banner401
banner422
banner472

İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu Toplandı
 

İl Genel Meclisi toplantı salonunda yapılan komisyon toplantısında 2013-2014 yılı eğitim ve öğretim yılı değerlendirilirken, 2014-2015 eğitim yılı için öneriler gündeme alındı.Komisyon tarafından 2013-2014 yılı Eğitim öğretim yılının genel değerlendirmesinde okullardaki sağlık konusunda yapılan çalışmalar, okul kantinleri ile ilgili çalışmalar, okullarda gerçekleştirilen spor aktiviteleri, okul güvenliği ile ilgili konular, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü koordinesinde hiperaktivite ile ilgili yapılacak çalışmalar, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı faaliyetlerinin planlanması konuları görüşüldü.

İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu toplantısına; Vali Ahmet Hamdi Nayir, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Alper Sır, İl Emniyet Müdürü Eyüp Özüdoğru, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, İl Halk Sağlık Müdürü Dr. Ömer Balcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Coşkun Bakırtaş, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu toplantısı Vali Ahmet Hamdi Nayir'in açılış konuşması ile başladı.

Toplantıda eğitim ve öğretimin önemine vurgu yapan Nayir, “Toplantıdaki katılım yelpazesini de görünce Milli Eğitimin önemi konusunda bir daha fikir edinmek mümkün oluyor. Kamunun yürüttüğü illerden en önemlilerinden birisi milli eğitimdir” dedi.Vali Nayir, konuşmasına şu ifadelerle devam etti: “Buradaki herkes hem kamunun bir parçası, hem de bu eğitimden istifa eden öğrencilerimize veli olarak düşündüğümüzde eğitimi veren olduğu kadar eğitim alanlar grubunda da kendimizi görmek mümkün. Eğitim konusunun önemini burada sizlere anlatmaya hiç gerek yok. Yalnızca konunun genişliğini anlamak için arkadaşlarla bu toplantının gündemini hazırlarken eğitim konusunun sadece derste öğretilen bir husus, dersteki başarımızın dışında birçok hususla irtibatlı olduğunu gördük. Bu toplantıda bir önceki tamamlamış olduğumuz eğitim öğretim yılının bir değerlendirmesini yapacağız. Bir sonraki eğitim ve öğretim yılında yapmamız gereken ilave bir şeyler var mı bunların üzerinde duracağız. Gündemde de göreceğiniz gibi; sağlık, okul kantinleri, spor, okul güvenliği ile ilgili olan hususları toplantıya katılan arkadaşlarımızdan dinlemeye çalışacağız. Öncelikli olarak eğitim ve öğretimimizin başarı konusunu milli eğitim müdürlüğümüz değerlendirecek. Bir önceki yılda gerek fiziki gerek eğitim ve öğretim şartları olarak hangi hususları yerine getirdik. Bunlarla ilgili bir çalışmamız olacak. Yılda iki defa yapılan bu toplantıyı bir okulların kapanışında yapıyoruz, bir de eğitim ve öğretim yılının başında yapıyoruz. Bir önceki yılın değerlendirilmesi açısından bu toplantı önemli bir toplantıdır. Bir sonraki eğitim ve öğretim yılı hazırlıklarını planlamak ve koordine etmek açısından da önemli bir toplantı. Katılım için herkese çok teşekkür ediyorum, toplantının başarılı olması, geleceğimize yön verecek çocuklarımızın yetişmesi açısından ve ülkemizin geleceği açısından önemli bir toplantı olduğunu bildiriyor, hepinize saygılar sunuyorum.”

Vali Nayir'in konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak söz alarak toplantı içeriği hakkında bilgiler verdi.Danışma Komisyonu içeriği ve işleyişi ile ilgili detaylı bilgiler veren Altınkaynak şöyle konuştu:

“İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri yönetmeliğinin 24. Maddesi gereği toplanır.  İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu sayın valimizin başkanlığında; eğitimden sorumlu vali yardımcımız, il milli eğitim müdürü, belediye başkanı, il  özel idaresi genel sekreteri, rektör varsa eğitim fakültesi dekanı, milli eğitim müdür yardımcıları, il eğitim denetmenleri başkanı, ilçe eğitim müdürlerinin kendi aralarında seçecekleri bir temsilci, il genel meclisince seçilen iki üye, il idare şube başkanlarından valimiz tarafından seçilecek iki müdür, ilde en fazla üyeye sahip işçi ve kamu sendikalarının başkanları, en fazla üyeye sahip meslek ve sanayi odaları başkanları, bizim öğrencilerimiz, velilerimiz ve okul müdürlerimizden oluşur.  Seçimle belirlenen üyeler, her eğitim yılı için Eylül ayında belirlenir, üyeliği sona eren üyeler yeni üye seçilene kadar görevlerine devam ederler. Komisyon üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır, oy çokluğu ile karar alır ve kararları tavsiye niteliğindedir.  İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu, eğitim ve öğretim hizmetlerinin il düzeyinde sürdürülmesinde karşılaşılan sorunlar hakkında milli eğitimin temel amaç ve ilkeleri doğrultusunda çözüm önerileri hazırlar ve eğitim öğretim hizmetlerinin toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek üzere geliştirilmesine esas olacak ilke ve yöntem önerilerinde bulunur. İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu, İl Milli Eğitim Müdürü'nün teklifi ve başkanın çağrısı üzerine, biri öğretim yılı başında diğeri de eğitim ve öğretim yılı sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Komisyon toplantısı öncesinde il milli eğitim müdürü, komisyon toplantısı sonunda ise komisyon başkanı gerekli gördüğü konuların birimlerce incelenmesini isteyebilir. Toplantı gündemi il milli eğitim müdürlüğünce tespit edilir, toplantı günü öncesi 15 gün önce üyelere bildirilir. Komisyon toplantı sırasında üye tam sayısının 3'te birinin yazılı isteği üzerine yeni gündem maddeleri görüşebilir.”

