : BİLECİK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YANI ESKİ KÜLTÜR SİTESİ -

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri            : Bilecik, Merkez, Gülümbe Köyü, Alan mevki, 957 Parsel, tarla vasfında

taşınmaz ,Köy yerleşim alanı içerisinde ,sulu şartlarda bütün ürünlerin yetiştirilmesine elverişli

Yüzölçümü         : 130 m2

Arsa Payı             : tam

İmar Durumu    : Yok

Kıymeti                : 5.007,60 TL

KDV Oranı           : %18

Kaydındaki Şerhler : kayıtlarda mevcut

1. Satış Günü     : 29/03/2019 günü 10:45 - 10:55 arası

2. Satış Günü: 06/05/2019 günü 10:45 - 10:55 arası

Satış Yeri:BİLECİK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YANI ESKİ KÜLTÜR SİTESİ

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri:Bilecik, Merkez, Gülümbe Köyü, Karşıyaka mevki ,1146 Parsel ,tarla

vasfında olup, toprak işlemesi yapılmamız kuru tarım arazisi

Yüzölçümü:1.888,00 m2

Arsa Payı:tam

imar Durumu:Yok

Kıymeti:               16.123,52 TL

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: kayıtlarda mevcut

1.Satış Günü:     29/03/2019 günü 11:00 - 11:10 arası

2. Satış Günü:    06/05/2019 günü 11:00 - 11:10 arası

Satış Yeri:BİLECİK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YANI ESKİ KÜLTÜR SİTESİ

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :         Bilecik, Merkez ,Gülümbe Köyii , Derepman mevki ,2091 Parsel, tarla

vasfında olup, Köyyerieşim alanının bitişiğinde , hazırda toprak işlemesi yapılmamış üzerinde

35-40 yaşlarında 4 adet çeviz ağacı vardır, Bölge iklimine uygun olarak sulu şartlarda bütün

ürünler yetiştirilir           

Yüzölçümü :       542 m2

Arsa Payı :           tam

imar Durumu :  Yok

Kıymeti :              23.877,84

KDV Oram :        %18

Kaydındaki Şerhler : kayıtlarda mevcut

1. Satış Günü :   29/03/2019 günü 11:15 - 11:25 arası

2. Satış Günü :   06/05/2019 günü 11:15 -11:25 arası

Satış Yeri :           BİLECİK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YANI ESKİ KÜLTÜR SİTESİ

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :         Bilecik, Merkez, Gülümbe Köyü, Derepman mevki , 2108 Parsel, bahçe

vasfında olııp, köy yerleşim alanı bitişiğinde ,taşınmazın verimli bir toprak yapısına sahip sulu

şartlarda bütün ürünlerin yetiştirilmesinde oldukça elverişli

Yüzölçümü :       280 m2

Arsa Payı :           tam

İmar Durumu :  Yok

Kıymeti :              10.785,60 TL

KDV Oranı :        %18

Kaydındaki Şerhler : kayıtlarda mevcut

1. Satış Günü : 29/03/2019 günü 11:30 - 11:40 arası

2. Satış Günü : 06/05/2019 günü 11:30 - 11:40 arası

Satış Yeri :           BİLECİK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YANI ESKİ KÜLTÜR SİTESİ

10 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri            : Bilecik, Merkez, Gülümbe Köyü, Köyiçi mevkii, S330 Parsel, tapuda

avlulu ev ve samanlık vasfında olup Taşınmaz üzerinde ekonomik değeri olan herhangi bir ağaç ve

yapı bulunmamaktadır 

Yüzölçümü         : 250 m2

Arsa Payı             : tam

İmar Durumu    : Yok

Kıymeti                : 10.000,00 TL

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: kayıtlarda mevcut

ı. Satış Günü      : 29/03/2019 günü 11:45 -11:55 arası

2. Satış Günü     : 06/05/2019 günü 11:45 - i 1:55 arası

Satış Yeri             : BİLECİK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YANI ESKİ KÜLTÜR SİTESİ

11 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri            : Bilecik, Merkez, Gülümbe Köyü , Göçükler mevki, 1184 Parsel tarla

vasfında olup, verimli    bir toprak yapısına sahiptir. Kuru şartlarda bütün ürünler yetiştirilmesine

elverişlidir          

Yüzölçümü         : 6.608 mİ

Arsa Pavı             : tam

İmar Durumu    : Yok

Kıymeti                :56.432,32 TL

KDV Oram          : %18

Kaydmdaki Şerhler: kayıtlarda mevcut

1. Satış Günü     : 29/03/2019 günü 12:00 -12:10 arası

2. Satış Günü     : 06/05/2019 günü 12:00 - 12:10 arası

Satış Yeri             : BİLECİK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YANI ESKİ KÜLTÜR SİTESİ

