banner401
banner422

T.C. /	BİLECİK

T.C.

/                                                                             BİLECİK

İCRA DAİRESİ 2018/598 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NOTU TAŞINMAZIN

Özellikleri                      : Bilecik İl, Merkez İlçe, 119 Ada, 19 Parsel, GAZİPAŞA Mahalle/Köy, A

Blok, 2.Bodrum Kat, 37 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz belediyenin mevcut hizmetlerinden (kanalizasyon, su, elektrik v.b.) yararlanmaktadır.Bilecik İlinin Merkez İlçesi Gazipaşa Mahallesi Yıldı^'Sökak Mevkisinde bulunan, konumu, özellikleri ve imar durumu yukarıda belirtilen parselin arsa mevkiinde bulunan parseller için yapılan araştırmalar sonucunda mevkide bulunan arsanın m2 bedeli 700,00 TL olarak tespit edilmiştir. Bu veriler ışığında bağımsız bölümün arsa payı değeri;Arsa Bedelinin Hesaplanması:Arsa Alanı (m2) x Birim Fiyat(TL) x Oranı =Arsa Bedeli (TL): 803,87 x 700,00 x 40/3550= 6.340,38 TL,Taşınmaz betonarme kagir yapı cinsinde inşa edilen bina içerisinde konumlanmaktadır. Binanın tüm katları mesken olarak imal edilmiştir. Biranın her bir katında birden fazla bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binanın girişi parsel üzerinden ve yol+2 metre kotundan sağlanmaktadır. Binanın giriş kapısı demir doğramadır. Binanın dış yüzeyi plastik boya ile boyalı durumdadır. Binanın giriş hol zemini ve merdivenleri mermer döşemeli olup duvarlar ve tavanı ise boyalı durumdadır. Binada asansör bulunmakta olup aktif olarak kullanılmaktadır. Binada ısınma doğalgaz ile sağlanmaktadır. Binada ısı yalıtımı amaçlı mantolama yapılmış durumdadır. Taşınmazın bulunduğu binanın iki cephesi yola bakmakta diğer iki cephesi ise komşu parsellere bitişik durumdadır. Kullanım ve bakım durumu incelendiğinde binanın 4 yıllık bir yaşlanma sürecine maruz kaldığı kanaatine varılmıştır. Yerinde yapılan incelemelere göre söz konusu 37 nolu bağımsız bölüm 2 adet bodrum, zemin ve 5 adet normal kattan oluşan yapının 2. bodrum katında konumludur. Bağımsız bölüm yaklaşık 80 m2 kullanım alanına sahip 2 oda, salon, banyo, wc, mutfak, holden oluşmaktadır. Taşınmaz bulunduğu binanın zemine temaslı en alt katında konumludur. Zeminler odalar ve salonda ahşap laminant parke, mutfak, wc. banyo ve holde ise seramiktir. Duvarlar; odalar ve salonda su bazlı plastik boya, mutfakta ise seramiktir. Tavanlar plastik boyalı ve köşe kısımları kartonpiyerlidir. İç mekan kapıları ahşap Amerikan kapı olup, camları pvc'dir. Mutfakta ahşap mutfak dolapları ve üzerinde mermerit mutfak tezgâhı bulunmaktadır. Dairenin parselin bahçesine çıkan ayrı bir kapısı da bulunmaktadır. Taşınmazın ısınma sistemi doğalgazdır. Isınma duvarlara monteli radyatörler ile sağlanmaktadır. Daireye ait doğalgaz saati ve kombisi mevcut değildir. Daire giriş kapısı çelik kapıdır. Kıymet takdiri tarihi itibarı ile bağımsız bölüm mesken olarak kullanılmaktadır. Bağımsız bölümün niteliği meskendir. Bağımsız bölümün yalnızca parsel içi iç bahçeye cephesi bulunmaktadır.Taşınmazın inşaat değeri Çevre ve Şehircilik Bakanlığının birim m2 değerleri ile elde edilmiş olup taşınmazın yapı sınıfı 3-B sınıfı konut olarak değerlendirilmiştir.Yapının Çevre Ve Şehircilik Birim Fiyatları İle Fiyatlandırılması: Cinsi =Betonarme, Yapı Smıfı= 3-B, Bina Yaşı = 4, Alanı = 80,00 m2, Birim Maliyeti = 966,00 TL, Birim Maliyeti Hes. = 80,00 