banner401
banner422
banner472

ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR
 


ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-                 

BİLECİK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü 2017 yılı Muratdere,Bozüyük ek,Aksudere ek,Dodurga ve Pazaryeri Orman İşletme Şefliklerinde Orman Emvali İstifleme Hizmet alımı işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

                İhale Kayıt Numarası                     : 2017/38307

                1-İdarenin

                a) Adresi                                             : ERTUĞRULGAZİ MAHALLESİ ERTUĞRULGAZİ CADDESİ NO:4 11100

                                                                                BİLECİK MERKEZ/BİLECİK

                b) Telefon ve faks numarası       : 2282121137 - 2282121291

                c) Elektronik Posta Adresi           : bilecikisl@ogm.gov.tr

                ç) İhale dokümanının

                    görülebileceği internet adresi               : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

                2-İhale konusu hizmetin

                a) Niteliği, türü ve miktarı            : Muratdere,Aksudere ek+Bozüyük Ek Orman Emvali deposlarında

                                                                                toplam: ibreli emval 50000 m3, yapraklı emval 4000 m3Dodurga da :ibreli

                                                                                emval 6000 m3, yapraklı emval 500 m3,Pazaryeri :ibreli emval 6000 m3,

                                                                                yapraklı emval 500m3

                                                                                Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

                                                                                şartnameden ulaşılabilir.

                b) Yapılacağı yer                              : Muratdere, Aksudere Ek depo, Bozüyük Ek, Dodurga ve Pazaryeri Orman

                                                                                Emvali depoları

                c) Süresi                                              : İşe başlama tarihi 27.03.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017

                3- İhalenin

                a) Yapılacağı yer                               : Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü Ertuğrulgazi Mahallesi Ertuğrulgazi

                                                                                Caddesi No:4 BİLECİK

                b) Tarihi ve saati                                              : 28.02.2017 - 11:00

                4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

                4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

                4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

                4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

                4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

                4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

                4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

                4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

                4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

                4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

                İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

                4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

                4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

                Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

                4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

                4.4.1.

                Orman emvali istifleme işi

                5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

                6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

                7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

                7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü Ertuğrulgazi Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi No:4 BİLECİK adresinden satın alınabilir.

                7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

                8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü Ertuğrulgazi Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi No:4 BİLECİK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

                9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

                Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

                10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

                11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

                12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

                13.Diğer hususlar:

                İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                                                                                                                                                                                (B-43)

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner369

banner92

banner504

banner503

banner517

banner402

banner406

banner509

banner515

banner390

banner404

banner510