banner566
banner401
banner422

T.C. BİLECİK İCRA DAİRESİ  2018/190 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.

BİLECİK İCRA DAİRESİ

2018/190 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bilecik İl, Merkez İlçe, 2781 Parsel, BAYIRKÖY Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, 4 Nolu Bağımsız Bölüm Adresi: Bilecik İli, Merkez İlçesi, Bayırköy Beldesi, Fatih Mahallesi 1. Sokak.dır. Bayırköy Beldesi 2781 numaralı parsel Bilecik İli'ne yaklaşık 20 km uzaklıkta bulunan ve Bilecik-Adapazarı bölünmüş yolu üzerinde sol tarafta bulunan Bayırköy Beldesi'ne bağlı Fatih Mahallesi'nde konumludur. Parsel Bayırköy Beldesinin Adapazarı-Bilecik duble yoluna cephesinde bulunmaktadır. Taşınmaz tapu kayıtlarında, Bayırköy Beldesi 2781 Nolu parselde bulunmakta olup parselin alanı 220,00 m2 dir. Tapu bilgilerinde ana taşınmaz niteliği zeminde işyeri olan 3 normal katlı kargir apartman olup, bağımsız bölüm niteliği meskendir. Bağımsız bölümün arsa payı 25/150 dir. Taşınmaz belediyenin mevcut hikmetlerinden (kanalizasyon, su, elektrik v.b.) yararlanmaktadır. Parsel Belediye Uygulama İmar Planında tek taraflı bitişik nizam 4 kat konut alanında kaldığı belirtilmektedir.Bilecik İlinin Bayırköy Beldesi, Fatih Mahallesinde bulunan, konumu, özellikleri ve imar durumu yukarıda belirtilen parselin arsa mevkiinde bulunan parseller için yapılan araştırmalar sonucunda mevkide bulunan arsanın m2 bedeli 250,00 TL olarak tespit edilmiştir. Bu veriler ışığında bağımsız bölümlerin arsa payı değeri; 220,00m2x 250,00 TL. X 25/150 =9.166,67 TL. Yerinde yapılan incelemelere göre söz konusu 4 nolu bağımsız bölüm zemin+3 normal kattan oluşan yapının 1. normal katında konumludur. Bağımsız bölüm yaklaşık 130 m2 kullanım alanına sahip 4 oda, orta salon, banyo, wc, mutfak, hol ve balkondan oluşmaktadır. Taşınmaz bulunduğu binanın mevcut hali ile ara katında konumludur. Zeminler odalar ve salonda ahşap laminant parke, mutfak, wc, banyo ve holde ise seramiktir. Duvarlar; odalar ve salonda su bazlı plastik boya, mutfakta ise seramiktir. Tavanlar plastik boyalıdır. İç mekan kapıları ahşap amerikan kapı olup, camları pvc'dir. Mutfakta ahşap mutfak dolapları ve üzerinde mermerit mutfak tezgâhı bulunmaktadır. Taşınmazın ısınma sistemi doğalgazdır. Yapıda doğalgaz bağlantısı olan tek daire 4 nolu bağımsız bölümdür. Daire giriş kapısı çelik kapıdır. Kıymet takdiri tarihi itibarı ile bağımsız bölüm mesken olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın inşaat değeri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın birim m2 değerleri ile elde edilmiş olup taşınmazın yapı sınıfı 3-A sınıfı konut-olarak değerlendirilmiştir. Cinsi= Betonarme, Bina yaşı = 27 Birim maliyet hes. 130,00 x 800,00 = 104.000,00 - 26.000,000 (Yıpranma Hesabı 0,25) = 78.000,00 + 9.166,67 (Arsa Değeri) = 87.166,67 TL. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları ile inşaat maliyeti ve arsa payı değeri toplamı 87.166,67 TL olarak hesaplanan 2 nolu bağımsız bölümün yaklaşık maliyeti; konumunu ve piyasa koşullarını da değerlendirdiğimiz takdirde 92,000,00 TL olarak takdir edilmiştir.

Yüzölçümü : 130 m2 Arsa Payı : 25/150 Kıymeti : 92.000,00 TL KDV Oranı :%1

Kaydındaki Şerhler : 07/10/1992 Yönetim planı, 2942 sayılı yasanın 7.mad. göre şerhe 06/10/2004 yev:1857 beyan (Lehterler: TC.Ziraat Bankası, Karayolları Genel müd. Türkiye Diyanet Vakfı ve 1649 sayılı Karaçalı Tarım Kredi koop.) ve Güncel Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 06/08/2019 günü 14:40 - 14:45 arası

