banner401
banner422

BİLECİK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
BİLECİK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

    Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
    İhale Kayıt Numarası            :2017/402570
    1-İdarenin
    a) Adresi                :ERTUĞRULGAZİ MH. ESER SK. 11100 BİLECİK 
                        MERKEZ/BİLECİK
    b) Telefon ve faks numarası        :2282100254 - 2282100252
    c) Elektronik Posta Adresi        :khb11.malihizmet@saglik.gov.tr
    ç) İhale dokümanının 
    görülebileceği internet adresi (varsa)    :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    2-İhale konusu malın
    a) Niteliği, türü ve miktarı            :33000 Lt Motorin (Euro Dizel)
                        Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde 
                        bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b) Teslim yerleri                :İhale konusu motorin alımları, yükleniciye ait bayii 
                        istasyonlarından idare araçlarının ihtiyacı nispetinde 
                        peyderpey teslim edilecektir.
    c) Teslim tarihi                :01/01/2018 tarihinde işe başlanacak olup 31/12/2018 
                        tarihinde sona erecektir. Mallar peyder pey şekilde teslim 
                        edilecektir. İhtiyaç listesine göre teslimat yapılacaktır. İhale 
                        ihtiyaç miktarları bitmesi halinde yüklenici yakıt satışını 
                        durduracaktır. Muayene ve kabul işlemlerinde; Mal 
                        alımlarına ilişkin muayene ve kabul işlemlerini düzenleyen 
                        yönetmelik hükümleri esas alınacaktır.
    3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer            :BİLECİK İLİ KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİĞİ 
                        SATINALMA BİRİMİ (ERTUĞRULGAZİ M. ESER SK. BİLECİK)
    b) Tarihi ve saati                :06.09.2017 - 14:00
    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
    4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
    İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
    b) İstekli bir "  Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş  " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
    c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş  olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,
    d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini,
    İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter onaylı suretlerini teklif dosyasında sunacaklardır.

    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
    4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
    4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
    4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
    4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
    4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
    5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
    6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş )oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
    7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
    7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir. 
    7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
    8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BİLECİK İLİ KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATINALMA BİRİMİ (ERTUĞRULGAZİ M. ESER SK. BİLECİK) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
    9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
    Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
    10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
    11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
    12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
    13.Diğer hususlar:
    İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                                                        (B-368)

Anahtar Kelimeler:
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner369

banner92

banner417

banner462

banner406

banner461

banner390

banner404