banner716
banner401
banner422
Memleket Partisi Bilecik

Şeyh Edebali Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı yapıldı

Şeyh Edebali Üniversitesi 2017-2018 eğitim-öğretim yılı akademik açılış töreni gerçekleştirildi.

Üniversitenin Spor Salonu’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törene, Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanı Selim Yağcı, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, YÖK Üyesi Prof.Dr.Hayati Develi, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Taş, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören ve Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen katıldı.

YÖK üyesi Prof. Dr. Hayati Develi’nin ilk dersi verdiği akademik açılış töreninde, üniversitenin bölümlerine ilk sıradan yerleşen öğrencilere burs belgeleri de takdim edildi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Üniversitelerin özgür düşünce yapısı içerisinde üretim ve paylaşımı sağlayan kurumlar olduğunu belirttiği konuşmasında şunları ifade etti:

“Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ailesi olarak 2017-2018 akademik yılı açılışının heyecanını yaşıyoruz. Bizimle birlikte bu heyecanı paylaşan başta Sayın Valim olmak üzere, tüm protokol üyelerine, şehir dışından törenimize katılan saygıdeğer konuklarımıza bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadıkları için şükranlarımı arz ediyorum. Akademik yılın Üniversitemize, Bilecik’imize ve tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyor, eğitim-öğretim yılının akademisyenlerimiz, idari kadromuz ve tüm öğrencilerimiz adına başarılarla dolu geçmesini temenni ediyorum.

Üniversitemiz 500’ün üzerindeki akademik, 262 idari personeliyle, 136 program ve 18.130 öğrenci sayısıyla büyük bir aileye dönüştü. Bu yıl Üniversitemize 3197 yeni öğrenci kayıt yaptırmıştır. Lisans programlarında doluluk oranımız % 84, ön lisans programlarında ise % 47’dir. Bu yıl yerleştirmelerde yaşadığımız kontenjan boşluklarının sadece Üniversitemizde değil köklü bazı Üniversiteler dışında tüm Üniversitelerde yaşandığı herkesçe bilinmektedir.

Bunda kanaatimce en önemli etken olarak Meslek Liselerinden Meslek Yüksekokullarına sınavsız geçişin kaldırılması ve Türkiye’deki istihdam alanlarının farklılaşması gösterilebilir. Özellikle Meslek Yüksekokullarındaki kontenjan boşlukları oluşturduğumuz komisyon tarafından analiz edilmiş, gerekli çalışmalar yapılmıştır. Bunun yanında Üniversitemizde ilk defa öğrenci alan birimlerimiz de mevcuttur. İslami İlimler Fakültesi ilk kez öğrenci alımına başlamış ve bu yıl Fakültemize 61 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Ayrıca Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültemiz Yükseköğretim Kurulunun 13.06.2017 tarihli almış olduğu kararla yeni bir yapılanmaya gitmiş ve bu yıl Fakültemize 31 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Özellikle Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesindeki bu yeni yapılanmanın Fakültemizdeki etkin olmayan Bölümlerin işlerliğini artıracağı kanaatindeyim.

Yaklaşık iki yıl önce göreve başladığımızda, 3+1 ve 7+1 Eğitim Modeli olarak ifade ettiğimiz, öğrencilerin eğitimlerinin bir dönemini işyerlerinde uygulamalı eğitim yaparak geçirmelerinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştım. Bu gereklilik çerçevesinde yapmış olduğumuz çalışmaların sonucu olarak bu yıl Meslek Yüksekokullarımızda 3+1 eğitim modeline başladık. Bu süreçte bizimle birlikte olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu uygulamanın bir devamı olarak Fen ve Mühendislik Fakültelerinde de uygulanmak üzere 7+1 eğitim modeli üzerindeki çalışmalarımız devam etmektedir.

Üniversitemizde 2016-2017 eğitim-öğretim yılında konferans, kongre, seminer, çalıştay, sergi ve panel olmak üzere 63 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Son yıllarda öğretim elemanlarımızın akademik çalışmalarında nitelik ve nicelik açısından ciddi bir artış görülmektedir. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan URAP Araştırma Laboratuvarının ortaya koyduğu Üniversite Değerlendirme İndeksi bu noktada önem arz etmektedir.

