ŞİZOFRENİ

Şizofreni bir beyin hastalığıdır.

Belirtiler;

  • Sanrılar ; Normal kabul edilemeyecek inançlardır.
  • Varsanılar (hiç kimsenin görmediğini görmek, işitmediğini işitmek, duymadığı kokuyu duymak) .
  • Darmadağın konuşma; sık sık konudan sapma, anlamsız konuşmalar, söylenenleri tekrar etmeler, konuşma sırasında duraklamalar.
  • Dağınık düşünceler; düşüncelerini mantıklı bir şekilde birbirine bağlayamamak.
  • Dezorganize davranış; saldırgan veya amaçsız davranışlar.
  • Kişinin kendine öz bakımındaki azalmaları.
  • Sosyal çekilme; kişiler arası ilişkilerde azalma, okulla ya da işle ilgili işlevsellikte azalma.
  • Değişen (dalgalı) duygulanım; Olaylara uygun tepkiler vermezler. Bazen hiç tepkisiz kalırlar bazen uygunsuz tepkiler verirler.
  • İlgi ve istek azlığı; Önceden yaptığı şeyleri artık yapmak istememe.

Bu belirtiler sebebiyle şizofreni hastaları toplumda, ilişkilerde, okulda, işyerinde sorun yaşarlar.

Peki ya toplumun bildiği?

Toplumun bildiği ve anladığı şizofreni tanımı ise çok farklı. Maalesef insanlar önüne gelene ‘’Sen şizofrenisin’’ diyebiliyor.Halbuki şizofreni tanısını koymak o kadar kolay değildir. Kişinin yaşadığı sorunda yukarıdaki semptomları karşılaması önemli iken ne kadar süredir bu semptomlar var bunlara bakılmalı ve tabii her sorunda olduğu gibi uzmanın klinik gözlemi de olmalıdır. Bu sebeple lütfen dışarıda gezerken önüne gelen insana şizofreni etiketi koyma. Çünkü tanıyı sadece Uzman Klinik Psikolog ve Psikiyatr koyar. Tedavi olması için kişiye yol göstermenen doğrusu olacaktır.