banner716
banner401
banner422

16 BİN 961KİŞİ İŞ ARIYOR
 Korkmaz Kesik

İşkur İl Müdürü Ayhan Tozan, 2015 yılının ilk yarısı ile ilgili istihdam verileri hakkında bilgiler verdi. Tozan, 1 Ocak – 30 Haziran tarihleri arasında iş başvuru sayıları, istihdamı arttırmak için yapılan projeler, işsizlik sigortası faaliyetleri, meslek eğitim kursları, mülteci çalıştırma şartları hakkında Bilecik’e ilişkin detaylı bilgiler verdi. Yılın ilk 6 ayında 4 bin 679 kişi tarafından iş arama başvurusu aldıklarını kaydeden Tozan, 1028 kişiye ise işsizlik ödeneği ödediklerini belirtti. Tüm personeli çalışmalarda seferber ettiklerini söyleyen Tozan,  ‘Tüm personelime teşekkür ediyorum’ dedi. Tozan, verdiği bilgilerde şu bilgileri paylaştı:

16 bin 961kişi iş arıyor

2015 yılı ilk 6 ayında 4527 normal vatandaş,140 engelli, 12 tane eski hükümlü iş başvurusunda bulundu. Toplamda 4 bin 679 kişi İşkur’a iş aramak için başvurdu. 30 Haziran 2015 tarihiyle kurumumuzda kayıtlı 444 engelli, 73 eski hükümlü, 16 bin 444 normal olmak üzere toplam 16 bin 961 iş arayan var. Bunun sadece 4 bin 679’u 2015’te başvuruyor ama bunun gerçek anlamda işsiz olan 233 engelli, 40 eski hükümlü, 8 bin 958 normal olmak üzere 9 bin 231 kişi gerçek anlamda işsiz görünüyor. Açıklayacak olursak, 9 bin 231 ile 16 bin 444 arasındaki fark daha iyi şartlarda iş arayanlar, emekli olanlar. Çalışırken bir şey isteyenler, onlar kayıtlı işsiz görünüyor ama gerçek anlamda işsiz değiller.

527 kişilik işçi talebi var

2015 yılı ilk 6 ayında özel sektörde 908, kamu kesiminde 39 kişi iş yerleştirme yaptık. Toplam 947 kişi iş yerleştirmesi yaptık. Bu iş yerleştirmeleri yaparken de 87 tane kamudan, 2 bin 761 kişi de özel sektörde talep aldık. Toplamda 2 bin 848 kişilik talep aldık. Bunlardan özel sektör 908, kamu 39 olmak üzere 947 kişi işe yerleşmiş. Bilecik’te bir iş beğenmeme var. 2 bin 761 özel sektör talebine 3 bin 136 kişi göndermişiz. Bugün tarihi itibariyle 19 kişilik engelli talebimiz, 84 meslekte de 508 kişilik olmak üzere toplam 527 kişilik şu anda açık kişimiz var. Biz bunların hepsine davet yapıyoruz, cep mesaj atıyoruz. Bize gelin, gönderme yapalım veya şu iş yerine gidin, görüşmenizi yapın diyoruz. Ben daha önceki 1997-2004 yılları arasında da burada çalıştım. 2012’den bugüne kadar bu yaz aylarında bizim işçilerimizin tarım kesimine giderken, “kiraz toplayacağım, karpuz toplayacağım, hasada gideceğim” diye işyerine dahi haber vermeden işi bırakabiliyor. Bu da iş yerlerini zor durumda bırakabiliyor.

1028 kişiye işsizlik ödeneği

30 Haziran itibariyle 1028 kişiye işsizlik ödeneği ödüyoruz. Bunların 1932 kişi gerçekte başvurmuş, 930 kişi hak etmiş. Bir de bazı işverenlerimiz oluyor. Bunlar da iflas veya konkordato ilan ediyorlar. O gibi durumlarda da olan bir tane işletmemiz var. 31 kişi buradan, 30 kişi de ücret garanti fonu üzerinden başvurdu. Bu da işçinin son üç aylık ücretini ücret garanti fonundan ödüyoruz ama bu iflas kararının kesinleşmesi veya konkordato ilan etmesi lazım. O gibi durumlarda işçilerin de son üç aylık ücretlerini bu fondan aktarıyoruz. Bu kapsamda Bilecik’te bu sene 31 kişi başvurmuş, biri red olmuş, 30 kişinin de ödemesi yapılmış.