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak konuşmasını bitirdikten sonra toplantının ilk gündemi olan 2013-2014 eğitim-öğretim yılının genel değerlendirmesi ile ilgili İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Coşkun Bakırtaş detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Bakırtaş, yaptığı sunumda şu ifadelere yer verdi:“Milli eğitim müdürlüğümüz 1983 yılında hizmete girilmiş olup, valilik binasının ek hizmet binasının 3. Katında, 850 metrekare alandan oluşuyor. Toplamda 75 personeli ile hizmet veriyor. Vizyonumuz, tüm okul ve kurumlarımızı bilim ve kültür merkezi yapmaktır. Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, laiklik ve cumhuriyetçilik ilkelerinden ödün vermeyen, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni fikirlere açık, özgüven ve sorumluluk duygusuna sahip, demokratik değerleri benimsemek milli eğitim müdürlüğümüzün misyonudur. Genel bilgilere göz attığımızda 2013-14 eğitim ve öğretim yılı itibari ile 167 okulumuz, 36263 öğrencimiz, aktif kullanıla 15041 dersliğimiz, 2363 öğretmenimiz, ortalama derslik başını düşen 23,53 öğrenci sayımız, öğretmen başına düşen öğrenci sayımız da 15,35'dir. Okullaşma oranının incelediğimizde, Türkiye ortalaması okul öncesi 5 yaş grubunda 43 iken ilimizde 62'lik bir oran var. İlkokul seviyesinde Türkiye ortalaması 99,57 iken ilimizde 98,58'dir. Ortaokul seviyesinde 94,52'lik Türkiye ortalaması varken ilimiz 96,13'lük bir ortalamaya sahip. Ortaöğretim düzeyinde ise, ciddi bir fark karşımıza çıkıyor. Türkiye ortalaması 76,65 iken ilimizin ortalaması 92,97'dir. Ortaöğretim düzeyinde okullaşma oranı ilimizde oldukça yüksektir. “

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Coşkun Bakırtaş'ın sunumunun ardından sağlık konusundaki gündemi değerlendirmek üzere Bilecik Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ömer Balcı söz aldı.Balcı, okullarda uygulanan sağlık konularında bilgiler verirken,  “Halk Sağlığı Müdürlüğümüz tüm Türkiye'de olduğu gibi 19 Mart 2012 tarihinde tüm illerde sağlık müdürlüğünden ayrıştırılarak kurulmuştur. İlgili kanun hükmündeki kararname gereğince Türkiye Halk Sağlık Kurumu başkanlığı kurulmuştur. İlimizde de Mart ayında halk sağlığı merkezi olarak kurulmuş oldu. Taşrada yönetim, koordinasyon ve denetim faaliyetleri uzman ekiplerince yapılmaktadır. Kurumumuzun görevleri arasında halk sağlığını korumak ve yürütmek, birinci derecede sağlık olaylarıyla ilgilenmek, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmektir. Kurumumuz bir müdür yardımcısı, 4 şube müdürlüğünden oluşmaktadır. 4 şube müdürlüğümüzün yanında hasta laboratuvarımız, ana çocuk sağlığı, aile planlaması birimimiz, KETEM, toplum sağlık merkezi olarak görev yapmaktadır. Halk Sağlığı Müdürlüğümüz il genelinde 8 toplum sağlık merkezimiz bulunmaktadır. 2014 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ortak obezite ile mücadele kapsamında sağlıklı yaşam projesi gerçekleştirdik” dedi.

Okul kantinleri ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Coşkun Bakırtaş, sunum gerçekleştirdi.

“Okul kantinleri ile ilgili istatistikî çalışmalar yaptık. Denetimler üç kurum ile gerçekleştiriyoruz. Gıda tarım ve hayvancılık il müdürlüğümüz, sağlık il müdürlüğümüz, okul aile birlikleri ile birlikte denetimler yapılıyor. Üç aşamalı bir denetim yapılıyor. İlimizde ihale edilerek toplam 57 kantin işletmesi bulunuyor. Gıda tarım ve hayvancılık tarafından denetimi yapılan kantin sayısı 43'tür. Sağlık müdürlüğünce denetim yapılan kantin sayısı 35 olarak karşımıza çıkıyor.”

