banner401
banner422
banner472


Değerli okurlar,

Yaşama sürecinde bir fikir, bir duygu ve bir davranış kişinin önce kendisi tarafından benimsenmeli ki sonra diğerleri üzerinde etkili olabilsin.

Kendine inanmak, güvenli bir aklın anahtarıdır. Akıl sakinken ve kendinden eminken en iyi şekildeçalışır. Güven eksikliği aslında yararlı hiçbir şey üretmeyen olumsuz düşüncenin ürünüdür. Amaçları gerçekleştirmek için gereken bedeli ödemeye istekli olmak gerekir. Gerçekten arzulanan ve uğruna çalışmaya istekli olunan her şeyi kişi kolaylıkla başarabilir. Hayallerini “Kendi gücüyle gerçekleştireceğine inanan insan isteklidir, inançlıdır ve yaşama sevinci vardır. Kişinin gelecekteki umudu, onun şimdiki gücünün kaynağıdır.

Hayallerinden kendini ayıran cam bölmeyi kaldıracak güç herkeste vardır. Yeter ki insan kendi iç dünyasının eşsizliği ve onun sınırsız gücü ile tanışsın, onunla merhabalaşsın. Önemli olan yaşamdan ne istenildiğinin bilinmesi ve bu yolda ilerlenebilmesidir.

Biz de önce hayal ettik……Sonra,Nevşehir valiliği,Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı ile işbirliği dahilinde yukarıda başlıkta yer alan projeyi hazırlamaktayız….

Kapadokya Doğal Film Platosu Haritasının Oluşturulması Projesinin Ortaya Çıkmasını Sağlayan Temel Gerekçe şu olmuştur:Turizm bölgemizin lokomotif sektörüdür. Bölgemizde turizmin kalbi ise Kapadokya’da atmaktadır. TÜİK verilerine göre 2011 yılında 2.511.904 yerli ve yabancı turist Kapadokya’yı ziyaret etmiştir. Bu hareketliliklerin bölgeye ekonomik girdisi ise yaklaşık 1,5 milyar $ civarında olmuştur. Fakat buna rağmen Kapadokya’nın dünyadaki eş değerlerine bakıldığı zaman dünya turizm hareketliliğinden aldığı ekonomik pay çok düşük seviyelerdedir. Örneğin Amerika’daki büyük kanyon ulusal parkının 2011 yılı ziyaretçi sayısı 4.298.178’dir. Bu olgunun TR71 bölgesinin sosyo-ekonomik kalkınmasının yavaşlaması ve ulusal ve uluslar arası rekabet edebilirliğinin artmaması gibi sonuçları bulunmaktadır. Ulusal ve ulusalar arası turizm hareketliliğinden ekonomik Kapadokya’nın payının artmamasında turizm çeşitliliğinin sağlanamaması ve bu çeşitliliklere ait sürdürülebilir İşbirliklerinin geliştirilemeyişi önemli rol oynamaktadır. Örneğin turizm sektörü içerisinde farklı bir yere sahip olan sinema ve televizyon sektörü birçok farklı disiplinle bir arada çalışmakta, birçok yeni istihdam alanları oluşturmakta ve yeni istihdamlar sağlamaktadır. Ayrıca çalışılan bölgenin medya ve marka değerini artırmakta, milyonlarca dolar verilerek yapılan tanıtımları çarpan etkisiyle çok düşük maliyetlerle sağlamaktadır. Bu kapsamda; Orta Anadolu'daki yanardağların altmış milyon yıl önce çok geniş bir alana püskürttüğü lav ve kül tabakalarının, o zamanlardan beri yağmur ve rüzgâr tarafından sürekli aşındırılmasıyla ortaya çıkan eşsiz jeolojik yapısıyla Kapadokya bölgesi, turizme açıldığı 1960'lı yıllardan bu yana film yapımcılarının da dikkatini çekmektedir.