12 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri            : Bilecik, Merkez, Gülümbe Köyü, Alan mevki,1034 Parsel, Tarla vasfında

olup, verimli bir toprak yapısına sahiptir. Kuru şartlarda bütün ürünler yetiştirilmesine elverişlidir

Yüzölçümü         : 672,00 m2

Arsa Payı             : tanı

İmar Durumu    ; Yok

Kıymeti :              ; 5.738,88 TL

KDV Oranı           : %18

Kaydındaki Şerhler : kayıtlarda mevcut

1. Satış Günü     : 29/03/2019 günü 12:15:12:25 arası

2. Satış Günü :   06/05/2019 günü 12:15 - 12:25 arası

Satış Yeri:BİLECİK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YANI ESKİ KÜLTÜR SİTESİ

13 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri            : Bilecik, Merkez, Giilümbe Köyü, Ayvalık mevki. 1310 Parsel,Tarla

vasfında olup, verimli    bir toprak yapısına sahiptir. Sulu şartlarda bütün ürünler yetiştirilmesine

elverişlidir          

Yüzölçümü         : 740 m2

Arsa Payı             : tam

İmar Durumu    : Yok

Kıymeti                : 25.914,80 TL

KDV Ör3ııı           : %18

Kaydındaki Şerhler: kayıtlarda mevcut

1. Satış Günü     : 29/03/2019 günü 12:30 - 12:40 arası

2. Satış Günü     : 06/05/2019 günü 12:30 - 12:40 arası

Satış Yeri             :BİLECİK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YANI ESKİ KÜLTÜR SİTESİ

14 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri            : Bilecik, Merkez, Gülümbe Köyü, Miislamalam Mevkii, 123 Parsel,Tarla

vasfında olup, verimli    bir toprak yapısına sahiptir. Kuru şartlarda bütün ürünler yetiştirilmesine

elverişlidir          

Yüzölçümü         : 13.296 m2

Arsa Payı             : TAM

İmar Durumu    : Yok

Kıymeti                : 1 13.547,84 TL

KDV' Oranı          : %18

Kaydındaki Şerhler: kayıtlarda mevcut

1. Satış Günü     : 29/03/2019 günü 12:45 - 12:55 arası

2. Satış Günü     : 06/05/2019 günü 12:45 - 12:55 arası

Satış Yeri             : BİLECİK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YANI ESKİ KÜLTÜR SİTESİ -

15 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri            : Bilecik, Merkez, Gülümbe Köyü, Kalkan baba mevki ,2122 Parsel, Tarla

vasfında olup, Köy yerleşim atanı bitişiğinde , verimli bir toprak, yapısına sahiptir. Sulu şartlarda

bütün ürünler yetiştirilmesine elverişlidir

Yüzölçümü         : 1.318,00 nü

Arsa Payı             : tanı

İmar Durumu :  : Yok

Kıymeti :              : 50.769,36 TL

KDV Oranı :        %18

Kaydındaki Şerhler :kayıtlarda mevcut

1. Satış Günü :   29/03/2019 günü 13:00- 13:10 arası

2. Satış Günü     06/05/2019 günü 13:00 - 13:10 arası

Satış Yeri :           BİLECİK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YANI ESKİ KÜLTÜR SİTESİ

16 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Bilecik, Merkez, Gülümbe Köyü, Göçükler mevki ,1214 Parsel, tarla vasfında olup, toprak işlemesi yapılmamız kuru tarım arazisi

Yüzölçümü:6.880m2

Arsa Payı:tam

İmar Durumu:Yok

Kıymeti:58.755,20 TL

KDV Oranı:%18

Kaydındaki Şerhler:kayıtlarda mevcut

1.Satış Günü:29/03/2019 günü 13:15-13:25 arası

2.Satış Günü:06/05/2019 günü 13:15-13:25 arası

Satıi Yeri: BİLECİK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YANI ESKİ KÜLTÜR SİTESİ

17 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri            : Bilecik, Merkez , Güliimbe Köyü , Beylikbahçe mevki, 4703 Parsel, tarla

vasfında olup, Bilecik Vezirhan yolu bitiğinde ,verimli bir toprak yapısına sahiptir. Sulıı şartlarda bütün ürünler yetiştirilmesine elverişlidir          »