URAP Araştırma Laboratuvarı’nın verilerine göre 2000 yılından sonra kurulan Üniversiteler sıralamasında 2015 yılının verileriyle oluşturulan sıralamada Üniversitemiz 54 Üniversite arasında 52. iken, 2016 yılının verileriyle oluşturulan sıralamada ise 77 üniversite içerisinde 52. sırada yeralmıştır. Akademik kadrolarımızın gayret ve çalışmalarına paralel olarak önümüzdeki yıllarda daha üst sıralara tırmanacağımızdan hiçbir şüphem yoktur.

Bilim ve teknolojinin; toplumların ekonomik refah seviyeleri, milli güvenlikleri ve kalkınmalarında etkin bir rolü olduğu bilinen bir gerçektir. Bilim ve teknolojide ilerlemek AR-GE ve İnovasyon sayesinde mümkün olmaktadır. Bu bağlamda Üniversitemizin AR-GE çalışmalarına dair destek ve yatırımları da artarak devam etmektedir.

Bir önceki yılı dikkate aldığımızda Bilimsel Araştırma Projelerine ait bütçemizi 2 katına çıkardık. Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama, Değerlendirme ve Uygulama Yönergesinde yaptığımız değişikliklerle öğretim elemanlarımızın daha fazla proje bütçesi alabilmelerini sağlayacak ve TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları gibi dış kurumlara proje sunmalarını teşvik edecek düzenlemeler getirdik. Proje destek miktarını 10.000 TL’den 90.000TL’ye kadar artırdık. Bugüne kadar farklı kurumların desteklediği AR-GE projelerinin bütçesi yaklaşık 7,5 Milyon TL'dir ve hâlen TÜBİTAK ve Avrupa Birliği'nin desteklediği projelerimiz devam etmektedir. Bilimsel / Sanatsal Etkinliklere Katılımı Destekleme Yönergesinde önemli değişikliklere gidildi. Öğretim elemanlarımız gerekli şartları sağladığı takdirde 5000 TL’ye kadar desteklenmektedir. Proje ve Patent Ofisimizin verilerine göre son 6 ayda yurt içi ve yurt dışı etkinliklere katılmak üzere toplam 333 başvuru desteklenmeye uygun görülmüştür. Hepiniz takdir edecektir ki değişim ve gelişim zaman almakta ve bir ön hazırlık gerektirmektedir. Çok yakın gelecekte hepimizin özlediği, istediği ve beklediği başarıların geleceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Üniversitemizde 2010 yılında kurulan fakat aktif durumda olmayan Geleneksel Türk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk kültürü için önemli olan fakat unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Türk sanatlarını araştırmak, incelemek, tanıtmak, geçmiş kültür ve sanat değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak; yeni sanat ve kültür üretiminde bunlardan yararlanıp uygulamalar yapmak amacı ile etkin hale getirilerek çalışmalarına başlamıştır. Merkezimizde Seramik, Çini ve Gönüllü Rehberlik kursları açılması planlanmaktadır.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı, kısa adıyla MARAL, Üniversitemizin ve sanayinin ihtiyaç duyduğu test, analiz ve karakterizasyonları yapabilecek altyapıya sahiptir. Bu laboratuvarları, Uygulama ve Araştırma Merkezi statüsüne kavuşturduk. Kalkınma Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda bu merkezin bir binaya kavuşması ve daha modern cihazlarla donatılarak akredite edilmesi için 6 milyon TL’lik bütçe temin edilmiştir. Hedefimiz bu bina ile Bilecik’te sanayicilerin ihtiyaç duyduğu analizleri yapabilir duruma gelmektir.

