banner566
banner401
banner422

OKULLARIN SIKINTILARI MECLİS GÜNDEMİNDE
 

Korkmaz Kesik

İl Genel Meclisi Kasım ayı 12. Birleşim toplantısı gerçekleştirildi. İl Genel Meclisi toplantı salonunda gerçekleşen meclis görüşmesinde “2014- 2015 Eğitim Öğretim yılında eğitim, öğretim ve taşımalı sistemde meydana gelen aksaklıkların komisyon marifetiyle incelenmesi ve giderilmesi” talebi görüşüldü.  Gündem maddesi ile ilgili Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ve Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun raporları meclise sunuldu.  


Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’nun İl Genel Meclisine sunduğu raporda şu ifadeler aldı:

“İI Genel Meclisinin 10.10.2014 tarihinde yapılan toplantısının 5’inci birleşimde alınan 2014/170 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen “2014- 2015 Eğitim Öğretim yılında eğitim, öğretim ve taşımalı sistemde meydana gelen aksaklıkların komisyon marifetiyle incelenmesi ve giderilmesi talebi; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sırasında;

İlimizde bulunan tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri nezdinde ziyaretler gerçekleştirerek; tüm okullarımızdaki fiziksel ve taşımalı sitem ile ilgili incelemelerde bulunarak, incelemeler sonucunda;

1) Taşımalı Sistemde gerek ilköğretim gerekse ortaöğretim okullarında herhangi bir sıkıntı bulunmadığı;

2) İlimiz bünyesinde tüm okullarımızda depreme dayanıklılık testi yapıldığı ve sonuçlar neticesinde İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından gerekli tedbirlerin alındığı; I

3) Tüm okullarımızın tamirat ve tadilattan geçirilerek eğitim öğretime uygun hale getirildiği,

4) Okullarda hizmetli olarak çalışan personelin İŞKUR tarafından karşılandığı;

5) Yeni kurulan okullarda kırtasiye, temizlik malzemesi, laboratuar malzemesi v.b. ihtiyaçların olduğu;

6) Yeni yapılan Okul binalarımızın ilkokul ve ortaokul diye ayrılmasının faydalı olacağı

7) İlimizde tüm okullarımızda ortalama 1 öğretmene 18 öğrenci düştüğü, Bunun ise özel okullardaki kalite standardına yetiştiği,

8) Okullarımızın bazılarında okul bahçelerimizin çevre düzenlemesinin eksik olduğu,

9) Bazı belediyelerimiz “okullar hayat olsun” projesi kapsamında büyük desteklerinin olduğu;

10) İlimize Milli Eğitim Bakanlığımızın büyük destek verdiği tespit edilmiştir.”

Araştırma ve Geliştirme Komisyonu İl Genel Meclisine sunduğu raporda şu ifadeler aldı:

“İl Genel Meclisinin 10.10.2014 tarihinde yapılan toplantısının 5’inci birleşimde alman 2014/170 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen “2014- 2015 Eğitim Öğretim yılında eğitim, öğretim ve taşımalı sistemde meydana gelen aksaklıkların komisyon marifetiyle incelenmesi ve giderilmesi talebi; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sırasında;

İlimizde bulunan tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri nezdinde ziyaretler gerçekleştirerek; tüm okullarımızdaki fiziksel ve taşımalı sitem ile ilgili incelemelerde bulunarak, incelemeler sonucunda;

1) Taşımalı Sistemde gerek ilköğretim gerekse ortaöğretim okullarında herhangi bir sıkıntı bulunmadığı;

2) İlimiz bünyesinde tüm okullarımızda depreme dayanıklılık testi yapıldığı ve sonuçlar neticesinde İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından gerekli tedbirlerin alındığı;

3) Tüm okullarımızın tamirat ve tadilattan geçirilerek eğitim öğretime uygun hale getirildiği,

4) Okullarda hizmetli olarak çalışan personelin İŞKUR tarafından karşılandığı;

