banner566
banner401
banner422

STAJYER ÖĞRENCİLERE MAAŞ VERİLECEK
 

Bilecik SMMMO ve Şeyh Edebali Üniversitesi arasında imzalanan staj protokolüyle, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri mali müşavirlerin yanında iş tecrübesi kazanma fırsatı bulmuşlardı. 2 yıldır devam eden uygulama, bundan böyle İŞKUR’un İşbaşı Eğitim Programı kapsamına alınacak ve stajyerlere günlük 25 lira ücret verilecek. Bu sayede hem öğrencilere maddi destek olunacak, hem de stajın daha verimli geçirilmesi sağlanacak.

160 güne kadar uzayabilecek staj süresince öğrenciler günde 5 ila 8 saat çalışacaklar. Maaşlar çalışılan gün sayısına göre belirlenecek ve haftanın 6 günü çalışan stajyerler aylık 650 lira maaş almaya hak kazanacak. İlk olarak 2013 yılında başlayan uygulamayla çok sayıda öğrenciye iş deneyimi kazandırıldığını belirten Bilecik Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Süleyman Kıral, bundan böyle öğrencilere ücret verileceğini ve sigortalarının yapılacağını söyledi. Kıral konuyla ilgili şöyle konuştu:

 “Stajyerlerin ücret ve sigortaları İŞ-KUR tarafından karşılanacak”

“Üniversitemiz ile daha önce yaptığımız protokol çerçevesinde öğrenciler bürolarımızda kısa dönem stajlarını yapıyorlardı. Bu uygulamadaki amacımız öğrencilerin bürolarda hangi işlerin nasıl yapıldığını, büro havasını hissetmelerini sağlamak idi. Sanıyorum bu konuda başarılı da olduk. Geçtiğimiz Salı günü İş-Kur Müdürümüz Sayın Ayhan TOZAN, Şeyh Edebali Üniversitemiz Akademisyenleri İsa İpçioğlu ve Şerife Subaşı hocalarımız ile bir araya geldik. Odamız, Üniversitemiz ve İŞ-KUR birlikteliğinde yeni bir proje oluşturmayı planlıyoruz. Sayın İŞ-KUR Müdürümüz, bu stajların İŞ-KUR kapsamında yapılması ve stajyerlerin ücret ve sigortalarının da İŞ-KUR tarafından karşılanmasını önerdi. Sayın Ayhan TOZAN’a ve Sayın İsa İPÇİOĞLU hocamıza teşekkür ediyoruz.”

“Staj yapan öğrenciler günlük 25 lira alacak”

İşbaşı Eğitim Programıyla ilgili konuşan Bilecik İŞKUR Müdürü Ayhan Tozan, öğrencilerin bu program sayesinde günlük 25 lira gelir elde edeceğini ve bu vesileyle öğrencilere yardım edileceğini söyledi. Kendilerine SMMMO’dan verilen 15 kişilik listeyi az bulduğunu belirten Tozan, listenin uzatılması için potansiyel olduğunu belirtti ve Mali Müşavirlerden bu konuda hassas olmalarını istedi. Tozan şöyle konuştu:

“Daha önceden İşbaşı Eğitim programlarımızda bir takım kısıtlamalar vardı. Ancak Şubat ayı başında yapılan değişiklikle bu kısıtlamaların çoğunu kaldırdık. Bilecik SMMMO’nun daha önceden üniversiteyle yapmış olduğu protokolden haberimiz vardı. Bunun dışında biz yine sizlerle iş başı eğitim programları düzenliyorduk. Odamızla yaptığımız görüşmeden 15 kişilik bir liste geldi önümüze. Ben şahsen bu 15 kişilik protokolü az buldum. Odamızın en az 60 üyesi varsa, her birinin de 50’şer tane mükellefi var. çarptığımız zaman en az 3000 tane mükellefimiz var. Biz üniversite öğrencilerine günlük 25 lira veriyoruz. Ay boyunca her çalışma gününde geldiği taktirde 650 lira par alacaklar. Öğrencilerimiz haftanın 1 günü de gelebilirler, geldikleri gün kadar maaş alacaklar. Bu sayede bir nebze üniversite öğrencilerimize burs sağlamış olacağız. Bilecik’e bir öğrenci geldiği zaman eğer bu imkanlardan faydalanamadan biz çocuğu gönderiyorsak, ya da kaydını donduruyorsak zaten bu vebal bize yeter.”

