banner566
banner401
banner422

(KALORİFER YAKITI (FUEL OİL 4) SATIN ALINACAKTIR
(KALORİFER YAKITI (FUEL OİL 4) SATIN ALINACAKTIR
BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FUEL OİL 4 (KALORİFER YAKITI) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
    İhale Kayıt Numarası        :2013/27811
    1-İdarenin
    a) Adresi            :HÜRRİYET MAHALLESİ DUMLUPINAR 5. SOKAK No:2 11180 -
                    BİLECİK
    b) Telefon ve faks numarası    :2282121080 - 2282129900
    c) Elektronik Posta Adresi    :bilecik@bilecikozelidare.gov.tr
    ç) İhale dokümanının
    görülebileceği internet adresi     :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    2-İhale konusu malın
    a) Niteliği, türü ve miktarı     :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta
                    (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde
                    bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b) Teslim yeri             :Bilecik İl Özel İdaresi Asfalt Plent Şantiyesi (İstasyon Mahallesi
                    Tekmar Mermer Fabrikası yanı Aşağıköy-BİLECİK)
    c) Teslim tarihi            :Sözleşme imzalandıktan sonra 20 (yirmi) takvim günüdür.
    3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer        :Bilecik İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonu (Hürriyet
                    Mahallesi Dumlupınar 5. Sokak No:2 BİLECİK)
    b) Tarihi ve saati            :28.03.2013 - 14:30
    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
    4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
    4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
    4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
    b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
    c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
    İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
    -İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi.
    -İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından İstekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
    -İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından İstekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
    -İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından İstekli adına düzenlenen ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
    ( Yukarıda istenilen belgelerden birinin verilmesi yeterlidir.)
    4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
    a) Fuel Oil4 (Kalorifer yakıtı) 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve diğer ilgili akaryakıt ürünleri mevzuatında belirtilen özellikleri taşıması gerekmektedir.
    b) Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu yada Bayisi olduğuna dair, EPDK´dan alınmış, sözleşme bitimine kadar geçerlilik süresinin devam edeceği Bayilik Lisansı veya Dağıtıcı Lisansı belgelerinin ''aslı yada noter onaylı suretinin'' verilmesi.
    c) Bayisi bulunduğu Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşundan ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış ve sözleşme süresi bitimine kadar geçerlilik süresi dolmamış, “ Yetkili Bayi” olduğunu kanıtlayan “ Bayilik Belgesi”nin veya bu hususu kanıtlayan sözleşmenin ''aslı veya noter onaylı suretinin'' verilmesi.
    5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
    6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
    7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
    7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Doküman Satış Bedeli, Bilecik İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün ilgili banka hesabına yatırıldıktan sonra Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınabilir. adresinden satın alınabilir.
    7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
    8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
    9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
    Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
    10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
    11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
    12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.                                        (B-93)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner524

banner92

banner503

banner520

banner620

banner390

banner592

banner510