banner716
banner401
banner422

Peş peşe kararlar alınıyor

İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereği Koronavirüs salgını normalleşme sürecine ilişkin, yaştan dolayı sokağa çıkma yasağı olanlara, tüm kamu ve kurumlarda maske kullanılmasına, ilimizdeki tarımsal faaliyetlere ve kreş, gündüz bakımevlerine ilişkin uyulması gereken kuralların çerçeveleri belli oldu.

Umumi Hıfzıssıhha Vali Bilal Şentürk Başkanlığında toplanırken, normalleşme sürecine ilişkin aşağıdaki kararlar alındı:

“Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş ve altı gençlerimizin sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı.

18-20 yaş aralığındaki gençlerimizin için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması,
65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız ile 0-18 yaş aralığındaki gençlerimiz ve çocuklarımızın belirlenen günlerde kısıtlamadan muaf tutulması, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızdan SGK ve/veya vergi kaydı olanların çalışma, ticaret ve iş hayatı içinde faaliyetlerini yürütmek üzere sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması amacıyla;

1. Bilecik ili ve tüm ilçelerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

2. Bilecik İli ve tüm ilçelerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerimizden 31.12.2002
tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına,

3. Bilecik İli ve tüm ilçelerinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olan çocuklarımız ve gençlerimiz ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilmesine ve veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmesine,

4. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız için;31.05.2020 Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak
kaydıyla dışarı çıkabilmelerine,
5. 0-18 yaş aralığındaki çocuklarımız ve gençlerimiz için; 03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine,

6. Çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilat Başkanlığı hariç) çalışan yönetici ve kadro pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılmasına, idari izinli sayılanların bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılmalarına, bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarının saklı kalmasına, amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmamasına ve hizmetine ihtiyaç duyulduğunda çağırıldığı anda görevlerinin başına dönmesine,

7. Bilecik İli ve tüm ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlarında tüm personelin maske
kullanmasına, çalışma mekanları, yemekhane, servis ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin
ayarlanmasına, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçların dezenfekte işlemlerinin yapılmasına,

8. Tarımsal üretimin devamlılığı için ekim-dikim, sulama-ilaçlama, hasat vb. faaliyetlerde
bulunan sokağa çıkması kısıtlı olan üreticilerden; ÇKS Belgesi, Çiftçi Belgesi, Arıcılık
Belgesi, Hayvancılık Kayıt Belgesi, Mandıra Sahiplerinin İşletme Kayıt Belgesi ve tarla,
bahçe, bağ vasıflı Tapu Belgesi olanların (belgesi olan üreticilerin eşi ve çocukları dahil)
sokağa çıkma yasağında istisna kapsamında değerlendirilmesine,

9. Yeniden hizmet vermeye başlayacak özel kuruluşların (özel kreş, gündüz bakımevleri ile
çocuk kulüpleri) yeniden hizmet vermeye başlayacakları 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren
aşağıda belirtilen önlemleri almalarına,