“Bu çocuklar bizim çocuklarımız”

Şeyh Edebali Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Doç. Dr. İsa İpçioğlu ise, ülkemizin en çok mezun veren üniversite bölümlerinin iktisat ve işletme bölümleri olduğunu ve bu bölümlerden mezun olan gençlerin iş bulmakta zorlandıklarını, ancak bu stajların pek çok öğrencinin başarılı olmasında fayda sağladığını söyledi. İpçioğlu şöyle konuştu:

“Biliyorsunuz biz 3 yıldan beri staj protokolümüzü devam ettiriyoruz. Eski Başkanımız Hüseyin Şensoy Bey’le konuşurken, “Bizim İİBF’de staj yapma zorunluluğu yok. Bize bir söz verin, bu öğrencilerimizi sizin yanınızda staja gönderelim. Sağ olsun Hüseyin kardeşimiz de bize bu sözü verdi ve bir protokol yaptık. 3 yıldan beri bu uygulama devam ediyor. Başkanın değişmesine rağmen, yine aynı ciddiyetle sürdürülüyor. Ben burada şunu gördüm ki, Bilecik’in kurumsallaşmasını tamamlamış, en önemli sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi de Mali Müşavirler Odası. Ben bu bağlamda oda üyelerine ve yetkililere çok çok teşekkür ediyorum. Tabi ki bazı aksaklıklar olmuş olabilir. Yanınıza gelen öğrencilerden çok verimli olmayanlar olabilir. Şöyle değerlendirmek gerek; sanal bir gençlikle karşı karşıyayız. Bunlar bizim çocuklarımız ve onlar için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız. Bir akademisyen olarak, bu tip bir protokolü imzalayıp işleyişiyle ilgilenmek benim asli görevim değil ama, şu anda Türkiye’deki hemen her üniversitede iktisadi ve idari bilimler fakültesi var. Buralardan mezun olan toplam 350 bin öğrenci var. Buna bir de açık öğretimi eklersek gerisini siz düşünün. Bu öğrencilerin pek çoğu iş bulma konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Biz öğrencilerimize burada oldukları 4 yıllarını çok iyi değerlendirmelerini ve kendilerine değer katmalarını söylüyoruz. Burada başlayacakları staj, bu gelişimin tohumu olarak karşımıza çıktı. Devamlı arayış içindeyiz. Başkanımın bahsettiği gibi, Salı günü bir araya geldik. Ayhan Müdürümüz staj desteğinden bahsedince, biz de protokolümüzü bu programa dahil etme fikrini sunduk. Öğrencilerimize hem ücret ödenir hem de sigortaları olur diye düşündük. Şu an staj yapan öğrenci sayımız 15’e düştü. Siz meslek mensuplarından istirhamımız, herkes mükelleflerinden 5-10 kişiye stajyer sağlarsa, belki 150-200 öğrenciye bu imkanı sağlamış olacağız. Burada hepimize görev düşüyor. İleride bu öğrencilerimizden bir kısmının başarılı olduğunu gördüğümüzde çok mutlu olacağız. Ben hem oda üyelerine hem de yöneticilere tek tek teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından İŞKUR İstihdam Servisi Şefi Uğur Canavar İşbaşı Eğitim Programı hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Canavar SMMMO üyelerine şu bilgileri verdi:

 

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMININ AMACI

Kuruma kayıtlı işsizlerin yine kuruma kayıtlı işyerlerinde; daha önceden edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak pekiştirmelerini ve mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenir. Program, işverenin istihdam edeceği kişiyi kendisinin yetiştirmesine olanak sağlamaktadır. İşveren katılımcı adaylarını kendisi belirleyebileceği gibi Kurumdan da talep edebilir. Katılımcı da programa katılmak istediği işyerini kendi bulabileceği gibi Kuruma da başvurabilir.

