banner401
banner422
banner472

T.C. BİLECİK  İCRA DAİRESİ

T.C.

BİLECİK

İCRA DAİRESİ

2017/434 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1             NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bilecik İl, Merkez İlçe, 468 Ada, 267 Parsel, CUMHURİYET

Mahalle/Köy, A Blok 6+Çatı Kat 30 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Söz konusu taşınmaz kat irtifaklı dubleks meskendir.Taşınmaz binanın girişi bodrum kat mertebesindedir.Binada asansör sistemi mevcuttur. 21.05.2012 tarih ve 3725 nolu yapı ruhsatı ile 21.03.2013 tarih ve 3725 holu fâdiİa^-ilave ruhsatlı binanın projesine uyumlu olan dava konusu taşınmaz ö.Normal kat+çatı katında bulunan 30 nolu bağımsız bÖlümdür.Konut olarak kullanılan dubleks daire mimari projesine göre 209,54m2 brüt inşaat alanına (6normal kat:153,74m2 çatı katı:55,80m2) 90m2 açık terasa sahiptir.Normal katta 1 salon, 3 oda, mutfak, 2 balkon, antre-nol, banyo,duş, wc,çatı katında 2               oda, banyo,hol açık teras bulunmaktadır. Salon ve oda hacimlerinin zeminleri laminat parke olup duvarları alçı üzeri plastik boyalıdır. Banyo/wc,antre, balkon ve mutfak hacimlerinin zeminleri ise seramik kaplamadır. Banyo/wc duvarları seramik kaplama, mutfak duvarları ise alçı üzeri plastik boyalıdır.Çatı bağlantı merdivenleri ahşap kaplamadır.Pencere doğramaları ve balkon kapıları PVC, iç mekan kapıları amerikan panel olup daire giriş kapısı çelik kapıdır. Mutfak tezgahın mermerit, mutfak dolapları mebran kaplamadır.Taşınmazın ısınması merkezi sistem ile sağlanmakta olup doğalgaz bağlantısı bulunmaktadır.Taşınmazın elektrik, dolgalgaz ve su tesisatı mevcuttur.Taşınmaz Değerkent Sokağı cepheli olup 2018 yılı Emlak Vergi Değeri 235.45 TL/m2 olarak belirlenmiştir.SÖz konusu taşınmazın site içerisinde bulunması, Belediye hizmetlerinden yararlanması tamamlanmış alt yapısının olması, talep gören muhitte yer alması, şehir merkezine yakın olması taşınmazın değerini etkileyen olumlu özellikleridir, değeri etkileyen olumsuz özellik bulunmamaktadır.Dairenin değeri Çevre ve Şehircilik Bak. Mimarlık ve Mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2017 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğde belirtilen bedeller dikkate alınarak ve 02.12.1982 gün ve 17886 Say.R.G. yayınlanan aşınma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel'de belirtilen yıpranma payı düşülmek suretiyle hesaplanan jfgğere zemin değeri ilave edilmek suretiyle değer takdiri yapılmıştır. NOT.2018 yılı yaklaşık birim maliyet bedelleri açıklanmadığından 2017 yılı yapı yaklaşık birim maliyet bedelleri yeniden değerleme oranında (%14,47)artırılmak suretiyle yapının (inşaat maliyet)değeri belirlenmiştir.(882,00 m2 /TL+(882,00 mV TL X %14)=1.009,63 m2/TL )Bağımsız bölüm 209,54 m2 brüt inşaat alanına sahiptir. 02/12/1982 tarih 17886 sayılı RG. yayınlanan " aşınma paylarına ilişkin oranlan gösteren cetvel'e göre 4-6 yaş aralığında, %6 yıpranma oranı kapsamında, merkezi kalorifer sistemli ve asansörlü inşa edilen Çevre ve' Şehircilik Bak. Mimarlık ve Mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapı yaklaşık Birim Maliyetleri hakkında Tebliğ uyarınca IV/A grubu yapılardan betomarme yapı olduğu tespit edilmiştir.2018 yılı yapı yaklaşık birim maliyet bedelleri açıklanmadığından 2017 yılı yapı yaklaşık birim maliyet bedelleri yeniden değerleme oranında (% 14,47)artınlmak suretiyle yapının değeri belirlenmiştir.(882,00 m2 /TL+(882,00 m2/ TL X %14) =1.009,63 m2/TL ) Buna göre dairenin(İnşaat maliyet) değeri; Dairenin (İnşaat Maliyet)Net Değeri= 226,705.43 TL .Emsal satış bedellerinin dikkate alınması ve yukarıda sayılan olumlu olumsuz faktörleri, şerbet piyasa verileri, şerefiye faktörü ve 2018 yılı gayrimenkul alım satım değerlerinin dikkate alınması suretiyle arsanın birim metrekare değeri 500,00m2/TL olarak hesaplanfnıştır.Arsa Payı Hesaplama: 12,614,13m2/TL=37.595,00TL,Söz konusu 30 nolu Bağımsız Bölümün keşif tarihindeki ( 08/02/2018 ) Değeri 226.705,43+35.595,00=264,300,43 TL olarak hesaplanmıştır.TÜİK Yurtiçi ÜFE endekslerinin uygulaması sonucunda;taşınmazm Değeri: 319,52/322,67x264,300,43= 261,720,25 TL olarak hesaplanmıştır.30 nolu bağımsız bölümün bütün özellikleri dikkate alındığında 262,000,00 TL değer biçilmiştir.         