Üniversiteler uluslararası paydaşları ile hem iletişim hem de rekabet içerisindedirler. Bir üniversitenin uluslararasılaşmasındaki en önemli ayaklardan biri öğrenci ve araştırmacılarının yabancı dil yeterliliğidir. Bu bilinçle Üniversitemizde lisans öğrencileri için Eylül 2016’da isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi verilmeye başlandı. İlk yıl 120 öğrenci ile başladığımız bu eğitime 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında 200 öğrenci ile devam edilmektedir. Her yıl hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını artırmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca Akademik personelimizin dil eğitimi için bir proje gerçekleştirilmiş ve 20 öğretim elemanı 2017 yazında yurt dışına gönderilmiştir. Aynı proje çıktıları değerlendirilerek daha etkin bir şekilde devam edecektir. Ayrıca Üniversitemiz bünyesinde son bir yılda yabancı uyruklu 7 öğretim elemanı sözleşmeli olarak istihdam edilmiş ve öğrencilerimizin yabancı öğretim elemanlarından ders almaları sağlanmıştır. Mümkün olduğunca üniversitemize ve ilimize yabancı uyruklu, kaliteli ve bizlere değer katacak öğretim elemanlarını kazandırmaya devam edeceğiz.

Üniversitemiz Erasmus Değişim Programı kapsamında 17 ülke ile 96 anlaşma imzalamıştır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 15 öğrenci ve 22 öğretim elemanının yurt dışına gönderilmesi planlanmaktadır. Gerek Erasmus kapsamında gerekse 4 yıllık eğitimlerini Üniversitemizde almak üzere şehrimize gelecek olan yabancı uyruklu öğrenciler büyük önem arz etmektedir. Üniversitemize gelen yabancı uyruklu öğrencilerimizin kalitesini ve sayısını artırmak, Türkçe hazırlık sürecini Üniversitemizde geçirmelerini sağlamak için Temmuz 2016’da Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur. Bu merkez çalışmalarına başlamış olup önümüzdeki yılın Türkçe hazırlık planlamalarını da yürütmektedir.

Üniversitelerin en önemli temel hedefinin bilim üretmek olduğu aşikardır. Bunun yanı sıra sanayinin sorunlarına çözüm üretmek de bilim üretiminin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle öncelikle Bilecik sanayisi olmak üzere ulusal ve uluslararası tüm sanayiciler ile işbirliğine açık olduğumuzu vurgulamak isterim. Bu amaçla kurmuş olduğumuz Teknoloji Transfer Ofisi çalışmalarına devam etmektedir.

Ticaret ve Sanayi Odalarımızın, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüzün de destekleri ile son iki yılda Sanayi ile Üniversite işbirliklerinde ciddi adımlar atıldı. Bu işbirliklerinin artarak devam etmesini temenni ediyorum. İşbirliklerimiz sanayi ile sınırlı kalmamıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız ortak protokoller ve projeler, Üniversitemizin bölgesel kalkınmaya ve şehrin gelişimine verdiği katkıları göstermesi açısından son derece önemlidir. Bu katkının daha ileri noktalara taşınması şehrimizin, sanayimizin, kamu kurum ve kuruluşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın Üniversitemize destek vermesi ile mümkün olacaktır. Unutmayalım ki Üniversitemiz şehrimizin geleceği, geleceğimizin vazgeçilmezidir.

Mevcut durumu ile yerleşim planı tamamlanan kampüs alanımız artan öğrenci ve öğretim elemanı sayısı nedeni ile ihtiyaçlara cevap veremez durumdadır. İhtiyaç duyulan yeni yapılanmanın devam edebilmesi için 2. etap yerleşke planı hazırlanmıştır. Bu plan çerçevesinde bütçesi kendi imkânlarımızla karşılanmak üzere 14 parseli kapsayan 84.594 m²’lik alan için Kalkınma Bakanlığından olur alınmıştır. Üniversitemiz Fen ve Mühendislik Bilimlerini ihtisaslaşma noktasında bir araya getirecek öğretim elemanı ofisleri, derslik ve AR-GE laboratuvarlarının yer alacağı 27.000 m2’lik bir alana sahip olan Merkezî Derslik Binası projesi tamamlanmış ve ihale aşamasına gelinmiştir. Bu bina, Üniversitemizin ileride üreten, rekabetçi ve lider vizyonunun ortaya konmasında önemli bir rol üstlenecektir.

