banner716
banner401
banner422

BİLECİK TÜRKİYE 1.Sİ
 

Korkmaz Kesik

İŞKUR’un düzenlediği İş Başı Eğitim programına Bilecik’ten yoğun ilgi gösterilirken 2015 yılının ilk 6 ayında 1176 kişi bu programdan yararlandı. Özellikle üniversite öğrencilerinin staj programı kapsamında kullandığı işbaşı eğitim programı çerçevesinde Bilecik İŞKUR’un 1 Ocak – 30 Haziran verilerine göre en çok istihdam sağlayan il oldu.  İŞKUR İl Müdürü Ayhan Tozan, Bilecik’te 1176 kişinin işbaşı eğitim programından faydalandığını söyledi. İŞKUR Genel Merkezi’nin ilk 6 ay için Bilecik’e 350 kişi hedef koyduğunu belirten Tozan, Bilecik’te hedefin yüzde 336 oranında aşılarak büyük bir başarının sağladığını kaydetti.

Öğrencilerin yanı sıra işsizlerin de bu uygulamadan yararlandığını ifade eden Tozan, “İşbaşı eğitim programlarında bize ilk 6 ay içerisinde 350 kişilik hedef vermişlerdi. Ama son yapılan değişikliklerle, 6 bin 645 sayılı yasa kapsamına alındıktan sonra biz gücümüzün büyük miktarını buraya kanalize ettik. Özellikle üniversite öğrencileri de bu programdan faydalanıyor. Öğrencilerin yanı sıra işsizler de faydalanıyor. Bizim sayımız şu anda 1176 kişi. Hedefimizi yüzde 336 oranında geçmişiz. Hedefler verilirken nüfus, kalkınmışlık oranı, oranın sanayileşme oranına göre belirleniyor. Şu anda Türkiye’de hedefini en fazla geçen il durumundayız.”

İşbaşı Eğitim programına yoğun ilgi

Korkmaz Kesik

İŞKUR’un düzenlediği İş Başı Eğitim programına Bilecik’ten yoğun ilgi gösterilirken 2015 yılının ilk 6 ayında 1176 kişi bu programdan yararlandı. İŞKUR İl Müdürü Ayhan Tozan, Bilecik’te 1176 kişinin işbaşı eğitim programından faydalanarak istihdama kazandırıldığını söyledi.

Bizim verilerimiz 1 Ocak – 30 Haziran verilerine göre

başarı ölçüsünde 12. sıradayız. İş başı eğitim programlarında. Burada bize 350 kişilik hedef vermişler. Ama son yapılan değişikliklerle, teşvik kapsamına, 6 bin 645 sayılı yasa kapsamına alındıktan sonra biz gücümüzün büyük miktarını buraya kanalize ettik. Özellikle üniversite öğrencileri de buradan faydalanıyor. İşsizler de faydalanıyor. Bizim sayımız şu anda 1176.  Biz %336 geçmişiz hedefimizin. Şu anda Türkiye’de hedefini en fazla geçen Türkiye birincisiyiz bu hedefte Bilecik olarak. Hedefler verilirken nüfus, kalkınmışlık oranı, oranın sanayileşme oranına göre belirleniyor.

İŞKUR tarafından program ile ilgili şu bilgiler  verildi:

İşbaşı Eğitim Programı Nedir?

Kurumumuz tarafından işsizliğin azaltılmasına yönelik olarak yürütülen işgücü piyasasın programlarından birisi olan İşbaşı Eğitim Programı, kuruma kayıtlı işçilerin yine kuruma kayıtlı işyerlerinde sahip oldukları mesleki bilgileri uygulama yaparak pekiştirmelerini, iş ve üretim süreçlerini bizzat görerek öğrenmelerini sağlamayı amaçlayan bir iş başında öğrenme programıdır.

Program ile Neler Amaçlanmaktadır?

Programın temel amacı mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırılarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasıdır.

Bir diğer amacı ise nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkanı sunmaktır.

Bu sayede, iş arayan ancak iş tecrübesi olmadığı için iş bulamayan kişiler iş tecrübesi kazanmakta, işverenler ise ihtiyaç duydukları işgücünü kendileri yetiştirme imkanına kavuşmakta olduğundan hem iş arayanlar hem de işverenler doğru iş ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedirler.

Programdan Hangi İşverenler Yararlanabilirler?

Mevcut düzenlemeler kapsamında;

4857 sayılı İş Kanunu veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesine tabi olarak en az iki sigortalı çalışanı bulunan,

Kuruma kayıtlı işverenler, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslekbirlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler, kamunun payının %50’nin altında olduğu iktisadi teşekküller, v.b.işverenler işbaşı eğitim programlarından faydalanabilmektedir.

İşverenler, Programa Nasıl Başvuru Yapabilirler?

Belirlenen şartları sağlayan işverenler, Kurumumuz tarafından kendilerine tahsis edilen iş ve meslek danışmanları veya görevlendirilecek personel aracılığı ile ya da doğrudan il müdürlüklerine hizmet merkezlerine gelerek taleplerini iletebilirler. İşverenin program düzenleme talebi, ivedilikle değerlendirilerek gerekli şartların sağlanması durumunda program düzenlenir.

Programa Kimler Katılabilirler?