Yüzölçümü: 190,0 m2

Arsa Payı:            tam

İmar Durumu:   Yok

Kıymeti                :7.318,80 TL

KDV Oranı:         %18

Kaydındaki Şerhler:       

1. Satış Günü:29/03/2019 günü 13:30- 13:40 arası

2. Satış Günü:    06/05/2019 gönü 13:30- 13:40 arası

Satış Yeri             BİLECİK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YANI ESKİ KÜLTÜR SİTESİ -

18 NO’LU T AŞINMAZIN

Özellikleri: Bilecik, Merkez, Güiümbe Köyü , Müslümalam Mevkii, 162 Parsel tarlavasfında olup, toprak işlemesi yapılmamız kum tanın arazisi

Yüzölçümü: 2.624,00 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu: Yok

Kıymeti 22.408,96 TL

KDV Oranı %18

1.Satış Günü: 29/03/2019 günü 13:45-13:55 arası

2.Satış Günü:06/05/2019 günü 13:45-13:55 arası

Satış Yeri: BİLECİK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YANI ESKİ KÜLTÜR SİTESİ

19 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri            : Bilecik , Merkez , Güiümbe Köyü, Ayvalık mevki,1308 Parsel, tarla vasfında olup, verimli bir toprak yapısına sahiptir. Sulu şanlarda bütün ürünler yetiştirilmesine elverişlidir

Yüzölçümü         : 231 m2

Arsa Payı             : Tam

İmar Durumu    : Yok

Kıymeti                : 8.089,62 TL

KDV Oranı           : %18

Kaydındaki Şerhler         : kayıtlarda mevcut

1. Satış Günü     : 29/03/2019 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satış Günü     : 06/05/2019 günü 14:00 - .14:10 arası

Satış Veri             : BİLECİK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YANI ESKİ KÜLTÜR SİTESİ

20 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri            : Bilecik, Merkez, Gülümbe Köyü , Saltaşı mevki, 1893 Parsel, Bahçe

vasfında köy yerleşim alanı içerisinde ,verimli bir toprak yapısına sahip bölge iklimine uygun sulu

şartlarda bütün ürünlerin yetiştirilmesine elverişli

Yüzölçümü         : 270 nı2 ,m

Arsa Payı             : Tam

İmar Durumu    : Yok

Kıymeti                : 10.400,40 TL

KDV Oranı           : %18

Kaydındaki Şerhler: kayıtlarda mevcut

1. Satış Günü     : 29/03/2019 günü 14:15 -14:25 arası

2. Satış Günü     : 06/05/2019 günü 14:15 - 14:25 arası

Satış Yeri             : BİLECİK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YANI ESKİ KÜLTÜR SİTESİ -

21 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri            : Bilecik, Merkez, Gülümbe köyü, Saltaşı mevki, 1908 Parsel, Bahçe

vasfında köy yerleşim   alanı içerisinde ,verimli bir toprak yapısına sahip bölge iklimine uygun sulu

şartlarda bütün ürünlerin yetiştirilmesine elverişli

Yüzölçümü         : 470 m2

Arsa Pavı             : tanı

İmar Durumu    : Yok

Kıymeti                :19.504,40 TL

KDV Oram          : %18

Kaydındaki Şerhler         : kayıtlarda mevcut

1. Satış Günü     : 29/03/2019 günü 14:30- 14:40 arası

2. Satış Günü     : 06/05/2019 günü 14:30- 14:40 arası

Satış Yeri             : BİLECİK ZABITA. MÜDÜRLÜĞÜ YANI ESKİ KÜLTÜR SİTESİ

22 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri            : Bilecik, Merkez, Gülümbe Köyü, Ayvalık mevki, 1309 Parsel,tarla

vasfında olup ,verimli    bir-toprak yapısına sahiptir. Bölge İklimine uygun sulu şartlarda bütün

ürünlerin yetiştirilmesine oldukça elverişli

Yüzölçümü :       ; 2.070 m2

Arsa Payı :           tam

İmar Durumu :  Yok

Kıymeti :              72.491,40 TL

KDV Oram          : %18

Kaydındaki Şerhler         : kayıtlarda mevcut

1. Satış Günü     : 29/03/2019 günü 14:45 - 14:55 arası

2. Satış Günü     : 06/05/2019 günü 14:45 - 14:55 arası

Satış Yeri             : BİLECİK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YANI ESKİ KÜLTÜR SİTESİ

