‘Kanuna aykırı herhangi bir işlem yoktur’

Bilecik Belediye Başkanlığı’ndan Danıştay’da davası devam eden dükkanın yeniden ihale edilmesine ilişkin iletmecinin yaptığı açıklamaya cevap geldi.Belediye
 avukatı tarafından gazetemize ulaştırılan açıklamada hukuka aykırı herhangi bir işlemin olmadığı ve  dükkanın yeniden ihaleye çıkarılabileceği belirtildi.

Belediye Başkanlığından gönderilen açıklama şu şekilde:


BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN AÇIKLAMASI

 

11 Eylül 2013 günü kurumumuza ilişkin yayınlanan habere konu olayın aslı şu şekildedir;

 

·    Habere konu büfe işletmesinin kira sözleşmesinin süresi 31.12.2004 tarihinde sona ermiş ve işletmeci bu tarihten sonra fuzuli şagil ( işgalci ) konumuna düşmüştür.

 

·    Bu husus mahkeme kararıyla da sabittir;

Eskişehir 1. İdare Mahkemesi 2011/1218 Esas - 2012/134 Karar;Olayda, davacı ile davalı arasında imzalanan kira sözleşmesinin 31/12/2004 tarihinde sona ermesi nedeniyle, davacının bu tarihten itibaren fuzuli şagil konumunda olduğu ve bulunduğu yer mülki amiri olan Bilecik Valiliğince tahliye edilmesi gerektiği…

 

·      Fuzuli şagilin tahliyesi amacıyla yasa gereği Bilecik Valilik Makamına müracaatta bulunulmuş ve 05.06.2012 günü tahliye gerçekleştirilmiştir.

 

·      Tahliye işleminin iptali amacıyla Eskişehir 2. İdare Mahkemesinde açılan dava yine önceki mahkeme kararındaki gerekçeyle reddedilmiştir.

 

·      İşletmeci tarafından bu kararın bozulması talebiyle Danıştay Başkanlığı’na başvuruda bulunulmuş olup; temyiz incelemesi hala devam etmektedir. Mahkemece yürütmenin durdurulması kararı verildiği bilgisi doğru değildir.

 

·    İdare Mahkemesi Kararlarının en geç 30 gün içerisinde uygulanması kanuni zorunluluktur.

2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu madde 28;  “ Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.

 

Açıklandığı üzere, tahliye kararının iptali talebiyle açılan dava reddedildiğinden ve bu konuda verilmiş yürütmenin durdurulması kararı olmadığından; belediyemizce taşınmazın yeniden ihaleye çıkartılması şarttır. Yapılan işlemlerde kanuna aykırı herhangi bir durum bulunmamaktadır.

 

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.”

Haberler