banner566
banner401
banner422

BAŞKAN YAĞCI GÖLPARK İÇİN RESMİ BAŞVURUSUNU YAPTI

İlimizin gözde mesire yeri Pelitözü Gölpark’ın Bilecik Belediyesine tahsisi edilmesi için resmi başvuru yapıldı. Uzun yıllardır Pelitözü Köyü’nü ve Gölpark’ı belediyeye bağlamak isteyen Başkan Selim Yağcı’nın resmi başvurusu dün il Genel Meclisi gündemine geldi. Gölet çevresinde daha iyi hizmet verebilmek amacı ile ‘alanın kullanım, tasarruf, yatırım hakkının üzerindeki tesislerle birlikte Belediyelerine devri talebi’ mecliste hararetli tartışmalar yaşanmasına sebep oldu. Özel İdare yetkilileri ve iktidar partisi üyeleri Gölpark’ta daha iyi hizmet verilmesi açısından belediyeye devredilmesini uygun görürlerken, muhalefet partileri bu güne kadar Gölpark’a yapılan harcamaların karşılığı olarak belirli bir bedel alınması gerektiğini belirttiler.

Yağcı: “Bu hizmetlere biz daha yatkınız”

Konuyla ilgili açıklama aldığımız Belediye Başkanı Selim Yağcı; 2004 seçimlerinden bu yana Gölpark’ın hep gündemlerinde olduğunu, 2009 seçimleri öncesi bölge için geniş çaplı bir proje çalışması yaptıklarını ancak projenin Özel İdare tarafından hayata geçirildiğini söyledi. Gölpark’a hizmet götürme konusunda Özel İdareye göre çok daha avantajlı olduklarını belirten Yağcı, gerek Park ve Bahçeler gerekse Temizlik İşleri Müdürlüklerinin halkımızın ihtiyaçlarına cevap verebilen, tecrübeli birimler olduğunu ve Belediye olarak konuya daha yatkın olduklarını söyledi. Başkan Yağcı son olarak, Gölpark’ın kendilerine verilmesi halinde yeni yatırımlarla birlikte bölgenin çok daha güzel ve verimli bir şekilde kullanılacağını söyledi.

“Alanın kullanım, tasarruf, yatırım hakkının üzerindeki tesislerle birlikte…”

Meclise sunulan Başkan Selim Yağcı imzalı tahsisi teklifinde şu ifadeler yer aldı:

“Bilecik Belediye Başkanlığı ilgi yazısı ile nüfus, göç ve sanayileşme hareketleri ile birlikte halkımızın her geçen gün sosyal sportif aktivite alanlarına duyulan ihtiyacı artırdığını belirterek kentimizin gelişim alanı içerisinde kalan belediye mücavir sahası içerisindeki Pelitözü Göleti’nde belediyecilik faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi ve bu alanda yeni yatırımların yapılabilmesi amacı ile bu alanın kullanım, tasarruf, yatırım hakkının üzerindeki tesislerle birlikte belediyelerine devrini talep etmektedir. Söz konusu talebin görüşülüp karar verilmek üzere yazımızın İl Genel Meclisine havalesini arz ederim.”

“Her geçen gün sosyal, sportif, aktivite alanlarına duyulan ihtiyaç…”

Başkan Yağcı’nın İl Özel İdaresi’ne verdiği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü raporunda ise şu ifadeler yer aldı:  

“Bilecik Kent merkezinin kentsel gelişim anlamında çok hızlı bir şekilde gelişim göstermesi, ayrıca Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin hızlı ve sürekli bir büyüme içerisinde olması, ilimizi diğer illere bağlayan ulaşım ağlarının süratli bir şekilde gelişiyor olmasına bağlı olarak; nüfus ve göç hareketleri ve sanayileşme hareketleri ile birlikte halkımızın her geçen gün sosyal, sportif, aktivite alanlarına duyulan ihtiyacı arttırmaktadır.

