banner566
banner401
banner422

T.C. BİLECİK İCRA DAİRESİ 2018/3865 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.

BİLECİK

İCRA DAİRESİ

2018/3865 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN:

Özellikleri : Bilecik İl, Merkez İlçe, 174 Ada, 122 Parsel, KURTKÖY Köy, Öküzderneği Mevkii, Taşınmazın bulunduğu bölgedeki sulu tarım arazilerinden çok yıllık bitkisi olan yonca ürünü yetiştirilmektedir. Bölgenin iklim durumu ve taşınmazlarını toprak yapısı bu ürünün sulu şartlar ekonomik bir şekilde yetiştirilmesine uygundur. Bölgede yaygın olarak ekilişi yapılan ürünlerden yem bitkisi olarak yaygın yetiştirilen yonca bitkisini esas alarak taşınmazın olduğu gibi kullanılması durumunda getireceği bir yıllık orantılı net gelire göre değer tespiti yapılmıştır. 1.Yıllık yonca= 1.900 Verimi (kğ/Da), 0,80 Fiyatı (TL./Kg), 1.520,00 Brüt gelir (TL. /DA), 1.072,26 Üre.Masrafı (TL./da), 447,74 Net gelir (TL./DA), 1/1 Münavebe oranı, 447.74 1 Yıllık orantılı net geliri (TL./da), Kapitalizasyon faiz oranının %4 olacağı kanaatine varılmıştır. 1m2 Arazinin değere= Net gelir/kapit.faizi x 1000 = 447,74/0,04X 1000 =11,19 TL./m2

Yüzölçümü : 1.696,16 m2 Arsa Payı : 1/1 Kıymeti : 18.980,03 TL KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Güncel tapu kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü : 06/08/2019 günü 15:00 - 15:05 arası

2. Satış Günü : 05/09/2019 günü 15:00 - 15:05 arası

Satış Yeri : BİLECİK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YANI ESKİ KÜLTÜR SİTESİ BİLECİK

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bilecik İl, Merkez İlçe, 205 Ada, 210 Parsel, KURTKÖY Köy, Delmedere Mevkii, Taşınmazın bulunduğu bölgedeki sulu tarım arazilerinden çok yıllık bitkisi olan yonca ürünü yetiştirilmektedir. Bölgenin iklim durumu ve taşınmazlarını toprak yapısı bu ürünün sulu şartlar ekonomik bir şekilde yetiştirilmesine uygundur. Bölgede yaygın olarak ekilişi yapılan ürünlerden yem bitkisi olarak yaygın yetiştirilen yonca bitkisini esas alarak taşınmazın olduğu gibi kullanılması durumunda getireceği bir yıllık orantılı net gelire göre değer tespiti yapılmıştır. 1. Yıllık yonca= 1.900 Verimi (kğ/Da), 0,80 Fiyatı (TL./Kg), 1.520,00 Brüt gelir (TL. /DA), 1.072,26 Üre.Masrafı (TL./da), 447,74 Net geİir (TL./DA), 1/1 Münavebe oranı, 447.74 1 Yıllık orantılı net geliri (TL./da), Kapitalizasyon faiz oranının %4 olacağı kanaatine varılmıştır. 1m2 Arazinin değere= Net gelir/kapit.faizi x 1000 = 447,74/0,04X 1000 =11,19 TL./m2

Yüzölçümü : 6.974,75 m2 Arsa Payı : 1/1 Kıymeti : 78.047,45 TL KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Güncel tapu kaydında olduğu gibidir.

1.Satış Günü : 06/08/2019 günü 15:10 -.15:15 arası

2.Satış Günü : 05/09/2019 günü 15:10- 15:15 arası

Satış Yeri : BİLECİK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YANİ ESKİ KÜLTÜR SİTESİ BİLECİK

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bilecik İl Merkez İlçe, 154 Ada, 40 Parsel, KURTKÖY Köy, Kuzgunönü Mevkii, Taşınmazın bulunduğu bölgedeki sulu tarım arazilerinden çok yıllık bitkisi olan yonca ürünü yetiştirilmektedir. Bölgenin iklim durumu ve taşınmazlarını toprak yapısı bu ürünün sulu şartlar ekonomik bir şekilde yetiştirilmesine uygundur. Bölgede yaygın olarak ekilişi yapıla ürünlerden yem bitkisi olarak yaygın yetiştirilen yonca bitkisini esas alarak taşınmazın olduğu gibi kullanılması durumunda getireceği bir yıllık orantılı net gelire göre değer tespiti yapılmıştır. 1.Yıllık yonca= 1.900 Verimi (kğ/Da), 0,80 Fiyatı (TL./Kg), 1.520,00 Brüt gelir (TL. /DA), 1.072,26 Üre.Masrafı (TL./da), 447,74 Net gelir (TL./DA), 1/1 Münavebe oranı, 447.74 1 Yıllık orantılı net geliri (TL./da), Kapitalizasyon faiz oranının %4 olacağı kanaatine varılmıştır. 1m2 Arazinin değere= Net gelir/kapit.faizi x 1000 = 447,74/0,04X 1000 =11,19 TL./m2

Yüzölçümü:4.231,87 m2 Arsa Payı : 1/1 Kıymeti : 47.354,63 TL KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Güncel tapu kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü : 06/08/2019 günü 15:20 - 15:25 arası

2. Satış Günü : 05/09/2019 günü 15:20 - 15:25 arası

Satış Yeri : BİLECİK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YANI ESKİ KÜLTÜR SİTESİ BİLECİK

