banner401
banner422
banner472

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(BİLECİK) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
ISUZU VE MİTSUBİSHİ MARKA ARAÇLAR İÇİN YEDEK PARÇA
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(BİLECİK)
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

    ISUZU VE MİTSUBİSHİ MARKA ARAÇLAR İÇİN YEDEK PARÇA alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
    İhale Kayıt Numarası        :2014/63785
    1-İdarenin
    a) Adresi                :HÜRRIYET MAHALLESI DUMLUPINAR CADDESI 1 11100 BİLECİK
                    MERKEZ/BİLECİK
    b) Telefon ve faks numarası        :2282120507 - 2282129491
    c) Elektronik Posta Adresi        :IHLKOM11@jandarma.gov.tr
    ç) İhale dokümanının görülebileceği
    internet adresi (varsa)        :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    2-İhale konusu malın
    a) Niteliği, türü ve miktarı         :Malın miktar ve çeşitleri EK'te yer almaktadır. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer
                    alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b) Teslim yeri             :MAL DEFATEN BİLECİK İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TAŞINIR MAL
                    SAYMANLIĞI YEDEK PARÇA DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
    c) Teslim tarihi            :SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP 20 (YİRMİ) TAKVİM
                    GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.
    3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer            :Bilecik İl Jandarma Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı / BİLECİK
    b) Tarihi ve saati            :11.07.2014 - 11:00
    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası         belgesi;
    4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
    4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
    4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
    4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
    5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
    6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
    7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
    7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik İl Jandarma Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı / BİLECİK adresinden satın alınabilir.
    7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
    8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik İl Jandarma Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı / BİLECİK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
    9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
    Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
    10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
    11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
    12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (B-257)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner524

banner92

banner504

banner503

banner402

banner406

banner520

banner390

banner510