banner566
banner401
banner422

“KUBİLAY İÇİN 27 ARALIK’TA ANKARA’DAYIZ”
 

Korkmaz Kesik

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Bilecik İl Örgütü ve Türkiye Liseliler Birliği (TLB) Bilecik İl Örgütü, 27 Aralık’ta "Gericiliğe ve Bölücülüğe Karşı Kubilay Gibi Hazırız" sloganıyla Ankara’da miting yapacağını duyurdu. “Atatürkçü, yurtsever Bilecik halkına çağrımızdır, vatanını savunan herkesi bizimle birlikte omuz omuza olmaya çağırıyoruz.” diyen TGB’liler, 27 Aralık’ta gerçekleşecek olan mitinge destek istedi. TGB ve TLB’nin yaptığı çağrıya Atatürkçü üşünce Derneği Bilecik Şube Başkanı Feyzi Köse, Şeyh Edebali Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü Temsilcisi Esen Altıntaş destek vereceklerini belirttiler. Atatürkçü Düşünce Derneği Bilecik Şube Başkanı Feyzi Köse, Türk Kadınlar Birliği’nin de eylemi desteklediğini ancak Türk Kadınlar Birliği temsilcilerin şehir dışında olması nedeniyle açıklamaya katılamadığını söyledi.

“DİK DURUŞLU BİR SİMGE”

23 Aralık 1930'da şehit edilen öğretmeni Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ı anmak üzere açıklama yapan TGB İl Başkanı Soner Serin, yaptığı açıklamada “23 Aralık 1930'da İzmir Menemen'de yaşanan bu olay apaçık Mustafa Kemal'e, Devrimlerine, Cumhuriyet'e ve Tam Bağımsız Türkiye'ye karşı açılan bir savaştır ve bugünde bu savaş devam etmektedir.” dedi. Serin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:  “23 Aralık 1930'da Cumhuriyet'e karşı ayaklanan gericiler, aydınlanma hareketi, Mustafa Kemal'in askeri, laik Cumhuriyetin genç öğretmeni Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ı şehit etmişlerdir. Kubilay, gericiliğe karşı aydınlanmanın, esarete karşı bağımsızlığın, doğmalara karşı akılcılığın ve bilimselliğin kararlı ve dik duruşlu bir simgesi olarak tarihimize kazınmıştır.

“KUBİLAY, UĞUR MUMCU, BAHRİYE ÜÇOK, …”

23 Aralık 1930'da İzmir Menemen'de yaşanan bu olay apaçık Mustafa Kemal'e, Devrimlerine, Cumhuriyet'e ve Tam Bağımsız Türkiye'ye karşı açılan bir savaştır ve bugünde bu savaş devam etmektedir. Geçmişten günümüze dek ulusumuz onlarca Atatürkçü, yurtsever aydınını karanlık ve hain pusularda şehit vermiştir. Kubilay, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy ve daha nice Atatürk devrimcisinin şehit edilmelerini birbirinden bağımsız olarak düşünmek mümkün değildir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de Cumhuriyeti ve Devrimlerini içine sindiremeyenler saldırılarına devam etmektedir bunun en açık örneği Cumhuriyeti, bilimselliği savunan Rennan Pekünlü hocamıza yapılan saldırıdır. Geçmişte Kubilay'ı katledenlerle bugün Rennan hocamızı hukuksuz yere hapse atanlar aynı zihniyetin çocuklarıdır. Hepimiz birer Rennan Pekünlü, Mustafa Fehmi Kubilay ve Mustafa Kemal'iz. Ve bizler, Türkiye Gençlik Birliği, Türkiye liseliler birliği olarak diyoruz ki; gericiliğe ve bölücülüğe karşı hepimiz Kubilay gibi hazırız. Daima hazır olduğumuzu ve hazır olacağımızı bütün karşıdevrimci odaklara karşı haykırıyoruz bunun için bütün Kubilay'lara alana iniyoruz.

“KIZILAY'DA BULUŞUYORUZ”

27 Aralık’ta "Gericiliğe ve Bölücülüğe Karşı Kubilay Gibi Hazırız" diyerek Ankara Kızılay'da buluşuyoruz. Buradan bütün Atatürkçü, yurtsever Bilecik halkına çağrımızdır, vatanını savunan herkesi bizimle birlikte omuz omuza olmaya çağırıyoruz. Gerici ve bölücü zihniyete ve bu zihniyeti kollayan iktidara karşı güçlü ve kararlı bir duruş göstermeye davet ediyoruz. Cumhuriyet kazanımlarına, Atatürk ilke ve devrimlerine karşı tehdit oluşturan düşünce ve girişimler, milletimizin kararlı ve dik duruşu sayesinde hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Türk ulusu, Atatürk'ün aydınlattığı yolda ilerleyecek, Cumhuriyetimize ve ulusal değerlerimize bağlılığını her koşulda gösterecektir. Buna inancımız sonsuzdur.”

