banner401
banner422
banner472

Kafa Karıştıran Bilgilere Kulak Asmayın
 

Bilecik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından ''Kentsel Dönüşüm Projesi'' ile ilgili bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, belediye tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projesi kapsamında son günlerde yerel yazılı ve görsel medya organlarında bazı siyasiler tarafından açıklamalar yapıldığı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

''Sözkonusu bu açıklamaların teknik bilgiden uzak ve tarafımızdan bilgi alınmaksızın yapıldığı çok ortadadır. Açıklamalarda özellikle projenin “rantsal dönüşüm” projesi olduğu ve vatandaşlarımızın kandırıldığı şeklinde hiçbir veriye dayanmaksızın, siyasi kaygıları içeren bir takım mesajlar verildiği gözlenmektedir. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki ''Kentsel Dönüşüm Projemiz'e yönelik başlama kararı Bilecik Belediye Meclisi'nin muhalefeti ve iktidarı ile hep birlikte beraber oy birliği ile alınmış bir karardır. Projenin her aşaması gayet şeffaf olarak yürütülmekte kapalı kapılar ardında herhangi bir pazarlık yürütülmemektedir. Cumhuriyet ve İstiklal Mahallelerimizi kapsayan Kentsel Dönüşüm Projesi, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi kapsamındaki yasa ile değil, 5393 sayılı belediye kanunun 73. Maddesi gereğince hazırlanmıştır. Buradaki asıl amaç eskiyen veya kullanılması mümkün olmayan kentsel alanların yenilenmesi ve ilerde olası kentsel çöküntü alanına dönüşecek kent alanlarının dönüşümünün sağlanmasıdır. Herkes tarafından bilinmektedir ki bu iki mahallemizin olduğu alanlar Bilecik’in en eski yerleşim alanları olup defalarca imar affı ile yasal hale getirilmiş ve ekonomik ömrünü tamamlamış yapılardan oluşmaktadır. Bunun yanında tapu tahsis belgeli ve hisseli satışların çokça yapılmış olduğu bu alan belediyecilik hizmetlerinin vatandaşlarımıza sağlıklı şekilde ulaştırılmasını imkansız hale getirmektedir. Ayrıca imar afları ile şekillendirilmiş imar planları maalesef kentsel donatı diye tabir ettiğimiz yeşil alan, çocuk oyun alanı, spor alanı, kültürel tesis alanı gibi donatıları karşılamaktan çok uzakta olup bunun yanında yaşamsal öneme sahip ulaşım ve teknik altyapının sağlanamayacağı yapıdadır. Bu durumda itfaiye ve ambulansın giremeyeceği dar sokaklar, çöp kamyonlarının manevra yapamayacağı çıkmaz sokaklar oluşmuş durumdadır. Kentsel dönüşüm projesi sadece bu bakış açısı ile bakıldığında dahi rant kavramının asla söz konusu olamayacağı bir projedir.''


PROJE SAYESİNDE ELDE EDİLEN RANT TAMAMEN BİLECİK HALKININ KULLANIMINA AİT OLACAKTIR

Proje hakkında çeşitli kesimler tarafından yanlış beyanlarda bulunulduğu şekliyle, ''rantsal dönüşüm'' gibi bir durumun söz konusu olmadığı bilgisinin verildiği açıklamada şöyle denildi:

''Kentsel dönüşüm olmadan mevcut imar planına uygun şekilde tüm parsellerde yapılaşmaya gidilmesi durumunda 3800 adet konut yerine, 2657 adet konut yapılması rant kavramının projeyle kesinlikle bağdaştırılamayacağının göstergesidir. Ki burada vatandaşımızın hakkı olan konut miktarı hak sahibi vatandaşlarımıza ayrılmış ve müteahit payı olarak adlandırılan konut miktarında az miktarda konut üretimine gidilmiştir. Konut sayısındaki düşüşün sebebi budur. Çünkü projemizdeki asıl müteahhit devletin kendisidir. Böylesine çok yönlü ve şehrin önünü açacak projelerde devletin kar veya “rant” kaygısını gütmesini beklemek veya söylemek iş bilmezlikten öteye geçmez. Bunun yanında hem bölgenin hem de şehrin ihtiyacını karşılayacak donatı alanları, ticaret alanları, otopark alanları şehrimize kazandırılacak bunun yanında; Cumhuriyet ve Hürriyet mahallelerini birbirine bağlayacak bir köprü bu alan içerisinde yapılacaktır. Bunların yapılmasının hem mahallelerimize hem de tüm Bilecik halkına kazanım sağlamasından başka bir gayesi olamaz, buradaki kentsel rant tamamen Bilecik halkının kullanımına ait olacaktır. Bu çerçevede vatandaşımızın bilgilendirilmesi amacı ile 16 Ocak 2014 tarihinde Belediyemizde kentsel dönüşüm bilgilendirme ofisi açılmış olup, dileyen tüm vatandaşlarımızın proje hakkında her türlü bilgi alacağı, kafasındaki tüm soru işaretlerinin giderileceği bir ortam sağlanmıştır. Ofisimiz gayet şeffaf bir şekilde kimse ile gizli pazarlıklarının yapılmadığı kimsenin iknaya zorlanmadığı bir şekilde dizayn edilmiştir. Kentsel dönüşüm projemiz vatandaşlarımıza tüm şeffaflığı ile anlatılmakta ve olurlarına sunulmaktadır. Tüm hak sahiplerinin %60 oranında onayı olmadığı takdirde devam edilmeyeceği ve şerhlerin kaldırılacağı defalarca belediyemizce beyan edilmiştir.''