4 NO'LU TAŞINMAZIN:

Özellikleri : Bilecik İl, Merkez İlçe, 174 Ada, 106 Parsel, KURTKÖY Mahalle/Köy, Öküz Derneği Mevkii, Taşınmazın bulunduğu bölgedeki sulu tarım arazilerinden çok yıllık bitkisi olan yonca ürünü yetiştirilmektedir. Bölgenin iklim durumu ve taşınmazlarını toprak yapısı bu ürünün sulu şartlar ekonomik bir şekilde yetiştirilmesine uygundur. Bölgede yaygın olarak ekilişi yapılan ürünlerden yem bitkisi olarak yaygın yetiştirilen yonca bitkisini esas alarak taşınmazın olduğu gibi kullanılması durumunda getireceği bir yıllık orantılı net gelire göre değer tespiti yapılmıştır. 1.Yıllık yonca= 1.900 Verimi (kğ/Da), 0,80 Fiyatı (TL./Kg), 1.520,00 Brüt gelir (TL. /DA), 1.072,26 Üre.Masrafı (TL./da), 447,74 Net gelir (TL./DA), 1/1 Münavebe oranı , 447,74 1 Yıllık orantılı net geliri (TL./da), Kapitalizasyon faiz oranının %4 olacağı kanaatine varılmıştır. 1m2 Arazinin değere= Net gelir/kapit.faizi x 1000 = 447,74/0,04X1000=11,19TL./m2

Yüzölçümü : 1.264,55 m2Arsa Payı : 1/1 Kıymeti : 14.150,31 TL KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Güncel tapu kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü : 06/08/2019 günü 15:30- 15:35 arası

2. Satış Günü : 05/09/2019 günü 15:30 - 15:35 arası

Satış Yeri : BİLECİK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YANI ESKİ KÜLTÜR SİTESİ BİLECİK

5 NO'LU TAŞINMAZIN:

Özellikleri : Bilecik İl, Merkez İlçe, Kurtköy köyü, 301 Ada, 1 Parsel, Mantarlı Mevkii, Adresi: Bilecik İli, Merkez İlçesi, Kurtköy Köyü, Köy girişi mevkii 301 ada 1 parsel Parsel köy girişinde sayılabilecek bir mevki de bulunmaktadır. Parselin üzerinde hiçbir yapılaşma bulunmamaktadır. Parselin eğimi yaklaşık % 2 civarındadır. Parsel üzerinde herhangi bir zirai üretim yapılmamaktadır. Parselin komşu parsellerinde pek bir yapılaşma bulunmamaktadır. Taşınmaz tapu kayıtlarında, Kurtköy Köyü 301 ada 1 parselde bulunmakta olup parselin alanı 640,75 m2 dir. Tapu bilgilerinde ana taşınmaz arsadır. Taşınmaz mevcut hali ile köye ait mevcut hizmetlerden (kanalizasyon, su, elektrik v.b.) yararlanmamaktadır. Bilecik İlinin Merkez İlçesi Kurtköy Köyü Köy girişi Mevkisinde bulunan, konumu, özellikleri ve imar durumu yukarıda belirtilen parselin arsa mevkiinde bulunan parseller için yapılan araştırmalar sonucunda köyde bulunan arsanın m2 bedeli 55,00 TL olarak tespit edilmiştir. Bu veriler ışığında arsa değeri; 640,75 x 55,00 TL. =35.241,25 TL.olarak takdir edilmiştir.

Yüzölçümü : 640,75 m2 Arsa Payı : 1/1 Kıymeti : 35.241,25 TL KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Güncel tapu kaydında olduğu gibidir.

1.Satış Günü : 06/08/2019 günü 15:40 - 15:45 arası

2.Satış Günü : 05/09/2019 günü 15:40 - 15:45 arası

Satış Yeri : BİLECİK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YANI ESKİ KÜLTÜR SİTESİ BİLECİK

SATIŞ ŞARTLARI:

1-Piyasada sahte para olayının artması ve İİK.nun 9.maddesi uyarınca teminat miktarı ihale anında veya öncesinde nakit olarak alınmayacak olup, dosya no ve t.c. numarası belirtilmek şartıyla Vakıfbank Bilecik şubesi 620001500158007290519699 nolu ibana yatırılması gerekmektedir.(aynı doğrultuda bilecik icra hukuk mahkemesinin 2017/11-19 e-k sayılı ihalenin feshi davası ret edilmiş ilamı mevcut olup,mahkemece nakit teminat alınmamasıda uygun bulunmuştur.)iik 114/2.maddesi ve aynı kanunun 124/1. madde hükümleri ve artırma tarzı 1-satış esnasında resen değerlendirilecek ve duruma göre uygulanacaktır.Kıymet takdiri-bilirkişi raporu/fiili haciz tarihi ile ihale arasındaki geçen zaman dikkate alındığında, satılan malda değişiklik varsa ihaleye katılanların bu değişikliği bilerek ve kabul ederek ihaleye girdiklerini peşinen kabul ederler ve ihaleye pey sürebilirler. Herhangi bir değişiklikte müdürlüğümüzün hiçbir sorumluluğu yoktur, bakiye ihale bedelini ödemek için taşınırlarda 7 gün taşınmazlarda 10 güne kadar süre verilebilir, kdv ve damga vergisi ihale bedeli ile birlikte tahsil edilecektir. Taşınmaz için aşağıda yazılan m2 miktarı ana taşınmazın tapu kaydındaki toplam m2 miktarı olup, satışa konu taşınmazın kullanım m2 yukarıda belirtilmiştir.

2-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

3-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

4-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

7-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/3865 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/06/2019 (B-273)

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner524

banner92

banner503

banner520

banner390

banner510