Toplantının okullarda gerçekleştirilen spor aktiviteleri konusunda bilgi vermek için Gençlik Spor Şube Müdürü Hüseyin Mete Gündoğdu söz alarak şu ifadeleri kullandı:“2013-14 eğitim yılımızı okul sporları faaliyetleri kapsamında değerlendireceğiz. 03.11.2010 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren gençlik spor genel müdürlüğü ile milli eğitim bakanlığı arasındaki imzalanan protokol doğrultusunda okul müsabakalarını ilimizde gerçekleştiriyoruz. Futbol, voleybol, basketbol, futsal, Karate, tekvando, güreş gibi sporlarda toplamda 14 branşta faaliyet düzenlenmiştir. Futbolda, küçük erkeklerde Bozüyük ve Merkez grubu olmak üzere 22 okulumuzun katılımıyla düzenlenmiştir. Yaklaşık 364 öğrencimiz bu faaliyetlere katılmıştır. Müsabakalar neticesinde Bilecik Osmangazi ortaokulu şampiyon olmuştur. Futbol yıldızı erkeklerde olmak üzere Merkez ve Bozüyük olmak üzere iki grupta faaliyetler yapılmıştır. 11 okul katılırken 176 öğrenci spor faaliyetlerinde bulundu.”

Komisyon toplantısının en önemli konularından biri olan güvenlik konusunda İl Emniyet Müdürü Eyüp Özüdoğru bir sunum yaptı.Özüdoğru yaptığı sunumda, “Eğitim ve öğretime güvenlik açısında bakıldığında emniyet müdürlüğü olarak İç İşler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan okullarda güvenli eğitim sağlanmasına yönelik koruyucu tedbirlerin arttırılması için iş birliği protokolü yapmıştır. Bu doğrultuda muhtemel şiddet olaylarının önlenmesi, uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddelerin kullanımı önlemek bilgilendirilmenin yapılması, okul giriş ve çıkış saatlerinde trafik düzeninin sağlanması amacıyla 2013-14 yılı eğitim ve öğretim yılında il milli eğitim ve il emniyeti olarak “güvenli okul ve güvenli eğitim” projesi hayata geçirildi. Güvenli okul ve güvenli eğitim projesi kapsamında okulun açılmasıyla başlayıp okullar kapanana kadar ki geçen sürede 88 personelimiz ve 14 motorlu ekibimiz ile okul giriş ve çıkış saatlerinde gerekli tedbirler alındı. Personelimizin ortak noktası okul giriş ve çıkışlarında gerekli asayiş faaliyetlerini yürüterek öğrencilerimizin güvenli bir öğrenim görmelerini sağlamaktır” dedi.

Hiperaktivite ile ilgili yapılacak çalışmalarda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Azmi Özcan'ın toplantıya katılamaması sebebi ile Vali Nayir konu üzerinde kısa bir konuşma yaptı.

Nayir, “Hiperaktif çocuklarımız çoğu zaman tespit edilemiyor. Hiperaktif çocuk biraz fazla hareketli olduğu için çevresi tarafından yaramaz çocuk gibi düşünülüp üzerine farklı gidiliyor. Dolayısıyla bir baskıya maruz kalıyor. Hâlbuki hiperaktivite doğuştan gelen bir durumdur. Bunun tespit edilip ailelerinin bu doğrultuda yönlendirilmesi gerekir diye düşündük. Üniversitemiz bu doğrultuda eğitim yılı başında bir çalışma yaptı. Eğitim kurumlarına gelip belirli anketler yapılacak. Öğretmen arkadaşlarımızın yardımı ile çocuklarımız belirlenerek bunlar üzerinde çalışmalar yapılacak.” ifadelerini kullandı.

Son olarak 2014-2015 yılı faaliyetlerinin planlanması ve İl Milli Eğitim Komisyonu tasvibine sunulan konular görüşüldü.

Bu konu ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Coşkun Bakırtaş sunum gerçekleştirdi.

Bakırtaş, “Merkez ilçe ve diğer ilçelerde yapılan çalışmalar neticesinde çocuk gelişimi konularında anne ve babalara sürekli olarak eğitim verilmesi fikri ön plana çıkıyor. Değerler eğitimini yaygınlaştıracak uygulamaların yapılması ve değerler eğitiminin ders olarak okutulması söz konusu olmaktadır. Yardımcı personel istihdam edilmesi ile birlikte okulların temizlik problemlerinin çözülmesi ön görülüyor.” diyerek sözlerini bitirdi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Coşkun Bakırtaş sunumunun ardından toplantı sona erdi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner524

banner92

banner504

banner503

banner402

banner406

banner520

banner390

banner510