Özellikle 1/100.000 ölçekli İl Bütünü Çevre Düzeni Planı incelendiğinde Bursa-Yenişehir aksı kentimizin gelişim alanı olarak belirlenmiş olduğu görülmektedir. İlimizin doğal güzelliği ile ön plana çıkan Pelitözü Göletimiz de bu aks içerisinde yer almaktadır. Bu kapsamda hem belediyemiz mücavir sahasında kalması, hem de konumu itibari ile kentimiz ile bütünleşmiş bir noktada yer alan Pelitözü Göleti şehrimizin rekreatif anlamda en önemli alanlardan biridir. Gerek Belediyecilik hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi gerekse bu alanda yeni yatırımların yapılabilmesi açısından bu alanın kullanım, tasarruf, yatırım hakkının üzerindeki tesisler ile birlikte Belediyemize devri konusunda gereğini rica ederim.”

Musa Ünaldı: “Bizim işimiz değil”

Raporun okunmasının ardından konuyla ilgili ilk açıklamayı İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Musa Ünaldı yaptı. Göletin kendilerine ek yük getirdiğini ve kendi işleri olmadığını söyleyen Ünaldı şöyle konuştu:

Pelitözü göletini yaparken kumalaştırma yaptığımız Özel İdareye ait arsalar var. Şu anda üzerinde büyük bir bölümünde su havzası var Pelitözü göletinin. Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait ormanlık alanlar var, tapulama tescili harici alanlar var. Maliye’ye ait yerler de olabilir. Biz burada bir çalışma yaptık. Bilecik’in mesire yeri olsun, Bilecik’te gidilebilir, oturulabilir bir yeri olsun diye biz başlattık bu çalışmayı. Ancak burası daha sonra Belediyenin mücavir alanına da girdi. Şu anda Pelitözü köyünün imar planı da çizildi. Göletteki bir kısım yerler mücavir alana hemen bitişik. Burada yapılaşmalarda, gölet içine yapılacak herhangi bir sosyal tesiste biz yine izini Belediyeden alıyoruz. Buranın korunması, diğer çalışmaların yapılması, park ve bahçe düzenleme çalışmalarının yapılması Belediye’ye geçtiği takdirde daha uygun olacağı kanaatindeyiz. Bu idaremize de yük getiriyor. Elektrik bedellerinin ödenmesi, oranın korunması için görevliler, bekçi, mal bakıcıları görevlendiriyoruz. Bunlar Özel İdareye yük getiriyor, bir de bizim işimiz değil. İl özel idaresinin işi değil bu. Belediyeye devretmeyi düşündük. Uzun süredir konuşuluyordu, Belediyemizin böyle bir talebi var. Bunların değerlendirilmesi için, protokol yapılarak değerlendirilmesi için ben konuyu meclisin bilgilerine sunuyorum. Komisyona havale edilirse, komisyonda incelenir. Devir şartları hangi hallerde devredilir? Daha iyi hizmet verilebilmesi için, konuyu meclisimiz takdirlerine sunuyorum.”

H. Hüseyin Çelik: “Hizmetin profesyonelleşmesi adına…”

Genel Sekreter Yardımcısı Musa Ünaldı’nın ardından Ak parti grup sözcüsü Hasan Hüseyin Çelik söz aldı. Çelik gölette verilen hizmetin profesyonelleşmesi adına Belediyeye tahsisinin uygun olacağı yönünde görüş bildirdi. Çelik şöyle konuştu:

Pelitözü göletimizle ilgili Musa beyi bu konuda dinledik. Bu konu aşağı yukarı Bilecik’te herkesi bildiğin hatta bizim İl Genel Meclisi üyelerimizin daha da fazla bildiği bir konu. Özel İdare muhalefetiyle aşağı yukarı 7-8 yıldır burada bir çalışmalar yapıldı, güzel de oldu. Şu anda hizmet veriyor. Tabi ki bunun devamında o işlerin biraz daha profesyonelce yapılması için Belediyemizin burasını organize etmesi, kendine göre planlaması daha uygun olur kanaatindeyim. Tabi ki meclisimizin takdirine havale ediyoruz. Aynı yerde şu anda bizim kalkınma ajansından kredi alınarak yapılan hemen girişte sağ tarafta bir misafirhane yapısı var. Orası şu anda bu devir içerisinde, olması da mümkün değil. Köy hizmetleri zamanında Pelitözülülere o tarlaların bedeli ödenerek alınan kısımda şu anda su alan kısım. Orada bir problem yok. Etrafındaki o müştemilatla, sonradan yapılan yapılarla ilgili de bir problem yok. Bu bölümün bizim meclisimizin uygun olduğu, gördüğü bir komisyonla incelenerek derinlemesine uygun bir şekilde incelenip meclisimize bilgi verilirse daha sağlıklı karar veririz.

İ. Zeki Uyanık: “keşke hamamı da belediyeye verseydik”

MHP grup sözcüsü Zeki Uyanık ise, tahsisin gerçekleşmesi durumunda Özel İdarenin kasasına ne gireceğini sordu. İdarenin ileriki dönem çalışmalarında ek kaynak oluşturabileceğini ifade eden Uyanık, belediyenin hamam tahsisi için girişimde bulunmamasını eleştirdi. Zeki Uyanık şöyle konuştu:

Pelitözü daha önceki meclis çalışmalarımızda da Bilecik’e kazandırılması noktasında uzun süren bir çalışma süreciydi. Genel Sekreter Yardımcım, oranın üzerimize fazla yük olduğunu ifade etti. Seneler önce büyük bir şevkle, büyük bir özlemle biz Bilecik’e bir şeyler kazandırma noktasında Pelitözü göletini kazandırdık. Vatandaşlarımızın oradaki piknik alanlarının, Bilecik’e bir nefes alması, dışarıdan gelen misafirlerimizin orayı kullanması noktasında çok çok güzel bir şeydi. Şimdi insan aklına şöyle bir soru geliyor. Mademki İl Özel İdaresinin işi değildi, biz oraya köylülerimize veya ilçelerimize çoğu yatırımların önünü keserekten para bazında baktığımızda hem mülkiyet noktasında hem de üzerine yapılan binalar ve oran yer altı, yer üstü çalışmaları olsun epey de para döktük. Bilecik’imizin gururu dedik, Bilecik  İl Özel İdaremizin gururu dedik buradaki çalışmaları gerçekleştirdik. Şimdi önümüze gelen yazıda daha önceki çalışmaları yapılmış, Bilecik Belediyemizin böyle bir talebi var. Pelitözü göletinin imar alanı, mücavir alanı içerisinde kalmasından dolayı daha iyi yatırım yapılır, biz bu hizmetleri yapamıyoruz, Belediye eliyle biz bu hizmeti daha güzel yaparız diye dilekçe var önümüzde, meclisimizde de şu anda bunu görüşüyoruz. Peki o zaman insanın aklına şöyle bir şey geliyor. Bizim bir dönem önceki meclis çalışmalarımızda hamamın satışı veya oraların satışı noktasında birtakım fikirler geldi ve hemen satışına karar verdiniz. Peki o zaman Bilecik Belediyemiz o kadar güzel çalışıyordu, keşke hamamı da Belediyeye verseydik, vatandaşa kazandırsaydık. Küçücük bir yerin imalatı ve yapımı daha kolaydı. Gölpark gibi senelerden beri para döktüğümüz bir yere vatandaşımıza hizmet olması noktasında kazanım olarak gördüğümüz bir yeri Bilecik Belediyesine vereceğiz, hangi şartlarda vereceğiz? Bunları da Komisyon marifetiyle görüşülecek. Şunu kesin olarak söyleyebilir misiniz? Pelitözü göletinde  bu zamana kadar yaptığımız yatırımların hepsini sıfırlıyoruz, biz bunu Bilecik Belediyesine hibe gibi devrediyoruz. Veya komisyon çalışmalarında bizim Pelitözü göletinden bir beklentimiz olacak mı? İlk başta baktığımızda biz burada trilyonlarca para harcamışız, hem vatandaşa ödeme noktasına hem de hizmet noktasında Bilecik Belediyesinden bizim beklentimiz, aylık gelir 10 bin lira gibi, 15 bin lira gibi, 20 bin lira gibi beklentimiz olacak mı? Bunların da meclisimizde tartışılması lazım. Bunu niye söylüyorum? Elimizdeki malzemelerimizin tamiratını zor durumda yapıyoruz diyoruz, yeni makineler aldık ama gücümüz yeter diyoruz. En azından oradan gelen bir akarla bu taraftaki makine parkımızı da zenginleştirebilir miyiz diye düşünüyorum.”