Dünyada bu ölçekte başka bir benzeri olmayan Kapadokya, gizemli ve fantastik görüntüsüyle adeta doğal bir film platosu gibi durmaktadır. Hem Kapadokya'nın, hem de onun bir parçası olan Göreme Milli Parkı'nın "UNESCO Dünya Miras Listesi"nde olması ve dolayısıyla buraların sit alanı ilân edilmiş birçok kısmında modern yapılaşmaya izin verilmiyor olması da, bölgenin film yapımcıları için hâlâ bir cazibe merkezi olarak kalmasına yol açmaktadır. Medya ve marka değeri ile bu cazibeyi sağlayan Kapadokya Bölgesi sinema ve televizyon sektörünün ekonomik hareketliliğinden hak ettiği ölçüde faydalanamamaktadır. Çünkü; Bölgemizde ulusal ve uluslar arası sinema ve televizyon sektörüne yönelik bölge içerisindeki film platolarını tanıtacak bölge haritası bulunmamakta, ortak stratejik plan ve eylem planlarına sahip ayrıca teknik destek sağlayacak sürdürülebilir İşbirliği bulunmamakta, ulusal ve uluslar arası boyutta lobicilik faaliyetleri yapılmamaktadır.
Projemizle Kapadokya Film Plato Haritası çıkarılacak, ayrıca sinema ve televizyon sektörünün Kapadokya’da büyümesini sağlayacak stratejik sürdürülebilir işbirliği geliştirilecektir. Böylece Kapadokya bölgesinin marka ve medya değeri artacak, bölgede farklı sektörlerin gelişimine katkıda bulunulacaktır.

Projenin, Doğrudan Faaliyet Desteği Kapsamında Desteklenecek Alanlarla Olan İlgisi;
Projemiz; ulusal ve uluslar arası sinema ve televizyon sektörüne bölgemizde yeni çalışma alanları sağlayacak, başta turizm olmak üzere turizm ve tanıtıma yönelik sektörler bazında yatırım olanaklarının tespit edilmesine ve değerlendirilmesine yönelik araştırma ve faaliyetleri kapsamaktadır. Bu kapsamda Kapadokya Film Platosu Haritası hazırlanması ve Kapadokya’da sinema ve televizyon sektörünün büyümesine yönelik “ortak hedeflere yönelmiş Sürdürülebilir İşbirliği Geliştirme” faaliyetleri bulunmaktadır. Bu faaliyetler aynı zamanda sinema ve televizyon sektörünün büyümesi bölgemizde turizm çeşitliliğinin artmasına, yeni istihdam alanlarının ve istihdamların oluşmasına, uluslar arası yeni ortaklıkların gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca projemizle 1960'lı yıllardan bu yana turizmde boy göstermiş Kapadokya'nın, film sektöründe de dünyanın önde gelen Hollywood ve Bollywood gibi merkezleri ile yine ülkemizdeki diğer suni platolarla rekabet etmesi ve bu alanda hem sosyal hem de ekonomik olarak kalkınmasına katkıda bulunması hedeflenmektedir. Dolayısıyla projemiz programın genel hedefi olan “Bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayabilecek, bölge kaynaklarının tespit edilerek sürdürülebilir kalkınma hamlesine dönüşmesine ve kalkınmanın önünde risk olabilecek faktörlerin tespit edilerek önlemlerin alınmasına yardımcı olacak araştırma çalışmalarının, stratejik eylem planları ve faaliyetleri” ile birebir ilgilidir.
Sinema ve televizyon sektörü farklı birçok disiplinle birlikte çalıştığı için bölgemiz ekonomisi açısından güdüleyici etkiye sahip olan tarımdam turizme, sanayiden lojistiğe tarıma birçok sektörün gelişimine katkı sağlayacak etkilere sahiptir. Dolayısıyla projemiz ,Bölgenin rekabet edebilirliğine katkıda bulunacak sektörler arasında yer alan “Turizm” sektörü ile içiçedir.