A- Kuruluşlar ile İlgili Önlemler
• Kuruluşlarda çocuk kabulüne uygun güvenlik ve hijyen koşulları sağlanmalı, kuruluşlar
hizmete başlamadan önce tamamen dezenfekte edilmeli ve bu işleme ilişkin belgeler il
müdürlüklerine teslim edilmelidir.
• Kuruluşa kayıtlı bulunan çocukların hizmet almaya devam edip etmeyeceği ve hizmet
alacakların hangi tarihten itibaren kuruluşa devam edeceği tespit edilmelidir.
• Grup sayıları azaltılarak bir grupta en çok 10 çocuk bulunması sağlanmalıdır.
• Ortak kullanım alanlarında aynı anda en fazla 10 çocuk bulunmalıdır.
• Çocuklar yemekhaneye kendi grupları ile gitmeli, çocukların aynı masada oturmaları
halinde aralarında en az 1,5 metre mesafe olmalıdır.
• Çocukların uyku saatinde kampet veya yataklarının arasında en az 1,5 metre mesafe bırakılmalıdır.
• Her gün tüm yaşam alanlarında aynı çocuklar bir arada olmalıdır. Gruplar arası geçişe izin verilmemeli ve gruplardan sorumlu personelin diğer gruplarla temas etmemesi sağlanmalıdır.
• Kuruluştaki tüm hizmet alanları ile personel ve çocuklar arasında sosyal mesafe kuralına dikkat edilmelidir.
• Ortak alanlara çocukların ulaşamayacağı yükseklikte hijyen istasyonları kurulmalı ve belirlenen noktalara el dezenfektan aparatı konulmalıdır.
• Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, aydınlatma düğmeleri gibi) ve
ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavaboların temizliği günde en az iki kez yapılmalıdır.
• Kuruluş binası ve faaliyetlerde kullanılan oyuncak gibi araç gereçler her akşam sağlık
birimlerince uygun bulunan dezenfektan malzemeleri ile temizlenmelidir.
• Oda temizlenirken eldiven kullanılmalı ve odanın temizliğinden hemen sonra eldiven
çıkarılmalı ve çöp kutusuna atılmalıdır. Eldiven çıkarıldıktan sonra eller su ve sabunla yıkanmalı veya el antiseptiği ile ovalanmalıdır.
• Her odanın temizlik bezleri ayrı olmalıdır.
• Odalar 40 dakikada bir havalandırılmalıdır.
• Mutfak araç-gereçleri her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanmalı ve sonraki
kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmalıdır.
• Yapılan tüm dezenfeksiyon işlemleri ile kullanılan malzemeler kayıt altına alınmalıdır.
• Kuruluşta yeni hijyen ve el yıkama algısı için görsel materyaller kullanılmalıdır.
• Gruplar dönüşümlü olarak bahçeye çıkarılmalı ve grup odaları temizlenmelidir.
• Klima kullanılması zorunlu olan hallerde, klimaların bakımları düzenli yapılmalıdır.
• Çöpler hijyen kurallarına göre saklanmalı ve atılmalıdır.
• Kuruluşlara evlerden oyuncak ve kitap gibi malzemeler kabul edilmemelidir.
• Kuruluşlarda oyuncak, kitap değişimi ve benzeri hiçbir etkinlik yapılmamalıdır.
• Zorunlu haller dışında kuruluşa veliler ve ziyaretçiler kabul edilmemelidir.
• Kayıt kabul işlemleri kuruluşta çocuklara hizmet verilmeyen zamanlarda yapılmalıdır.
• Veli toplantıları ile kuruluş içinde veya dışında yabancı kişilerin katılımı ile yapılacak
organizasyonlara ara verilmelidir. İhtiyaç olması halinde veli görüşmeleri sanal ortamda
yapılmalıdır.
• Velilerin çocuklarını bırakır ve alırken sosyal mesafeye uymaları amacı ile kuruluş girişine belirleyici işaretler konulmalıdır.
• Şüpheli vaka tanımına uyan personel ve çocuk tespit edilmesi halinde her kuruluş için
belirlenmiş bir izolasyon odası olmalıdır.
• Sivil savunma planlarına COVID-19’a ilişkin güncellemeler eklenmeli ve il müdürlüklerine bildirilmelidir.

B- Personel ile İlgili Önlemler
• Hastalık belirtileri gösteren veya temas öyküsü olan personel, 14 günlük karantina sürecini tamamlamadan göreve başlatılmamalıdır.
• Kuruluş müdürü tarafından COVID-19 ve korunma yolları hakkında personele bilgilendirme yapılmalı ve bilgilendirmeler kayıt altına alınmalıdır.
• Personelin girişte uzaktan ateş ölçer ile ateşi ölçülmeli ve kayıt altına alınmalıdır.
• Kuruluş personelinin tamamı maske kullanmalı ve maskeler düzenli aralıklarla
değiştirilmelidir. Yemek elemanı ve temizlik elemanı ek olarak eldiven de kullanmalıdır.
• Personelin kuruluş içinde ve dışında giydikleri kıyafet farklı olmalıdır.
• Personel mesai saatleri içerisinde kuruluş dışına çıkmamalıdır.
• Hastalık belirtisi gösteren personel izolasyon odasına alınmalı ve ilgili tüm tedbirler alınarak sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.