x 966,00 = 77.280,00, Yıpranma Oranı =0,06, Yıpranma Hesabı = 77.280,00 x 0,06 = 4.636,80, Yaklaşık Maliyeti = 77.280,00 - 4.636,80 = 72.643,20 TL.Taşınmazın Toplam Değeri :Arsa Değeri(6.340,38) + İnşaat Değeri (72.643,20)= TOPLAM 78.983,58 TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları ile inşaat maliyeti ve arsa payı değeri toplamı 78.983,58 TL olarak hesaplanan yapının yaklaşık maliyeti; arsa değeri, konumunu ve piyasa koşullarını da, değerlendirdiğimiz takdirde 84.000,00 TL olarak takdir edilmiştir.Borçlunun hissesine (3/4)isabet eden =63.000,00 TL dir.PİYASADA SAHTE PARA OLAYININ ARTMASI VE İİK.NUN 9.MADDESİ UYARINCA TEMİNAT MİKTARI İHALE ANINDA VEYA ÖNCESİNDE NAKİT OLARAK ALINMAYACAK OLUP, DOSYA NO VE T.C. NUMARASI BELİRTİLMEK ŞARTIYLA 620001500158007290519699 NOLU İBANA YATIRILMASI GEREKMEKTEDİR.(Aynı doğrultuda Bilecik İcra Hukuk Mahk. 2017/11-19 E-K sayılı İhalenin feshi davası ret edilmiş ilamı mevcut olup,mahkemece nakit teminat alınmamasıda uygun bulunmuştur. )İİK 114/2.maddesi Ve Aynı Kanunun 124/1. Madde Hükümleri Ve Artırma 'Tarzı Satış Esnasında Resen Değerlendirilecek Ve Duruma Göre Uygulanacaktır.Kıymet Takdiri-bilirkişi Raporu/fiili Haciz Tarihi İle İhale Arasındaki Geçen Zaman Dikkate Alındığında,satilan Malda Değişiklik Varsa İhaleye Katilanlarin Bu Değişikliği Bilerek Ve Kabul Ederek İhaleye Girdiklerini Peşinen Kabul Ederler Ve İhaleye Pey Sürebilirler.herhangi Bir Değişiklikte Müdürlüğümüzün Hiçbir Sorumluluğu Yoktur. Bakiye İhale Bedelini Ödemek İçin Taşinirlarda 7 Gün Taşinmazlarda 10 Güne Kadar Süre Verilebilir. KDV Ve Damga Vergisi İhale Bedeli İle Birlikte Tahsil Edilecektir.Taşmmaz için aşağıda yazılan m2 miktarı ana taşınmazın tapu kaydmdaki toplam m2 miktarı olup, satışa konu taşınmazın kullanım m2 yukarıda belirtilmiştir. Adresi: Gazipaşa Mahallesi, Yıldız Sokak, No : 14, İç Kapı No: 37 Merkez / BİLECİK Yüzölçümü             : 803,87 m2 Arsa Payı : 40/3550

İmar Durumu               : Var , Bilecik Belediye Başkanlığı e-çap uygulaması içeriğinde. Belediye

Uygulama İmar Planında ayrık nizam 6 kat konut alanında kaldığı belirtilmektedir.

Kıymeti                        : 63.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kayd. Şerhler :Güncel tapu kaydında olduğu gibidir(l 19 A. 9 Par. bina bu parsele tecavüzlüdür.)

  1. Satış Günü              : 02/10/2018 günü 12:10 -12:15 arası
  2. Satış Günü              : 07/11/2018 günü 12:10- 12:15 arası

Satış Yeri: Bilecik Adliyesi, Zemin Kat, Çay Gcaği Önü-Bilecik(Cumhuriyet Mah.Zafer Sok.)

Satış şartlan :

  1. İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
  2. Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre, verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
  3. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarım özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15)‘gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
  4. Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatınnamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
  5. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
  6. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/598 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/08/2018

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner524

banner92

banner504

banner503

banner402

banner406

banner520

banner390

banner510