banner716
banner401
banner422

REKTÖR ADAYI MI, VEKİL ADAYI MI?


Korkmaz Kesik

Rektörlük için adaylığını açıklayan Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim görevlisi Prof. Dr. İbrahim Taş, AK Parti’nin hedeflerini üniversitede uygulayacağını söyledi. 8 yıl Rektörlük görevi yapan ve üniversiteyi siyaseten uzat tutan Prof. Dr. Azmi Özcan’ın ardından rektör adayı Taş’ın bu söylemleri tepki topladı.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Azmi Özcan’ın rektörlük süresinin dolmasının ardından rektör adayları belli olmaya başladı.Şeyh Edebali Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. İbrahim Taş, rektörlük için adaylığını açıkladı. Taş, açıklamasında öncelikle üniversitenin kuruluşunda bugüne kadar büyük emeği olan Rektör Prof. Dr. Azmi Özcan’a teşekkürlerini iletti.

Taş, üniversite anlayışını 7 maddede topladığı prensiplerle anlattı. Taş, bölümleri etkin ve yetkin kılmak, her türlü bilimsel çalışmanın önünü açmak, idari noktada mevcut olan sorunları gidermek için aday olduğunu açıkladı.

Rektör Özcan uyarmıştı

Prof. Dr. İbrahim Taş, açıklamasında AK Parti’nin siyasi söylemlerini kullanması ise tepki topladı. Şeyh Edebali Üniversitesi’nin rektör olduğu takdirde ‘2023 vizyonunda Yeni Türkiye’nin Yeni Üniversitesi’ olacağını kaydeden Taş’ın sözlerisiyasi söylem olarak görülerek tartışmalara yol açtı.

Şeyh Edebali Üniversitesi kurucu rektörü olan ve 8 yıl görev yapan Prof. Dr. Azmi Özcan, her konuşmasında siyasetin üniversiteden uzak tutulması gerektiğini söylemişti. Üniversitenin büyümesinde büyük katkıları olan Rektör Özcan’ın ardından rektör adayı olduğunu açıklayan Prof. Dr. İbrahim Taş’ın bu açıklaması tepkilere neden oldu. Taş’ın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

‘Yeni Türkiye’nin Yeni Üniversitesi'

“Malumunuz olduğu üzere Üniversitemiz yakın bir gelecekte Rektör adayını belirleme seçimlerini gerçekleştirecek. Bu vesileyle gerçekleştirilecek olan Rektör adayını belirleme seçimlerinin gerek Üniversitemize gerekse Bilecik şehrimize ve tüm Türkiye’ye hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Son 8 yılda Üniversitemizi kuruluşundan bugünlere getiren başta Rektörümüz Prof. Dr. Azmi Özcan olmak üzere, öğretim elemanlarımıza, idari personelimize ve tüm dış paydaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Gelinen seçim süreci noktasında bugün itibarıyla Rektör adaylığımı açıklıyorum. Adaylığım konusunda beni cesaretlendiren ve desteklerini esirgemeyen öğretim elemanı arkadaşlarıma, hocalarıma ve çeşitli sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm dış paydaşlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu vesileyle diğer Rektör adayı meslektaşlarıma da seçim sürecinde başarılar diliyor, medeni ve huzurlu bir seçim rekabetinin yaşanmasını temenni ediyorum.

Burada Rektör adaylığım çerçevesinde öngördüğümüz Üniversite anlayışını birkaç prensiple açıklamak istiyorum.

1. Üniversite her şeyden önce gelişmenin, ilerlemenin, üretimin odağı olan bir bilim merkezidir. Bu gerçekten hareketle Üniversite, her şeyden önce bilime, bilimsel çalışmalara ve bilim insanına gereken önemi vermeli, bilimsel niteliğin en üst seviyeye taşınması için her türlü gayreti göstermelidir. Üniversitenin ana hedefi hiç şüphesiz bilimsel yetkinliğin artırılması için bilime ve bilim insanına yatırım yapmak olmalıdır. Bu çerçevede her türlü bilimsel çalışmanın önü açılmalı, bilimsel çalışmalar teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. Bunun için bilim insanlarını ötekileştirmeyen, ideolojik olarak yaklaşmayan, her bir bireyin tek tek saygıdeğer olduğunu hissettirecek bir anlayışla, olması gereken bir huzur ortamında, var olan bir alt yapı ile çalışılmalıdır. Bu ortamı oluşturup ülkenin hedeflerinde temel taş olacak bir üniversite anlayışı ortaya konulmalıdır. Bunu sağlamak için adayım…

2. Yönetim modeli olarak Rektörlük kurumunu, kendisine bağlı birimler arasında uyumu sağlayan, işleyişi koordine eden, ilmî gelişmelerin önünü açan bir üst kurum olarak görüyoruz. Bu çerçevede Rektörlük kurumu, kendi birimlerini şekillendiren değil kendi birimlerince şekillenen bir kurum olmalıdır. Bu nedenledir ki kararlar Bölümlerin, Fakültelerin,