2. Satış Günü : 05/09/2019 günü 14:40 - 14:45 arası

Satış Yeri : Bilecik Zabıta Müdürlüğü yanı Eski kültür sitesi yanı BİLECİK

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bilecik İl, Merkez İlçe, 2781 Parsel, BAYIRKÖY Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 6 Nolu Bağımsız Bölüm Adresi: Bilecik İli, Merkez İlçesi, Bayırköy Beldesi, Fatih Mahallesi 1. Sokakdır. Bayırköy Beldesi 2781 numaralı parsel Bilecik İli'ne yaklaşık 20 km uzaklıkta bulunan ve Bilecik-Adapazarı bölünmüş yolu üzerinde sol tarafta bulunan Bayırköy Beldesi'ne bağlı Fatih Mahallesi'nde konumludur. Parsel Bayırköy Beldesinin Adapazarı-Bilecik duble yoluna cephesinde bulunmaktadır. Taşınmaz tapu kayıtlarında, Bayırköy Beldesi 2781 Nolu parselde bulunmakta olup parselin alanı 220,00 m2 dir. Tapu bilgilerinde ana taşınmaz niteliği zeminde işyeri olan 3 normal katlı kargir apartman olup, bağımsız bölüm niteliği meskendir. Bağımsız bölümün arsa payı 24/150 dir. Taşınmaz belediyenin mevcut hizmetlerinden (kanalizasyon, su, elektrik v.b.) yararlanmaktadır. Parsel Belediye Uygulama İmar Planında tek taraflı bitişik nizam 4 kat konut alanında kaldığı belirtilmektedir. Bilecik İlinin Bayırköy Beldesi, Fatih Mahallesinde bulunan, konumu, özellikleri ve imar durumu yukarıda belirtilen parselin arsa mevkiinde bulunan parseller için yapılan araştırmalar sonucunda mevkide bulunan arsanın m2 bedeli 250,00 TL olarak tespit edilmiştir. Bu veriler ışığında bağımsız bölümlerin arsa payı değeri; 220,00m2x 250,00 TL. X 24/150= 8.800,00 TL. Yerinde yapılan incelemelere göre söz konusu 6 nolu bağımsız bölüm zemin+3 normal kattan oluşan yapının 3. normal katında konumludur. Bağımsız bölüm yaklaşık 130 m2 kullanım alanına sahip 4 oda, orta salon, banyo, wc, mutfak, hol ve balkondan oluşmaktadır. Taşınmaz bulunduğu binanın mevcut hali ile en üst katında konumludur. Zeminler odalar ve salonda ahşap laminant parke, mutfak, wc, banyo ve holde ise seramiktir. Duvarlar; odalar ve salonda su bazlı plastik boya, mutfakta ise seramiktir. Tavanlar plastik boyalıdır. İç mekan kapıları ahşap amerikan kapı olup, camları pvc'dir. Mutfakta ahşap mutfak dolapları ve üzerinde mermerit mutfak tezgâhı bulunmaktadır. Taşınmazın ısınma sistemi katı yakıtlı soba olup, duvarlarda radyatörler mevcut olup doğalgaz bağlantısı ve aboneliği bulunmamaktadır. Daire giriş kapısı çelik kapıdır. Kıymet takdiri tarihi itibarı ile bağımsız bölüm mesken olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın inşaat değeri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın birim m2 değerleri ile elde edilmiş olup taşınmazın yapı sınıfı 3-A sınıfı konut olarak değerlendirilmiştir. Cinsi= Betonarme, Bina yaşı = 27 Birim maliyet hes. 130,00 x 800,00 = 104.000,00 - 26.000,000 (Yıpranma Hesabı 0,25) = 78.000,00 + 8.800,00 (Arsa Değeri) = 86.800,00 TL. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları ile inşaat maliyeti ve arsa payı değeri toplamı 86.800,00 TL olarak hesaplanan 2 nolu bağımsız bölümün yaklaşık maliyeti; konumunu ve piyasa koşullarını da değerlendirdiğimiz takdirde 87,000,00 TL olarak takdir edilmiştir.

Yüzölçümü : 130 m2 Arsa Payı : 24/150 Kıymeti : 87.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : 07/10/1992 Yönetim planı, 2942 sayılı yasanın 7.mad. göre şerhe 06/10/2004 yev:1857 beyan (Lehterler: TC.Ziraat Bankası, Karayolları Genel müd. Türkiye Diyanet Vakfı ve 1649 sayılı Karaçalı Tarım Kredi koop.) ve Güncel Tapu kaydındaki gibidir.

1.Satış Günü : 06/08/2019 günü 14:50 - 14:55 arası

2.Satış Günü : 05/09/2019 günü 14:50 - 14:55 arası

Satış Yeri : Bilecik Zabıta Müdürlüğü yanı Eski kültür sitesi yanı BİLECİK

SATIŞ ŞARTLARI:

1-Piyasada sahte para olayının artması ve İİK.nun 9.maddesi uyarınca teminat miktarı ihale anında veya öncesinde nakit olarak alınmayacak olup, dosya no ve t.c. numarası belirtilmek şartıyla Vakıfbank Bilecik Şubesi 620001500158007290519699 nolu ibana yatırılması gerekmektedir. (aynı doğrultuda bilecik icra hukuk mahkemesinin 2017/11-19 e-k sayılı ihalenin feshi davası ret edilmiş ilamı mevcut olup, mahkemece nakit teminat alınmamasıda uygun bulunmuştur.) iik 114/2.maddesi ve aynı kanunun 124/1. madde hükümleri ve artırma tarzı satış esnasında resen değerlendirilecek ve duruma göre uygulanacaktır. Kıymet takdiri-bilirkişi raporu/fiili haciz tarihi ile ihale arasındaki geçen zaman dikkate alındığında, satılan malda değişiklik varsa ihaleye katılanların bu değişikliği bilerek ve kabul ederek ihaleye girdiklerini peşinen kabul ederler ve ihaleye pey sürebilirler. Herhangi bir değişiklikte müdürlüğümüzün hiçbir sorumluluğu yoktur, bakîye ihale bedelini ödemek için taşınırlarda 7 gün taşınmazlarda 10 güne kadar süre verilebilir, kdv ve damga vergisi ihale bedeli ile birlikte tahsil edilecektir. Taşınmaz için aşağıda yazılan m2 miktarı ana taşınmazın tapu kaydındaki toplam m2 miktarı olup, satışa konu taşınmazın kullanım m2 yukarıda belirtilmiştir.

2-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

3-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

4-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/190 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/06/2019 (B-272)

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner524

banner92

banner503

banner520

banner390

banner510