PROGRAM DÜZENLENECEK ALANLAR

Herhangi bir vasıf gerektirmeyen alanlarda (Örnek: beden işçisi, temizlik görevlisi, taşıma işçisi, çaycı vb.) program düzenlenmez. Öğretmenlik, avukatlık, mühendislik, muhasebecilik gibi nitelik gerektiren mesleklerde de program düzenlenmesine engel bir durum bulunmamaktadır. Program düzenlenecek meslekleri belirleme yetkisi İl Müdürlüğümüzdedir.

PROGRAMDAN YARARLANABİLECEK İŞVERENLER

4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak en az 2 çalışanı bulunan ve kuruma kayıtlı işverenler. Kamu kurum/kuruluşlarının payının % 50’nin altında olduğu iktisadi teşekküller. Kamu kurum ve kuruluşları programa başvuru yapamaz.

4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak en az 2 çalışanı bulunması ve katılımcıların programın tamamlanması sonrasında 4857 sayılı Kanun ve 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında istihdam edilebilecek olmaları halinde; Dernekler, vakıflar, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Meslek Birlikleri, Sendikalar, Ticaret ve Sanayi Odaları, Noterler vb. ile de program düzenlenebilir.

İşverenden; ,Vergi, SGK primi ve prime ilişkin borcu, SGK’ca kesilmiş idari para cezası olmadığına dair belge İSTENMEZ. Program devam ederken kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunan ve başvurusu kabul edilip ileriye dönük olarak kısa çalışma ödeneğine hak kazanan işyerlerinde de mevcut programların devam etmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır.

PROGRAMA KATILIM KOŞULLARI

Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya eşi olmamak, Emekli olmamak, Programın başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde programın yapılacağı işyerinin çalışanı olmamak, İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak, danışmanın uygun görüşünü almak, İl Müdürlüğünce uygun görülen;

Açık öğretim ilkokulu, ortaokulu ve lisesi ile açık öğretim fakültesi  öğrencileri, Yükseköğretim öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora, ikinci öğretim) işbaşı eğitim programına katılabilirler.

KONTENJANLARIN BELİRLENMESİ

İşbaşı eğitim programına katılabilecek kişi sayısı; Programın başlama tarihi itibarıyla aynı il sınırları içerisinde,  aynı işverene bağlı işyerlerinde, programın başladığı tarihe ait fiili çalışan sayısını gösteren belgede yer alan çalışan sayısı üzerinden kontenjan oluşturmak suretiyle belirlenir.

Aynı tüzel kişilik ve aynı vergi numarası altındaki değişik sigorta sicil numaralarına sahip bütün işyerleri dikkate alınır. İlgili tarihe ilişkin sigortalı hizmet listesinin ibraz edilememesi durumunda alınacak taahhütnamede belirtilen çalışan sayısı üzerinden kontenjan hesaplanır.  Kontenjan hesaplamasında programın başladığı tarihe ait sigortalı çalışan sayısı belirlenirken o tarihte fiilen çalışan kişiler esas alınır. Kontenjan  hesaplamasında tüm kesirler bir üst sayıya tamamlanır. İşverenlerden; 2 ile 10 arasında çalışanı bulunanlar  1, 11 ve üzerinde çalışanı olanlar ise fiili çalışan sigortalı sayısının 1/10’u kadar işbaşı eğitim programı katılımcısı talep edebilir.

YENİ KATILIMCI TALEBİ VE KATILIMCILARIN İSTİHDAMI

Normal Başvuru: Yeni katılımcı talebinde bulunan işverenin, başvuru tarihinden geriye dönük olarak son 1 yılda işbaşı eğitim programını tamamlayan (mezun olan) katılımcılardan; En az %20’sini, kendi işyerinde veya başka işyerinde, aynı meslekte, en az 60 gün istihdam etmiş olması gerekmektedir

PROGRAM SÜRESİ

Günlük en az 5 en fazla 8 saat, haftada en fazla 6 gün, haftada en fazla 45 saat, program süresi toplamda 160 fiili günden fazla olamamaktadır. Katılımcılar, 24 ay içinde en fazla 160 fiili gün işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.