KÖSE: “KUBİLAY "DEVRİM ŞEHİDİ" OLARAK SİMGELEŞTİ”

TGB İl Başkanı Soner Serin’in açıklamasının ardından TGB’nin eylemine destek vereceklerini belirten Atatürkçü Düşünce Derneği Bilecik Şube Başkanı Feyzi Köse, “"Kubilay Olayı", Cumhuriyet tarihinin en önemli olaylarından biridir.” dedi. Köse açıklamasında şunları aktardı: “Menemen olayının izleri toplumsal bellekten hiç silinmedi. Kubilay "devrim şehidi" olarak simgeleşti. Adı Mustafa Fehmi Kubilay. Baba adı Hüseyin, ana adı Zeynep. Giritli bir ailenin çocuğu.1906 doğumlu. Kubilay bir öğretmen. Cumhuriyet öğretmeni. 1930 yılında İzmir'in Menemen İlçesi'nde askerlik görevini yapıyor. O sırada 24 yaşında. Bu genç insan, Menemen'de 23 Aralık 1930'da şeriat isteyenler tarafından öldürüldü. Olaylara müdahale etmek isteyen iki bekçi de katledildi. Genç Cumhuriyet rejiminin 1925 yılındaki Şeyh Sait isyanından sonra tanık olduğu ikinci önemli irtica olayı, "Menemen Olayı - Kubilay Olayı" olarak tarihe geçti. Menemen olayının izleri toplumsal bellekten hiç silinmedi. Kubilay "devrim şehidi" olarak simgeleşti.

Giritli Derviş Mehmet isminde bir yobaz ve altı silahlı arkadaşı 23 Aralık 1930 günü Menemen'e gelmişler ve camiye girerek üzerinde dini ibareler yazılı bir bayrakla, camide bulunanları ve merakla cami önüne toplananları, kendileriyle birlik olmaya davet etmişlerdir. Derviş Mehmet halka hitap ederek; "Ey Müslümanlar, ne duruyorsunuz; Halife Abdülmecit hududa geldi, Sancak-ı Şerif çıktı, gelin altında toplanalım şeriat isteyelim.” diye bağırmıştır. Şamdan Mehmet, Sütçü Mehmet Emin, Nalıncı Hasan, Küçük Hasan, Derviş Mehmet’in etrafında toplanıp gösteriler ve tekbirlerle dini ibareler bulunan bayrağı Hükümet Konağı önündeki meydana dikmişlerdir. Toplanan halkı dağıtıp bu yobazları yakalamaya, mesleği öğretmenlik olan Yedek Asteğmen Kubilay Bey'in askeri müfrezesi görevlendirilmiştir. Kubilay Bey, şakilere nasihatte bulunarak; yaptıklarının hatalı, sakıncalı ve kötü bir şey olduğunu belirterek vazgeçmelerini ve dağılmalarını söylemiştir. Şakiler buna mavzer kurşunu ile cevap vermişlerdir. Kubilay Bey kendisini korumak için tabancasını çekmiş ise de, bir kurşunla yaralanarak yere düşmüş ve gözleri dönmüş canilerden biri, yaralı Kubilay Bey'in üstüne atılarak boğazından kesip başını gövdesinden ayırmıştır. İlk elde bu hadisenin haberi kendisine ulaştırıldığında bir yurt gezisinde olan Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal öfkesinin derecesini gösterecek önemli bir emir cümlesi kurar:

"Menemeni Yakınız!"

İçişleri Bakanlığı'na derhal telgraf çekilmesi talimatı veren Mustafa Kemal'e göre olay basit bir cinayet olamazdı. Bu mesele devrimlere bir karşı geliş, Türk milletinin büyük hamlesini durdurmak için bir başkaldırıştı. Gerekli tepkiyi göstermediği için Menemen ve Menemenliler de suçluydu. Olay yerine yetişen askeri birlik ve jandarmalar şakilerin teslim olmalarını istemiştir. Bu isteği reddeden yobazlar ateşle karşılık vermişlerdir. Çatışma sonucu Derviş Mehmet ve iki arkadaşı vurularak, ikisi de yaralı ele geçirilmiştir. Diğer ikisi de iki gün sonra yakalanmıştır. Araştırma sonucu; olayın bölgesel bir nitelik taşımadığı, organize bir şebekenin düzenlediği, Cumhuriyet'i yıkmak amacını güden irticai ve siyasi bir hareket olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine Hükümet, Menemen ilçesi ile Manisa ve Balıkesir  illerinde bir ay süre ile sıkıyönetim ilan etmiştir. Yakalananlar muhakemeleri sonunda ağır cezalara çarptırılmışlardır.

23 Aralık 1930 günü Menemen'de bir grup gericinin gerçekleştirdiği eylem, cumhuriyet karşıtlarının çirkin yüzlerini göstermesi yönünden ibretle anımsanması gereken bir olaydır. Cumhuriyete başkaldırı niteliğindeki Menemen olayı, tarihimizdeki en acı olaylardan biridir. Menemen'de asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ı acımasızca katledenlerin temsil ettikleri zihniyetin ve günümüzdeki uzantılarının çok iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Menemen'de şehit olan Mustafa Fehmi Kubilay, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağnazlığa ve karanlık düşüncelere karşı başlattığı savaşımın simgesi olmuş, cumhuriyete sahip çıkılması uğrunda canını ortaya koyarak yurttaşlarımızın gönlünde ölümsüzleşmiştir. Kubilay, onurlu girişimiyle cumhuriyetin tüm kazanımlarıyla korunacağının en somut örneği olarak tarihimizdeki saygın yerini almıştır. O tarihten günümüze dek ulusumuz onlarca Atatürkçü yurtsever aydınını karanlık ve hain pusularda şehit vermiştir. Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Ahmet Taner Kışlalı, Abdi İpekçi, Turan Dursun gibi nice Atatürk devrimcisinin, Sivas olaylarında da pek çok düşün ve sanat insanının şehit edilmelerinin, birbirinden bağımsız olduğunu düşünmek mümkün değildir.”

 

 

 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner524

banner92

banner503

banner520

banner620

banner390

banner592

banner510