23 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri            : Bilecik, Merkez, Güiümbe Köyü, Alan mevki, 1033 Parsel,Tarla vasfında

olup. Verimli toprak yapısına sahip  kuru tarım arazisi

Yüzölçümü         : 736 m2

Arsa Payı             : tam

İnıar Durumu     : Yok

Kıymeti                :6.285,44 TL

KDV Oram          :%18

Kaydındaki Şerhler        

1. Satış Günü     : 29/03/2019 günü 15:00- 15:10 arası

2. Satış Günü     : 06/05/2019 günü 15:00 - 15:10 arası

Satış Yeri             : BİLECİK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YANI ESKİ KÜLTÜR SİTESİ

24 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri            : Bilecik, Merkez, Gülümbe Köyü , Tangırdere mevki, 4014 Parsel. Tarla

vasfında köy yerleşim alanı bitişiğinde , verimli bir toprak yapısına sahip bölge iklimine uygun

sulu şartlarda bütün ürünlerin yetiştirilmesine elverişli

Yüzölçümü         : 138 m2

Arsa Payı             : tam

İmar Durumu    : Yok

Kıymeti                : 1.295,82 TL

KDV Oranı           : %18

Kaydındaki Şerhler         : kayıtlarda mevcut

l. Satış Günü      : 29/03/2019 günü 15:15 - 15:25 arası

2. Satış Günü     : 06/05/2019 günü 15:15 - 15:25 arası

Satış Yeri             : BİLECİK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YANI ESKİ KÜLTÜR SİTESİ

25 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri            : Bilecik, Merkez, Güiümbe Köyü, Kalkanbaba mevki ,862 Parsel,Tarla

vasfında köy yerleşim alanı bitişiğinde ,verimli bir toprak yapısına sahip bölge iklimine uygun

sulu şartlarda bütün ürünlerin yetiştirilmesine elverişli

Yüzölçümü         : 736m2

Arsa Payı             : tam

İmar Durumu    : Yok

Kıymeti                : 28.350,72 TL

KDV Oranı           : %18

Kaydındaki Şerhler         : kayıtlarda mevcut

1. Satış Günü:    : 29/03/2019 günü 15:30- 15:40 arası

2. Satış Günü     : 06/05/2019 günü 15:30- 15:40 arası

Satış Yeri             : BİLECİK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YANI ESKİ KÜLTÜR SİTESİ -

26 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri            : Bilecik, Merkez, Gülümbe Köyü, Göçükler mevki ,1201 Parsel, Tarla vasfında olup, taşınmaz verimli toprak yapısına sahiptir. Kuru şartlarda bütün ürünlerinyetiştirilmesine elverişli

Yüzölçümü         : 11.344 m2

Arsa Payı             :tam

İmar Durumu    : Yok

Kıymeti                : 96.877,76 TL

KDV Oranı           : %18

Kaydındaki Şerhler         : kayıtlarda mevcut

1. Satış Günü     : 29/03/2019 günü 15:45 - 15:55 arası

2. Satış Günii      : 06/05/2019 günü 15:45 - 15:55 arası

Satış Yeri             : BİLECİK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YANI ESKİ KÜLTÜR SİTESİ

27- NO'LUTAŞINMAZIN

Özellikleri            : Bilecik, Merkez, Gülümbe Köyü , Karşıyaka mevki, 1007 Parsel. Tarla

vasfında olup .köy yerleşim alanı bitişiğinde taşınmaz verimli toprak yapısına sahip olup sulu

şartlarda bütün ürünlerin yetiştirilmesine elverişli

Yüzölçümü         : 1.360 m2

Arsa Payı :           : tanı

imar Durumu     : Yok

Kıymeti :              52.387,20 TL

KDV Oranı           %18

Kaydındaki Şerhler :       kayıtlarda mevcut

1. Satış Günü :   29/03/2019 günü 16:00 - 16:10 arası

2. Satış Günü :   06/05/2019 günü 16:00- 16:10 arası

Satış Yeri :           BİLECİK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YANI ESKİ KÜLTÜR SİTESİ

Satış şartları :

1-            İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-            Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutan üzerinden rüçhan haklan vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt filizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gönnüş ve miinderecatını kabul etmiş sayılacakları; başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/19 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 13/01/2019

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner524

banner92

banner504

banner503

banner402

banner406

banner520

banner390

banner510