banner401
banner422

BİLECİK’İ AGRO-TURİZM’DE SIRTLAYAN ADAM

Zeytinliboğaz Permakültür Çiftliği kurucusu Selçuk Şahin 2015 yılından itibaren Gölpazarı yolu 13.km de bulunan çiftliğinde ekolojik üretim ve turizm faaliyetlerine devam ediyor.

 Yapmış olduğu sıradışı faaliyetleri ile bir çok kurumun, araştırmacının dikkatini çeken Selçuk Şahin çevresine ilham vermeye , üretmeye,çevresini desteklemeye ve kırsal kalkınmaya hizmet etmeye devam ediyor.

BİLECİK AGRO TURİZMi SINIRLARI AŞTI

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Dr. Öğr. Üye. Taner Kılıç ve Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Dr. Öğr. Üye. Zafer Başkaya Bilecik’in  Agroturizm Potansiyeli ile ilgili yazdığı makale ise dünyanın saygın Coğrafya dergilerinden İnternational Journal of Geography and Geography Education (İGGE) dergisi tarafından kabul gördü ve yayınlandı.

İlimiz ile ilgili yapılan potansiyel araştırmalarını ve çözüm önerilerini içeren bu makalede ilginç rakamlar mevcut.Bilecik’te 1960 yılında %78,78 olan kır nufusu 1990 ‘da %48,51 e 2017 yılında ise %19,14 e düşmüş.Kırsal Turizm için bu rakamlar tersine göç veya kırsalda gelirleri artırmak için aynı zamanda birer fırsattır.

Bilecik’te Agro-turizm ile ilgili faaliyet gösteren tek çiftlik Zeytinliboğaz Permakültür Çiftliğidir. Araştırma kapsamında Selçuk Şahin ile 19 Şubat 2018 tarihinde yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır.Görüşme kapsamında çiftliğin kuruluş amacı,faaliyet gösterdiği dönemler,istihdam olanakları,üretilen ürünler,sürdürülebilirlik doğrultusunda yapılanlar,turizme bakış açısı,yapılan faaliyetin yöreye etkileri,yapılabilecek iyileştirmeler,yöre halkı ile ilişkiler,yapılan faaliyetleri olumsuz etkileyen faktörler ile ilgili sorular yöneltilmişir.

BİLECİK’TE TEK

Zeytinliboğaz Çiftliği, TaTuTa Projesi içerisinde yer alan bir çiftliktir. TaTuTa, "Buğday Derneği tarafından yürütülen "Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi, Tecrübe Takası" projesinin kısa adıdır. TaTuTa projesinin ana amacı; Türkiye'de ekolojik tarımla geçinen çiftçi ailelerine mali, gönüllü işgücü ve/veya bilgi desteği sağlayarak ekolojik tarımı teşvik etmek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır" (www.tatuta.org/). Araştırmanın başlıca sınırlılığı ise Bilecik ilinde agroturizm kapsamında faaliyet gösteren tek bir işletmenin olmasıdır.

“AGRO-TURİZM: ÇİFTLİK VE ÇİFTÇİYE DAYANAN BİR TURİZM FAALİYETİ”

Kırsal turizm; doğal ortam, geleneksel tarım ve kırsal kültür ile iç içe geçmiş, başka turizm türleri ile kolay bütünleşebilen bir turizm türüdür. Kırsal turizmin temel amacı, kırsal mekanlarda konaklayarak, kırsal kültürü tanıyıp özümseyerek bir tatil geçirmektir. Kırsal turizm, çiftlik, eko, köy ve tarımsal turizmi kapsayan çatı bir kavramdır.

Kırsal turizm kavramı, kırsalda geniş bir yelpazede yapılan etkinlikleri ele alacak şekilde geniş bir anlamda kullanılırken, agro-turizm çiftlik ve çiftçiye dayanan bir turizm faaliyeti olarak ele alınmaktadır. Tarımsal alanların, tarım ürünleri elde etme dışında agro-turizm faaliyetleri ile çeşitlendirilmesi, dezavantajlı kırsal bölgelerde kırsal planlama ve kırsal sürdürülebilirlik için bir alternatif oluşturabilir. Agro-turizm; şehirlerin yoğun ve yorucu ortamından kaçarak, köy hayatını yaşamak isteyenlerin, kırsal konutlarda konaklayarak, çapa yapmak, süt sağmak vb gibi köy işlerini yapması ve köy yaşamına katılmasıdır. Bunun karşılığında ayrıca bir ücret ödemektedir. Bundan dolayı yapılan tüm bu faaliyetler agro-turizm olarak adlandırılmaktadır.