5) Yeni kurulan okullarda kırtasiye, temizlik malzemesi, laboratuar malzemesi v.b. ihtiyaçların olduğu;

6) Yeni yapılan Okul binalarımızın ilkokul ve ortaokul diye ayrılmasının faydalı olacağı;

7) İlimizde tüm okullarımızda ortalama 1 öğretmene 18 öğrenci düştüğü, Bunun ise özel okullardaki kalite standardına yetiştiği,

8) Okullarımızın bazılarında okul bahçelerimizin çevre düzenlemesinin eksik olduğu,

9) Bazı belediyelerimiz i okullar hayat olsun” projesi kapsamında büyük desteklerinin olduğu;

10) İlimize Milli Eğitim Bakanlığımızın büyük destek verdiği tespit edilmiştir Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.”


Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ve Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun raporlarının meclise sunulmasının ardından Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı Oğuz Sertler komisyon çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Sertler, “Gerek Ar-Ge komisyonu gerekse Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu olarak geçen haftanın tamamında çalışma yaptık. Başta İl Müdürü, İlçe müdürü ve yardımcı olan tüm müdür ve öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Yaptığımız çalışma neticesinde özellikle İl Özel İdaresinden ayrılan payın nereye gittiği, nasıl kullanıldığı gibi şeyleri de sorduk. Öğrenci sayılarını, kaç tane merkeze taşındığını, bu taşınan öğrencilerinin yemeklerinin nasıl olduğunu, okulların fiziksel durumlarının nasıl olduğunu tek tek sorduk. İlçe ilçe bunların eksiklerini veya iyi yönlerini tamamen aldık. Bunları da not ettik. Sonuç olarak komisyon raporunu oluşturduk. Milli eğitimde yeni okullar yapılıyor. Bunlarda eksikler olduğunu gördük. Malzemeler elbette zamanla tamamlanacaktır. TOKİ’nin yaptığı okullarda ilkokul ver ortaokulların ayrılmasında fayda olacağını komisyon raporuna yazdık. Çoğu yerde bu zaten bitmiş. Birinci sınıf öğrencisi ile sekizinci sınıf öğrencisi aynı bahçede, aynı okulda olmasında sıkıntı olduğunu dile getirdik. Birkaç yerde bunu gördük. Özellikle küçük ilçelerimizde gördük. Şuanda çoğu problem eğitim ile ilgili değil. Ancak fiziksel anlamda ve diğer ihtiyaçlar olsun, İŞKUR vasıtası ile olsun hizmetler karşılanıyor. Bugünde İl Özel İdaresi tarafından 14 personel daha okullarımızda görevlendirilecek. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Türkiye’nin de il üç ili arasında olduğumuzu buradan gururla ifade etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.   


Sertler’in ardından İl Genel Meclis Üyesi Haluk Filizli söz aldı. Filizli, “Genellikle orta öğretimdeki taşımalı sistemde yemek ihalelerinde geç kalınıyor. Okullar 2 ay önce açıldı. Yemek ihaleleri daha yapılmadı. Taşımalı sistem bu hafta pazartesi günü başladı. Önümüzdeki yıl bu sorunların çözülmesi gerekir.”  dedi.


