banner401
banner422
banner472

MADENİ YAĞ

MADENİ YAĞ

BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

.

                MADENİ YAĞ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

                İhale Kayıt Numarası                                     :2018/377921

                1-İdarenin

                a) Adresi                                                            :Gülümbe Köyü Kurtuluş Mahallesi Karçal Mevkii 4009 Sokak

                                                                                              No:12 MERKEZ/BİLECİK

                b) Telefon ve faks numarası                      :0 228 223 33 11 - 0 228 212 99 00

                c) Elektronik Posta Adresi                           :bilecik@bilecikozelidare.gov.tr

                ç) İhale dokümanının görülebileceği

                internet adresi (varsa)                                 :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

                2-İhale konusu malın

                a) Niteliği, türü ve miktarı                           :MAXİMUS TURBO DİESEL EKSTRA 15/40 (veya

                                                                                              dengi)=1500-KG HYDRO OİL HD 10 (veya dengi)=600-KG

                                                                                              HYDRO OİL HD 46 (veya dengi) =1500-KG SÜPER ANTİFRİZ

                                                                                              (veya dengi)=500-KG SÜPER GRES 3 (Sarı renkli) (veya

                                                                                              dengi)=1000-KG

                                                                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde

                                                                                              bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

                b) Teslim yeri                                                   :BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ Yol Ve Ulaşım Hizmetleri

                                                                                              Müdürlüğü (Gülümbe Köyü Kurtuluş Mah. Karçal Mevkii 4009

                                                                                              Sok. No: 12 Merkez/BİLECİK)

                c) Teslim tarihi                                                 :Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 30 (otuz) takvim günü

                                                                                              içerisinde teslim edilecektir.

                 3- İhalenin

                a) Yapılacağı yer                                              :Bilecik İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

                                                                                              (Gülümbe Köyü Kurtuluş Mahallesi Karçal Mevkii 4009 Sokak

                                                                                              No:12 Merkez/BİLECİK)

                b) Tarihi ve saati                                                             :07.08.2018 - 10:30

                4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

                4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

                4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

                4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

                4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

                4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

                4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

                4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

                4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

                İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

                4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

                4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

                a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

                b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

                c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

                İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

                -İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

                -İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından İstekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

                -İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından İstekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

                İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından İstekli adına düzenlenen Yerli Malı Belgesi,

                (Yukarıda istenilen belgelerden birinin verilmesi yeterlidir.)

                4.3.2.

                4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

                Madeni Yağlar  “Ürün Onay Belgeli” olacaktır. İstekliler “Ürün Onay Belgelerini” teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

                4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

                a) İstekliler; teklif edecekleri  "Madeni Yağların ve  Antifrizin", teknik özelliklerini içeren  tipik özellikler, performans ve OEM onaylarını kapsayan dokümanları teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

                b) İstekliler, teklif edecekleri "Madeni Yağların" markasını, ismini, ambalaj şeklini ve ağırlıklarını gösteren teknik şartname ekinde yer alan "Ürün Bilgi Formunu" doldurarak (kaşeleyip imzalayarak) teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

                5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

                6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

                7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

                7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dekontun açıklama kısmında ( "İhale Kayıt Numarası", "İşin Adı" ve "İhale Dokümanı Satış Bedeli" ibarelerinin belirtilmesi kaydıyla) Bilecik İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün banka hesabına (BİLECİK ZİRAAT BANKASI) TR 210001000118387963525001 yatırıldıktan sonra Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınabilir. adresinden satın alınabilir.

                7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

                8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

                9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

                10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

                11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.

                12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

                13. Diğer hususlar:

                İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                                                                                                                                                          (B-292)

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner369

banner92

banner504

banner503

banner517

banner402

banner406

banner509

banner515

banner390

banner404

banner510