Enstitülerin ve Araştırma Merkezlerinin ilgili kurullarında istişare yoluyla alınmalı, Rektörlükçe kararların uygulanabilirliği sağlanmalıdır. Nasıl ki vücudumuzun asli unsuru hücrelerse unutulmamalıdır ki Üniversitelerin asli birimleri de bölümlerdir. Bölümleri etkin ve yetkin kılmak için adayım…

3. Üniversite akademik ve idari düzeyde birçok mensubuyla büyük bir ailedir. Doğal olarak bu büyük yapının işleyişinde koordineyi sağlayan, işleyişe yön veren idari bir mekanizma olacaktır. İşleyişin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için idari mekanizmayı önemli bir yapı taşı olarak görüyoruz. Bu nedenledir ki bu mekanizmanın çalışanları mutlaka alanına vakıf, yetkin, tecrübe sahibi ve istişareye açık insanlar olmalıdır. Her birimin koordinesi, o birimce kabul görmüş ehil insanlar tarafından sağlanmalıdır. İdari noktada mevcut olan sorunları, üniversitenin kuruluşundan beri birlikte olduğumuz personelimizin bu noktadaki beklentisini biliyoruz ve bu sorunları gidermek için adayım…

4. Üniversitenin başarısında iç paydaşların kuruma duyduğu aidiyet duygusunun önemli bir etken olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede ayrım yapılmadan Üniversitenin bütün mensuplarının moral motivasyonu üst seviyede tutulmalı, kuruma olan aidiyet duygusu pekiştirilmelidir. Bu nedenle Üniversite mensubu her bir bireyin üzüntüsü üzüntümüz, sevinci sevincimiz, sıkıntısı sıkıntımız olacaktır. Rektörlük makamı ve akabinde diğer makamlar birer korku ve baskı makamı olmayacaklardır.

5. Gerek dinimizin gerekse geleneğimizin ısrarla üzerinde durduğu istişare kültürü Üniversite yönetiminde vazgeçilmez olmalıdır. İstişare etmeyi, kişinin yanılma ve başarısızlığını en aza indiren önemli bir faktör olarak görüyoruz. Yönetimde bireysel kararlardan çok istişareye ve işbirliğine dayanan ortak aklın ürünü olan kararlar tercih edilmelidir. İstişare ve ortak akıl, Üniversite mensuplarında işbirliğini, dayanışmayı, sorumluluk duygusunu ve aidiyet duygusunu da beraberinde getirecektir. Dinleyen, Anlayan ve Çözüm Üreten olmak için adayım…

6. Öğrencilerimiz bizim ve Bilecik halkının gözbebeğidir. Bizi tercih edecek ve mezun edeceğimiz öğrencilerimiz her zaman gurur kaynağımız olacaktır. Bu nedenle mezunlarımızın da gurur duyacağı bir üniversite olmak, aidiyet duygusuna sahip olmalarını sağlamak bizim asli görevlerimizdendir. Öğrencilerimizin eksikliğini duyduğu hususların farkında olup, bu eksikliklerin giderilmesi için çalışacağız. Öğrencilerimizin mezun olana kadar geçirdikleri sürede hem üniversitemizde hem de şehrimizde güven, huzur ve mutluluk içinde “İyiki Bilecikteyim, iyiki bu üniversitedeyim” diyebilmelerini sağlayacağımız bir

üniversite için, hiçbir öğrencinin buradan üzgün ayrılmamasını sağlamak için adayım…

7. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri olarak adlandırdığımız Bilecik için üniversitemiz oldukça önemlidir. Kuruluşun ve Kurtuluşun şehri olan Bilecik ilimizin 2071’e uzanan devletimizin vizyon planlarında kalkınmanın da şehri olmasını istiyor ve bunu hak ettiğini düşünüyoruz. Bu nedenle Bilecik ilinin mülki idari makamları, sosyal vakıf ve dernekleri, halkı ile iç içe olmayı, onların dertlerine ilmi açıdan çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Ayrıca bu paydaşlar ile üniversitemizin gelişimi adına da sürekli olarak istişare içinde olmayı amaçlıyoruz. Bilecik ilini üniversitesi ile kalkınmanın şehri olmasını sağlayabilmek için adayım…

