banner401
banner422
banner472

MHP'nin 11 Sorusuna Cevap Geldi...


MHP Belediye Meclis Üyesi Mustafa Karacaovalı, tarafından geçtiğimiz ay düzenlenen toplantıda Meclis Başkanlığına 11 maddelik bir soru önergesi sunulmasının ardından Belediye Başkanı Selim Yağcı yazılı açıklama yaptı.


Başkan Selim Yağcı’nın Belediye’nin ekonomik faaliyetleriyle ilgili olan soru önergesine yazılı açıklama yapacağını söylemesinin ardından MHP Belediye Meclis Üyesi Mustafa Karacaovalı tarafından verilen soru önergesine verdiği cevap şöyle.

SORULAR:

“1) Bilecik Belediye Başkanlığı tarafından kamu ve özel bankalardan kullanılan kredi var mıdır? Var ise kaç TL anapara kaç TL faiz yekunünden oluşmakta olup itfa tarihleri ve aylık borç taksitleri kaç TL dir?

2) Bilecik Belediye Başkanlığı'nın kamu tüzel kişilerine(SGK,VD)ve özel tüzel ve gerçek kişilere toplam borcu ne kadardır? Bu borçların vadesi ve kesintisi tutarları İLBANK dahil olmak üzere kaç TL dir?

3) Hamsu Vadisi düzenleme alanına şu ana kadar kaç TL harcanmıştır? Yapılan harcamalar karşılığı imalat kalemleri tam olarak teslim alınmış mıdır?

4) 2009 yılından bu yana kadar yapılan doğrudan temin iş kalemleri nelerdir? Bu doğrudan temin iş kalemleri kimler tarafından gerçekleştirilmiştir? Toplam yapılan doğrudan temin miktarı kaç TL dir?

5) 2009 yılından bu yana Bilecik Belediye Başkanlığı aleyhine idari ve adli yargıda kaç adet dava açılmıştır? Bu davalar sonucundan Bilecik Belediye Başkanlığı tarafından toplam kaç TL tediye yapılmıştır?

6) Katı atık def tesisinin ihale ve yatım süreci nasıl işlemektedir?

7) Bilecik Belediye Başkanlığı bütçesinin kültür ve sanat faaliyetleri faslından 2013 yılı itibari ile yapılan harcama kalemleri nelerdir? yapılan tüm bu harcamaların tarafları ve toplam bedeli kaç TL dir? örneğin İstanbul da yapılan Osmanlı Eserleri konulu faaliyet organizasyonun ödemesi ne kadardır?)!

8) 2013 yılı Bilecik Belediye Başkanlığı bütçesinin 11 ay itibari ile tahakkuk miktarı kaç TL olup tahmini bütçenin gerçekleşme oranı 11. Ay itibari ile nedir?

9) Otopark bedeli olarak 2009 yılından bu yana kaç TL harç tahsil edilmiş olup bu harçlar otopark yapımı için kullanılmış mıdır? Kullanılmamış ise tahsil edilen harçlar Bilecik Belediye Başkanlığı hesabında bulunmakta veya blokeli midir? Bugün itibariyle Otopark hesabının bakiyesi ne kadardır?

10) 2013 yılı temsil ve ağırlama giderleri kaç TL dir?

11) Son günlerde yaptığınız asfalt ve kaldırım çalışmalarından dolayı Bilecik Halkından daha önce tahsil ettiğiniz gibi göreviniz gereği Katılım Payı tahsil edecek misiniz?”

CEVAPLAR:

         1- Belediyemizin, İller Bankasına, eski dönemlerden (2004 yılı ve öncesi dahil) İçme suyu projesi, makine-teçhizat alımları, su depoları ve yapı teminatlı ikraz kredilerinden dolayı borcu; 18.999.444,28-TL'dir. İller Bankası ödemesi aylık ortalama 300.000-TL'dir.

Belediyemizce muhtelif dönemlerde bankalardan toplam 13.000.000-TL kredi kullanılmıştır. Kullanılan bu kredilere karşılık 1.320.783-TL geri ödeme yapılmıştır. Belediyemizce vadesi gelmiş kredi ödemeleri aylık 183.864 TL’dir.

Belediyemizin 2003 yılına ait gerçekleşen toplam geliri,3.495.923-TL iken toplam borç miktarı yaklaşık 28.000.000 TL civarındadır. 2013 yılı gerçekleşen toplam geliri,36.199.959-TL’dir.

2-  Belediyemizin ; 6111 sayılı yasa kapsamında yapılandırılmış ve taksitlendirilmiş, SGK ya ; 53.202 TL ( son iki taksit), Vergi Dairesine ; 131.742 TL (son iki taksit) borcu bulunmaktadır.

