banner401
banner422

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIM İŞİ

BİLECİKÇALIŞMAVEİŞKURUMUİLMÜDÜRLÜĞÜ

 

ÖZELGÜVENLİKHİZMETİALIMİŞİ

ÖZELGÜVENLİKHİZMETİALIMİŞİhizmetalımı4734sayılıKamuİhaleKanununun19uncumaddesinegöreaçıkihaleusulüileihaleedilecektir.İhaleyeilişkinayrıntılıbilgileraşağıdayeralmaktadır:

İhaleKayıtNumarası      : 2017/573782

1-İdarenin

a)Adresi   : CumhuriyetMah.DeğirmenSok:No:29/BİLECİK11100MERKEZBİLECİKMERKEZ/BİLECİK
b) Telefonvefaksnumarası  : 2282121489-2282123954
c) ElektronikPostaAdresi   : bilecik@iskur.gov.tr
ç)  İhaledokümanınıngörülebileceğiinternet: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/adresi

2-İhalekonusuhizmetin

a)Niteliği,türüvemiktarı : BİLECİKÇALIŞMAVEİŞKURUMUİLMÜDÜRLÜĞÜHİZMETBİNASININ4KİŞİİLEÖZELGÜVENLİKhizmetialımıişi.
AyrıntılıbilgiyeEKAP’tayeralanihaledokümanıiçindebulunanidarişartnamedenulaşılabilir.


b)Yapılacağıyer   : BİLECİKÇALIŞMAVEİŞKURUMUİLMÜDÜRLÜĞÜ

c)Süresi  : İşebaşlamatarihi01.01.2018,işinbitiştarihi31.12.2020

3-İhalenin
a)Yapılacağıyer  : CumhueiyetMahallesiDeğirmenSokakAtatürkBulvarıNo:29BİLECİK
b)Tarihivesaati : 01.12.2017-10:00
4

 1. haleyekatılabilmeşartlarıveistenilenbelgelerileyeterlikdeğerlendirmesindeuygulanacakkriterler:
  1. İhaleyekatılmaşartlarıveistenilenbelgeler:

4.1.1.3.İhalekonusuişinyerinegetirilmesiiçinalınmasızorunluolanveilgilimevzuatındaoişiçinözelolarakdüzenlenensicil,izin,ruhsatvb.belgeler,

ÖzelGüvenlikŞirketiFaaliyetİzinBelgesiasıllarınıveyanoteronaylısuretlerinisunmalarıgerekmektedir.

   1. TeklifvermeyeyetkiliolduğunugösterenİmzaBeyannamesiveyaİmzaSirküleri;
    1. Gerçekkişiolmasıhalinde,notertasdikliimzabeyannamesi,
    2. Tüzelkişiolmasıhalinde,ilgisinegöretüzelkişiliğininortakları,üyeleriveyakurucularıiletüzelkişiliğinyönetimdekigörevlileribelirtensondurumugösterirTicaretSicilGazetesi,bubilgilerintamamınınbirTicaretSicilGazetesindebulunmamasıhalinde,bubilgilerintümünügöstermeküzereilgiliTicaretSicilGazeteleriveyabuhususlarıgösterenbelgeleriletüzelkişiliğinnotertasdikliimzasirküleri,
   2. ŞekliveiçeriğiİdariŞartnamedebelirlenenteklifmektubu.
   3. ŞekliveiçeriğiİdariŞartnamedebelirlenengeçiciteminat.
   1. İhalekonusuişintamamıveyabirkısmıaltyüklenicilereyaptırılamaz.
   2. Tüzelkişitarafındandeneyiminigöstermeküzeresunulanbelgenin,tüzelkişiliğinyarısındanfazlahissesinesahiportağınaaitolmasıhalinde,ticaretvesanayiodası/ticaretodasıbünyesindebulunanticaretsicilmemurluklarıveyaserbestmuhasebeci,yeminlimalimüşaviryadaserbestmuhasebecimalimüşavirtarafındanilkilantarihindensonradüzenlenenvedüzenlendiğitarihtengeriyedoğrusonbiryıldırkesintisizolarakbuşartınkorunduğunugösteren,standartformauygunbelge,
  1. Ekonomikvemaliyeterliğeilişkinbelgelervebubelgelerintaşımasıgerekenkriterler:

4.2.1Bankalardanteminedilecekbelgeler:

Teklifedilenbedelin%10danazolmamaküzereisteklitarafındanbelirlenecektutardabankalarnezdindekikullanılmamışnakdiveyagayrinakdikredisiniyadaüzerindekısıtlamabulunmayanmevduatınıgösterirbankareferansmektubu,

Bukritermevduatvekreditutarlarıtoplanmakyadabirdenfazlabankareferansmektubusunularaksağlanabilir.

  1. MeslekiveTeknikyeterliğeilişkinbelgelervebubelgelerintaşımasıgerekenkriterler:
   1. İşdeneyiminigösterenbelgeler:

Sonbeşyıliçindebedeliçerenbirsözleşmekapsamındakabulişlemleritamamlananveteklifedilenbedelin%30oranındanazolmamaküzere,ihalekonusuveyabenzerişlereilişkinişdeneyiminigösterenbelgelerveyateknolojiküründeneyimbelgesi.

4.4.Buihaledebenzerişolarakkabuledilecekişler:4.4.1.

ÖzelSektörveKamuKurumveKuruluşlarındayaptığıÖzelGüvenlikHizmetibenzerişolarakkabuledecektir.

 1. Ekonomikaçıdanenavantajlıteklifsadecefiyatesasınagörebelirlenecektir.

 1. İhaleyesadeceyerliisteklilerkatılabilecektir.

 1. İhaledokümanınıngörülmesivesatınalınması:
  1. İhaledokümanı,idareninadresindegörülebilirve100TRY(TürkLirası)karşılığıBilecikÇalışmaveİşKurumuİlMüdürlüğüadresindensatınalınabilir.
  2. İhaleyeteklifverecekolanlarınihaledokümanınısatınalmalarıveyaEKAPüzerindene-imzakullanarakindirmelerizorunludur.

 1. Teklifler,ihaletarihvesaatinekadarBilecikÇalışmaveİşKurumuİlMüdürlüğüadresineeldenteslimedilebileceğigibi,aynıadreseiadelitaahhütlüpostavasıtasıyladagönderilebilir.

 1. İsteklilertekliflerini,Birimfiyatlarüzerindenvereceklerdir.İhalesonucuüzerineihaleyapılanistekliyle,herbirkalemininmiktarıilebukalemleriçinteklifedilenbirimfiyatlarınçarpımısonucubulunantoplambedelüzerindenbirimfiyatsözleşmeimzalanacaktır.

Buihalede,işintamamıiçinteklifverilecektir.

 1. İsteklilerteklifettikleribedelin%3’ündenazolmamaküzerekendibelirleyecekleritutardageçiciteminatvereceklerdir.

 1. Verilenteklifleringeçerliliksüresi,ihaletarihindenitibaren90(doksan)takvimgünüdür.

12. Konsorsiyumolarakihaleyeteklifverilemez.

 1. .Diğerhususlar:

İhale,Kanunun38incimaddesindeöngörülenaçıklamaistenmeksizinekonomikaçıdanenavantajlıteklifüzerindebırakılacaktır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner369

banner92

banner417

banner466

banner406

banner461

banner390

banner404