Sinema ve televizyon sektörü dezavantajlı durumda bulunan işsizler için geçici iş imkânları sağlamaktadır. Dolayısıyla projemiz programın “Bölgenin sosyo-ekonomik problemlerinin giderilmesi, sosyal girişimciliğin geliştirilmesi ve sosyal içermenin sağlanması için yaşlılar, engelliler, mülteciler gibi dezavantajlı grupların ve kadınların durumunun iyileştirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, yerel eşitlik politikalarının hayata geçirilmesi gibi acil müdahale gereken alanlarda uygulamaya yönelik stratejik eylem planı içeren araştırma raporlarının hazırlanması” önceliği ile de ilgilidir.

Projenin Aciliyet Taşıyan Unsurları
2000'li yıllardan itibaren Hollywood yapımları ABD’deki krizden dolayı ülke dışına yönlenmiş ve yeni mekân ve coğrafyalar arayıp yeni işler yapmak istemektedirler. Ayrıca yurt dışında film çekmenin maliyeti, ABD'ye göre daha düşüktür. Dolayısıyla ABD'li yapımcılar, ülke dışında film ve dizi çekme tercihleri gündeme sürekli getirmektedirler. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı son zamanlarda, Türkiye'nin her köşesinde bir yabancı yıldıza ya da yönetmene rastlamak mümkün olabilmektedir. Monica Belluci'den Ben Affleck'e, Daniel Craig'den Nicolas Cage'e kadar pek çok yıldız filmlerinin çekimleri için Türkiye'ye gelmiş ve gelmeye devam etmektedir. Başta İran ve Suriye olmak üzere farklı ülke ve konu alan filmlerin yapımcıları film platosu olarak Türkiye'yi öngörmektedirler. Bunun bir nedeni de ülkemizin demokratik bir yapıya sahip olması ve yaşanabilirlik açısından dünyada önde gelen ülkeler arasında yer almasıdır. Sadece İran ve Suriye'de geçen filmler için değil, Amerika ve Avrupa'dan pek çok yabancı yapımcı-yönetmen de filmlerini çekmek için Türkiye'yi seçiyor.

Son yıllarda birçok yabancı yapım şirketi, T.C. Kültür Bakanlığı'nın yabancı yapım şirketlerine verdiği maddi ve manevi destek ile birlikte Türkiye'nin cazip bir doğal film platosu olduğunun farkına vardı. Bu sebeple geçtiğimiz yıldan başlayarak 'Taken 2', 'Will', 'Hayalet Sürücü 2' ve '007 James Bond: Skyfall' filmlerinin birçok sahnesi Türkiye'de ve çoğunlukla İstanbul'da çekildi.

Ayrıca Türkiye'de çok büyük bir dizi sektörü bulunmaktadır. Sadece 2011 yılında 6 büyük kanalda 73 dizinin yayınlanmış, bu da yaklaşık 600 milyon liralık ciro oluşturmuştur. 80’e yakın dizi yurt dışına ihraç edilmiştir. Özellikle ulusal dizi ve filmlerin gözde mekânı olan İstanbul’da ise özel platolar ve stüdyolar ile stüdyo kampüsü kuracak alan yok. Ayrıca İstanbul'un yapım maliyetleri de çok yüksek ve uzun soluklu çalışmalar için koşulları çok ağır.
İşte bütün bu sebeplerden dolayı ve film sektörünün hızla değer kazandığı bu dönemde hazırladığımız projemiz; doğal bir film platosu durumunda bulunan ve uluslar arası boyutta medya ve marka değeri bulunan Kapadokya’nın yerli ve yabancı yapımcılar üzerinde tanınırlığının artırılması ve her gün yeni bir filmin çekildiği dünyamızda yükselen ve başta İstanbul olmak üzere diğer suni platolarla rekabet edebilir bir yer olması adına büyük bir önem ve aciliyet taşımaktadır.