Ayrıca Cari dönemlere ait 566.575 TL vergi borcu bulunmaktadır.

Yukarıda zikredilen borçlar Belediyemizce takip edilmekte olup, iller Bankası tarafından herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.

3-  Hamsu Vadisi Projesi uzun soluklu bir proje olup, 3 etaplı bir proje olarak planlanmıştır. Projenin 1 .aşamasında vadinin ıslah edilmesi, vadiye girilmesi ve Hamsu köprüsü ile Şeyh Edebali Türbesi arasında yaya ulaşımının sağlanması amaçlanmıştır. Hamsu Vadisi projesi kapsamında l. Etap çalışmaları için 1.478.416 TL (kdv dahil) ödeme yapılmıştır.

4-  4734 Sayılı kamu ihale kanununun 22-d maddesi kapsamında yer alan limitler çerçevesinde; yıl içerisinde, Tüketime yönelik Mal ve hizmet alımları, Araçların bakım onarım ve yedek parça giderleri, kırtasiye vb. giderler Doğrudan temin giderlerini oluşturmaktadır. Bu giderler yıllar itibariyle;

2009 yılı için:2.435.742-TL, 2010 yılı için:2.130.942-TL, 2011 yılı için:2.592.461-TL,

2012   yılı için:3.527.837-TL, 2013 yılı için:3.648.269-TL Harcama yapılmıştır.

5-  2009 yılından bugüne kadar İdari Yargıda Belediyemiz Aleyhine Toplam 109 adet, Adli Yargıda 48 adet dava açılmıştır.

•    İdari Yargıdaki davaların 70 adedi kurumumuz lehine sonuçlanmış, 21 adedi kurumumuz aleyhine sonuçlanmış, 4 adedi kısmi kabul kısmi ret, 14 adedi ise derdest olarak devam etmektedir. İdari yargıda açılan davaların hiçbirinde herhangi bir bedele hükmedilmemiştir.

•    Adli Yargıdaki davaların 18 adedi kurumumuz lehine sonuçlanmış, 5 Adedi kurumumuz aleyhine sonuçlanmış, 10 adedi kısmi kabul kısmi ret, 7 adedinde tespit kararı verilmiş olup, 8 adet dava ise halen derdesttir. Sonuçlanan bu davalarda 157.400,61 TL ödenmesine karar verilmiştir.

Yukarıdakilere ek olarak 245 adet Encümen Para Cezasına İtiraz davası açılmıştır. Bu davaların 103 Adedi kabul, 14 adedinde ret kararı verilmiş, 128 adet dosyada ise 6111 sayılı yasa gereğince işlem yapılmıştır.

6-  Katı Atık bertaraf tesisinin ihalesi Bilecik Belediyeler Birliği tarafından yapılmıştır. Yapılan ihale ile ilgili Danıştay Başkanlığı "Uygun Görüşü" ve İç İşleri Bakanlığı "Oluru" alınmış ve Belediyeler Birliği ile ihaleyi kazanan firma arasında sözleşme imzalanmıştır, işin yapımına ilişkin teknik süreç de Bilecik Belediyeler Birliği tarafından yürütülmektedir.

7-  Belediyemizin 2013 yılı Kültür ve Sanat faaliyetleri kapsamında ;

23 Nisan Çocuk Bayramı çerçevesinde; Şişme oyun grubu, animasyon gösterimi ve ses düzeni ile ilgili yapılan harcamalar için:

Avrasya Sanat Organizasyon: 15.930 TL Balaroma       : 13.298 TL

Gençlik Şöleni ve mili piyango çekilişi dolayısıyla düzenlenen programlar için:

Parentez Müzik     :112.100 TL

(Programla ilgili harcamanın 70.000TL'si Mili piyango İdaresi tarafından karşılanmıştır.)

Kutlu Doğum haftası ve Bilecik'in Fethi programları için:

FRT Organizasyon : 7.540 TL

Tiyatro Festivali Kapsamında:

Püren Prodüksiyon     : 130.980 TL

68.440 TL Harcama yapılmıştır.

Şiirin Sultanları ve Şarkıların Sultanları programları için:

Parantez Yapım    : 517.500 TL

•    Şiirin Sultanları isimli albüm Ünlü sanatçı Serdar Tuncer'in yorumuyla kayıt altına alınmıştır.

•    Projeye; Prof. Dr. Sadettin Ökten, Ömer Tuğrul İnançer, Hayati İnanç, Dr. Savaş Barkçin, Mustafa Hakan Alvan ve Meriç Ökten danışmanlık yapmıştır.

•    Şarkıların Sultanları isimli albümde Ünlü sanatçılar; Ahmet Özhan, Ferda Cengiz Ünal, Umut Akyürek, Zara, Mustafa Ceceli, Melihat Gülses ve Sinem Özdemir yer almıştır.