C- Çocuklar ile İlgili Önlemler
• Grip veya benzeri bulaşıcı hastalığı olan çocuklar kuruluşa kabul edilmemelidir.
• Kronik hastalığı olan çocuklar mutlaka tespit edilmeli ve kuruluşta çocukla ilgili gerekli
tedbirler alınmalıdır.
• Çocukların kuruluş dışında ve kuruluş içinde giyecekleri kıyafetleri ve ayakkabıları farklı olmalı ve elleri su ve sabunla temizlenmelidir.
• Kuruluşa girişte, kuruluştan ayrılırken ve gün içinde 4 saatte bir çocukların ateşi ölçülmeli ve bir çizelge ile kayıt altına alınmalıdır. Ateşi olan çocuklar kuruluşa kabul edilmemelidir.
• Çocukların birbirilerinin eşyasını kullanmasına müsaade edilmemelidir.
• Çocukların kullanacağı kampet, battaniye gibi araç gereçlerin çocuğa özel olması
sağlanmalıdır.
• Çocuklara oyunlarla sosyal mesafe öğretilmelidir.
• Çocuklar yaşlarına uygun yöntemler kullanılarak yirmi saniye el yıkamaya teşvik
edilmelidir.
• Çocuklara elleri düzenli yıkamak ve dirseğe hapşırmak gibi doğru sağlık davranışı
eğitimleri verilmelidir.
• Hastalıklar, bulaşma yolları ve dikkat edilecek hususlar, oyunlarla ve çocukların yaş ve
gelişim özelliklerine uygun olarak anlatılmalıdır.
• Kuruluşa geldikten sonra gün içerisinde ateşi olduğu tespit edilen veya herhangi bir hastalık belirtisi gösteren çocuk izolasyon odasına alınmalı ve uygun tedbirlerle ailesine
teslim edilmelidir. Aile, sağlık kuruluşuna yönlendirilerek sonucun takibi yapılmalıdır.

D- Ailelerin Alması Gereken Önlemler
• Aile, hasta, ateşi olan ve/veya hastalık belirtisi gösteren çocuğu kuruluşa getirmemelidir.
• Aile, çevresinde Covid-19 tespiti durumunda kuruluşa bilgi verilmelidir.
• Çocukların günlük ateş ölçümü yapılarak kaydedilmelidir.
• Aile, kuruluşta hastalık belirtisi gösteren çocuğunu sağlık kuruluşuna götürmeli, çocuğun sağlık durumunu kuruluşa bildirmelidir.
• Çocuklarını servis aracı ile kuruluşa gönderecek aileler, servis aracı için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol ve takip etmelidir.

E- Servis Araçları ile İlgili Önlemler
• Hastalık belirtileri gösteren veya temas öyküsü olan servis personeli 14 günlük karantina sürecini tamamlamadan göreve başlatılmamalıdır.
• Her servis öncesi ve sonrası servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta
olmak üzere temizlik ve hijyeni sağlanmalıdır.
• Servis kullanan çocukların, araç içerisindeki yüzeylere teması mümkün olduğunca
azaltılmalıdır.
• Servis araçlarının taşıma kapasitesi sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanmalıdır.
• Araç girişlerine el dezenfektanları konulmalıdır.
• Seyahat süresince araç içerisinde şoför ve rehber personel cerrahi maske takmalıdır.

10. Yeniden hizmet vermeye başlayacak özel kuruluşların Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu
(MTSK), Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursu (SRC), İş Makinesi
Operatörlük Kursu, Gemi Adamı Yetiştirme Kursu, Pilot Yetiştirme Kursları, Özel Çeşitli
Kurslar, Özel Hizmet İçi Eğitim Merkezleri, Özel Uzaktan Öğretim Yapan Kurslarda tıbbi maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunmasına ilişkin tedbirlere ek olarak yeniden
hizmet vermeye başlayacakları 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen
önlemleri almalarına,