PROGRAM GİDERLERİ

Kurum tarafından, katılımcıya işbaşı eğitim programına katıldığı her bir fiili gün için; katılımcı zaruri giderleri (25 TL), Genel Sağlık Sigortası primleri, İş Kazası ve Meslek Hastalığı primleri ödenir. İşverenler program süresince herhangi bir gider ödememektedir. 

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMININ İŞVERENLERE SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?

İşsizlerin ve üniversite öğrencilerinin işbaşı eğitim programına katılabilmesi sayesinde işverenler bu kişilere staj yaptırarak istihdam etmek istedikleri kişiyi işbaşında görme ve öğrencilerin mesleki deneyim ve becerilerinin gelişip gelişmediğini gözlemleme şansına sahip oluyor. Program kapsamında işverenlerin herhangi bir maddi yükümlülüğünün olmaması maliyet avantajını da beraberinde getiriyor.

PROGRAMDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak en az 2 çalışanı bulunan ve kuruma kayıtlı işverenler, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler vb. programdan yararlanabiliyor. Ayrıca kamunun payının % 50’nin altında olduğu iktisadi teşekküller de programa başvuru yapabiliyor.

İŞVERENLER KİMLERİ PROGRAMA ALABİLİYOR?

Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve ikinci öğretim öğrencileri ile açık öğretim ilkokulu, ortaokulu ve lisesi ile açık öğretim fakültesi öğrencileri ve tüm işsizler programdan faydalanabiliyor. Ancak programın uygulandığı işyerinin sahibinin birinci ve ikinci derece kan hısmı ile eşinin o işyerinde programa katılması mümkün değildir.

KATILIMCILARA İŞKUR TARAFINDAN HANGİ ÖDEMELER YAPILIYOR? İŞVERENİN MADDİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR MI?

İŞKUR, programa katılan öğrencilere her gün için 25 TL cep harçlığı ödüyor ve program süresince iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerini de karşılıyor.

İşverenlerin program kapsamında herhangi bir maddi yükümlülüğü bulunmuyor. Ancak işverenler kendileri isterse öğrencilere İŞKUR’un günlük verdiği cep harçlığına ilave olacak şekilde ödeme (bursu adı altında) yapabilme imkanına da sahip olabiliyor.

İŞVERENLER PROGRAMA ALACAKLARI KİŞİLERİ NASIL BELİRLEYEBİLİYOR?

İşverenler programa alacakları kişileri kendileri bulabilecekleri gibi İŞKUR’a da başvurup programdan yararlanmak isteyenler arasından seçme yapabiliyor. İŞKUR tarafından hazırlanan sözleşmenin imzalanması ve tarafların programdan yararlanma şartlarının uygun olup olmadığı hususunda yapılacak genel değerlendirme sonucu İŞKUR tarafından verilen onay ile program başlayabiliyor.

İŞVERENLERİN ALABİLECEĞİ KATILIMCI SAYISI NASIL BELİRLENİYOR?

En az 2 sigortalı çalışana sahip olan işverenlerle düzenlenebilen program kapsamında işverenlerin 2 ile 10 arasında çalışanı varsa 1, 11 ve üzerinde çalışanı varsa çalışan sayısının 1/10’u kadar katılımcı alabilme hakkı bulunuyor.

İşverenlerin aynı il sınırları içerisindeki toplam çalışan sayısı üzerinden kontenjan hesaplanıyor. Kontenjan hesaplanmasında tüm küsuratlar bir üst sayıya tamamlanıyor ve bu sayede işverenin daha çok katılımcı alabilmesi sağlanıyor.

PROGRAMDA İSTİHDAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR MI?

İşbaşı eğitim programında istihdam yükümlülüğü programdan yararlanan bir işverenin 1 yıl içerisinde yeniden talepte bulunması durumunda söz konusu oluyor. Programdan yeniden yararlanmak isteyen işverenin, başvuru tarihinden geriye dönük olarak son 1 yılda programı tamamlayan katılımcıların en az % 20’sini kendi işyerinde veya başka işyerinde aynı meslekte en az 60 gün istihdam etmiş olması gerekiyor.