•    Projeye; Prof. Dr. Alaattin Yavaşça, Sadün Aksüt, Doç Dr. Ferda Cengiz Ünal, Necip Gülses ve Doc. Dr. Sinem Özdemir danışmanlık yapmıştır.

•    Projenin galası; ulusal, bölgesel ve yerel anlamda birçok görsel, yazılı ve sözlü basında, internet basınında yer aldı.

•    Projenin tanıtımı; albümün oluşmasında yer alan Sanatçı Serdar Tuncer ve sanat danışmalarının tamamının katılımları ile ulusal birçok kanalda gerek canlı gerekse haber bültenlerinde geniş kapsamlı yer almış ve ilimizin tanıtımına katkı sağlamıştır.

8- 2013 yılı Belediye Bütçesinin güncel Toplam Tahakkuk miktarı; 46.129.597 TL’dir.

Toplam Net Gelir ise; 36.199.959 TL'dir.

Toplam Tahakkuka göre Gelir Bütçesinin gerçekleşme oranı: %78 'dir.

9- 2009 yılından itibaren devirli, otopark ücreti olarak; 4.343.385,60 TL tahsilat yapılmıştır.

Otopark bedellerinden, Merkez Mahalle cadde ve sokaklara yapılan asfaltlama çalışmalarında, otopark alanı ve otopark olarak kullanılan yerlerin asfaltlanması, Otogar alanı ile ilgili kamulaştırmalarda (kısmen), Kültür Kongre Merkezi bünyesinde yer alan açık ve kapalı otoparka ait imalatlar için, ödemeler yapılmıştır.

Otopark ücretleri Bilecik Belediye Başkanlığı adına Otopark hesabında takip edilmektedir. Otopark hesabında 2.355.377,36 TL bakiye mevcuttur.

10- İlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacak etkinlikler, İlimize gelen ve beldenin misafiri durumunda olan Devlet Yöneticileri, ülke temsilcileri için yapılan ağırlama konaklama vb. giderler temsil ve ağırlama giderlerini oluşturmaktadır. 2013 yılına ait temsil ve ağırlama giderleri olarak 57.846- TL harcama yapılmıştır.

11- Harcamalara katılma payları, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86. Maddesinde düzenlenmiştir. 86. Madde ile ilgili yapılacak olan yasal düzenlemeler kapsamında işlemler tesis edilecektir.”

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
yeni misafir 5 yıl önce

sayın hüseyin şensoy haklıymışsın tiyatro için 130 bin,şarkı cd si için 500 bin ödeme yapılmış.otopark yapılacak diye vatandaştan alınan katkı paylarınıda yol yapmış.(yani geçen sene yapılan yolları yeniden yapmış)birde cumhuriyet ve istiklal mahallelilere b planı var olmazsa c planı var .plan çok dostlara duyurulur.sevgiyle kalın.

Avatar
Yuh be yazık 5 yıl önce

Beledıyeyı borc batagına sokmussunuz be haram zıkkım olsun sızlere.500 bın tl para verılır mı be yazıktır gunahtır.paralar sacmıssınız sayın baskan.

Avatar
Cahil 5 yıl önce

desenize akp bilecigi iflaz ettirmis gelir yok gider cok ye babam yeee.

Avatar
11' li 5 yıl önce

cevaplar tam bir felaket. bu kadar da olmaz. 2013 yılı yemek bedeli 57,846 tl diyor. hele cevaplardaki 11. maddenin açıklaması şu; selim bey diyor ki, "bilecikliler olarak beni bir defa daha seçerseniz sizden yaptığım kaldırım ve asfaltlara katılım payı olarak para isteyeceğim ve almaya devam edeceğim" diyor.

Avatar
ye selim 5 yıl önce

helal olsun yaa hüseyin şensoy sormasa selim yağcı açıklayacakmıydı bunları çok merak ediyorum bir diğer merakım ise, tiyatro festivali, şarkı cd si, gençlik festivali bunlar genel olarak 1.000.000 civari yapıyor il için çok iyi tanıtım mı oluyor bunlarla ?

Avatar
halk 5 yıl önce

hamsu vadisinde 1.478.416 tl lik ne yapılmış çok merak ediyorum

Avatar
misafir 5 yıl önce

ya bu gideri anladım da!!! bu gelir nasıl oldu onu anlamadım.! kaynak ne ?? cemaat mi. ayakkabı kutusumu. yolsulsukmu.yanlız şunuda anlamadım bilecik belediyesin borcu ne kadar ?

Avatar
bilecikli 5 yıl önce

Temizlik islerini sormayı unutmusunuz

banner524

banner92

banner504

banner503

banner402

banner406

banner520

banner390

banner510