“BİLECİK, ÖNEMLİ BİR AGRO-TURİZM POTANSİYELİ BARINDIRMAKTA”

Yerel halk agro-turizme bağlı olarak, ziyaretçilere kırsal mekanlarda turistik hizmet kullanma olanağı sağlamaktadır. Yerel halkın kendi yaşadıkları kırsal mekanları turizm amaçlı kullanabilmesi çok daha yüksek gelir elde etmelerine sebep olmaktadır. Agro-turizm faaliyetlerine katılan ziyaretçiler çevreye ve geleneklere saygı gösterirken, bölgedeki kültürel peyzaj, yerel ürünler, geleneksel mutfak ve insanların günlük yaşamının yanı sıra yörenin kültürel unsurları ve otantik özellikleri ile de tanışmaktadır.

Doğal özelliklerini, geleneksel köy mimarisini ve köy kültürünü koruyan Bilecik ilinin İstanbul (201 km), Bursa (97 km), Sakarya (105 km) ve Eskişehir (85 km) gibi şehirlere yakınlığı, agro-turizm çekiciliğinde önemli bir avantajdır. Ancak yöre çiftçisi bu potansiyeli değerlendirememektedir. Büyük şehirlerde kırsal hayatı merak eden ve şehir hayatından bunalan kişiler, yaşadıkları yerlere yakın kısa süreli kalabilecekleri ve kırsal hayatı keşfedecekleri yerler aramaktadır. Bu kişiler için Bilecik, önemli bir agro-turizm potansiyeli barındırmaktadır. Bu potansiyeli harekete geçirmek için kırsal alanlarda yaşayanlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları ve eğitimler yapılmalıdır. Daha sonraki aşama ise yörenin tanıtım ve reklam çalışmaları olmalıdır. Araştırma kapsamında Bilecik İli Gölpazarı İlçesinde, agro-turizm alanında faaliyet gösteren tek çiftlik olan Zeytinliboğaz Çiftliğinde, işletmeci Selçuk Şahin (41 yaş) ile bir görüşme yapılmıştır. Gölpazarlı olan Selçuk Şahin, üniversite mezunudur. Mesleği sorulduğunda çiftçi-pazarlamacı olarak cevaplamaktadır. 2008 yılında çiftliği satın alan Selçuk Şahin, 2015 yılından bu yana faal olarak bu işi yapmaktadır

Zeytinliboğaz Çiftliği Bilecik-İstanbul yolu, Vezirhan yol ayrımından 13 km uzaklıkta, Gölpazarı ilçe yolu üzerinde, yolun hemen kıyısında, Karaağaç köyü sınırları içerisinde yer alan bir yerleşmedir (Fotoğraf 3). Bu durum ulaşım açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. İstanbul'a ve İzmit'e özel araç ile iki üç saat, Bursa, Sakarya ve Eskişehir'e birer saat uzaklıktadır.

“ÇEVREYİ KİRLETMEYEN, SÜRDÜRÜLEBİLİR, SAĞLIKLI VE EKONOMİK BİR SİSTEM”

Şelçuk Şahin’e Zeytinliboğaz Çiftliği'nin kuruluş amacı sorulduğunda; geleneksel tarım ile permakültürü birleştirerek temiz gıda elde etmek olduğunu belirtmiştirCdir. Permakültürde amaç "kendi ihtiyaçlarını karşılayan, çevresini sömürmeyen veya kirletmeyen, dolayısıyla uzun vadede sürdürülebilir, ekolojik olarak sağlıklı ve ekonomik olarak uygulanabilir sistemler yaratmaktır. Permakültür mümkün olan en küçük alanı kullanarak şehir ve köyler için yaşamı destekleyen bir sistem oluşturmak amacıyla, arazinin ve yapıların karakteristiğini bitki ve hayvanların doğal özellikleri ile bir araya getirilmesidir. Permakültür doğal sistemlerin gözlemine, geleneksel tarım sistemlerinin içerdiği erdeme ve modern, bilimsel, teknolojik bilgiye dayalıdır" (Mollison, 2017: 9). Bütün yıl faaliyet gösteren çiftliğin ziyaretçileri ağırlıklı olarak yabancılar olmaktadır .Üretim aile işletmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Ancak yapılan faaliyetlerin yoğun olduğu dönemlerde gündelik tarım işçisi de çalıştırılmaktadır.

“EKOLOJİK ŞARTLARDA ÜRETİM YAPILIYOR”

Çiftlikte elde edilen başlıca ürünler; zeytin, zeytinyağı, sabun, böğürtlen reçeli, dut pekmezi, domates salçası, biber salçası, kabak, mısır, sarımsak, kiraz, vişne, elma, ceviz gibi ürünler ile vişne, kızılcık, ceviz, kiraz ve elma sirkeleridir . Üretilen bu ürünler başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlere pazarlanmaktadır. Ekolojik üretim koşullarına uygun üretim yapan çiftlikte, bazı köylülerden satın alınan ürünler de pazarlanmaktadır. Çiftlikte, çeşitli tavuk cinsleri, ördek gibi kümes hayvanlarının yanı sıra; koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanlar da beslenmektedir.

