banner512
banner401
banner422
banner472

BİLECİK (MERKEZ) MUHTELİF MAHALLELERDE YAĞMUR SUYU MAZGALI, KORKULUK, OTOBÜS DURAĞI, SUNDURMA GİBİ İMALATLARIN YAPILMASINDA KULLANILMAK ÜZERE ÇEŞİTLİ DEMİR MALZEME ALIM İŞİ

BİLECİK (MERKEZ) MUHTELİF MAHALLELERDE YAĞMUR SUYU MAZGALI, KORKULUK, OTOBÜS DURAĞI, SUNDURMA GİBİ İMALATLARIN YAPILMASINDA KULLANILMAK ÜZERE ÇEŞİTLİ DEMİR MALZEME ALIM İŞİ

BİLECİK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

.

                Bilecik (Merkez) Muhtelif Mahallelerde yağmur suyu mazgalı, korkuluk, otobüs durağı, sundurma gibi imalatların yapılmasında kullanılmak üzere çeşitli demir malzeme alım işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

                İhale Kayıt Numarası                                     :2018/225187

                1-İdarenin

                a) Adresi                                                            :İSTİKLAL MAHALLESİ ERTUĞRULGAZİ CADDESİ 7 11100

                                                                                              BİLECİK MERKEZ/BİLECİK

                b) Telefon ve faks numarası                      :2282123252 - 2282121802

                c) Elektronik Posta Adresi                           :fen@bilecik.bel.tr

                ç) İhale dokümanının görülebileceği

                internet adresi (varsa)                                 :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

                2-İhale konusu malın

                a) Niteliği, türü ve miktarı                           :16780 Metre Demir Profil ve Boru, 5600Kilogram Köşebent

                                                                                              Demiri ve Sac mal alımı.

                                                                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

                                                                                              idari şartnameden ulaşılabilir.

                b) Teslim yeri                                                   :Bilecik Belediyesi Atelyesine

                c) Teslim tarihi                                                 :Bilecik Belediye Atelyesine idarenin belirlediği oranlarda,

                                                                                              idarece belirlenen kontrol elamanları tarafından sözleşme

                                                                                              süresi içerisinde (120 Takvim günü) teslim alınacaktır.

                3- İhalenin

                a) Yapılacağı yer                                              :Ertuğrulgazi Cad. No:7 Belediye Sarayı/BİLECİK

                b) Tarihi ve saati                                                             :29.05.2018 - 14:30

                4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

                4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

                4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

                4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

                4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

                4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

                4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

                4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

                4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

                İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

                4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

                İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

                5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

                6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

                7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

                7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik Belediye Başkanlığı/Fen İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

                7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

                8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik Belediye Başkanlığı/Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

                9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

                Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

                10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

                11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

                12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

                13. Diğer hususlar:

                İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                                                                                                                                                        (B-190)

banner506
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner369

banner92

banner504

banner503

banner402

banner406

banner509

banner483

banner390

banner404

banner510