banner401
banner422
banner472

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

.

MEDİKAL GAZ SİSTEMİ VE UPS (KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI) PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2018/150051

1-İdarenin

a) Adresi :Ertuğrulgazi Mh. Mevlana Sk. No:32 11100 MERKEZ BİLECİK

MERKEZ/BİLECİK

b) Telefon ve faks numarası :2282100254 - 2282100252

c) Elektronik Posta Adresi :khb11.malihizmet@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :1.Kısım Medikal Gaz Sistemleri Periyodik Bakım ve Onarım Hizmeti

2.Kısım UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) Periyodik Bakım ve Onarım

Hizmeti

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :Bilecik Devlet Hastanesi, Bozüyük Devlet Hastanesi, Osmaneli M.S.Ç.

Devlet Hastanesi, Söğüt Devlet Hastanesi, Bilecik Ağız ve Diş Sağlığı

Merkezi, Bilecik Merkez Toplum Sağlığı Merkezi, Bilecik Halk Sağlığı

Laboratuvarı, Bozüyük Toplum Sağlığı Merkezi, Gölpazarı İlçe Devlet

Hastanesi, Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi

c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer :Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü (Ertuğrulgazi Mh. Mevlana Sk. No:32 Bilecik

1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Karşısı-BİLECİK)

b) Tarihi ve saati :13.04.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1.Kısım Medikal Gaz Sistemi için, firmalar bakım ve onarımı yapılacak olan makine ve ekipmanların üreticisi ise üretici olduğunu gösterir Sanayi Sicil Belgesini, Türkiye temsilcisi ise Türkiye temsilcisi olduğunu göstererir yetki yazısı veya belgeleri veya yüklenici cihazların imalatçısının veya Türkiye temsilcisinin vermiş olduğu Yetkili Servis Belgesini veya farklı markaların aynı tip cihazlarının Yetkili Servisi olduğunu gösteren belgeyi ihale dosyasında sunacaktır.

2.Kısım Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS) için, firmalar söz konusu cihazlardan herhangi birinin Yetkili Servisi olduğunu gösteren belgeyi ihale dosyasında sunacaktır. Ayrıca bakım onarım hizmetini yapacak olan teknik personelin isim listesi ve bakım onarım yapacakları cihazları kapsayan yeterli teknik eğitimi aldıklarına ve yetkilendirildiklerine dair belge ve eğitim sartifikaları ihale dosyasında sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü - Satınalma Birimi (Ertuğrulgazi Mh. Mevlana Sk. No:32 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Karşısı Bilecik) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü (Ertuğrulgazi Mh. Mevlana Sk. No:32 Bilecik 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Karşısı-BİLECİK) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

  1. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. (B-133)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner369

banner92

banner504

banner503

banner517

banner402

banner406

banner509

banner515

banner390

banner404

banner510