Meclis Başkanı Serkan Yıldırım: “Daha kaliteli hizmet için…”

Konu hakkında bir açıklama da İl Genel Meclis Başkanı Serkan Yıldırım’dan geldi. Gölpark’taki çoğu hizmeti belediyeden aldıklarını ifade eden Yıldırım şöyle konuştu:

Geçmiş dönemde güzel hizmetlerimiz olmuş ama şimdi burada Belediyeden çöp hizmetini alıyoruz. Orada bir su arızası olsa Belediyeden hizmet alıyoruz, kanalizasyon sıkıntısı olsa Belediyeden. Burada çiminden çöpüne kadar her şeyde Belediye ilgileniyor. Burada biz bir çiçek dahi dikemiyoruz, peyzaj çalışmasına giremiyoruz. Bunu yapacak bir ekibimiz yok. Bu saatten sonra bizim amacımız burada daha kaliteli hizmet getirmek, biz emeğimizi, gücümüzü Pelitözü gölüne değil de başka yerlerde köylerimizde veya başka yerlerde kullanalım diye düşündük. Yine projelerimiz devam edecek. Biraz daha kaliteli hizmet verilebilmesi için.”

Turgay Yılmaz: “Burada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var”

Teklifin komisyonlara havale edilmesinin ardından söz alan CHP’li Turgay Yılmaz konuyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Gölpark’ın yapımında köylere yapılacak hizmetlerden kesintilerin yapıldığını ifade eden Yılmaz, burada tüyü bitmemiş yetimin hakkı olduğunu söyledi. Meclisin siyasi baskı altına alınmak istendiğini ifade eden Yılmaz şöyle konuştu:

