banner401
banner422

BİLECİK BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİLECİK BELEDİYESİ MEZBAHANESİ MAKİNE VE EKİPMAN MALZEMESİ ALIMI VE MONTAJI İHALESİ
BİLECİK BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

    Bilecik Belediyesi Mezbahanesi Makine ve Ekipman Malzemesi Alımı ve Montajı ihalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
    İhale Kayıt Numarası            :2016/448322
    1-İdarenin
    a) Adresi                :İstiklal Mah. Ertuğrulgazi Bulvarı 7 BİLECİK
                        MERKEZ/BİLECİK
    b) Telefon ve faks numarası        :2282121168 - 2282121802
    c) Elektronik Posta Adresi        :
    ç) İhale dokümanının görülebileceği
    internet adresi (varsa)            :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    2-İhale konusu malın
    a) Niteliği, türü ve miktarı            :10 ad SIĞIR KANAMA KANCASI, 1 ad SIĞIR KANAMA
                        VİNCİ, 16 metre SIĞIR İŞLEME KONVEYÖRÜ, 1 ad
                        PNÖMATİK DERİ YÜZME MAKİNASI, 1 ad ET İNDİRME
                        ÇEYREKLEME ELEVATÖRÜ , 1 ad MONORAY KANTAR,
                        1125 metre SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ SAÇ PROFİL
                        VB. MALZ -MAL ALIMI
                        Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde
                        bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b) Teslim yeri                :Bilecik Belediye Mezbahanesi
    c) Teslim tarihi                :Bilecik Belediye Mezbahanesine malzemeler ve montajı
                        idarece belirlenen kontrol elamanları tarafından sözleşme
                        süresi içerisinde (45 Takvim günü) teslim alınacaktır.
    3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer            :Ertuğrulgazi Cad. No:7 Belediye Sarayı/BİLECİK
    b) Tarihi ve saati                :23.11.2016 - 14:00
    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
    4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
    4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
    4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
    4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
    4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
    4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
    Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
    4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
    4.4.1.
    Mezbahane Ekipmanı Satış İşi Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
    5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
    6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
    7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
    7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik Belediye Başkanlığı/Veteriner İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
    7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
    8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik Belediye Başkanlığı/Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
    9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
    Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
    10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
    11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
    12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.                                    (B-478)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner524

banner92

banner504

banner503

banner402

banner406

banner520

banner390

banner510