İşkur 3 bin 575 kişiye aylık ücret ödüyor

Meslek eğitim kurslarımız var. Meslek eğitim kurslarımızdan bu sene 127 kişi eğitim gördü. Bu kursların bir kısmı devam ediyor. Bunların 65 kişisi istihdam edildi. İşletmelerde çalışanların mesleki eğitimi var. 6 bin 331 Sayılı İşçi Sağlığı Güvenliği Kanunu gereğince işletmelerde çalışan işgücünün işletmeler tarafından eğitilmesi gerekiyor. Bunlar bize müracaat etmiş, burada da 1126 kişi’nin eğitiminin verilmesi gerekiyor. Bu kişilere aynı zamanda bu eğitimi vererek işte kalmalarını sağladık. İş başı eğitim programlarından 1147 kişi olarak burada programdan faydalandı.

Girişimcilik eğitiminden 225 kişi faydalandı. Toplum yararı projesinden de 1048 kişi faydalandı. 2015 yılında Ocak ayı ile Haziran ayında gerek milli eğitimdeki devam edenler gerek Belediyeler gerekse bu Orman İşletmeler Müdürlüğü’nde çalışanlarla bu sayı yükseliyor. Toplam 1048 kişi İşkur’un bu hizmetlerinden faydalandı. Eğer toplayacak olursak; Meslek Eğitim Kursları 127 kişi, 1028 işsizlik ödeneği alanlar, işbaşı eğitim programından faydalananlar, girişimcilik programı ve toplum yararı projesinden faydalananlarla birlikte toplam 3 bin 575 kişiye İşkur aylık ücret ödüyor.  Bu da en büyük fabrika. İşverenlerimiz bunu duyunca veryansın edecekler “biz niye işsiz bulamıyoruz” diye. Ama mesleki eğitimlerdekiler işverenlerimize yönelik, istihdam garantili projeler.

“9 hedefimiz var”

Tüm Türkiye İl Müdürlüklerine 9 tane hedef verildi. Hedeflerimiz açısından biz de bu sene Bilecik İşkur İl Müdürlüğü olarak 9 hedef verildi. Bu hedefler doğrultusunda çalışacaksınız diğer işleri yapmayacaksınız diye bir kaide yok. Hedef ölçmek için bu lazım.  Kurumun yapmış olduğu hizmetlerden dolayı örneğin başvurularla ilgili hedef koyamıyoruz. “Bu sene kaç kişi başvuracak?” gibi. Ama işçi yerleştirme konusunda hedef koyabiliyoruz. “Hedefimiz şu kadar kişiyi işe yerleştirmek” diyebiliyoruz. Bununla ilgili bir de özel sektörden şu kadar talep almak. Bununla ilgili bize 4 bin 569 kişilik hedef vermişler. Biz ilk 6 ayında bunun 2 bin 761 kişilik talep almışız. Burada da biz hedefimizi %60 geçmiş durumdayız şu anda ilk 6 aylık duruma göre. Burada da biz Türkiye’nin 34. iliyiz. Özel sektörde bize 6 bin 533 kişilik bir hedef verilmiş. Biz de bunun 4 bin 577’sini yani %70’ini ilk 6 ayda gerçekleştirmişiz. Yani 16 bin kişi başvurmuş, başvuranlar da yaklaşık rakamlar aynı. 2015 yılında bize her başvuran kişi mutlaka danışmanlıktan geçmiş.

Erkek elemanda işsizliği az

Özel sektörde işçi yerleştirme sayısında bize 2 bin 572 kişi hedef verilmiş. Bu hedefte şu anda 908 kişi yerleştirmişiz. Buraya iş başı eğitim programları devam ediyor. 1147 kişi, onları da dahil ettiğimiz zaman biz bu hedefe %10’a kadar veya ikinci altı aylık döneme de yetişeceğiz. Özel sektöre işyeri ziyaretlerimiz var. “1436 tane işyerini ziyaret edeceksiniz” diyorlar. Bizim 5 tane iş ve meslek danışmanımız var. İş yerlerini tarıyoruz. Onların ihtiyaçları ne, hangi kapsamda işçi arıyorlar, hangi meslekler olsun, kriterleri neler olsun karşılıklı görüşüyoruz. Onlar kendi kriterlerini söylüyor biz de elimizdeki portföyümüzdeki elemanların belirtiyoruz. Örneğin işverenler diyor ki erkek olsun. Hatta biz bazı konularda diyoruz ki bu işi Avrupa’da bayanlar yapabiliyor veya Uzak Doğu’da aynı sektörde bayanlar yapabiliyor ama yapabiliyorsa biz bu işi yumuşatıp bayanları da buraya gönderelim. Çünkü Bilecik’te erkek elemanda işsizliğimiz az, bayanlarda biraz var. Bayanların çalışabileceği alanlarda kısıtlı.