“Şu an bu konuşmalarınızla, İl Özel İdaresini temsilen İl Genel Sekreter Yardımcısı’nın konuşması ve Meclis Başkanı’nın tasdikiyle şunu anladık; İl özel İdaresi ufacık bütçesiyle Bilecik Belediyesinin hizmetlerinin altında kaldı. Görevi olmayan işlerde elini taşın altına soktuğu görüldü. Bizim Genel Sekreter Yardımcısının deyişiyle “Özel İdarenin işi değil” sözüyle, biz olmayan şeyleri yapmaya kalkmışız. Ben şimdi buradan başkana soruyorum, bu 5 yıllık süreç içerisinde Gölpark için bütçemizden kaç lira harcandı? Yenipazar’ın, Gölpazarı’nın, İnhisar’ın, Söğüt’ün köylerinin çoğunu gezdim, hepsinin köylerinin yolları delik deşik. Bütün köy yollarımız asfalttan stabilizeye dönüştü. Bu köylerin hakkını biz burada Bilecik halkının refahı, ilçelerimizin de buraya gelerek Gölpark’taki hizmet alanına aktardık bu paralarımızı. Hangi hakkaniyet ölçüsünde, elinizi vicdanınıza koyarak bu yeri belediyeye devretme düşüncesi aklınıza geliyor? Elinizdeki boş bir yağ tenekesini ileride bir işe lazım olur diye atamayan bir insan grubu olarak, vatandaşın parasını siz bir başka yere hangi hakla, ne vicdanla verebiliyorsunuz? Bunu biraz düşünelim. Burada siyasi baskı var. Genel Sekreter bile konuşuyor, ‘bizim Özel İdarenin hizmeti değildir’ diyor. Hizmeti değildi de niye yaptık? Köylerin hakkı olan parayı biz niye verdik buraya? Şimdi gelip diyoruz ki ‘daha iyi hizmet alabilmemiz için belediyeye verelim’. Belediye şimdiye kadar neredeydi? Hastane yapımında yer takası için pazarlık yapıyorsunuz, ‘oradaki yerin tamamını bize verirse’, ‘şu tesisleri bize verirse’ diye.  Ama burada hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Hani nerede kaldı özel idarenin hakkı? Kapatılmasını mı düşünüyorsunuz? Algı olarak bize bunu mu vermeye çalışıyorsunuz. Elinizi vicdanınıza koyun bazı şeylerde. Hasbelkader bu Bilecik Belediyesi MHP’den olsaydı, Cumhuriyet Halk Partisinden olsaydı aynı duyguları yaşayabilir miydiniz arkadaşlar? Verebilir miydiniz belediyeye? Gölpazarı Belediyesi’ne bir araç tahsisi istedik de ‘veremeyiz’ dediniz. Her şey Bilecik Belediyesine verilsin. Bilecik Belediyesi ense yapıp yatıyor. Hastane yapımında yok, hamamın değerlendirilmesinde yok. Ama yapılmış şeyleri almayı çok iyi biliyor. Ne hakla veriyorsunuz? Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var burada. Çok kolay siyasi bir baskıyla meclisi baskı altına almaya kalkıyorsunuz. Komisyonlara gitsin. Komisyonlardan da aynı şekilde gelecek. Aynı zihniyeti orada da uygulayacaksınız. Biraz vicdanlı, hakkaniyetli düşünelim. Biz madem burayı Belediyeye vereceksek, neden şimdiye kadar yollarımızı köstebek deliğine çevirdik. Niye oraların paralarını kıstık?”

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Pelitözü Göleti’nde Belediyecilik faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi ve bu alanda yeni yatırımların yapılabilmesi amacı ile bu alanın kullanım, tasarruf, yatırım hakkının üzerindeki tesislerle birlikte Belediyelerine devri talebi, yaşanan tartışmaların ardından oybirliğiyle komisyonlara havale edildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
bilecik 5 yıl önce

serkan başkan bu işi kafasına koyduysa yapar yürü be başkan arkandayız

Avatar
vızıltı 5 yıl önce

bilecik bursa yht hattınada bir el atsa ya başkan bak yine bilecik es geçiliyor

Avatar
has bilecikli 5 yıl önce

serkan abeeeeyyyy, bendede kalp var :) bu muhalefet akıllanmaz abi, sen eski valinin kazığını çıkartmaya çalışıyon, muhalefet dırdırdırdırıdırıdırıdırı. :) çoğğunluk bizde ver geç sen boşver, sinirlendiremezler bunlar seni.

Avatar
misafir 5 yıl önce

yine hangi açığı kapatmak için burayı almak istiyorlar hangi dostunuz yada dostlarınız gölparkın rantını götürecek koskoca il özel idarede hizmet vericek adam yokmuş alın kardeşim yeri geldiğinde mevsimlik sözleşmeli almayı biliyorsunuz

Avatar
misafir 5 yıl önce

ben bir okuyucu olarak katılmıyorum malefet partili arkadaşlara neden diye sorcak olursanız, belediyeye geçmiş olursa hem belediyenin gelirleri artar hemde belediye bakımı ve zenginleştirmekten kaçınmaz. anlayın yani.

banner524

banner92

banner503

banner520

banner390

banner510

banner563