banner401
banner422
banner472

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
T.C.
BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Ø 200 MM KORUGE KANALİZASYON BORUSU (SN8) VE
EKLEME PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR.
    Ø 200 mm Koruge Kanalizasyon Borusu (SN8) ve Ekleme Parçalarıalımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
    İhale Kayıt Numarası        :2013/49884
    1-İdarenin
    a) Adresi                :HÜRRIYET MAHALLESI DUMLUPINAR 5. SOKAK 2 11100 MERKEZ
                     BİLECİK MERKEZ/BİLECİK
    b) Telefon ve faks numarası        :2282121080 - 2282122050
    c) Elektronik Posta Adresi        :bilecik@bilecikozelidare.gov.tr
    ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    2-İhale konusu malın
    a) Niteliği, türü ve miktarı         :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik
                    Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
                     şartnameden ulaşılabilir.
    b) Teslim yeri             :BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ
                     MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT AMBARI
    c) Teslim tarihi            :Teslimat sözleşmenin imzalanmasına müteakip 20 (20. gün dahil ) içerisinde,
                    tek partide olacaktır.Sözleşme konusu mallar tek partide BİLECİK İL ÖZEL
                    İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT
                    AMBARINA istiflenerek, boşaltılarak teslim edilecektir.
    3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer            :Hürriyet Mahallesi Dumlupınar 5. Sokak No:2 11100 Merkez-BİLECİK
    b) Tarihi ve saati            :14.05.2013 - 14:30
    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1.İhaleye  katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
    4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
    4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
    4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
    4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
    4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
    4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
    a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
    b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
    c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
    İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.     İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. Aday ve istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
    4.3.2.
    4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:  TSE Belgesi
    5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
    6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
    7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
    7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası)karşılığı BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HÜRRİYET MAHALLESİ DUMLUPINAR 5. SOKAK NO:2 11100 MERKEZ-BİLECİK adresinden satın alınabilir.
    7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
    8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HÜRRİYET MAHALLESİ DUMLUPINAR 5. SOKAK NO:2 11100 MERKEZ-BİLECİK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
    9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
    10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
    11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
    12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.                         B.NO (164)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner369

banner92

banner504

banner503

banner517

banner402

banner406

banner509

banner515

banner390

banner404

banner510