PROJE HER YÖNÜYLE ŞEFFAF VE ANLAŞILIR ŞEKİLDE HAZIRLANDI

Proje ve proje kapsamında yapılan bütün antlaşma ve görüşmelerin şeffaf bir ortamda yapıldığı bilgisinin verildiği açıklamada şu bilgilere yer verildi:

''Proje kapsamında kendisine sunulan hakları kabul eden vatandaşlarımız, imza atarak olurlarını beyan ederken, kabul etmeyenlere ise herhangi bir şekilde baskı yapılması asla söz konusu olamaz. Kaldı ki yapılan görüşmelerde görüldüğü üzere alan üzerinde mülkiyet sahiplerinin hak ettikleri konut hakları, Türkiye’de uygulanan kentsel dönüşüm projelerindeki haklardan çok daha fazla durumdadır. Bu haliyle mülk sahiplerinin mevcut alanlarında değer kayıpları yaşaması olası bir durum değildir, mevcut alandaki yapı stoğu ve yapılanmaya bakılırsa kentsel dönüşüm projesi hayata geçtiği takdirde, yeni konutların piyasa rayiçleri mevcutlara göre çok çok yüksek rakamlara ulaşacaktır. Kentsel dönüşüm projemiz hakkında ilgili basın kuruluşlarında yapılan açıklamalarda hak sahiplerinin imza attıkları muvafakat senetlerinde yer alan maddelerin 'oldubittiye' getirildiği ve 'vatandaşların aldatıldığı' şeklinde yanlış ifadeler yer almakta, imza atan vatandaşlarımızın kafaları karıştırılmaya çalışılmaktadır. Hâlbuki imza atılan muvafakat senetleri çok net ve anlaşılır halde yazılmış olup isteyen tüm vatandaşlarımıza verilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Muvafakat senedinin 1.3. maddesinde Bilecik Belediyesi üretilecek mimari projelerde değişiklik yapma hakkına sahiptir denilmektedir. Burada vatandaşlarımızın hak ettikleri konut metrekarelerinde bir değişiklik yapılabileceği gibi bir anlam çıkarılmamalıdır. Vatandaşlarımızın hakları korunacağı gibi toplam 32 farklı tip mimaride üretilen konutlardan oluşan projemizde daha çok tercih edilen konut tiplerinin sayıları arttırılabilir. Hiç talep edilmeyenlerin sayıları azaltılabilir. Bu durum bile vatandaşlarımızın haklarının daha çok gözetileceği ve taleplerinin dikkate alınacağı anlamı taşımaktadır. İmza atılan muvafakat senedinde belirtilenin haricinde borçlanmaya gidilmesi veya bunların haricinde farklı tiplerde konutlar verilebilmesi ihtimal dahilinde değildir. Proje üzerinde gösterilen görsellerin haricinde farklı tip mimarilerin yapılması veya alakasız klasik tip konutların oluşturulması söz konusu olamaz.''


İNŞAAT ÇALIŞMALARI HAKKINDA GENEL BİLGİ

İnşaat çalışmaları hakkında bilgilerin de yer aldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