A- Kurslar Açılmadan Önce Uyulması Gereken Kurallar
• Kurslarda görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişler (el yıkama, tıbbi, tıbbi maske kullanımı, kurs içinde uyulması gereken kurallar vb.) asılmalıdır. Yönlendirme ve işaretlenmesi gereken alanlar tespit edilerek işaretleme yapılmalıdır.
• Kurumlarca eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamadan önce koronavirüs tedbirleri kapsamında binanın personel ve kursiyerler tarafından kullanılan tüm bölümleri dezenfekte edilmelidir.
• Tıbbi maske ve eldivenler için tıbbi atık kutuları temin edilmelidir. Kurs girişinde, lavabolarda ve uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır.
• Kurs yöneticileri, eğitim personeli ve diğer personelin bulunduğu birimler ile kursiyerlerin ve misafirlerin kullanımına açık olan halkla ilişkiler, kayıt kabul vb. alanlar sosyal mesafe kurallarına uygun biçimde düzenlenmelidir.
• Kurslarda; her türlü eşya, araç ve gereçlerin özellikle eller ile sık temas edilen yüzeylerinin su ve deterjanla yıkanmalı veya temizlik ürünü içeren solüsyon ile ıslatılmış bezle silinmeli, sonrasında yarım saat (kuruyana ve koku çıkana kadar) havalandırılmalıdır.
• Kurslarda ateş ölçer, tıbbi maske, kolonya, sıvı sabun ve dezenfektan malzemeleri
bulundurulmalıdır.
• Kurumlarda klima ve her türlü iklimlendirme sistemleri kullanılmamalı, kullanılması
durumunda ise periyodik olarak dezenfekte edilmeli, filtreleri temizlenmeli veya değiştirilmelidir.
• Kurs bünyesinde bulunan kantin, büfe vb. yerlerde tıbbi maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulmalı, buralarda tek kullanımlık bardak, tabak vb. malzemeler kullanılmalıdır.
• Dersliklerin oturma düzeni, kursiyerler arasında en az 1,5 metre olacak şekilde mesafe
oluşturulmalı ve dersliklerin oturma planları her dersliğin kapısına asılmalıdır.