PİYASADA SAHTE PARA OLAYININ ARTMASI VE ÎÎK.NUN 9.MADDESÎ UYARINCA TEMİNAT MİKTARI İHALE ANINDA VEYA ÖNCESİNDE NAKİT OLARAK ALINMAYACAK OLUP, DOSYA NO VE T.C. NUMARASI BELİRTİLMEK ŞARTIYLA 620001500158007290519699 NOLU İBANA YATIRILMASI GEREKMEKTEDİR.(Aynı doğrultuda Bilecik İcra Hukuk Mahkemesinin 2017/11-19 E-K sayılı İhalenin feshi davası ret edilmiş ilamı mevcut olup,mahkemece nakit teminat alınmamasıda uygun bulunmuştur.)İİK 114/2.MADDESİ VE AYNI KANUNUN 124/1. MADDE HÜKÜMLERİ VE ARTIRMA TARZI SATIŞ ESNASINDA" RESEN DEĞERLENDİRİLECEK VE DURUMA GÖRE UYGULANACAKTIR.KIYMET TAKDİRİ-BİLİRKİŞİ RAPORU/FİİLİ HACİZ TARİHİ İLE İHALE ARASINDAKİ GEÇEN ZAMAN DİKKATE ALINDIĞINDA,SATILAN MALDA DEĞİŞİKLİK VARSA İHALEYE KATI LAN L ARIN BU DEĞİŞİKLİĞİ BİLEREK VE KABUL EDEftEK İHALEYE GİRDİKLERİNİ PEŞİNEN KABUL EDERLER VE İHALEYE PEY SÜREBİLİRLER.HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİKTE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HİÇBİR SORUMLULUĞU YOKTUR. BAKİYE İHALE BEDELİNİ ÖDEMEK İÇİN TAŞINIRLARDA 7 GÜN TAŞINMAZLARDA 10 GÜNE KADAR SÜRE VERİLEBİLİR. KDV VE DAMGA VERGİSİ İHALE BEDELİ İLE BİRLİKTE TAHSİL EDİLECEKTİR.Taşınmaz için aşağıda yazılan m2 miktarı ana taşınmazın tapu kaydındaki toplam m2 miktarı olup, satışa konu tcrtjinmazın kullanım m2 yukarıda belirtilmiştir.

Adresi: Hürriyet Mah., Değerkent Sk.,Bil-Kar Sitesi, A Blok No: 1/A D:30 Merkez / BİLECİK

 Yüzölçümü        : 12.614,13 m2

 Arsa Payı : 198/33219

İmar Durumu : Kayıtlarda Olduğu Gibidir.(Bilecik Belediyesinin 10/01/2018 tarih ve 173 Sayılı yazısında taşınmazın E=2,00 Hmax=Serbest Konut alanında kaldığı bildirilmiştir.)

Kıymeti                : 262.000,00 TL KDV Oram : %18

Kaydındaki Şerhler : Diğer: Güncel tapu kaydında olduğu gibidir.

1.            Satış Günü          : 18/12/2018 günü 11:30 - 11:35 arası

2.            Satış Günü          : 16/01/2019 günü 11:30 - 11:35 arası

Satış Yeri : Bilecik Adliyesi, Zemin Kat, Çay Ocağı Önü-Bilecik(Cumhuriyet Mah.Zafer Sok.)

Satış şartlan :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini  ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden Önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış salebi düşecektir.

, 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu Karcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-            İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dâir olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-            Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti  ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-            Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-            Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaktan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/434 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/10/2018

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner369

banner92

banner504

banner503

banner517

banner402

banner406

banner509

banner515

banner390

banner404

banner510