banner401
banner422
banner472

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLECİK İLİ MERKEZ İLÇEDE TAŞIMALI İLKOKUL/ORTAOKUL KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİLERE MALZEME DAHİL MAMUL YEMEK HİZMETİ ALIM İŞİ
 

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLECİK İLİ MERKEZ İLÇEDE TAŞIMALI İLKOKUL/ORTAOKUL KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİLERE MALZEME DAHİL MAMUL YEMEK HİZMETİ ALIM İŞİ

BİLECİK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

.

                2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bilecik İli Merkez İlçede Taşımalı İlkokul/Ortaokul kapsamındaki öğrencilere Malzeme Dahil Mamul Yemek Hizmeti Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

                İhale Kayıt Numarası : 2017/338282

                1-İdarenin

                a) Adresi                                             : CUMHURİYET MAHALLESİ VALİLİK EK BİNASI BİLECİK

                                                                              CUMHURİYET CADDESİ 11100 BİLECİK MERKEZ/BİLECİK

                b) Telefon ve faks numarası       : 2282121486 - 2282123950

                c) Elektronik Posta Adresi           : butceyatirim11@meb.gov.tr

                ç) İhale dokümanının

                görülebileceği internet adresi   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

                2-İhale konusu hizmetin

                a) Niteliği, türü ve miktarı            : 306 öğrenci için 178 iş gününde toplam 54468 öğün malzeme dahil sıcak

                                                                              öğle yemeği hizmet alımı işi

                                                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

                                                                              şartnameden ulaşılabilir.

                b) Yapılacağı yer                              : BİLECİK / Merkez İlçe

                c) Süresi                                              : İşe başlama tarihi 18.09.2017, işin bitiş tarihi 08.06.2018

                3- İhalenin

                a) Yapılacağı yer                               : Cumhuriyet Mah.Valilik Ek Binası İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLECİK

                b) Tarihi ve saati                              : 31.07.2017 - 10:00

                4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

                4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

                4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

                Gıda Üretim İzin Belgesi veya İşletme Kayıt Belgesi

                4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

                4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

                4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret

                Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

                4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

                4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

                4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

                4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

                4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

                İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

                4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

                4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

                Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

                4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

                -İstekli kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası yada esnaf ve sanatkarlar odası tarafından mevzuatına uygun en az teklif vereceği öğrenci sayısı kadar tabildot/gün sıcak yemek sunabileceğine ilişkin Kapasite Raporunu teklif dosyasında sunacaklardır.

                -İstekli yemek taşımaya uygun en az 3 (üç) adet panelvan tipi araç;kendi malı ise araçlara ait ruhsat fotokopileri,kiralık ise noter onaylı kira sözleşmeleri ve araçlara ait ruhsat fotokopilerini teklif dosyasında sunacaklardır.

                4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

                -İstekli TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklif dosyasında sunacaktır. -Kendi tesislerinde malzeme dahil yemek pişirme,dağıtımı ve sonrası hizmetler işi ile ilgili geçerlilik süresini doldurmamış ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesini teklif dosyasında sunacaklardır.

                4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

                4.4.1.

                Benzer iş olarak; Her türlü gıda ve yemek hazırlanması, üretimi ve dağıtımı işi

07.07.2017 İlan Önizleme https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ilan/IlanDurum.aspx 2/2

                5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

                6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

                7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

                7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Servisi adresinden satın alınabilir.

                7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

                8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Bölümü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

                9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

                Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

                10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

                11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

                12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

                13.Diğer hususlar:

                Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.                                                                                                                                      (B-313)

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner369

banner92

banner417

banner402

banner406

banner483

banner390

banner404