B- Kurslar Açıldıktan Sonra Uyulması Gereken Kurallar
• Kursların faaliyet gösterdiği süre içerisindeki teorik ve uygulama eğitimleri ile teorik, e Sınav ve uygulama sınavlarında tıbbi maske ve tek kullanımlık eldiven takılır, usta öğreticiler mümkünse siperlik kullanır, sosyal ve fiziki mesafe kuralına uyulur ve tıbbi maskesi bulunmayanlar ve değiştirmek isteyenler için kurumda tıbbi maske bulundurulur.
• Kurslarda ve eğitim araçlarında ateş ölçer bulundurulmalı, kursa girişte ve eğitim aracına binmeden önce kursiyerin ve eğitim personelinin ateşi ölçülür. Eğitim ve sınav için kurum girişinde ateşinin yüksek olduğu tespit edilenler sınava alınmamalıdır.
• Kursiyer ya da çalışanlarda hastalık belirtisi görülen veya ateş ölçümünde ateşi yüksek olduğu tespit edilenlerin en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılması için kurslar tarafından gerekli önlemler alınmalıdır.
• Teorik ve uygulama eğitiminden önce, sınavlarda ise sınav gününden bir gün önce esınav ve teorik sınavların yapılacağı okulun/kurumun genel temizliği (özellikle sınıflar ve tuvaletler) su ve deterjan kullanılarak yaptırılmalıdır. Okulda/kurumda sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, sıralar, masa yüzeyleri, merdiven tırabzanları gibi) temizliğine
özellikle dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon
için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum
hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Okul tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır. Çamaşır suyu ile temizlik yapılan alanlar mutlaka havalandırılmalıdır. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Pandemi Döneminde Halka Açık Alanların Temizlik ve Dezenfeksiyonu İlkelerine uyulmalıdır.
• Kurumların tuvalet ve lavabolarında sıvı el sabunu, kağıt havlu bulundurulmalı ve bu
bölümlerin temizliğinin periyodik olarak yapılması sağlanmalıdır. Tuvaletlerde kullanılan tüm sabunluklar ve kağıt havluluklar mümkünse fotoselli olmalıdır.
• Teorik ve uygulama sınavının yapılacağı gün sınav yürütme komisyonu ile uygulama ve
değerlendirme komisyonlarının katılacağı toplantı alanları sosyal mesafe kuralına göre
düzenlenmelidir. Sınav görevlilerine sınav kurallarına ek olarak COVID-19 ile ilgili alınacak önlemler konusunda bilgi vermelidir. Toplantı sırasında su dışında ikramda bulunulmamalıdır. Su içmek isteyen kişiler tıbbi maskelerini kenarlarında bulunan lastiklerinden tutarak çıkarmalı, maskelerin ağız ve burnu kapatan ön yüzüne asla dokunmamalıdır. Maskeler yine kenarlarda bulunan lastiklerinden tutularak takılmalı ve sonrasında eller el antiseptiği ile ovalanmalıdır. Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikâyeti olan, COVID-19 olan veya son 14 gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması olan kişiler sınav görevlisi olmamalıdır.
• Kurslarda eğitim süreçlerine ilişkin alınacak tedbirlerden kurucu sorumludur. Denetimler sırasında kurallara uymadığı tespit edilen kursiyer, yönetici ve personele gereken cezai işlem uygulanır.
• Ders aralarında kursiyerlerin toplu halde bir arada bulunmamaları için gerekli tedbirler
alınmalıdır.
• Zorunlu olmadıkça asansör kullanılmamalı, kullanılması gerekiyorsa sosyal mesafe
kurallarına uyularak binilmeli, temastan kaçınılmalı ve kurslara ziyaretçi kabul edilmemelidir.
• Uygulama eğitim alanlarına kursiyerler toplu olarak götürülmemeli, toplu olarak götürülmesi gereken durumlarda ise taşıma yapılacak araçlara kapasitesinin yarısı kadar
kursiyer alınmalıdır.
• Uygulama eğitimlerinde araçta usta öğretici ve kursiyer dışında kimse bulunmamalıdır.
• Uygulama sınavı esnasında, alanda sadece sınavda görevlendirenler ile kursiyerlerin bulunması sağlanmalıdır.
• Sınav salonlarının bulunduğu okul/kurum girişlerinde kimlik kontrolü kimliklere dokunulmadan yapılmalıdır. Üst araması yapan görevliler eldiven, tıbbi maske ve yüz
koruyucusu kullanması sağlanmalıdır. Kontroller sırasında adaylar sosyal mesafe
korunarak alınmalı ve koridorlarda yığılma oluşturmadan adayların salonlara ulaşması
sağlanmalıdır.
• Okul/kurum ve sınav salonlarının girişlerinde el antiseptiği bulundurulmalıdır.
• Sınav salonunda aday ve görevli sayısı kadar yedek tıbbi maske bulundurulmalıdır.
• Sınav salonlarında sınav evrakı dağıtımı öncesinde salon başkanı tarafından adaylara
sınav konusunda yapılacak açıklamalara ek olarak COVID-19 ile ilgili sınav sırasında
alınacak önlemler konusunda açıklama yapılmalıdır. COVID-19 ile ilgili alınacak önlemler konusunda açıklama metni “Değerli adaylarımız, ciddi solunum yolu enfeksiyonu belirtileriyle seyreden COVID-19 nedeniyle sınav sürecinde almanız gereken önlemler hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe (en az 1,5 metre) kuralına dikkat ediniz. Sınavın yapıldığı okulda, bahçede, sınav salonunda ve sınav süresince maskenizi çıkarmayınız. Maskeniz nemlenir/değiştirmeniz gerekir ise lütfen salon sınav başkanını/gözetmenini elinizi kaldırarak yanınıza çağırınız. Salon görevlilerimizce size yeni maske verilecektir. Maskenizi çıkarırken maskenin lastiklerini kullanınız, maskenin dış yüzeyine dokunmayınız, tekrar maskenizi lastiklerinden tutarak takınız ve el antiseptiği kullanınız. Elinizi yüzünüze dokundurmayınız. Sağlığınızı önemsiyoruz. Lütfen bu önlemlere uyunuz. Başarılar diliyoruz.” açıklaması yapılmalıdır.
• E-sınav ile teorik sınav yapılan dersliklerde kursiyerlerin oturacağı sıralar en az 1,5 metre olacak şekilde düzenlenmeli ve kursiyerler bu düzene göre oturmalıdır.
• Normalleşme süreci tamamlanana kadar özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve
geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kursları sınavları için sınav salonlarında kursiyerler arasında 1,5 metre mesafe olacak şekilde düzenleme yapılmalıdır. Sınav salonunda bu şartın sağlanması için Bakanlıktan gönderilen 20 kursiyerlik listeden artan kursiyerler, mesafe şartı gözetilerek oluşturulacak yeni bir sınav salonuna yerleştirilmelidir. Sınav komisyonundaki kişiler salonlara başkan olmalıdır. Bu salonlara görevlendirilecek gözetmenler ise öncelikle sınav yürütme komisyonunda (Komisyon başkanı hariç) görevli olanlar ile sınavda görevli bina sorumlusu, şef, memur diğer görevlilerden tamamlanmalıdır. Yeni oluşturulan sınıflar için iki kişilik sınav komisyonu oluşturulamaması durumunda sınav salonlarında birer kişi görev yapmalıdır. Teorik sınav değerlendirmesi ile uygulama sınavları milli eğitim müdürlüklerince 20 kursiyer için görevlendirilen sınav komisyonlarınca yapılmalıdır.
• Motosiklet ve iş makineleri kurslarının uygulama eğitimi ve sınavlarında kursiyerler
kendilerine ait kask, eldiven, kulaklık, kolluk, dizlik, yelek vb. malzemeleri kullanmalıdır. Bunun mümkün olmaması halinde kurum tarafından sağlanan bu malzemeler her kullanımdan sonra dezenfekte edilerek kullanılmalıdır.