İşbaşı eğitim programına katılmak için gerekli şartlar;

• 15 yaşını doldurmak,

• Kuruma kayıtlı olmak

• İşsiz olmak

Önlisans dahil üniversite öğrencisi olanlar da programa katılabilir.

Ancak;

- işverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olanlar ile,

- programın başlama tarihinden önceki 3aylık dönemde programı düzenleyecek olan işverenin çalışanı olan kişiler, bu işveren ile düzenlenecek olan işbaşı eğitim programına katılamamaktadırlar.

İşbaşı eğitim programına katılmak isteyen kişiler, Kurumumuz internet sayfasında, Hizmet Merkezi veya İl Müdürlüğü ilan panosunda yayımlanan ilanlara hem internet üzerinden hem de Hizmet Merkezi veya  İl Müdürlüğüne giderek başvuru yapabilirler.

Programa Katılacak Kişiler Nasıl Belirlenir?

Program düzenlemek isteyen işverenler programa katılacak kişileri doğrudan kendileri seçerek program düzenleyebilirler. Eğer işverenler tarafından program düzenlenecek kişi bulunamamışsa ve Kurumumuzdan katılımcı talep edilmişse kendilerinin belirlemiş olduğu özel şartları taşıyan kişiler arasından işverene yönlendirilen katılımcı adaylarından işveren istediğini seçerek program düzenleyebilirler.

Programın Süresi Ne Kadardır?

 İşbaşı Eğitim Programı en fazla160 fiili gün olarak düzenlenebilir. Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir. Yani günde en az beş saat olması durumunda haftada bir gün bile program düzenlenmesi mümkündür. Bunun yanı sıra İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezince uygun görülmesi halinde vardiyalı olarak çalışılan işyerlerinde normal mesai saatleri dışında da program düzenlenmesi mümkündür.

Programın İşverene Faydaları Nelerdir?

İşverenler, programa katılan işsizlere ve üniversite öğrencilerine işi öğreterek istihdam etmek istedikleri kişiyi işbaşında görme ve mesleki deneyim ve becerilerinin gelişip gelişmediğini gözlemleme şansına sahip olmakta ve bu sayede doğru işçiyi seçme imkanına kavuşarak hem işçi arama maliyetlerinden kurtulmakta hem de işçi ararken zaman kaybetmemektedir. Diğer yandan program kapsamında işverenlerin herhangi bir maddi yükümlülüğünün olmaması işverenlere işgücü maliyet avantajını da sağlamaktadır.

 Programın Katılımcıya Faydaları Nelerdir?

İşbaşı Eğitim Programı katılımcılara eğitim aldıkları meslekte veya başka bir alanda mesleki deneyim ve beceri kazanma şansı sunmaktadır. Programa katılan üniversite öğrencileri ise zorunlu stajlarını bu program aracılığıyla yapma şansına sahip olarak iş arama sürecinde bu deneyimlerine CV’lerinde yer vermek suretiyle iş bulma sürecinde yaşanan deneyim eksikliği engeli aşmaktadırlar.

Program süresine bağlı olarak katılımcılara net asgari ücret düzeyinde gelir elde etme imkanı da verilmektedir. Halen günlük 38,48 TL zaruri gider ödemesi İŞKUR tarafından yapılmaktadır.Diğer yandan üniversite öğrencilerinin program süresince burs veya öğrenim kredileri kesilmediğinden öğrenciler burs veya kredilerini almaya devam edebilmektedirler. Ayrıca program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri Kurumumuz tarafından karşılanarak katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmaktadır.

İSTİHDAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR MIDIR?

Program kapsamında istihdam zorunluluğu yoktur. Ancak 1 yıl içinde tekrar yararlanmak istenirse o zaman daha önce katılan kişilerin % 20’sini en az 60 gün istihdam etme zorunluluğu vardır. Program bitince taahütname verilerek yeni program hemen başlatılabilir. İstihdam edileceklerin belirlenmesinde ve istihdam edilenlerin istihdam edildiği işyerinden ayrılması durumunda istihdam yükümlülüğü veya taahhüdü belirlenen asgari süreler içerisinde diğer kursiyerler arasından, yeterli olmaması halinde Kuruma kayıtlı işsizler arasından tamamlanır.

Programa Katılan Kişilerin İstihdam Edilmesi Durumunda Sağlanan Teşvikler Nelerdir?

31.12.2016 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan; 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan program sonrasında üç ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenler imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay, diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile SGK işveren primi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Ayrıca iş verenler 30/06/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarına katılan kişileri işe almış olurlarsa 42 aylık süre 48 aya; 30 aylık süre ise 36 aya uzamaktadır. 30 yaşından büyüklerin istihdam edilmesi durumunda ise, katılımcının cinsiyetine göre 6 aydan 30 aya kadar işveren sigorta primi İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca, Programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı getirilmektedir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
vatandaş 6 yıl önce

sayın müdür bey
eski bina restorasyonu adı altında iş kur dan eleman alan belediyeler, bu elemanları kendi bürolarında, resmi kurumlara jest olsun diye oralarda görevlendirilebilir mi?
gayet samimi şekilde soruyorum, çünkü bu sebeplerden dolayı iş kur üzerinden çalışmayan diğer kişilerin istihdamı engelleniyor.
yani usule uygun mu bu durum?

banner524

banner92

banner714

banner679

banner620

banner390

banner510

banner503