Projenin Katma Değer Yaratacak Unsurları
Projemizle Kapadokya Bölgesinin tamamının sinema ve televizyon sektörü açısından marka haline getirilmesine katkı sunulacaktır. Böylece Kapadokya bölgesi bölge ve ülke ekonomisine yüksek katkılar sağlayacak yeni ve sürdürülebilir bir sektöre sahip olacaktır. Sinema ve televizyon sektörü ise Kapadokya bölgesinin ulusal ve uluslar arası boyutta “Marka” ve “Medya” değerini artıracaktır. Çünkü Kapadokya bölgesinin uluslar arası boyutta tanınırlığı artacaktır. Bu durum Kapadokya’ya gelen turist sayısının artmasına, bölgede turizm vasıtasıyla sağlanan istihdamın artmasına, en önemlisi bölgenin uluslar arası rekabet edebilirliğinin artmasına katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda Kapadokya bölgesinin tanıtımında bölgede çekilen belgesel, dizi ve filmlerin büyük rol oynadığı, özellikle 'Asmalı Konak' adlı dizinin, Kapadokya'da turizm potansiyelini artırdığı, yerli turist sayısında büyük artış sağladığı elde edilen istatistik sonuçlarında görülmektedir. Örneğin; 1960’lı yıllarında sonlarında Kapadokya bölgesinde Türkan Şoray, Fatma Girik, Fikret Hakan gibi Türk sinemasının ünlü isimleri Kapadokya’da çeşitli filmlerde rol almışlardır. Bu filmlerin, bölgenin iç pazarda tanıtımına büyük katkılar sağlamış, daha sonra Kapadokya'da çekilen Asmalı Konak adlı televizyon dizisinin ise Kapadokya'yı yerli turist açısından önemli bir yere getirmiştir. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde dizinin çekildiği ev hala ziyaret edilmekte ve ekonomik gelir elde edilmektedir. Kapadokya'nın dizi filmlere ürün olarak yerleştirilmesi, bölgenin tanıtımına büyük katkılar sağlamaktadır. Bu tür dizi ve belgesellerin çekilmesi ile birlikte çoğunlukla yabancı turistlerin ziyaret ettiği Kapadokya'da yerli turist sayısı da artış göstermiştir.

Nevşehir valiliği proje sahibi olarak, Ahiler Kalkınma Ajansı'ndan İstenen Destekle,’Kapadokya doğal film platosu haritası oluşturulması’ çalışmalarımıza ilişkin tanıtım toplantısı, projenin kamuoyunda tanınırlığını artırmak için yerel ve ulusal medya temsilcileri ile ilgili STK ve Kamu kurumlarından 45 temsilcinin katılımıyla gerçekleştirildi.11 Ocak 2014 tarihinde ,ilimiz Uçhisar’da bulunan ve Türk sinemasının ünlü yıldızlarından Kadir İnanır Beyefendinin de katılımıyla CCR Otel’de yaptığımız güzel bir tanıtımla sonuçlandırdık…

Bilindiği üzere,Kapadokya Bölgesi ulusal ve uluslar arası film ve dizi yapımcıları için bir cazibe merkezi durumuna gelmektedir. Fakat bu durum daha çok film ve dizi yapımcılarının, Bölgeyi medya değeri dolayısıyla tercih etmeleri sonucu ortaya çıkmaktadır. Sinema ve televizyon sektörünün bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlaması için; Bölgenin tamamının bu sektörler tarafından yaygın çalışma alanı olmasını sağlayacak yatırım alanlarının tespit edilmesi ve yatırım risklerinin ortadan kaldırılması gerekmektedir.. Dolayısıyla;TR71 Bölgesinin sosyo-ekonomik kalkınmasına ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak için; Ulusal ve Uluslar arası Sinema sektörüne yeni çalışma alanları sağlayacak TR71 Bölgesi kaynaklarının tespit edilerek bu kaynakların sürdürülebilir kalkınma hamlesine dönüşmesine ve Sinema ve televizyon sektörünün TR71 Bölgesinde büyümesine engel olabilecek dolayısıyla bölge kalkınmasının önünde risk oluşturabilecek faktörlerin tespit edilerek önlenmesine yardımcı olmak projemizin genel amacı olarak belirlenmiştir.

TR 71 Bölgesinde 2 yıl içerisinde Turizm hareketliliğinin %20 artması, Turizm çeşitliliğinin %30 artması, doğal ortama verilen zararların %50 azalması, istihdam çeşitliliğinin %20 artması, istihdamının %20 artması, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde radyo-sinema-televizyon bölümün açılması genel amacımızın başarı göstergesi olarak alınmıştır.