''İnşaatların ne zaman biteceği veya hak sahiplerine ne zaman teslim edileceğinin belirsiz olduğu muvafakat senedinde buna dair açıklama olmadığı belirtilmiştir. Burada imzalanan muvafakat senedi ile vatandaşlarımızın mevcut yapıları ve hak ettikleri konut metrekareleri tanımlanmış ve buna uygun kabulleri belirtilmektedir. Buradaki amaç halkımızın talep durumunun tespit edilmesi ve proje başında belirlenen %60 lık onay oranına ulaşılıp ulaşılamayacağının belirlenmesidir. Kentsel dönüşüm projemiz vatandaşlarımız tarafından kabul gördüğü takdirde talep durumuna göre inşaat yapım ve teslim süreleri, gerekirse etaplama durumu resmi çerçevede belirlenecek olup hak sahiplerine tebliğ edilecektir.  Muvafakat senedinin 1.4. maddesinde proje alanın içerisinde tapulu boş arsa miktarı 80 metrekareden az olan hisse sahipleri ile sözleşme yapılmayacaktır denilmektedir. Burada hisse oranı 80 metrekarenin altında olan hisse sahipleri ortak muvafakat sağladıkları takdirde tabii ki hak ettikleri konut haklarınca sözleşme imzalayabilirler. Fakat üzerinde herhangi bir yapısı olmayan ve 80 metrekareden küçük olan arsaların 1/1 hisse sahibi olan malikleri imar ve hak sahipliliği konusunda hak edecekleri alanlar küçük olması durumunda vatandaşlarımızın mağdur olmaması veya borçlanmaya gidilmemesi için arsa bedelleri ödenecektir. İlgili basın açıklamasından bahsedildiği gibi vatandaşlarımızın yok sayılması değil aksine mağdur edilmemesi için konulmuş bir maddedir. Vatandaşlarımızın mülkiyetlerinin yok sayılmasının Anayasal suç olduğu herkes tarafından bilinmelidir.''


İLK İMZA ATAN VATANDAŞLARIMIZ DAHA AVANTAJLI OLACAKLAR

Açıklamada, proje için ilk imza atan vatandaşların avantajlı olacağı bilgisi ile birlikte şu açıklamalara yer verilmektedir:

''İlgili basın açıklamasında “( madde1.7) Yapılacak konutlarda aynı daireye talep olması durumunda kura çekeceğim vatandaşı birbiriyle karşı karşıya getirileceğim diyor” denilmektedir. Fakat bu madde  söylenirken açıklamayı yapan kişilerce kentsel dönüşüm bilgilendirme ofisimize gelinip herhangi bir bilgi alınmadığı görülmektedir. Eğer ofisimize gelinip bilgi talebinde bulunulsaydı zaten hangi konut tipinin hangi binada, o binanın kaçında katında hangi tipte konutlar olacağı bilgisine ulaşılabilecekti. Belli sayılarda üretilen konut tiplerinden tükenen konutların diğer vatandaşlarımıza satışı yapılmayacaktır. Burada bahsedilen kura sadece aynı konut tipinin aynı katında talep eden vatandaşlar olduğu takdirde; sahip olacakları dairenin hangi cephede olacağı konusunda kuraya gidilmesi durumudur ki bu da gayet demokratik ve anlaşılabilir bir durumdur. Ayrıca belediyemizce ilk günden beri belirtilen şöyle bir durum vardır, konut seçiminde muvafakat senedinin imzalanma sırasına göre seçim hakkı tanınacağından önce imza atan vatandaşlarımız daha avantajlı olacaktır.

Yine ilgili basın açıklamasında muvafakat senedinin 1.8. maddesinde imza atıldıktan sonra tüm mülkiyet haklarının belediyeye geçeceği belirtilmiştir. Belediyemizde bu süreçte % 60 olmadığı takdirde zaten tüm şerhler kaldırılacak olup böylesi bir durum geçerli olamayacağı gibi maddenin amacı hak sahibi vatandaşlarımız adına tüm işlemlerin Belediyemizce yapılmasıdır. Aksi takdirde her belgenin imzalanması aşamasında tüm hak sahiplerinin imzasının alınmasını gerekmektedir. Örneğin; plan değişikliği, imar durum belgesinin alınması, inşaat ruhsatının alınması, yapı kullanma izin belgesinin alınması, yeni tapu senetlerinin çıkarılması vb. durumlarda her seferinde tüm vatandaşlarımızdan imza almak gerekir. Bu durum söz konusu uygulamanın bireysel başvuru olarak değerlendirilmesi ve her işlem için vatandaşlarımızdan harç alınmasını gerektirir. Belediyemizce 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesi kapsamında kentsel dönüşüm yapıldığı defalarca beyan edilmiştir. Bu çerçevede vatandaşlarımızı her defasında borçlandırmak, kanuni harçları almak ilgili kanunun ruhuna aykırı bir eylem olacaktır. Ayrıca belediyeler devlet kuruluşları olup her anlamda denetime tabi kurumlardır. Kentsel dönüşüm projesi onaylandığı vatandaşların mülklerini bir devlet kurumuna devir etmelerinde sıkıntı olabileceği düşüncesi tamamen art niyet içermektedir.

