banner401
banner422
banner472

50 MİLYON TL HİBE İÇİN START VERİLDİ


Kıymet Aslan


Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)’nın, 2014 yılı mali destek programları Bilecik’te yapılan toplantı ile tanıtıldı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen toplantıda, “Sosyal Kalkınmaya”, “Çevre Küçük Ölçekli Altyapı”, “Çevre Dostu Üretim” alanlarında toplam 50 milyon TL hibe verilecek olan proje teklif çağrıları için, projelerin 14 Şubat 2014 Cuma günü saat 17.00’ye kadar BEBKA’na teslim edilmesi gerektiği açıklandı. Sürdürülebilir Kalkınma anlayışını hayata geçirmek amacıyla Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren BEBKA, 2014 Yılı Mali Destek Programı kapsamında beş alanda projelere destek verecek.

BEBKA tarafından 2014 yılında desteklenecek “Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı” programında Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde hizmet ve erişim altyapısını geliştirerek dezavantajlı grupların yaşam kalitesinin ve sosyal hayata katılımlarının arttırılması amaçlanıyor.

“Kırsalda Ekonomik Gelişim” programında ise Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde kırsal alanlarda tarım ve sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve tarım dışı faaliyetler ile ekonomik çeşitliliğin sağlanarak gelir artışına katkı sağlanması hedefleniyor.

“İşbirliği ve Gelişim” programında ise Bursa Eskişehir Bilecik bölgesinde ortak çalışma kültürü ve işbirliklerinin geliştirilmesi; “Çevre Küçük Ölçekli Altyapı” programının amacı, Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde çevresel kirliliğin azaltılması ve çevrenin korunması için gerekli altyapının inşa edilmesi veya iyileştirilmesi yoluyla bölgenin yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlanması; “Çevre Dostu Üretim” programıyla da, Bursa Eskişehir, Bilecik bölgesinde üretim faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerin azaltılması, kaynak ve enerji kullanımındaki verimliliğin arttırılması yoluyla çevre dostu üretime geçişe katkı sağlanması amaçlandı.

Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük ölçekli altyapı programına 10 milyon TL, Kırsalda Ekonomik Gelişim programına 11 milyon TL, İş birliği ve Gelişim programına 10 milyon TL, Çevre Küçük Ölçekli Altyapı programına 9 milyon TL ve Çevre Dostu Üretim programına 10 milyon TL olmak üzere, 2014 yılı proje teklif çağrılarında toplam 50 milyon TL’nin hibe olarak projelere tahsis edildi.

Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Hasan Hüseyin Çelik, Bilecik TSO Başkanı Fevzi Uzun, Bozüyük TSO Başkanı Buğra Levent ve bölgedeki OSB’lerin yetkililerinin da katıldığı toplantıda 2014 yılı mali destek programı hakkında detaylı açılamalarda bulunan BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci de, “BEBKA tarafından 2014 yılında desteklenecek “Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı” Programında Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde hizmet ve erişim altyapısını geliştirerek dezavantajlı grupların yaşam kalitesinin ve sosyal hayata katılımlarının artırılması amaçlanıyor. ‘Kırsalda Ekonomik Gelişim’ programında ise Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde kırsal alanlarda tarım ve sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve tarım dışı faaliyetler ile ekonomik çeşitliliğin sağlanarak gelir artışına katkı sağlanması hedefleniyor” dedi.

BEBKA’NIN FAALİYETLERİ ve PROJELER

BEBKA’nın yürüttüğü teklif çağrılarıyla ilgili bilgilendirmede bulunan BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci,  “ Faaliyete başladığı 2010 yılından şuana kadar toplam 7 başlıkta 3 ayrı mali destek programı yürüttü. 2010 yılı teklif çağrısında Sanayi ve Turizmde rekabet gücünün arttırılması kapsamında 297 başvuru aldık ve buradan 62 projeyi destekledik. 2011 yılında AR-GE yenilikçilik çevre enerji ve sosyal kalkınma başlıklarında teklif çağrılarımız oldu ve 368 proje içinden 63 tane projeyi destekledik. Geçen yılda turizm ve sanayide gelişim sürdürülebilir sanayi başlıklarına 82 başvuru aldık ve 33 projeyi destek verdik. Bu yılda 4.sünü yürütüyoruz. Bu dönemde 747 tane proje başvurusu aldık. Bu şu açıdan önemli 747 proje için fikir geliştirildi, araştırılmalar yapıldı, proje yazıldı ve ajansa teslim edildi. Bu bölgedeki proje kapasitesinin arttırılması anlamında önemli bir katkı sağladı. Bu dönemde 4500 kişiye projelerle, programlarla ilgili bilgi verildi ve çok önemsediğimiz bir rakam 2500 kişiye de proje yazma eğitimleri verildi. Bu eğitimler direk uygulamaya yönelik il ve ilçe merkezlerinde gerçekleşti. Bilecik’in buradaki performansına bakılacak olursak 747 proje başvurusundan 81 tanesi Bilecik’ten geldi ve 16 proje başarılı oldu. Yaklaşık 42 milyonluk hibeyi bugüne kadar harekete geçirdik eş finansmanla birlikte 70 milyona yakın yatırımı bölgede ajans destekleri vasıtasıyla harekete geçirmiş olduk. Bu teklif çağrısında da bu yılki bütçenin özelliğinden dolayı yüksek miktarda bir hibe projesiyle programlarımızı ilan ettik.