C- Kurumların Faaliyetlerine Ara Verilmesi Nedeniyle Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları, Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları ve İş Makineleri Sürücü Eğitim Kurslarında Yapılması Gereken Düzenlemeler
• Kurumlarda eğitim faaliyetlerine ara verilmesi nedeniyle modülden silinen dersleri
tamamlayamayan kursiyerler için modülde düzenleme yapılacaktır. Eksik olan derslerin
kurumlar tarafından 31/12/2020 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.
• Eğitim faaliyetlerine ara verilen tarihten önce açılan dönemler kapsamında eğitimini
tamamlayamayan kursiyerler hakkında modül üzerinde yer alan 5 gün, 45 gün ve 60 günde tamamlanması ile ilgili süre sınırlamaları dikkate alınmayacaktır.
• Koronavirüs salgını nedeniyle araç muayenelerini yaptıramayanlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yayımlanan 2020/11 sayılı Genelge kapsamında 03/04/2020 ve 03/07/2020 tarihleri arası muaf tutulduğundan bu süre içinde muayenesi bulunmayan araçlar eğitim ve sınavlarda kullanılabilecektir.

11. Yeniden hizmet vermeye başlayacak özel okul öncesi eğitim kurumlarında tıbbi maske
kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunmasına ilişkin tedbirlere ek olarak yeniden
hizmet vermeye başlayacakları 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen önlemleri almalarına,

