banner401
banner422
banner472

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

.

                ASANSÖR VE JENERATÖR PERİYODİK BAKIM HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

                İhale Kayıt Numarası                     :2018/70254

                1-İdarenin

                a) Adresi                                             :Ertuğrulgazi Mh. Mevlana Sk. No:32 11100 MERKEZ BİLECİK

                                                                              MERKEZ/BİLECİK

                b) Telefon ve faks numarası       :2282100254 - 2282100252

                c) Elektronik Posta Adresi           :khb11.malihizmet@saglik.gov.tr

                ç) İhale dokümanının

                görülebileceği internet adresi   :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

                2-İhale konusu hizmetin

                a) Niteliği, türü ve miktarı                           :21 adet Asansörün Periyodik Bakım Hizmet Alımı 24 adet

                                                                              Jeneratörün Periyodik Bakım Hizmet Alımı

                                                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

                                                                              idari şartnameden ulaşılabilir.

                b) Yapılacağı yer                              :Bilecik İl Sağlık Müdürlüğümüz ve tüm bağlı sağlık tesislerimiz

                                                                              (Bilecik İl Sağlığı Müdürlüğü, Bilecik İl Sağlığı Müdürlüğü Ek

                                                                              Hizmet Binası, Bilecik Devlet Hastanesi, Bozüyük Devlet

                                                                              Hastanesi, Osmaneli MSÇ Devlet Hastanesi, Söğüt Devlet

                                                                              Hastanesi, Bilecik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Bilecik Halk Sağlığı

                                                                              Laboratuvarı, İnhisar İlçe Devlet Hastanesi, Pazaryeri İlçe Devlet

                                                                              Hastanesi, Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi, Yenipazar İlçe Devlet

                                                                              Hastanesi, Bozüyük Toplum Sağlığı Merkezi, Bilecik Merkez

                                                                              Toplum Sağlığı Merkezi, Söğüt Toplum Sağlığı Merkezi Küre Köyü

                                                                              Sağlık Evi, 112 Komuta Kontrol Merkezi)

                c) Süresi                                              :İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır

                3- İhalenin

                a) Yapılacağı yer                               :Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü (Ertuğrulgazi Mh. Mevlana Sk. No:32

                                                                              Bilecik 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Karşısı-BİLECİK)

                b) Tarihi ve saati                                              :23.02.2018 - 14:00

                4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

                4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

                4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

                İstekli firmalar, 1.Kısım Asansör Periyodik Bakım Hizmeti için;

                "*TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİNİ,

                *MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU TARAFINDAN VERİLEN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİ(Asansör bakım ve onarımcısı/seviye 4),

                *BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKABLIĞI TARAFINDAN VERİLEN SANAYİ SİCİL BELGESİNİ,

                * BELEDİYEDEN VERİLMİŞ OLAN, İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATINI,

                * İSTEKLİNİN 95/16 AT ASANSÖR DİREKTİFİ EK X (G MODÜLÜ) SERTİFİKA BELGESİNİ"  ihale dosyasında sunmak zorundadırlar.

                2.Kısım Jeneratör Periyodik Bakım  için;

                *TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİNİ ihale dosyasında sunmak zorundadırlar.

                4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

                4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

                4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

                4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

                4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

                4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

                4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

                İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

                4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

                İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

                5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

                6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

                7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

                7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (Ertuğrulgazi Mah. Mevlana Sok. No:32. 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Karşısı Bilecik) adresinden satın alınabilir.

                7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

                8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü (Ertuğrulgazi Mh. Mevlana Sk. No:32 Bilecik 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Karşısı-BİLECİK) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

                9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

                Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

                10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

                11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

                12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

                13.Diğer hususlar:

                İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                                                                                                                                                           (B-77)

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner369

banner92

banner504

banner503

banner402

banner406

banner417

banner483

banner390

banner404