Proje başına destek oranlarımız kar amacı gütmeyen kuruluşlarımız için %75, KOBİ’lere yönelik (kar amacı güden) %50’dir. Bütün teklif çağrılarındaki projeler kapsamında mutlaka iç finansman öngörülüyor. Uygulama süreleri programa göre değişiyor. Altyapı programlarında 18 ay, Kırsal çağrımızda ve iş birliği gelişiminde 12 ay, KOBİ projelerinde de 10 aylık proje uygulama süreleri var. Tavsiyemiz proje sürelerinin çok kısa tutulmaması sonrasında uygulamada sorunlar yaşanıyor. Bu süreleri mümkün olduğunca proje tasarlarken kullanmakta fayda var.”diye konuştu

DEZAVANTAJLI GRUPLARA ODAK PROJELER

Ne tür projeleri destekleyeceklerini ve önceliklerine, odaklarına değinen Değirmenci, “Sosyal Kalkınmaya yönelik küçük ölçekli altyapının hedefinde dezavantajlı gruplara yönelik hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve altyapı eksikliklerinin giderilmesi var. Devavantajlı grupların eğitim, sağlık, sosyal alanlarda alt yapının güçlendirilmesi, sosyal alanların yenilenmesini hedefliyoruz. Ayrıca dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını ve kamu hizmetlerinden faydalanmalarının arttırılmasıyla ilgili projeler var. En az 2 milyonluk projelerin yapılacağı kalıcı projeleri hedefliyoruz. Engellilere yönelik eğitim, bakım merkezleri, akşam bakım merkezleri, madde bağımlılarına yönelik çeşitli projeler yapılabilir. Şiddete maruz kalmış kadınlara yönelik, sığınma evleri destekler gibi projeler, kamu alanlarının engellilere yönelik düzenlenmesi gibi projeler bu kapsamda değerlendirilebilir. Burada hem yerel yönetimlerimiz hemde diğer kamu kurumlarımız bu konuda çeşitli projeler geliştirebilirler.”DEDİ.  

KIRSALI CANLANDIRAN HEDEF PROJELER

“Kırsalda Ekonomik Gelişim çağrısında da, özellikle Bilecik’i ve Eskişehir’i hedef aldığımız bir çağrı. Buradaki hedefimiz kırsal alandaki ekonomik çeşitliliğin sağlanması ve oradaki gelir artışına  katkıda bulunmak. Buradaki hedef grubumuz nüfusu otuz bin ve altındaki yerleşim birimleri merkez ilçeleri otuz bin’den büyük olan oranın kırsalı. Yani beldesi veya köyler hedef gruplarımız bunlardır. Projeler ya oradaki kurumlar tarafından getirilecek yada merkezdeki bir kurum kırsala yönelik oradaki hedef gruba sonuca hizmet edecek uygulama yeri orası olacak şekilde projede üretebilir. Burada tarıma dayalı sanayi tarım ürünlerinin katma değerinin arttırılmasına yönelik paketleme tesisleri gibi projeler. Aynı şekilde tarım dışı ekonomik çeşitliliğin sağlamasıyla ilgili projeler ve kırsal kalkınmayla ilgili projeleri hedefliyoruz. Burada hediyelik eşya, geleneksel sanatlara yönelik projeler, kırsalda turistlik tesisler, hizmet kalitesiyle ilgili projeler, tanıtım projeleri gibi tamamen kırsalda ekonomik canlılığı sağlayacak, katkı sağlayacak tipte projeler geliştirilebilir.”

SANAYİ DE, TEKNOLOJİ ÜRETİMİNE ODAK PROJELER

“Üçüncü çağrımız daha çok sanayiye yönelik. Sanayi de KOBİ çağrıları tek tek her bir KOBİ için önemli fakat bu çağrıda sektörel bazı projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda bölgenin yenilik ve verimlilik alanında gelişmesine teknoloji üretimine veya transferine yönelik ortak kullanım alanlarının kurulması, geliştirilmesi çeşitli iş güvenliği, verimliliği, lojistik anlamda ortak kullanıma yönelik çeşitli yatırımların olması. İş birliği platformların desteklenmesi hedefleniyor. Burada İş Güvenliği Merkezlerinin, AR-GE Merkezi gibi projeler alanlarda olabilir. Ortak lojistik merkezler, pazarlamaya yönelik merkezler, sektörel tanıtıma yönelik küme faaliyetleri gibi projeleri bu kapsamda bekliyor olacağız. Özellikle Bilecik’ten buna yönelik sektöre, il’e katkı sağlayacak daha ortak büyük projeler geliştirebiliriz.

Çevre Küçük Ölçekli Altyapı, buda çevresel kirliliğin azaltılması ve çevresel korumanın yerine getirilmesi için alt yapının güçlendirilmesine yönelik bir çağrı. OSB, Küçük Sanayi Siteleri gibi sanayi alanlarının çevre yatırımları, belediyelerin katı atık ve dönüşüm tesislerinin kurulması ve bertaraf edilmesi, hava kirliliği ile ilgili çeşitli projeler bu kapsamda destekleniyor olacak.”dedi.  

Sürece ilişkin ise ilan ve başvuru sürecinin başladığına dikkat çekerek, il merkezlerinde ilçelerde bilgilendirme toplantılarına devam edileceğini belirtti. BEBKA’nın Bilecik’te gerçekleştirdiği tanıtım toplantısının soru cevap bölümünde ise mali destekler ve uygulanmasına yönelik detaylı bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.

 

 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner524

banner92

banner504

banner503

banner402

banner406

banner520

banner390

banner510