İEP’de ülke birincisi Bilecik

 1900 kişilik meslek eğitim kursları yapacaksınız hedefini koydular. Biz de bunun 1365 kişisini şu anda gerçekleştirdik. Burada da biz Türkiye’nin 25. İliyiz. Danışmanlık faaliyetinde de hedef sıralamasında, başarı ölçüsünde 12. sıradayız. İş başı eğitim programlarında bize 350 kişilik hedef vermişler. Ama son yapılan değişikliklerle, teşvik kapsamına, 6 bin 645 sayılı yasa kapsamına alındıktan sonra biz gücümüzün büyük miktarını buraya kanalize ettik. Özellikle üniversite öğrencileri de buradan faydalanıyor. İşsizler de faydalanıyor. Bizim sayımız şu anda 1176.  Biz %336 geçmişiz hedefimizin. Şu anda Türkiye’de hedefini en fazla geçen Türkiye birincisiyiz bu hedefte Bilecik olarak. Hedefler verilirken nüfus, kalkınmışlık oranı, oranın sanayileşme oranına göre belirleniyor.

“Hedeflerimizi yüzde 200 ile aşacağız”

Girişimcilik eğitim programında bize 90 kişi eğitin hedefi verdiler. Biz bunu 225 kişi ile aşmışız. Burada da Türkiye 3.’süyüz. Bir başka hedefimizde grup görüşmesi, iş arama becerileri. Bize 64 grup görüşmesi vermişler, biz 88 grup görüşmesi yapmışız. Burada da hedefimizi ilk 6 ayda tamamlamışız. Burada da Türkiye’nin 10. sırasındayız. Eğitim kurumu ziyaretleri; Orta okullarda, liselerde, üniversitelerde meslek tanıtımları ile ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Burada da bize 50 eğitim kurumu ziyareti vermişler biz 52 eğitim kurumu ziyaret ettik.. Burada da hedefimizin %104’ünü ilk 6 ayda tamamlamışız. Bu hedefleri tamamladık, yatacağız diye bir kaide yok. İkinci yarıda bu kadar daha yapıp hedeflerimizi en azından %200’lere çıkaracağız. Burada da Türkiye’nin 24. ilindeyiz. 9 hedefin şu anda biz 5’ini ilk 6 ayda tamamladık. Geriye kaldı 4 hedef.  4 taneden 1 tanesi alttayız. Diğerlerinde de normal performansa göre üstünden devam ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de aynı hızla devam edeceğiz. Biz burada bulunma gayemiz işçilerimize, işverenlerimize faydalı olmak ve işçimize iş, aş, ekmek, işverenimize de işçi ve ülkemizin kalkınmasını sağlamak. Bu konuda eğer faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize.”

 

 

 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hüseyin 6 yıl önce

i̇ş arıyor değil, iş beğenmiyor. (!)

Avatar
hasan 6 yıl önce

sayın eldemir seçim çalışmasında gazetenin birinde ne demişti işkur memurana sordum hep aynı işşiz bir grup var diye bahsetmişti haberde aklımda kaldıykadar.4 bin kişi sayın eldemir,şok şok demekki bilecikli aç ve işsiz.....

Avatar
bilecikli esnaf 6 yıl önce

ben bir bilecik li olarak yazıyorum. tembeliz çalışmak istemiyoruz. bir şehirde kahveler fazlaysa orda tembellik var demektir. adam açım diyor işe alıyorsun. 1 ay sonra karpuzları sulamak için izin istiyor. 10 yıl sonra bilecikli olmayanlar bileciğin gerçek çalışanları olacak.

Avatar
nusya 6 yıl önce

Fabrikalar isci bulamiyor,bilecigin gencleri is begenmiyor

Avatar
memur @Hüseyin 6 yıl önce

evet haklısınız ama üniversite mezunları için şartlar iyi mi sizce neden 4 yıllık mezunlar istanbul a eskişehir e kaçıyorlar burda iş bulamayıp

banner524

banner92

banner714

banner679

banner620

banner390

banner510

banner503