İşveren, istihdam yükümlülüğünü yerine getirirken katılımcıları istihdam edememesi veya bu kişilerin istihdamı kabul etmemesi durumunda İŞKUR’a kayıtlı diğer işsizler arasından da söz konusu yükümlülük yerine getirilebiliyor.

İŞKUR İŞVERENLERİ PROGRAMA NASIL YÖNLENDİRİYOR?

İŞKUR’a kayıt yaptıran her işverene bir iş ve meslek danışmanı verilerek bu kapsamda programla ilgili bilgiler veriliyor ve şartlarının uygun olması halinde program başvurusu değerlendirmeye alınarak talep ettiği mesleklerde kayıtlı olan öğrenciler arasından katılımcı seçilebiliyor.

İŞVERENLERİN PROGRAMLA İLGİLİ BİLMESİ/DİKKAT ETMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR NELERDİR?

Programa alınacak öğrencilerin programın başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde işverenin çalışanı olmaması gerekiyor. İşverenin programın başladığı tarihteki çalışan sayısını program bitiminde de koruması gerekiyor. Bitiş tarihindeki çalışan sayısı başlangıçtakinden düşükse aradaki farkı tamamlaması için işverene 1 ay süre veriliyor. Program bitiminde gerekli sayıda katılımcıyı istihdam etmeye başlayan ve istihdamı tamamlayacağına dair taahhütname veren işveren yeni program başvurusunda bulunabiliyor. İşverenlerin programa katılan öğrencilere programın düzenlendiği meslek dışında başka bir iş yaptırmaması gerekiyor.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
edaa 5 yıl önce

1 ya da 2 ay kadar çalışma imkanımız var mı en az 3 ay çalışmak zorunda mıyız

Avatar
Mehmet özbey 5 yıl önce

bu program meslek lisesi öğrencilerinide kapsıyormu

Avatar
Huri DEMİR 5 yıl önce

öncelikle merhaba ben kamuda staj yapıyorum bitmek üzere staj parasını duyunca çok sevinmiştim ama kamudaki stajyerler alamıyormuş ve neden çünkü şuan bu paraya ihtiyacım var. çünkü ben yeni nişanlandım yüzüğümü küpemi kaybettim ve şuan alamıyorum bu staj parasını duydum sevinmiştim rica etsem kamudakilere de verirmisiniz lütfen bin lirada değil altıyüzelli falan yine yeter lütfennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn sizden rica ediyorum

Avatar
Huri DEMİRÖZ 5 yıl önce

kamuda ki stajyerlerede staj ücreti verilsin lütfen kul hakkı var

Avatar
kardelen çakıcı 5 yıl önce

özelde sağlıkta okuyanlar içinde geçerlimi

Avatar
GÖZDE KARAGÜDEK 4 yıl önce

2011-2012 eğitim ve öğretim yılında devlet okulunda saat 08.00-17.30 arasında stajerlik yaptım. o sene ücret almadık staj yerlerine kendi imkanlarımızla gittik. geçen sene duy uruda bulundular ve 2011 senesınden sonra staj yapan öğrenciler staj ücretlerini alacaklardır dedilerama okuduğumuz okula gidiyoruz adamlar resmen bizi kovuyorlar sizinle mi uğraşıcaz diyorlar. kımse demıyor kı sizi anneniz babanız ne zorluklarla okuttular staj yerlerinde ne zorluklar çektiniz hakkınızı alın bızde elımızden gelenı yaparız demıyorlar tabı adamların tuzu kuru oturdukları yerden para alıyorlar kım nerden bılecek bızım ne çektiğimizi... hakkımı istiyorum arkadaş sadaka değil... hakkımızı savunalım...

Avatar
Ahmet Öcüt 4 yıl önce

ben 4.sınıf üni öğrencisiyim henüz mezun olarak gözükmüyorum.. 1 dersten dolayı okulum uzamıs durumda ... gecici mezuniyet diplomasıyla olurmu bu iş..

Avatar
arzu 4 yıl önce

nasıl basvuruluyor

banner524

banner92

banner503

banner520

banner390

banner510

banner563