Özel Amaçlar ise şu şekilde sıralanabilir;Kapadokya Bölgesinin medya değeri dolayısıyla Film ve dizi yapımcıları tarafından tercih edilir olması, sinema ve televizyon sektörü çalışmalarının Kapadokya’nın sadece çok az bir kısmında yoğunlaşmasına sebep olmakta, bu durum bölgede sinema ve televizyon sektörünün büyümesini engellemektedir. Hâlbuki Dünyada bu ölçekte başka bir benzeri olmayan Kapadokya’nın tamamı, gizemli ve fantastik görüntüsüyle adeta doğal bir film platosu gibi durmaktadır. Sinema ve televizyon sektörünün bölge içerisinde daha da büyümesi ve yaygın olarak çalışması için bu sektörlerin bölgedeki yeni çalışma alanlarının tespit edilmesi ve bu sektörlere teknik destek sağlayacak bölgesel işbirliklerinin oluşturulması gerekmektedir. Dolayısıyla,Kapadokya Bölgesinde ulusal ve uluslar arası sinema sektörünün büyümesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için;
1.Sinema sektörüne yeni çalışma alanları belirleyecek Film Plato Haritasını çıkarmak, 2.Sinema sektörünün büyümesine yönelik ortak stratejileri belirleyecek ve bu stratejilere uygun faaliyetleri gerçekleştirecek sürdürülebilir işbirliği gerçekleştirmek projemizin özel amacı olarak belirlenmiştir.

Kapadokya Bölgesinde 1 yıl içerisinde çekilen film ve dizilerde ulusal boyutta %50, uluslar arası boyutta %20 artış olması, sinema ve televizyon sektörü ile ilgili 3 yeni uluslar arası ortaklık kurulması ve 1 adet lobicilik faaliyetinin yapılması özel amacımızın başarı göstergeleri olarak alınmıştır.
Beklenen Sonuçlar ise şunlardır:
1.Projenin gerekliliklerine uygun olarak yürütülüyor olması ve projenin kamuoyunda tanınıyor olması hazırlık faaliyetinin beklenen sonucu olarak belirlenmiştir.
B.G.:İlk 3 hafta içerisinde 5 kişilik proje ekibinin kurulması, web sitesinin kurulması (İngilize-Türkçe), görünürlük materyallerinin tasarlanması ve hazırlanması, 17 yerel-ulusal medya (yazılı, görsel, e medya) ve ilgili kuruluşların katılımıyla 45 kişilik tanıtım toplantısının yapılması başarı göstergesi olarak alınmıştır.
2. Kapadokya Film Plato Haritasının ulusal ve uluslar arası sinema sektörü literatürüne girmesi Faaliyetimizin beklenen sonucu olarak belirlenmiştir.

Projenin 2. Ayında Kapadokya Film Plato haritasının çıkarılması, yerel ve ulusal boyutta ilgili
kurumlardan 200 katılımcıyla Kapadokya Film Platosunun en az 100 fotoğrafının bulunduğu paylaşım sergisinin yapılması, Film Plato haritası katalogunun (İngilizce-Türkçe) dijital olarak hazırlanması ve model olarak 40 adet basılı olarak hazırlanması başarı göstergeleri olarak alınmıştır.
3.Kapadokya Sinema Sektörü Sürdürülebilir İşbirliği Platformu’nun etkin işliyor olması Sürdürülebilir İşbirliği Geliştirme faaliyetimizin Faaliyetimizin beklenen sonucu olarak belirlenmiştir.
Projenin 2. Ayının sonunda ve 3. Ayın başında iki adet çalıştay yapılması, çalıştay sonucu çalışma döngüsüne sahip sürdürülebilir işbirliği platformunun oluşturulması, sinem ve televizyon sektörünün Kapadokya’da büyümesine yönelik bir adet stratejik plan ve bir adet eylem planının hazırlanması başarı göstergesi olarak alınmıştır.
4. Projenin sonuçları hakkında güvenilir veri elde edilebiliyor ve projenin güvenirliğinin sağlanıyor olması sonuçlandırma faaliyetimizin beklenen sonucu olarak belirlenmiştir.
3. ayın sonunda içersinde hazırlanan Kapadokya Film Plato haritasının dijital örneğinin, çalıştay raporlarının ve sonuç bildirilerinin, hazırlanan stratejik ve eylem planının yer aldığı final raporunun sunulması ve 17 yerel-ulusal medya (yazılı, görsel, e medya) ve ilgili kuruluşların katılımıyla 45 kişilik tanıtım toplantısının yapılması başarı göstergesi olarak alınmıştır.