Filizli’nin ardından İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Coşkun Bakırtaş bilgiler verdi. Bakırtaş, “Yemek ihaleleri, orta öğretim taşıma ihalesinin geç yapılmasının nedeni, orta öğretimdeki kayıt işlemlerinin uzun sürmesinden kaynaklanıyor. Eylül ayının sonu itibari ile kayıtlar tamamlandığı için hangi okulda hangi öğrencinin okuyacağı bilinmediğinden dolayı bu yıla mahsus kısmen gecikmiş olundu. Ama biz hem taşıma ihalesini hem yemek ihalesini gerçekleştirdik. Her ikisi de dün itibari ile başlamış oldu. Şuanda herhangi bir aksaklık yok. Hem ortaokul hem ilkokul taşımada Bilecik ili olarak herhangi bir problem yok. Raporda dikkat çeken hususlardan birisi okullarımızın okul bahçelerinin ve çevre düzenlemesi ile ilgili hususlar vardı. Merkez ilçeden başlamak üzere inşaat, emlak birimimizle bir ekip kurarak özellikle okuldaki güvenliğin sağlanması açısından duvar üzerindeki tel örgüleri üzerinde çalışma yürütüyoruz.  Bakanlığımızla da bu konu ile ilgili görüşmelerimiz oldu. Büyük oranda önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında hem bahçe düzenlemesi hem de çevrenin güvenliği anlamındaki problemi çözeceğimizi düşünüyoruz. Bununla ilgili şuanda teknik ekip çalışıyor.  Hizmetli personel açısından İŞKUR’un desteği var. Milli Eğitim camiası için çok önem arz etmekte. Geçen yıl geç başlamıştı ama bu yıl erken başlamanın avantajını kullanıyoruz. Şuanda 14 personel alımı ile birlikte Bilecik il genelinde hizmetli personel anlamında bir sorun yaşamıyoruz.” ifadelerini kullandı.


İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Coşkun Bakırtaş’ın ardından İl genel Meclisi Üyesi Zeki Uyanık söz alarak Bakırtaş’a bazı sorular yönlendirdi. Yanık şu soruları yöneltti: “Bozüyük‘te, Genlik İl müdürlüğü ile il özel idaresi birlikte sentetik saha yapıldı. Öğrencilerimiz buradan faydalanıyorlar. Öğrencilerimiz için de çok güzel oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün önümüzdeki yatırımlarda öğrencilerimize bir kapalı spor salonu kazandırma gibi bir çalışması var mı? 2-3 senden beri ilçe milli eğitim müdürlüğümüz 62. 000 nüfuslu Bozüyük’e hizmet veriyor. Ama hizmet aracı olarak kullandığı Kartal marka bir arabası var. Tamiratı daha fazla oluyor. Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bir araç kazandırılması düşünülüyor mu?”

İl genel Meclisi Üyesi Zeki Uyanık’ın sorularını cevaplayan Bakırtaş şu ifadeleri kullandı: “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hizmet aracı noktasında talebi var. O talep şuanda değerlendiriliyor. Kapalı spor salonu ya da diğer yatırımlar anlamında düşündüğümüz zaman önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için yatırım çalışmalarımıza başladık. Eğer öyle bir ihtiyacı arkadaşlarımız tespit ederse bunun için yatırım planı tekliflerini sunabiliriz. Orada çalışacak o ihtiyacı tespit edecek arkadaşların bunun için kararı gerekir. Şüphesiz okullar sosyal alanları ile bir bütün, kapalı spor salonları ya da diğer sosyal alanlar bizim de çok arzu ettiğimiz bir husus.  Merkezde böyle bir eksikliği öğretmen lisesi, fen lisesi, Anadolu lisesi bölgesindeki bir kapalı spor salonu tamamlanarak hizmete girdi, onunla karşılandı. Bozüyük için de böyle bir ihtiyaç hasıl olursa yatırım planı için teklifte bulunabiliriz.”

Bakırtaş’ın ardından İl Genel Meclis Başkanı Serkan Yıldırım konu ile ilgili görüşlerini meclis ile paylaştı. Yıldırım, “Dün bizde belediye başkanımızla beraber yukarıya, Anadolu lisesinin olduğu okullar bölgesine çıktık. Kapalı spor salonunu gezme fırsatımız oldu. Hakikaten çok güzel bir salon olmuş, umarım Bozüyük ilçemize de yapılır. Bozüyük belediye başkanımız da hakikaten güzel birkaç tane sentetik sahayı ilçemize kazandırmış. Bilecik belediye başkanımız da dün, büyük bir senttik saha planı var yani standartlara uygun büyük bir stat. Amatör maçlarında yapılabileceği bir spor kompleksi düşünüyor. Eğer alan uygun olmazsa Anadolu lisesinin bahçesine bir sentetik saha yapılması gündeme geldi. Belediyelerimizin bu yönde çalışmaları var, umarım sadece Bozüyük ve Bilecik’te değil diğer tüm ilçelerimiz de buna katkı sağlarlar. Okullarımızın bahçeleri artık sadece bahçe olmaktan çıktı, artık bir spor kompleksine doğru gidiyor ve buna ihtiyaç da var. Çocuklarımız için faydalı olur diye düşünüyorum.” dedi.