Muvafakat senedi madde 1.9. da hak sahibinin para karşılığı anlaşma imzalaması durumunda, mevcut taşınmazlarına ait komisyonca belirlenen değerleme raporundaki kıymet takdir bedeli vatandaşa ödenmek üzere belirlenecek takvime göre ilgili banka hesabına yatırılır denilmektedir. İlgili basın açıklamasında denildiği gibi vatandaşlarımızın haklarının gasp edilmesi söz konusu değil aksine alacaklarının korunması teminat altına alınmıştır. Bu süreç yine % 60 oranında projenin onay görmesi sonrasında belirlenecek takvime göre netleşecektir.''


VATANDAŞLARIMIZ, ''KENTSEL DÖNÜŞÜM BİLGİLENDİRME OFİSİ'NDEN MEMNUNİYETLE AYRILMAKTADIR

Açıklamada, vatandaşların hizmetine açılan ''Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi'nden memnuniyetle ayrıldıkları bilgisi verilerek, şunlar aktarıldı:

Proje ofisimiz ilk açıldığı günden bugüne ofisimize gelen vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu olumlu şekilde ayrılmakta ve memnuniyetlerini bizlere iletmektedirler. Bugüne kadar yüzlerce vatandaşımızla görüşülmüş bir kısmı imzalarını atmış, bir kısmı yakınlarına sormak istemiş, bir kısmı ise hissedar olduklarından dolayı diğer hissedarları beklemektedirler. Bu anlamda değerli halkımıza şehrimizin geleceğine sağladıkları katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Sonuç olarak Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında vatandaşlarımızın, belediyemizden bilgi almaksızın kafa karıştırır mahiyetteki spekülatif bilgilere kulak asmaması, ofisimize gelerek arkadaşlarımızdan detaylı bilgi alması kafalardaki soru işaretlerinin gitmesini sağlayacaktır. Açıklama yapmak isteyen kişi, kurum veya kuruluş gibi mercilerin yapacağı açıklamadan önce Belediyemizden veya ofisimizden bilgi aldıktan sonra beyanatta bulunmaları, içine düşecekleri zor durumdan kendilerini kurtaracaktır. Zira, isteyen herkese yardımcı olmak görevimizdir. Bilecik Belediyesi olarak kentsel dönüşüm projesi gündeme geldiği ilk günden beri; şeffaf bir çaba ve çalışma ile halkımızın onayı doğrultusunda hareket edeceğimizi söylemekte ve bu konuda kararı değerli hemşerilerimizin vereceğini belirtmekteyiz. Daha iyi bir Bilecik için daha sağlıklı bir gelecek için karar sizin.''


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
gurbetçi 5 yıl önce

mıllet gelsınde kandırın dımı orda tek tek

Avatar
necati 5 yıl önce

hani herkes eşit fayda görecekti ? önce imza atan niye avantajlı oluyor :d dakika bir gol bir. proje kendisiyle çelişiyor. ilk imzayı inşaat şirketi atıyor onlar avantajlı olmasın :d

Avatar
cumhuriyet mh 5 yıl önce

Fikir tepeye baslayamadiniz.... Samsunda arkanizda 9 ölü biraktiniz. Bursa 200 kusur dairenin üstüne yattiniz... Eeeeeeee şimdide bilecik i öpmeye geldiniz....hidir dedeyi yok edeceksiniz... İnsanlar salça yaparlar bahçelerinde onu da yok edeceksiniz...ya siz supersiniz.

Avatar
mehmet 5 yıl önce

rantsal dönüşümü kim söyler tabiki chp liler söyler neden söyler çivinin nasıl çakıldığını bilmediği için söyler siz onların dediğine bakarsanız bilecik 30 yıl geriden gider chp iş değil laf üretir.başka şey bilmezler.

Avatar
Cumhuriyet 5 yıl önce

Yıkmak istedikleri mahalle isimlerine bir bakın. Çok manidar değil mi? İzin vermeyin imza atmayın bireysel düşünmeyin. Birlikte sandığa gömeceğiz selim yağcıyı

Avatar
misafir 5 yıl önce

önce güven. güven kaybedildi. gerisi boş....

Avatar
mustafa 5 yıl önce

insallah bu kentsel donusum gerceklesırde ılımız modern bır gorunum kazanır.bu olaya partı gözuyele bakmayın.sonucta kendınız colugunuz cocugunuz oturcak faydalanacak.

Avatar
misafir 5 yıl önce

halen izin verilen binalar dönüşüme muhtaç.güzelim şehri mahvettiniz.

banner524

banner92

banner504

banner503

banner402

banner406

banner520

banner390

banner510