Nihai Faydalanıcılar
1.TR71 Bölgesi turizm işletmeleri: Gelirlerini artırmak istemektedirler
2.Kapadokya Bölgesi Turizm işletmeleri: Gelirlerini artırmak istemektedirler
3.TR71 Bölgesi medya kuruluşları: Ulusal ve uluslar arası medya ortaklıkları kurmaya, medya değeri yüksek haber üretmeye, belgesel türü film çekebilecekleri film platosuna ve uluslar arası sürdürülebilir ortaklıklar gerçekleştirebilecekleri kümelenmeye ihtiyaçları vardır.
4.TR71 Bölgesi sinema ve turizm sektöründe faaliyet gösteren STK’lar: Ortak stratejik hedefler belirleyerek etkilerini artıracakları, ulusal ve uluslar arası ortaklıklar kurmak için destek alabilecekleri kümelenmeler içerisinde yer almaya ihtiyaçları vardır.
5.Sinema ve televizyon sektöründe faaliyet gösteren yapım firmaları: Projelerinin etkisini artırmak için projelerine uygun film platosuna ve uluslar arası sürdürülebilir ortaklıklar gerçekleştirebilecekleri kümelenmeye ihtiyaçları vardır.
6.İşsizler: İstihdam edilmeye ihtiyaçları vardır.
7.Sinema ve televizyon sektöründe çalışmak isteyenler: Bu sektör içerisine girebilecekleri yakın imkanlara ihtiyaçları vardır.

Bölgemizin tanınırlığının artması gelen turist sayısını artıracağı için turizm gelirleri de artacak, bu durum bölgeye yeni istihdam ve yeni iş alanları sağlayacaktır. Sadece orta düzey bir filimde bölge insanlarında iki bin kişinin görev aldığı düşünüldüğünde sinema ve televizyon sektörünün bölgemizde büyümesi bölge istihdamına çok büyük bir katkı sağlayacaktır.

Ayrıca sinema ve televizyon sektörü birçok farklı disiplinle bir arada çalıştığı için bölgede yeni iş alanlarının açılmasına, buralarda yeni istihdamların sağlanmasına ve özellikle bölge turizminin acil ihtiyacı olan çeşitliliğin artmasına büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca bölgedeki diğer kümelenmelerin uluslar arası ortaklıklar kurarak sosyo¬-ekonomik kalkınmaya yönelik daha etkin faaliyetler yürütmelerine katkı sağlayacaktır.

Bu proje ile birlikte, Kapadokya'nın yerli ve yabancı yapımcılar açısında bir marka haline getirilmesi, film sektöründe kendisine has doğal yapısıyla tanınırlığının artırılması, bölgede çekilen dizi, film, belgesel, klip ve reklam filmlerinin sayısının artırılması bölgemizin medya değerini daha da artıracaktır. Ayrıca Projemizin çıktılarından web sitesi ve katologun İngilizce olarak ta yayınlanması yaygınlaşmanın uluslar arası boyuta taşınmasında etkili olacak, böylece Kapadokya'nın medya ve marka değerinin artırılmasına bir katkı daha sunulmuş olacaktır.

Kapadokya’da buluşmak dileği ile selam ve saygılarımla…
"Kapadokya Doğal Film Platosu" Tanıtım kitabına 
http://www.movieincappadocia.com sitesinden ulaşabilirsiniz."
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner524

banner92

banner504

banner503

banner402

banner406

banner520

banner390

banner510