banner401
banner422
banner472

SÖĞÜT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ONARIM İŞİ

SÖĞÜT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ONARIM İŞİ

BİLECİK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

                Söğüt Anadolu İmam Hatip Lisesi Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

                İhale Kayıt Numarası                     :2017/404124

                1-İdarenin

                a) Adresi                                             :CUMHURİYET MAHALLESİ VALİLİK EK BİNASI BİLECİK

                                                                              CUMHURİYET CADDESİ 11100 BİLECİK MERKEZ/BİLECİK

                b) Telefon ve faks numarası       :2282121486 - 2282123950

                c) Elektronik Posta Adresi           :butceyatirim11@meb.gov.tr

                ç) İhale dokümanının

                görülebileceği internet adresi   :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

                2-İhale konusu yapım işinin

                a) Niteliği, türü ve miktarı            :İnşaat İmalatları %7,4141-Elektrik Tesisatı %92,5859 oranında

                                                                              onarım işi

                                                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

                                                                              şartnameden ulaşılabilir.

                b) Yapılacağı yer                              :Söğüt İlçesi

                c) İşe başlama tarihi                       :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi

                                                                              yapılarak işe başlanacaktır.

                ç) İşin süresi                                      :Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

                3- İhalenin

                a) Yapılacağı yer                               :Cumhuriyet Mahallesi Kızılay Cad. (Valilik Ek Binası) No:1 BİLECİK

                b) Tarihi ve saati                                              :21.08.2017 - 09:30

                4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

                4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

                4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

                4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

                4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

                4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

                4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

                4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.

                4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

                4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

                İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

                4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

                4.3.1. İş deneyim belgeleri:

                Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

                4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

                4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

                Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan  BIII Grubu

                4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:Elektrik Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği

                5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

                6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

                7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

                7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Hizmetleri Şubesi adresinden satın alınabilir.

                7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

                8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Hizmetleri Şubesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

                9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

                10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

                11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

                12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

                13. Diğer hususlar:

                İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

                Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.                                                                                                  (B-359)

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner369

banner92

banner417

banner402

banner406

banner483

banner390

banner404