A- Genel Düzenlemeler
• Okullar açılmadan önce okullarda kullanılacak alanlar belirlenmelidir. Bu alanlarda doğal havalandırma koşullarının sağlandığından emin olunmalıdır.
• Sosyal mesafe kuralı ile ilgili yönlendirme ve işaretleme gereken alanlar tespit edilerek
işaretlenmelidir.
• Görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişler (el yıkama, tıbbi maske kullanımı, okul içinde uyulması gereken kurallar vb.) asılmalıdır.
• Su ve sabuna erişim olmayan alanlarda dezenfeksiyon için kullanılacak el dezenfektanı yeterli değilse artırılmalıdır.
• Birden fazla işlemde kullanılacak malzemeler kullanım öncesinde dezenfekte veya sterilize edilmelidir.
• Asansörleri kullanılması planlanan okullarda sosyal mesafe kurallarına uygun kullanım sağlanmalı (kişi sayısı sınırlandırılmalı) asansör giriş ve içerisinde yeni kullanım kuralları tabelalar ile bildirilmelidir.
• Şüpheli vaka tanımına uyan personel ya da öğrenci tespit edilmesi halinde her okul için
önceden tespit edilmiş bir izole oda nakil öncesinde kullanılmak üzere ayarlanmalıdır.
• Okullarda öğrenci kabulüne uygun güvenlik ve hijyen koşulları sağlanmalı, okullar hizmete başlamadan önce tamamen dezenfekte edilmeli ve bu işleme ilişkin belgeler il müdürlüklerine teslim edilmelidir.
• Okuldaki tüm ortamların planlanan çerçevede periyodik olarak dezenfekte edilmesi sağlanmalıdır.
• Okula kayıtlı bulunan öğrencilerin hizmet almaya devam edip etmeyeceği ve hizmet
alacakların hangi tarihten itibaren devam edeceği tespit edilmelidir.
• Sınıflarda sınıf kontenjanının yarısı kadar sayıda öğrenci bulunması sağlanmalıdır.
• Ortak kullanım alanlarında aynı anda o alan için belirlenen kontenjanın yarısı kadar öğrenci bulunmalıdır.
• Öğrencilerin uyku saatinde kampet veya yataklarının arasında en az 1,5 metre mesafe bırakılmalıdır.
• Her gün tüm yaşam alanlarında aynı öğrenciler bir arada olmalıdır. Gruplar arası geçişe izin verilmemeli ve gruplardan sorumlu personelin diğer gruplarla temas etmemesi sağlanmalıdır.
• Okuldaki tüm hizmet alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat edilmelidir.
• Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, aydınlatma düğmeleri gibi) ve
ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavaboların temizliği günde en az iki kez yapılmalıdır.
• Faaliyetlerde kullanılan oyuncak gibi araç gereçler her akşam sağlık birimlerince uygun bulunan dezenfektan malzemeleri ile temizlenmelidir.
• Sınıf temizlenirken eldiven kullanılmalı ve odanın temizliğinden hemen sonra eldiven
çıkarılmalı ve çöp kutusuna atılmalıdır. Eldiven çıkarıldıktan sonra eller su ve sabunla yıkanmalı veya el antiseptiği ile ovalanmalıdır.
• Her odanın temizlik bezleri ayrı olmalıdır.
• Sınıflar 40 dakikada bir havalandırılmalıdır.
• Mutfak araç-gereçleri her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanmalı ve sonraki kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmalıdır.
• Yapılan tüm dezenfeksiyon işlemleri ile kullanılan malzemeler kayıt altına alınmalıdır.
• Gruplar dönüşümlü olarak bahçeye çıkarılmalı ve grup odaları temizlenmelidir.
• Kurumlarda klima ve her türlü iklimlendirme sistemleri kullanılmamalı, kullanılması
durumunda ise periyodik olarak dezenfekte edilmeli, filtreleri temizlenmeli veya değiştirilmelidir.
• Çöpler hijyen kurallarına göre saklanmalı ve atılmalıdır.
• Kullanılan tıbbi tıbbi maske ve eldivenlerin atık kutularına atılmasının ve bu malzemelerin tıbbi atık olarak imha edilmesi sağlanmalı, çöp kovalarının üzeri kapalı tutulmalıdır.
• Okullara evlerden oyuncak ve kitap gibi malzemeler kabul edilmemelidir.
• Kayıt kabul işlemleri okulda öğrencilere hizmet verilmeyen zamanlarda yapılmalıdır.
• Veli toplantıları ile okul içinde veya dışında yabancı kişilerin katılımı ile yapılacak
organizasyonlara ara verilmelidir.
• Velilerin çocuklarını bırakır ve alırken sosyal mesafeye uymaları amacı ile okul girişine
belirleyici işaretler konulmalıdır.
• Sivil savunma planlarına Covid-19’a ilişkin güncellemeler eklenmeli ve il müdürlüklerine bildirilmelidir.

B- Personel ile İlgili Önlemler
• Okul müdürü tarafından Covid-19 ve korunma yolları hakkında personele bilgilendirme
yapılmalıdır.
• Personelin girişte uzaktan ateş ölçer ile ateşi ölçülmeli ve kayıt altına alınmalıdır.
• Okul personelinin tamamı tıbbi maske kullanmalı ve tıbbi maskeler düzenli aralıklarla
değiştirilmelidir.
• Personelin okul içinde ve dışında giydikleri kıyafet farklı olmalıdır.
• Personel mesai saatleri içerisinde okul dışına çıkmamalıdır.
• Hastalık belirtisi gösteren personel izolasyon odasına alınmalı ve ilgili tüm tedbirler alınarak sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.

C- Çalışma Ortamının Düzenlenmesi
• Ofislerde, sınıflarda ve bekleme alanlarında sandalye ve koltuklar arasında mesafe bırakılmalıdır.
• Sınıflarda giriş ve çıkışlarda sosyal mesafenin korunarak hareket edilmesinden sınıf
öğretmenleri ve nöbetçi yöneticiler sorumlu olacaktır.