Sürdürülebilirlik doğrultusunda permakültürün prensiplerine uygun çalışmalar yapılmaktadır. Buna bağlı olarak dışarıdan mümkün olduğu kadar az malzeme alınmakta, ihtiyaçlarını daha çok kendileri karşılamaya çalışmaktadır. Üretimde yerli tohumlar ya da yöreye en uygun tohum ve fidanlar tercih edilmektedir. Zeytinliboğaz çiftliği sahibi Selçuk Şahin, doğaya ve kültüre önem veren agro-turizme olumlu yaklaşmaktadır. Gölpazarı İlçesi'nde bulunan köylerde, her köyde bir evin turizme uygun hale getirerek köy pansiyonculuğu yapmak istedikleri bir projeden bahsetmiştir. Bu sayede çiftçinin elindeki imkanlar kullanılarak, yöresel ürünlerin daha fazla ön plana çıkarılacağını düşünmektedir. Agro-turizmin kırsal ekonominin canlandırılması, kırdan kente olan göçün yavaşlatılması ve çiftçi nüfusun belirli ölçüde gençleşmesi gibi hususlarda önemli rol oynayacağını ifade etmektedir. Ayrıca kendi elektriklerini üretme ile ilgili güneş panelleri üzerinde çalışmaları devam ettiğini vurgulamıştır.

Agro-turizmin başlangıç aşamasında olan Bilecik, bu turizm çeşidinin geliştirilmesi için elverişli şartlara sahiptir. Kitle turizmine kıyasla çevreye ve yerel halkın kültürüne daha saygılı olan agro-turizm faaliyetlerinin, Bilecik'in kırsal alanlarında başarılı olma ihtimali yüksek görünmektedir. Bilecik'te yapılan en önemli agro-turizm faaliyeti, Zeytinliboğaz Çiftliği'nde gerçekleştirilmektedir. Zeytinliboğaz Çiftliği çevresinde yaşayan yöre halkı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, büyük bir kısmının, çiftlikte gerçekleştirilen agro-turizm faaliyetlerinden haberdar olmadıkları görülmüştür. Bilecik ilinde agro-turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi; kırsal alanlarda ekonomiyi çeşitlendirerek canlandıracak, düşük verimliliğe sahip tarım alanlarını, turizm ve rekreasyon faaliyetlerine açmasının yanı sıra; yöre halkına istihdam sağlayarak, kentlere olan göçü önleyecek ve gelir seviyesini artıracaktır. Bunlara ek olarak; yerel kültürün korunması, çevre bilincinin artması, sağlıklı tarım ürünleri üretimi, yöreye gelecek olan ziyaretçiler ile birlikte yeni kültürlerin tanınması ve kültürel kaynaşma mümkün olabilecektir.

“BİLECİK, TARIM FESTİVALLERİ İÇİN UYGUN”

Bilecik'te; kiraz, ayva, şerbetçiotu, zeytin, karpuz ve domates gibi tarımsal ürünler fazla yetiştirildiğinden, bu tip tarım festivalleri için uygundur. Bilecik'in hemen bütün köylerinde kutlanan hıdrellez mevsimsel festivaller arasında değerlendirilebilir. Harmankaya Kanyonu kampçılık için elverişli şartlara sahiptir. Kuş gözlemciliği, at biniciliği, hayvan besleme, şarap yapımı, kampçılık, antik köy gezileri, vahşi yaşam fotoğrafçılığı ve gözlemciliği, rekreasyonel faaliyetler içerisinde yer almaktadır. Bu kapsamda, tarihi Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemine kadar uzanan Yeniköy, Kızılöz, Küre, Kurşunlu gibi köylere antik ve ekolojik köy gezileri düzenlenebilir. Mey Bilecik İçki Fabrikası bu aktivitelere dahil edilebilir. Çiftlik ziyaretleri, tarım ürünlerinin satışı, tarımsal sergiler, çiftliklerde konaklama, kendin topla faaliyetleri, ağaç kiralama, çiftlik faaliyetleri içerisinde yer almaktadır.

Kirazı ile ünlü Bilecik'in Söğüt İlçesinde kiraz ağaçları kiralanabilmekte ve kendin topla faaliyetleri yürütülmektedir. Buna ek olarak, Bilecik'te var olan çiftlikler ve küçükbaş hayvan beslenen sayalar ziyaret edilebilir. Buralardan elde edilen ürünlerin satışı yapılabilir. Çiftliklerde konaklanabilir. Organik ürün yetiştirme, çiftlik okulları, okul turları, ATV kursları, tarımsal eğitim programları ve eğitsel faaliyetler ise eğitimler içerisinde yer almaktadır. Zeytinliboğaz çiftliği organik ürün yetiştirme, tarımsal eğitim programları ve eğitsel faaliyetler için oldukça uygundur. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuna beşiklik eden Bilecik'te her yıl kutlanan Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt şenlikleri, sahip olduğu tarihi ve kültürel miras, okul turları ve gençlik kampları için ideal şartlara sahiptir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Turgay 13 ay önce

Güzel bir çalılşma. Selçuk Beye kolay gelsin, köylülerin ticareti açılsın

banner524

banner92

banner504

banner503

banner402

banner406

banner520

banner390

banner510