Bu prensipler çerçevesinde, yetkinin Rektörlük makamında toplanması yerine Üniversite birimlerine devredilmesi, mevcut Fakültelerin, Enstitülerin ve Araştırma Merkezlerinin her türlü donanımlarının sağlanması, Fen bilimlerinde büyük eksiklik olan laboratuvar temelli AR-GE altyapısının tek bir merkezde toplanması, öğretim elemanlarımızın ve idari personelimizin moral motivasyonunu ve Kuruma olan aidiyet duygusunu pekiştirmek için yaşam alanlarının inşa edilmesi, akademik niteliğin ülkemizin üst seviyelerine taşınması, aldığımız önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim öğrencilerinin daha üst sıralardan olması vaat ettiğimiz hedeflerden bazılarıdır. En temel hedefimiz şu anda başta Cumhurbaşkanımız, Hükûmetimiz ve değerli YÖK başkanımızın çeşitli zamanlarda da ifade ettiği ve ülkenin bir çok öğretim elemanlarının da gönlünden geçen, bir üniversitenin belirli alanlarda yetkin, ulusal ve uluslararası eşdeğerleri ile o alanda rekabet edebilen ve öne geçebilen, bilimsel ürün ortaya çıkarabilen bir üniversite modelinin oluşturulmasıdır. Bunun için Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin en uygun yapılardan birisi olduğuna inanmaktayız. Yeni kurulmuş, gelişmekte olan ve yetkin bir kadroya sahip bir üniversite olarak, belirtilen bu vizyon çerçevesinde ilerlemeyi hedef edinmekteyiz. 2023 vizyonunda Yeni Türkiyenin Yeni Üniversitesi anlayışını ortaya koymak amacı ile bu yola çıkmaktayız.

İdari, akademik ve sosyal hedeflerimizin tüm ayrıntılarını birkaç gün içinde tanıtacağımız el broşüründe bulabileceksiniz.

Konuşmama son verirken vaktinizi ayırdığınız için siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyor, Rektör adayı belirleme seçimlerinin Cumhuriyetimizin 2023 vizyonuna yakışan hedeflere ulaşmasına vesile olmasını diliyor, hepinizi saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun."

 

 

 

 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ali vehbi 6 yıl önce

He vallah yıllardır. Ülkücü görünümlü parelel cirit atıyor üniversitede. Rektör hocaya rağmen idari perdonel top gibi oynuyor üniversiteyle. Bu konuşmadan da hocayı siyasi bir algıya nasıl soktunuz anlamak mümkün değil. Hoca doğru söylemiş Bilecik Üniversitesini 2023 doğrultusunda gelişen değişen Türkiyeye yakışır bir üniversite olması için çalışacağım demiş. Bunda kötü ne var?

Avatar
mehmet 6 yıl önce

eee güçlüden olmak yana kendini ankaraya sevdirisee kesin rektör

Avatar
Murat akif 6 yıl önce

Bilecik ulkemizin guzel sehirlerinden bir tanesi, bu hedeflerin siyasi goruse dayandirilmasi anlamsiz ve saçma. Bilecik uni. Turkiyeye tanitmak turkiyeyle beraber ayni cizgide gelistirmek cok guzel bir dusunce. Boyle hocalara bilime verdigi katkilardan dolayi tşk. Eder. Hayirlisi olmasini dileriz.

Avatar
Alper 6 yıl önce

Hocamiz hakkindaki habere kesinlikle katilmiyorum...Sizin tarafsız olmanız gerekirken, siz birilerinin karalama haber yapin demesiyle iş yapiyorsunuz... Hocamizi tanisaniz bu yonde elestiri kesinlikle yapmazdiniz... ibrahim hoca rektorluk olmazsa bisey kaybetmez ancak Bilecik universitesi boyle bir hocayi kaybeder. Bu cumle yeter de artar ibrahim hocanin nasil bir insan oldugu hakkinda... saygilar

Avatar
hakan yılmaz 6 yıl önce

ibrahim hocanın proğramini çok beğendi̇m şi̇mdi̇den tebri̇k ederi̇m.

Avatar
taş gibi taş 6 yıl önce

ibrahim taş hocanın siyasi bir yalakalığa ihtiyacı yok. cumhurbaşkanının dibindeki adamlarla istediği zaman görüşebilenbiridir. yök genel sekreterinin akrabasıdır.ama bugüne kadar hiç böyle bir şeyi kimseye söylememiştir.ataması kesin olan adaylardan biridir.şimdi eleştirenler elini öpün bence bu adama iftira atmayın

Avatar
azmi hocanın yanındakiler 6 yıl önce

azmi hocanın yanında millete ahkam kesen üniversiteyi biz diyayn ederiz diyen azmi hoca adına karar veren tarihçi halim bey gibi sözde ak partili gözükenlerle özde ruhunda ak partili olanları temizleyecek tek kişi ibrahim hocadır.azmi hocaya en fazla zarar veren adam tarihçi öğrencileri

Avatar
ne alaka 6 yıl önce

siyasete alet edilmemiş üniversite buysa vay ki vay

banner524

banner92

banner714

banner679

banner620

banner390

banner510

banner503