Üniversiteler yetersiz bütçeleri ile hedeflediği noktaya planlanan süre içerisinde ulaşamamaktadır. Bu nedenle Üniversiteler için özel sektör desteği oldukça önemlidir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Üniversitemize hibeyle yaptırdığı Mühendislik Laboratuvarı binası ile özel sektör desteğinin en güzel örneklerinden birini yaşadık.

Ağustos 2017’de temel atma törenini yaptığımız bu binanın Mart 2018’de tamamlanması planlanmaktadır. Mühendislik Fakültemizin İnşaat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümlerinde nitelikli eğitim verilmesine ve AR-GE çalışmalarının gerçekleştirilmesine önemli katkısı olacak bu binayı Üniversitemize kazandırmasından dolayı başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası’na şükranlarımı arz ediyorum.

Üniversitemizin spor tesislerini güçlendirmek temel hedeflerimizden birisidir. Bu amaçla sahip olduğumuz açık spor tesisimizi daha etkin kullanabilmek için 2400 kişilik tribün inşası için ihaleye çıkılmış ve tribün yapımına başlanmıştır. Tribünümüzün Ekim 2018 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.

Üniversitemiz stratejik planında vurguladığımız konulardan biri de engelsiz kampüs çalışmalarıdır. Bu doğrultuda oluşturulan Engelli Öğrenciler Birim Koordinatörlüğü Merkez Kampüs ve ilçelerdeki Meslek Yüksekokullarımıza ait alanlarda incelemeler yapıp ilgili yönetmeliklere göre eksiklikleri belirlemiştir. Tüm açık ve kapalı alanlarda bu standartlar gözetilerek engelsiz yaşam için çalışmalara başlanmıştır. Koordinatörlüğün çalışmaları ile engelli öğrencilerimize eğitim öğretim faaliyetlerini kolaylaştıracak uygulamalar hayata geçirilmiştir.

Öğrencilerimizin sosyal yaşamlarını, ilgi alanlarını ve yeteneklerini ortaya koyabilecekleri faaliyetleri destekliyoruz ve bunun öğrenci kulüpleri ile olmasını arzu ediyoruz. Bu yıl Öğrenci Kulüpleri Yönergemizi revize ettik. Yapılan bu değişikliklerle öğrencilerimizin daha fazla desteklenmelerinin ve daha fazla etkinlik gerçekleştirmelerinin önünü açtık. 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında kulüplerimiz için bireysel ve toplu çalışma alanlarının bulunduğu Öğrenci Kulüpleri ve Sosyal Merkez Binası açılmış ve öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Toplam 63 adet öğrenci kulübümüz geçtiğimiz yıl 76 faaliyet gerçekleştirmiştir. Bu sayı bir önceki eğitim-öğretim yılına göre % 63 artmıştır.

Üniversitemiz 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında, başta Futbol, Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi, Bilek Güreşi ve Satranç olmak üzere kuruluşundan bu yana en yüksek oran olan 11 branşta Üniversite Sporları Federasyonunca düzenlenen spor faaliyetlerine katılımıştır. Üniversitemiz bugüne kadar katıldığı müsabakalarda toplamda 8 Türkiye derecesi, 13 kupa ve 5 madalya kazanmıştır. Bu oldukça gurur verici bir tablodur. Buradan tekrar tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum.