D- Güvenlik Noktaları ve Okula Girişlerin Düzenlenmesi
• Okul içerisine girişlerde personel tarafından ateş ölçümü yapılmalıdır.
• Okul ve ders giriş çıkışlarında, yığılma ve kalabalıkların önlenmesi için şubelere göre
farklı saatler belirlenmelidir.
• Zorunlu haller dışında binaya ziyaretçi (veli dahil) kabul edilmemelidir.
• Mal kabulü kurum bahçe kapısında yapılmalı, ürünler dezenfekte edildikten sonra
binaya alınmalıdır.

E- Servis Araçları İçin Yapılacak Düzenlemeler
• Servis araçlarının özellikle sık temas eden yüzeyleri başta olmak üzere temizliği günde
en az iki kez yapılmalıdır.
• Servis taşıma kapasitesi sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanmalıdır.
• Araç girişlerine el dezenfektanı yerleştirilmelidir.
• Seyahat süresince araç içerisinde şoför ve tüm yolcuların tıbbi maske takmaları sağlanmalıdır.

F- Yemekhane/Kantin/Yiyecek Otomatı ve Su Sebillerinin Kullanımları ile İlgili Düzenlemeler
• Yemekhane görevlilerinin hijyen kurallarına uygun servis yapması sağlanarak yemekhane alanı masa düzenine uygun şekilde ayarlanmalıdır.
• Öğrenciler yemekhaneye kendi grupları ile gitmeli, öğrencilerin aynı masada oturmaları halinde aralarında en az 1 metre mesafe olmalıdır.
• Yemekhane görevlilerinin tek kullanımlık tıbbi maske, eldiven, bone, önlük vb. malzeme kullanmaları, hijyen ve sosyal mesafenin korunması kurallarına uygun servis yapmaları sağlanmalıdır.
• Okul bünyesinde bulunan yemekhane, kantin, büfe vb. yerlerde tıbbi maske kullanımı,
hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulmalı, buralarda tek
kullanımlık bardak, tabak, çatal, bıçak, kaşık vb. malzemeler kullanılmalıdır.

G- Öğrenciler ile İlgili Önlemler
• Grip veya benzeri bulaşıcı hastalığı olan öğrenciler okula kabul edilmemelidir.
• Öğrenciler okula geldiğinde kıyafetleri değiştirilmeli ve elleri dezenfekte edilmelidir.
• Okula girişte, okuldan ayrılırken ve gün içinde öğrencilerin ateşi ölçülmeli ve kayıt altına alınmalıdır.
• Öğrencilere ait eşyalar özelleştirilmeli, öğrencilerin birbirilerinin eşyasını kullanmasına
müsaade edilmemelidir.
• Öğrencilere oyunlarla sosyal mesafe öğretilmelidir.
• Öğrencilere elleri düzenli yıkamak ve dirseğe hapşırmak gibi doğru sağlık davranışı eğitimleri verilmelidir.
• Hastalıklar, bulaşma yolları ve dikkat edilecek hususlar, oyunlarla ve öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak anlatılmalıdır.
• Okula geldikten sonra gün içerisinde herhangi bir hastalık belirtisi gösteren öğrenci
izolasyon odasına alınmalı ve uygun tedbirlerle ailesine teslim edilmelidir. Aile, sağlık
kuruluşuna yönlendirilerek sonucun takibi yapılmalıdır.

H- Ailelerin Alması Gereken Önlemler
• Aile hasta çocuğu okula getirmemelidir.
• Aile çevresinde Covid-19 tespiti durumunda okula bilgi verilmelidir.
• Aile, okulda hastalık belirtisi gösteren çocuğunu sağlık kuruluşuna götürmeli, çocuğun
sağlık durumu okula bildirmelidir.
• Çocukların günlük ateş ölçümü yapılmalı ve hastalık belirtileri takip edilmelidir.
• Çocuklarını servis aracı ile okula gönderecek aileler, servis aracı için gerekli tedbirlerin
alınıp alınmadığını kontrol ve takip etmelidir.

Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.”

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner524

banner92

banner714

banner679

banner620

banner390

banner510

banner503