banner401
banner422
banner472

BİLECİK   PTT Başmüdürlüğünden :

    Bilecik PTT Başmüdürlüğünce, Kargo/Kurye ve diğer gönderilerinin Kabul, ayrım, kayıt, düşüm ve dağıtım hizmeti, Açık İhale Usulü ve toplam 4 İşçi ve 2 adet motosiklet ile  yüklenicilere yaptırılması işinin  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/G Maddesine göre  açık ihale usulü ile yüklenicilere yaptırılması.
    İhale kayıt numarası: 2013/117724
    1-İdarenin
    a) adresi: BİLECİK PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ Belediye Sok. No : 14 BİLECİK
    b) telefon ve faks numarası: 0 228.212 53  83  /  0 228.212 11 90
    c) elektronik posta adresi (varsa)bilecik_posta@ptt.gov.tr
    2-İhale konusu hizmetin
    a) niteliği, türü ve miktarı: Bilecik PTT Merkez Müdürlüğü 1,  Bozüyük PTT Merkez Müdürlüğü 1 Kargo Dağıtım (Araçlı Filo), Yine Bilecik PTT Merkez Müdürlüğü 1 ve Bozüyük PTT Merkez Müdürlüğü 1 Motosikletli Kurye Dağıtımı olmak üzere toplam 4 adet Kişi ve 2 adet Motosiklet ile yüklenicilere yaptırılması işi.
    b) yapılacağı yer: Bilecik ve Bozüyük PTT Merkez Müdürlüklerinin işyerleridir
    c) işin süresi: 334 gün/11 Ay'dır.
    3-İhalenin
    a) yapılacağı yer: Bilecik   PTT   Başmüdürlüğü Hizmet Binası İşletme Müdürü Odası, 2. kat
    b) tarihi ve saati: 17/12/2013 günü, Saat 14:00
    4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
    b) İhale tarihi itibariyle mesleki faaliyetten men edilmediğine dair bilgiyi de içeren mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
      1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
      2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
    c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
             1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
             2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
.           ç) Teklif mektubu.
            d) Geçici teminat.
            e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter  tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
         f) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütname.
             g)İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi . 
             ğ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
             h) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,
             ı) Ücret,kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname.
    j) İsteklinin ortak girişim olması halinde (b),(c),(f),(h) ve (ı)  da yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
    5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
    6- İhaleye sadece yerli  istekliler katılabilecektir.
    7- İhale dokümanı Bilecik PTT Başmüdürlüğü İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50,00.-TL (KDV Dahil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
    8-Teklifler, 17/12/2013 tarihi, saat 14:00'a kadar Bilecik PTT Başmüdürlüğü İşletme Müdürlüğü'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
    9- İstekliler tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlar ile çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
    10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
    11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.
    12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
    İhale ceza ve yasaklar haricinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4964 sayılı kanunla değişik 3. maddesinin (g) bendi ile geçici 4. maddesinin ( c ) bendi uyarınca istisnalar kapsamında olup, PTT Alım ve Satım Yönetmeliği uygulanmaktadır.                                         (B-519)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner369

banner92

banner504

banner503

banner402

banner406

banner520

banner390

banner510