banner401
banner422
banner472

BİLECİK 2. JANDARMA EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI
    3 (ÜÇ) KISIM 23 (YİRMİ ÜÇ) KALEM BOYA VE İNŞAAT MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
    İhale Kayıt Numarası        : 2013/123461
    1-İdarenin
    a) Adresi                : BAHÇELİEVLER MAH. 2'NCİ JANDARMA EĞİTİM TUGAY KOMU-
                      TANLIĞI 11060 BİLECİK MERKEZ/BİLECİK
    b) Telefon ve faks numarası        : 2282124101 - 2282124101
    c) Elektronik Posta Adresi        : jthk02601@jandarma.tsk.mil.tr
    ç) İhale dokümanının görülebileceği
        internet adresi (varsa)        : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    2-İhale konusu malın
    a) Niteliği, türü ve miktarı        : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik
                     Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
                      şartnameden ulaşılabilir.
    b) Teslim yeri            : 2'NCİ JANDARMA EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI (BİLECİK)
    c) Teslim tarihi            : 10.3.1. Yüklenici malları teslim süresi içerisinde defaten teslim edecektir.            
                      10.3.2. İşin süresi 10(ON) takvim günüdür. Sözleşmenin yürürlüğe girdiği gün
                      aynı zamanda işe talimatının tebliğ edildiği gün olarak kabul edilecektir.
                      Yükleniciye ayrıca bir işe başlama talimatı verilmeyeceğini peşinen kabul
                      edecek ve işe sözleşmenin yürürlüğe girmesine müteakip bu şartnamede
                      belirtilen sürelere uygun şekilde başlayacaktır.
    3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer            : 2'NCİ JANDARMA EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİS-
                      YON BAŞKANLIĞI / BİLECİK
    b) Tarihi ve saati            : 19.09.2013 - 10:00
    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
    4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
    4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
    4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
    4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
    4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
    İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
    5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
    6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
    7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
    7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 15 TRY (Türk Lirası) karşılığı 2'NCİ JANDARMA EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI / BİLECİK adresinden satın alınabilir.
    7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
    8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 2'NCİ JANDARMA EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI / BİLECİK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
    9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
    Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
    10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
    11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
    12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.                                     (B-381) (12.09.2013)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner369

banner92

banner504

banner503

banner517

banner402

banner406

banner509

banner515

banner390

banner404

banner510