BOZÜYÜK BELEDİYE MECLİSİ’NDE YILIN İLK TOPLANTISI YAPILDI

Denetim komisyonuna üye seçimi yapıldı

Bozüyük Belediye Meclisi 2018 yılının ilk toplantısını Metristepe Kültür Merkezi’nde Belediye Başkanı Fatih BAKICI başkanlığında 12 gündem maddesi ile gerçekleştirdi. Toplantının ilk gündem maddesinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49/3’üncü maddesi gereği sözleşmeli personelin ücretlerinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2018 yılı için yayınlayacağı, belediyelerde sözleşmeli personel ücret tavanları konulu genelgesi dikkate alınarak, çalıştırılacak olan kadro unvanları için Birinci Derecenin Birinci Kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre net aylık tutar üzerinden ödenmesi konusunun görüşülmesi yapıldı.

Görüşmeler sonrasında gündem maddesi meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. İlçede bulunan amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılmasına ve ilçeyi başarıyla temsil ederek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere; kişi başı 5 bin TL’yi geçmemek üzere ayni ve nakdi yardım yapmak için Belediye Başkanı Fatih BAKICI’ya yetki verilmesi konusunun görüşülmesi yapılarak oybirliği ile kabul edildi. Kapalı Pazaryerinin 31.12.2014 tarihinde çökmesinden dolayı Yenimahalle 1082 ada 4 parselde yeni kapalı pazarın kullanıma açılacak olması, dükkan yerlerinin tekrar ihale edilecek olması sebebiyle; 02.06.2010 tarih, 154 sayılı Encümen kararı gereği ihale ile satılan iç dükkânların bedellerinin, denkleştirici adalet ilkesine göre, Belediye Başkanlığına ödenme tarihlerinden itibaren geri ödeme tarihine kadar işleyecek yasal faizleri ile birlikte, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/1-h maddesi gereğince; Kamu yararını gerçekleştirmek, dava açılması durumunda mahkeme masraflarına mahal vermemek adına hak sahiplerine geri ödenmesine;  bu konu ile yapılacak her türlü sözleşme ve ibraname imzalama yetkisinin Belediye Başkanına verilmesi konusunun görüşülmesi yapılarak oy birliği ile kabul edildi. Belediyeye ait Kasımpaşa Mahallesi Şenkal Caddesi üzerinde faaliyete başlayacak kapalı pazar yeri tuhafiye ve sebze bölümlerinde pazarcı esnaflarının faaliyet gösterecekleri parsellerin,  5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre  (10) yıla kadar kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi yapılarak oy birliği ile kabul edildi.

Belediye meclis üyeleri arasından denetim komisyonuna üye seçimi yapıldı. AK Parti’den M. Doğan TUNÇ ve Abdurrahman Kırgız ile MHP’den Nizamettin KIRKAN’ın aday gösterildiği denetim komisyonu seçimlerinde AK Parti adayları 13’er MHP adayı ise 11 oy aldı. Belediye imar komisyonuna sevk edilen konuların görüşülmesi yapıldı. Toplantıda son olarak CHP grubu tarafından Dübekli Köyü ulaşım sorunu ve hemzemin geçitlerinin son durumuyla alakalı verilen önerge görüşülerek önümüzdeki ay gerekli görüşmelerin yapılarak yazılı olarak cevap verilmesine karar verildi.

Haberler