Belediyeden Akarkarasu'ya Cevap

“Üçüncü şahıslara ait arsaların, başkalarına kiralandığı iddiası doğru değildir”         Avukat Faik Akarkarasu tarafından dün gazetemize gönderilen Bilecik Belediyesi’nin yandaş kişilere başkalarının arsalarını kiraya verdiğini iddia ettiği habere Bilecik Belediye’sinden açıklama geldi.

       

Belediye tarafından yapılan açıklamada, “ 3. şahıslara ait sağlık alanı vasıflı arsanın, önceden belli bazı kişi veya gruplara hafriyat döküm sahası olarak kiraya verildiği” şeklindeki beyanatın gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi amaçlayan bir beyanat olduğu belirtilerek şu görüşlere yer verildi:

       

“Bazı yerel basın ve yayın organlarında 27.08.2013 tarihinde yayınlanan haberde “ 3. şahıslara ait sağlık alanı vasıflı arsanın, önceden belli bazı kişi veya gruplara hafriyat döküm sahası olarak kiraya verildiği ” şeklinde, gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi amaçlayan bir beyanat yer almıştır. Habere konu olayın aslı şöyledir;

 

1. Kiralanan alan sağlık tesisi olarak ayrılmış bir yer değildir; üzerinde kesinlikle özel mülkiyet bulunmamaktadır.

 

Belediyemizce, ekli krokide de görüleceği üzere; 30L-III-C nolu paftadaki 26.027 m2 ve 29L-II-B nolu paftadaki 10.179 m2 olmak üzere toplam 36.206 m2 yüzölçümlü ağaçlandırılacak alan vasfındaki taşınmazlar, hafriyat alanı olarak belirlenmiş; mülkiyetinin tamamı kamuya ait toplam 36.206 m2’lik bu alan ihaleye çıkartılmıştır. İhalenin konusu; ilimizdeki hafriyat döküm alanının düzenlenmesi işi olup, yüklenici vardiya usulüyle 24 saat çalışarak güvenlik ve kontrolü sağlayacak, çalıştıracağı iş makineleriyle dökülen hafriyatları düzenli bir şekilde depolayacaktır. Belediyemizce yapılması gereken bu işler yüklenici tarafından yapıldığından, kurumumuz ciddi bir maddi külfetten de kurtulmuş olacaktır.

 

2.   Kiralama işlemi açık ihaleyle yapılmış, ilan metni yerel gazetelerde yayınlanmıştır.

 

Hafriyat alanı olarak belirlenen bu alan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında açık ihaleyle 3. şahıslara kiralanmıştır. İlan metni 11 gün süreyle Valilik ve Belediye İlan Panolarında ve ayrıca ilimizdeki yerel gazetelerde yayınlanarak, kanunda öngörülen azami katılımın ve yarışmanın şartları sağlanmıştır. Hal böyleyken bu şartlar altında gerçekleşen bir ihaleyi kimin kazanacağının önceden bilindiğini iddia etmek gerçekle bağdaşmamaktadır.

 

3.   Üçüncü şahıslara ait arsaların, başkalarına kiralandığı iddiası doğru değildir

 

Habere konu, Sağlık Tesisi alanı vasıflı, belediyemizin de hissedarı olduğu 613 Ada 2 Parsel Nolu taşınmazın da ihale kapsamında kiraya verildiği iddiası tamamen yanlıştır. Hafriyat döküm alanı ile ilgili sözleşmenin konusu, yeri ve sınırları bellidir. 613 Ada 2 Parsel Nolu taşınmaz kesinlikle sözleşmeye dahil alan içerisinde yer almamaktadır. Kamuoyu nezdinde şüphe oluşmaması amacıyla hafriyat döküm alanında kadastral ölçümler derhal yapılacak olup; şayet ihale yüklenicisi veya hafriyat alanını kullanan kişilerce kiralanan alanın dışına taşma ( işgal ) söz konusu ise gerekli yasal önlemler alınacaktır.

 

4.   Hafriyat alanı dolduktan sonra ağaçlandırılarak park vb. olarak düzenlenecektir.

 

Bu haber yayınlanmadan önce haberin içeriği veya doğru olup olmadığı hakkında yeterli araştırma yapılmadığı gibi hiçbir surette belediyemize görüş de sorulmamıştır. Şayet bu yola başvurulsaydı; 3. şahıslara ait arsaların, başkalarına kiralanmadığı, ihalenin herhangi bir şaibeye yol açmayacak şekilde açık ihale yoluyla yapıldığı; habere konu yerin topoğrafik yapısı ( dik ve engebeli ) gereği doldurulmaksızın kullanılamayacağı, bu sebeple alan dolduktan sonra düzleme ve ağaçlandırma çalışmaları yapılarak park vb. olarak halkın kullanımına sunulacağı bilgisine ulaşılabilecekti.

 

Asılsız, gerçeklere aykırı, iftira niteliğindeki bu haberlere itibar edilmemesi ve Bilecik halkının doğru bilgilendirilmesi amacıyla kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur.”

Haberler