Yıldırım’ın ardından İl Genel Meclis Üyesi Ertuğrul Torun, “Güzel şeyler söylendi; fakat Söğüt’ün Bozkent bölgesinde Ömer Musaoğlu İlköğretim Okulu‘na yetkili arkadaşlar şöyle bir girerlerse ne basketbol potası var, ne voleybol sahası var. Yani kısacası sınıflardan çıktıktan sonra şöyle bir spor yapma gereksinim duyacağı araç ve gereçleri kesinlikle yok. Yani bunun il milli eğitim, bu tür eksiklerin tespiti noktasında yapıp o bölgelerin eksikliklerinin giderilmesi lazım; çünkü il özel idaresi olarak biz bütçemizin %20’sini milli eğitime vermekteyiz. Dolayısıyla il genel meclisi üyesi olarak da bizim bu sıkıntıları dile getirmemiz lazım ve il milli eğitim müdürlüğünün de bu tür eksiklikleri görmesi lazım, gidermesi lazım. Demin söylemiş olduğum rakamlar yüksek meblağlı rakamlar değil ve küçük meblağlar da dikkate alınırsa ilçeler açısından, benim gibi başka ilçeler de mutlaka böyle şikâyetleri vardır, bunların şöyle bir komple taramadan geçirilip eksiklikleri giderilirse çok çok memnun kalırım.” dedi.

Torun’un ardından İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Coşkun Bakırtaş söz alarak, “Bizim hem donanım anlamında hem de onarım anlamında bakanlığımızın yürüttüğü bir sistem var, bu sistemin işleyişine göre hareket ediyoruz. Her yıl mali yılbaşında bütün okul ve kurumlarımızdan hem onarım yönünde hem donatım yönünde taleplerini alıyoruz. Yani okul mahallindeki müdür yardımcıları, okul müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri, oradaki yöneticiler bizzat yerinde görerek bir tespit yapıyorlar ve bunu bir sisteme işliyorlar. Biz sistemden aldığımız verileri ildeki komisyon marifetiyle tekrar değerlendiriyoruz ve onları onaylayarak bakanlığımıza sunuyoruz ve son 1 yıl içerisinde komisyon marifetiyle bakanlığımıza sunduğumuz hiçbir talebimiz de geri çevrilmedi, bütün taleplerimiz karşılandı. Muhtemelen Ömer Musaoğlu İlkokulu’nun basketbol, voleybol ya da diğer spor araç gereç ihtiyacı noktasında, yani tespit noktasında bir kesiklik olmuş olabilir. Onu biz tekrar yerinde görerek değerlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ve Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun raporları oy çokluğu ile kabul edilirken CHP’li meclis üyeleri çekimser oy kullandığı görüldü.

 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
selma köylü 5 yıl önce

bir öğretmene 18 öğrenci düşüyorsa sınıf mevcutları neden en az 30 kişi, tamirat yapıldı diyorlar fakat malhun hatun ilkokulunun girişi her yağmurda sel baskınına uğramış gibi doluyor sınflar da ihtiyacı karşılayan dolap yok ve gece çocukları okuldan almak zorundayız ve aydınlatma hiç yok kör karanlıkta çocuklar okuldan çıkıyorlar. okulun önü araba otoparkı gibi. o da yetmiyor kaldırımlara park yapılıyor üstelik okulun tam karşısında inşaat devam etmekte her türlü malzemesi ortalığa yayılmış durumda biz belediyenin bu konuda yeterli çalışma yaptığına inanmıyoruz duyduğumuza değil gördüğümüze inanırız.

banner524

banner92

banner503

banner520

banner390

banner510