2016 yılında Üniversitemize kazandırılan 1.8 kilometre uzunluğuna sahip Bisiklet Yolunda kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı ile yürütülen proje kapsamında Üniversitemize kazandırılan 100 adet bisiklet ücretsiz olarak öğrenci ve personelimizin hizmetine sunulmuştur. Üniversitemiz Bisiklet Kullanım Yönergesi gereğince Kasım 2016 tarihi itibarı ile başlayan projede bu bisikletlerden günümüze kadar öğrenci ve personelimizin 3573 defa yararlandıkları görülmüştür. Yoğun ilgi gören ücretsiz bisiklet kullanımı yaz ve kış aylarında aralıksız sürdürülmektedir. 2016 yılında Üniversitemize kazandırılan Sağlıklı Yaşam Merkezimiz, ders kapsamında ve okul takımı çalışmalarında ücretsiz olarak yüzlerce öğrencimize hizmet vermektedir. Aynı merkez üyelik sistemi ile tüm personelimizin kullanımına sunulmuştur.

2016 yılında Üniversitemize kazandırılan Okçuluk Salonumuzda öğrenci ve personelimize yönelik ücretsiz okçuluk kursumuz yoğun ilgi görmektedir. 10 ayrı gurupta gerçekleşen çalışmalara şu ana kadar 200 kayıtlı kursiyer katılarak temel okçuluk eğitimi almıştır. Ayrıca yeni dönem için açılacak kurs kayıt kontenjanları şimdiden dolmuştur.

Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezinde her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimize yönelik ALES, DGS Matematik ve YGS Matematik Yaz kursu ile diğer katılımcıların da yararlandığı çeşitli alanlarda sertifika programları düzenlenmiştir. Sürekli Eğitim Merkezimiz bu faaliyetlerin yanı sıra 15 günde bir Perşembe günleri Bilim ve Kültür Sohbetlerine de ev sahipliği yapmaya devam etmektedir.

Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak 2016-2017 eğitim Öğretim yılında 2 sınıf ve 24 öğrencisiyle personelimiz çocuklarının ihtiyaç duyduğu okul öncesi eğitim hizmetine başlamıştır. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında ise oluşan yoğun talep sonucunda 3 sınıf ve 48 öğrencisi ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Anaokulumuz yürüttüğü Çocuk Kulübü faaliyetleri ile tam gün eğitim hizmeti sunmaktadır.

Üniversitemiz personelinin aileleri ile hoşça vakit geçirebilecekleri ve misafirlerini ağırlayabilecekleri sosyal tesis eksikliğini gidermek için Pelitözü Mesire Alanında bulunan Bilecik Valiliği ve Bilecik Belediyesinin sahibi olduğu bina özel bir protokol ile Üniversitemize kazandırılmıştır. Konuk Evi ve Alakart Restorant olarak hizmet verecek olan binada gerekli düzenlemeler yapılmaktadır ve bu yıl içerisinde hizmete geçmesi planlanmaktadır.

Sevgili öğrenciler, son sözlerimi de sizlere ayırmak istiyorum;

Ülkemizin geleceğini oluşturacak bireyler olarak sizlerden beklentimiz yüksektir. Üniversiteler tam da sizin özgür düşünmenizi, üretmenizi, paylaşmanızı ve fikirlerinizi hoşgörüyle tartışmanızı sağlayan kurumlardır. Gayretli çalışmalarınız, şevk ve heyecanınız ile elde edeceğiniz başarılar aklın ve bilimin rehberliğinde bu kurumlarda yeşerecektir. Unutmayalım ki 15 Temmuz’da, Fetö terör örgütü liderinin peşine takılan akıl, irfan ve bilim yoksunu bir grup hainin gerçekleştirdiği darbe girişimi aklı ve bilimi rehber edinen siz sevgili gençlerimizin imanında erimiştir. Siz ve sizin gibiler var oldukça hiçbir terör örgütü ülkemizi, vatanımızı, milletimizi ve devletimizi bölmeye muvaffak olamayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle konuşmamı sonlandırırken Üniversitemiz 2017-2018 akademik yılının tüm öğrencilerimize, akademisyenlerimize, idari personelimize, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, bugünü bizlerle birlikte yaşayan protokol üyelerimize, saygıdeğer Rektörlerimize ve tüm konuklarımıza şükranlarımı arz ediyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner524

banner92

banner714

banner679

banner620

banner390

banner510

banner503