banner401
banner422
banner472

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BİLECİK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
BİLECİK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ VE
BAĞLI BİRİMLERDE KULLANILMAK ÜZERE ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI
SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU                                                 
BİLECİK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
    Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerde Kullanılmak üzere Elektrik Enerjisi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
    İhale Kayıt Numarası        : 2014/69522
    1-İdarenin
    a) Adresi            :BİLECİK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ERTUĞRULGAZİ MH. TARLA-
                      BAŞI SK 11100 BİLECİK MERKEZ/BİLECİK
    b) Telefon ve faks numarası    : 2282129929 - 2282120007
    c) Elektronik Posta Adresi        : ahmet.aydin5@saglik.gov.tr
    ç) İhale dokümanının görülebileceği
        internet adresi (varsa)        : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    2-İhale konusu malın
    a) Niteliği, türü ve miktarı        :420.000 kWh Elektrik Enerjisi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale
                    dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b) Teslim yerleri            :VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ İNHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ
                    GÖLPAZARI İLÇE DEVLET HASTANESİ SÖĞÜT TOPLUM SAĞLIĞI
                    MERKEZİ AÇSAP MERKEZ TABİPLİĞİ – HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
                    BULAŞICI OLMAYAN HAST.PROG.VE KANSER ŞB MÜDÜRLÜĞÜ
                    PAZARYERİ İLÇE DEVLET HASTANESİ BOZÜYÜK TOPLUM SAĞLIĞI
                    MERKEZİ YENİ PAZAR İLÇE DEVLET HASTANESİ
    c) Teslim tarihi            :Sözleşmeye müteakip 10(on) gün içerisinde başlar ve bitiş tarihi olan 30/06/2015
                    saat:24:00`e kadar her gün 24 saat boyunca kesintisiz olarak elektrik enerjisi temin
                    ve teslim edilecektir.
    3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer            :Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü / Toplantı salonu
    b) Tarihi ve saati            :09.07.2014 - 14:00
    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
    4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
    İstekli, 20.02.2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 04.08.2002 tarihli 24836 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve 14.04.2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği ve ilgili Elektrik Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde elektrik enerjisi satışı yapmaya yetkili üretim, Otoprodüktör ve Toptan Satış Lisansına sahip veya parekende satış lisansına sahip olmalı, teklif ile birlikte sunmalı ve lisansın geçerlilik süresi, malın son teslim tarihine kadar geçerli olmalıdır.
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
    4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
    4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
    4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
    4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
    5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
    6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
    7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
    7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü / Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
    7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
    8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü / Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
    9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
    Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
    10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
    11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
    12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.                            (B-246)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner524

banner92

banner504

banner503

banner402

banner406

banner520

banner390

banner510