banner622
banner623
banner624

BİLECİK KAMU HASTANE BİRLİĞİ
2013-2014 YILI RAPOR EDİLEBİR
KEMİK DANSİTOMETRİSİ SONUCU HİZMET ALIMI
BİLECİK KAMU HASTANE BİRLİĞİ
    2013-2014 YILI RAPOR EDİLEBİR KEMİK DANSİTOMETRİSİ SONUCU HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
    İhale Kayıt Numarası        : 2013/29632
    1-İdarenin
    a) Adresi                : ERTUĞRULGAZİ MH. ESER SK. 11100 BİLECİK MERKEZ/
                      BİLECİK
    b) Telefon ve faks numarası        : 2282100254 - 2282120999
    c) Elektronik Posta Adresi        : mustafa.yilmaz93@hotmail.com
    ç) İhale dokümanının görülebileceği
        internet adresi             : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    2-İhale konusu hizmetin
    a) Niteliği, türü ve miktarı         : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta
                      (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde
                      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b) Yapılacağı yer            : TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BİLECİK İLİ KAMU
                     HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ( Ertuğrulgazi mah.
                     Eser sok. BİLECİK)
    c) Süresi             : İşe başlama tarihi 30.04.2013, işin bitiş tarihi 31.12.2014
    3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer            : TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BİLECİK İLİ KAMU
                     HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ( Ertuğrulgazi mah.
                      Eser sok. BİLECİK)
    b) Tarihi ve saati            : 04.04.2013 - 14:00
    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
    4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
    Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca Verilmiş Lisans Belgesi
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
    4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
    4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
    4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
    4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
    Görüntüleme hizmetlerinde kullanılacak cihaz maksimum 9 yaşında olmalıdır, hizmet süresi içinde 10 yaşını doldurmuş cihaz yenileriyle değiştirilecektir. İstekliler bunu teklif dosyasında sunacaklardır.(fatura vb.)hizmetin ifası sırasında da 10 yaşı geçmeyecektir. Cihazların her türlü sigorta,bakım, onarım giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.
    4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
    Teklif edilecek cihaz TİTUBB (Türkiye İlaç Ve Türkiye Ulusal Bilgi Bankası) kayıtlı olacaktır.
    5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
    6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
    7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
    7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı Bilecik İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sektereliği Merkezi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
    7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
    8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BİLECİK İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ( Ertuğrulgazi mah.Eser sok. BİLECİK) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
    9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
    Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
    10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
    11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
    12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.                               (B-117)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner632

banner633

banner637

banner635

banner636

banner626

banner627

banner628

banner629

banner630

banner631